obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2014:lichy_tyden_17:30

Skupiny

  1. téma A - jména členů skupiny
  2. Systemáci - V. Frajtová, P. Kačírková, P. Chloupková, J. Tesař, A. Mulakaeva. Téma: Postoj mezinárodních studentů (lidí) k pracovním podmínkám v ČR Výzkumná otázka: Jak vnímají cizinci pracovní podmínky v ČR v porovnání se svou zemi? Jak se liší jejich pracovní návyky/morálka od našich návyků/morálky ? Jak u nás cizinci vnímají pracovní kolektiv? Započteno
  3. České zvyky a tradice na venkově a ve městě - J. Jírů, T. Kaisler, K. Kosová, M. Pejclová, M. Trnková. Výzkumná otázka: Jaké jsou rozdíly v dodržování zvyků ve městě a na venkově? Započteno
  4. TRIO - Havlová, Orlová, Zenáhlíková - Zdravý životní styl. Výzkumná otázka - Dbají lidé na zdravý životní styl? započteno
  5. Páťáci - Miškovská, Balšánek, Kodr, Popelová, Kříž. Dodržování zvyklostí vyznavačů islámu v České republice. Výzkumná otázka: Dodržují vyznavači islámu své zvyklosti i v ČR? Jsou ochotni se těchto zvyků vzdát? Jak tyto zvyky vnímá česká veřejnost? Započteno
  6. Vietnamčíci - Náprstek, Kistanová, Roubalová, Štelčíková, Martinák - Hl. téma ⇒ Specifika obchodních jednání s Vietnamem. Specifika obchodních jednání s Vietnamem. Výzkumná otázka ⇒ Jaké jsou odlišnosti z pohledu zvyků a tradic při obchodních jednání s Vietnamem? Jak se obchodní jednání liší ve srovnání s ČR? Započteno

—-

Počet shlédnutí: 9

zs2014/lichy_tyden_17/30.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1