obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:geografie_nabozenstvi_ls_2015

Geografie náboženství

Výsledky Geografie náboženství – konečné geo_2-9-2015.xlsx

Semináře LS 2015

Úkol na 2. seminář:

 1. vytvořit skupiny
 2. zapsat na WIKI
 3. zapsat výzkumnou otázku
 4. 1. skupina má referát (prezentaci)

Úkol na 3. seminář:

 1. na WIKI zapsat:
  1. (předběžný) nadpis práce
  2. část úvodu (včetně aktuálnosti tématu) + cíl práce (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci)
  3. literární rešerši (odvíjející se z uvedených výzkumných otázek a podotázek)
 2. 2. skupina má referát (prezentaci)
10:30 12:15
12.2. L úvodní hodina úvodní hodina
19.2. S úvodní hodina úvodní hodina
26.2. L Jan Kravka, Michaela Řeháková, Hana Housková, Markéta Sovová, Klára Hašlerová, Michaela Šilarová1)
Islám - Postavení žen
Barbora Frolíková, Johana Svobodová, Anna Křepelová, Michaela Dražková, Pavla Blaszczyková
Judaismus - Stravování
5.3. S Aneta Nekolná, Viktor Lubyanyy, Patrik Hrabě
Hare Krišna - Stravování
12.3. L Jan Musil, Lukáš Fiala, Alexandr Mostýn, Tereza Kučerová, Tereza Zobánková2)
Církev Bratrská
Kateřina Vocásková, Nikol Dostálová, Veronika Lexová, Hana Soukupová, Nikola Brůžová
Řecké katolictví - Velikonoce
19.3. S Michal Kříž, Tomáš Vymětal, Martin Houdek, Tomáš Veselý, Bohdan Štěpánek
Buddhismus - Meditace
Kristýna Dudová, Luisa Kopecká, Jana Labuťová, Anna Vozárová
Hinduismus - Prána
26.3. L Tereza Znamenáčková, Aleksandra Kolbina, Ingeborg Mézlová, Evgeny Provotorov, Daryia Vorobyeva3)
Pravoslaví - Půst
Kristýna Audesová, Jakub Kureš, Julie Severová, Nikola Šticová, Dominik Štoger
Islám - Svátek oběti
2.4. S Michaela Kuklíková, Veronika Pozníková, Nikola Kociánová, Aneta Rosenhoferová, Eliška Syrová
Islám - Ramadán
Kouřilová Aneta, Beránková Denisa, Náplavová Veronika4)
Římskokatolická církev
9.4. L Tereza Mrvíková, Olena Povkhanych, Adéla Semecká, Lucie Treichelová, Marianna Vlasáková
Hinduismus - Svatební tradice
David Čapek, Petr Kříž, Jakub Jelínek, Anežka Vrkočová, Miroslav Zajíček
Judaismus - Sňatky
16.4. S Nicola Bíbová, Eliška Hoffmannová, Tereza Wagnerová, Ondřej Fišer
Judaismus
Zahradníková Kristýna, Rejzková Michaela, Jiri Brom Lingan, Ketevan Sepherteladze5)
Pravoslaví
23.4. L Lukáš Pojer, Roman Bulgakov, Igor Yatsko
Judaismus - Svátky
Filip Obermajer, Šárka Hlaváčková, Lukáš Linka
Hnutí Haré Krišna ve 21. století
30.4. S Kristýna Hofová, Kristýna Jandáková, Klára Burdová
Hinduismus: pohřební rituály
Miloslav Haba, Xeniya Salkova, Anna Boykova, Irina Katkova6)
Hinduismus: Thaipusam

Vzor zápisu: Jiří Vomáčka, Vlasta Kropáčková
Islám

Hlavní zásady pro psaní práce

 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí ovšem vycházet z kvantitativních (sekundárních) údajů
 • Geografický rozměr práce (srovnání dvou států, oblastí)
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…). Doporučení k psaní odborného textu
 • V práci musíte použít alespoň jednu citaci z databáze odborných časopisů. (přes SIC ČZU je dostupné http://infozdroje.czu.cz nebo http://czu.multidata.cz/, další jsou třeba přes Národní knihovnu - http://nkp.cz/ (katalogy a databáze) nebo Městskou knihovnu - http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/)
 • Citace do dvojitých závorek (WIKI).
 • Tři filtry: Ptejte se u každého odstavce, který do vaší práce vkládáte:
  1. Má vkládaný odstavec bezprostřední souvislost s vaší výzkumnou otázkou? Pokud si odpovíte, že ano, pak tam ten odstavec s klidným svědomím dejte.
  2. Pokud si na předchozí otázku odpovíte, že má, ale ta souvislost není tak úplně zřejmá (vy tam tu souvislost vidíte, ale čtenář by ji nemusel pochopit), pak tam ten odstavec můžete dát, ale musíte čtenářům tu souvislost, kterou vy vidíte, nějak srozumitelně vysvětlit. Čtenář by tedy tu souvislost po vašem vysvětlení měl také pochopit.
  3. Pokud si na otázku, zda vkládaná část má souvislost s vaší výzkumnou otázkou, odpovíte NE, pak tam tu pasáž nedávejte.

Odevzdané práce 1. kolo (do 15. května)

Po přečtení zhruba první třetiny prací shrnuji nejčastější chyby, které se opakují:

 • literatura není podle normy, neodpovídá uvedená literatura pod čarou a seznam literatury (nebo seznam literatury chybí)
 • práce obsahují dost překlepů (je třeba provádět základní automatizovanou kontrolu např. ve wordu, pak rozšířenou kontrolu osobně), vyskytuje se i mnoho typografických chyb
 • nesprávně strukturovaná práce (nejdříve mají být obecné věci, pak se máte dostat k věcem konkrétním)
 • práce má být strukturována podle výzkumných otázek
 • každá kapitola i podkapitola musí mít svůj vlastní (mini)úvod.
 • nezapomínejte na propojení kvalitativních a kvantitativních údajů – každá práce by měla obsahovat nějaká čísla (počty) týkající se zkoumaného náboženství v konkrétní zemi
 • do praktické části se nebojte dát i údaje z literatury, napsat jak se sledovaný jev vyvíjel a pak tam dát i váš vlastní příspěvek, tj. nechat promluvit vašeho respondenta
 • závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat
 • po přečtení vaší práce se zamyslete nad tím, zda byste tuto práci považovali za skvělý zdroj informací, kdybyste něco hledali k vašemu tématu :-)


  Vážení studenti, do opravování prací se pustím od 20. července, kdy mám službu na katedře. Do té doby jsem mimo Prahu.
  Zatím jsem se jen letmo podíval na některé práce a VŘELE DOPORUČUJI, abyste se na to ještě jednou podívali (a do toho 20.7. něco vylepšili), protože NĚKTERÉ práce stále nejsou OK. Hodně z vás podceňuje formální stránku práce a citace, některé práce působí hodně uspěchaně provedené. Podívejte se znovu na červené (a modré) body napsané výše a znovu si to bod po bodu projděte a zkontrolujte.
  Někteří z vás by už mohli mít zkoušku, tak ať o ni kvůli chybějícímu zápočtu nepřijdete.

  1. Ramadán, měsíc klidu nebo měsíc hladu? (Kuklíková, Pozníková, Kociánová, Rosenhoferová, Syrová) 7)
  2. Meditace - buddhistická vs. česká (Štěpánek, Houdek, Vymětal, Kříž, Veselý) 8)
  3. Brána do Thaipusamu☻(Haba, Boykova, Katkova, Salkova) 9)
  4. Hnutí Haré Krišna ve 21. století (Hlaváčková, Obermajer, Linka) 10)
  5. Hinduistické svatební tradice (Semecká, Vlasáková, Mrvíková, Povkhanych, Treichelová) 11)
  6. Islám - Postavení žen ☻(Kravka, Řeháková, Housková, Sovová, Hašlerová, Šilarová) 12)
  7. Řecké katolictví - Velikonoce (Brůžová, Dostálová, Lexová, Soukupová, Vocásková) 13)
  8. Hinduismus - Prána (Dudová, Kopecká, Labuťová, Vozárová) 14)
  9. Islám - slavení Eid al-Adha u nás a ve světě (Audesová, Kureš, Severová, Šticová, Štoger) 15)
  10. Dodržování římskokatolického půstu v současné době☻(Kouřilová, Beránková, Náplavová) 16)
  11. Židovský svatební obřad a podoba manželského svazku (Čapek, Kříž, Jelínek, Vrkočová, Zajíček) 17)
  12. Člověk je tím, co jí (Bíbová, Fišer, Hoffmannová, Wagnerová) 18)
  13. Vánoce očima pravoslavných☻(Zahradníková, Rejzková, Brom Lingan, Sepherteladze) 19)
  14. Hare Krišna - Skrze jídlo blíže k Bohu (Nekolná, Lubyanyy, Hrabě) 20)
  15. Košer či nekošer? (Blaszczyková, Dražová, Frolíková, Křepelová, Svobodová) 21)
  16. Půst v pravoslavné církvi☻(Tereza Znamenáčková, Aleksandra Kolbina, Ingeborg Mézlová, Evgeny Provotorov, Daryia Vorobyeva) 22)
  17. Antim sanskar, průběh hinduistického pohřbu (Kristýna Hofová, Kristýna Jandáková, Klára Burdová) 23)
  18. Bratrské církve a jejich odlišnosti ☻(Mostýn, Zobánková, Musil, Fiala, Kučerová) 24)

  ☻ – rozšířený geografický aspekt

 • Odevzdané práce 2. kolo (**do 30. června**) – ZMĚNA

  Odevzdané práce z Geografie náboženství – 2. kolo (do 19. července) (zápis na nové stránce)


  Počet shlédnutí: 92

  1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)
  rozšířený geografický aspekt
  7)
  Formální stránka: dávejte pozor na typografické zásady (viz Doporučení) – např. psaní mezer: měsíc hladu ?, ale i na mnoha místech dále. Dále překlepy (např. zajímovasti, psaní čárek – že ten, kdo ramadán dodrží stoupne v Alláhových očích nebo rostoucí komunitou na světě a proto se dá jen těžko geograficky určit, velká písmena – např. islám vers. Islám, bohu vers. Bohu; nedůslednost sunnité vers. sunité atd. atd.
  Některé z autorů, které máte uvedeny v seznamu zdrojů, nemáte v poznámkách pod čarou. U internetových zdrojů chybí často v odkazech kurzíva.
  Obsahová stránka: Téma práce Ramadán, měsíc klidu nebo měsíc hladu jsme si vybraly z důvodu zajímovasti tématu. – přesně to, co jsem mnohokrát říkal, abyste tak nepsali. Jednak je to ICH forma a její odvozeniny (ale to není zásadní), ovšem nikde tam o té zajímavosti nepíšete. Musí to být objektivní důvod, a ne subjektivní.
  Do podotázek se už moc nehodí Jak vypadá večeře muslimů v průběhu ramadánu?, nebo lépe strukturujte Jak se muslimové chovají během ramadánu?, Jak vypadá večeře muslimů v průběhu ramadánu?, Jsou s ramadánem spojené nějaké oslavy a jak se slaví? – aby bylo vidět, co je hlavnější (vyšší) téma a co je podmnožinou daného tématu. Rešerše je OK. V metodologii píšete zaznamenána byla i jejich mimika i gesta, ale kde se s tím záznamem setká čtenář? (neboli – k čemu to tedy je?)
  V praktické části je třeba lépe navázat s tím obecným o islámu přímo na ramadán. V kap. Vlastní výzkum je třeba přidat ještě další informace například z literatury a pěkně to proložit s tím, co jste vyzkoumaly. Neměly by to být jen rozhovory s respondenty…
  Kap. závěr ať je zlatým hřebem celé vaší práce. Některé formulace je třeba změnit – např. V Maroku v Saidii, kde se celá vesnice schází a hoduje společně, naopak v Sýrii se schází pouze v úzkém rodinném kruhu. – první část (kde se celá vesnice schází a hoduje společně) není dokončena.
  8)
  Práce ještě vyžaduje značné vylepšení. Formální stránka není vůbec dobrá: Práce nemá pořádný nadpis. Dávejte pozor na typografické zásady (viz Doporučení) – např. psaní mezer: ČR.Ale, překlepy a chyby: např. používájí, dále budhistické vers. buddhistické, hrubá nedůslednost v psaní cizích slov - satipannhána vers. satipatthána, odstavec O Budhistické meditaci bylo výdáno… má tolik chyb, že to vypadá, jako byste ho psali v hospodě, psaní čárek (např. Autor uvádí jak se metoda satipatthány praktikuje, některé obraty jsou jako od cizinců (rozhovor byl veden s panem Michal Dittrich) atd. atd. atd.
  Práce nemá seznam literatury, jediná (!!!) citace pod čarou není ani podle normy.
  Výrazně vylepšete úvod, výzkumné otázky lépe seřaďte (od obecnějších ke konkrétním). V kap. Literární rešerše více (konkrétněji) popište (uveďte konkrétní příklady), čím se daná publikace zabývá, k čemu autor dospěl.
  Vaše kap. Teoretická část se vůbec nezaobírá žádnými teoriemi. Struktura práce (kapitoly a podkapitoly) má kopírovat výzkumné otázky. Praktická část je úplně jiná, než jak jsme si mnohokrát říkali na seminářích – nemusíte to nazývat praktickou částí, ale mělo by tam být dostatek informací k vašemu tématu, a tyto informace by měly být proloženy citacemi z literatury a hlavně výpověďmi respondentů.
  Závěr práce velmi málo koresponduje s výzkumnými otázkami.
  9)
  Formální stránka: citace nejsou podle normy. Co máte v citacích pod čarou, musíte mít znovu abecedně i v seznamu literatury. Co máte na mysli citací Primo od Ex Libris?
  V úvodu nemusíte nikoho nabádat k návratu – Vraťme se ovšem k jádru věci…, ale v této kapitole se držte jen jádra věci. Okecávačky sem nedávejte.
  Kap. Literární rešerše nemá sloužit k tomu, abyste představili čtenáři, co se stalo pro vás nejdůležitějším a prakticky nejbohatším pramenem, ale má čtenáře seznámit s tím (a s kým), kdo se zabýval podobnou výzkumnou otázkou a k čemu dospěl. Obrázky a videa jsou zajímavé, ale před nimi by měla být ta nefalšovaná literární rešerše.
  Kap. Metodologie je třeba trochu vylepšit – Jednou z kvalitativních metod, kterou jsme použili, byl rozhovor. Provedli jsme ho s libovolným hinduistou – to je neobratná formulace, rozhovor jste přece vedli už s konkrétním hinduistou. Práci je zapotřebí mnohem lépe strukturovat (strukturace=rozdělení na kapitoly a podkapitoly) – má to zhruba kopírovat výzkumné otázky. Není moc chytré rovnou začínat popisem průběhu fascinujících hinduistických festivalů Thaipusam, ale je zapotřebí nejprve něco napsat o hinduismu, pak se nějak přirozeně dostat k Thaipusamu a pak se dostat k tomuto svátku ve sledovaných zemích (je třeba nějak napsat, proč jste si vybrali právě tyto země, jaká jsou jejich specifika…) V jednotlivých kapitolách by mělo být dostatek informací k vašemu tématu, a tyto informace by měly být proloženy citacemi z literatury a hlavně výpověďmi respondentů.
  Závěr práce velmi málo koresponduje s výzkumnými otázkami.
  10)
  V celé práci je třeba dodržovat jednotný styl názvů – jednou píšete Háre Krišna, jinde zas Hare Krišna. Chyby: např. děti odpověděli atd. atd. Citace jsou mimo normu, u diplomové práce máte na nesprávném místě název… Hodně věcí jsem říkal osobně panu Linkovi, tak se podle toho zařiďte (strukturace práce, kapitoly podle výzkumných otázek, závěr nedává odpovědi na výzkumné otázky atd. atd.).
  11)
  Formální stránka: překlepy a chyby (např. České Republice, dále trestní čin, shoda větných členů – např. je nejstarší duchovní cesta, jehož, archaické tvary – míti atd. atd. atd. Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou: A také o tom, že tento horoskop nemá nic společného s povrchními horoskopy, na které jsme zvyklí. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?). Psaní čárek – např. …záleží především na rodičích do jaké míry tyto tradice respektují…. Typografické zásady – např. nesprávné psaní mezer, nepište dvě čárky místo uvozovek, uvozovky používejte české, a ne anglické – viz Doporučení).
  Literární rešerše není špatná, ale více rozviňte to, k čemu autoři ve svých dílech dospěli (např. ten horoskop).
  Nepište Práce se bude zabývat, protože už je hotová.
  Kap. Metodologie: adekvace metod.
  Doporučuji nejprve napsat nějaký (stručný) úvod o hinduismu a pak navázat rituály spojenými se svatbou. Chybí kvantitativní údaje. Uveďte údaje z literatury, doplňte výpověďmi vašich respondentů, držte se výzkumných otázek.
  Chybí seznam literatury, chybí citace časopisu z odborné databáze
  V závěru nedáváte odpovědi na výzkumné otázky. Některé pasáže z této kapitoly jsou nadbytečné – např. Tato práce je rozdělena na jednotlivé části, které čtenáře postupně seznamují s hinduismem jako takovým…
  12)
  Práce vůbec není špatná, ale na vylepšení by věci byly:
  Chybí citace časopisu z odborné databáze, CITACE (norma)!!!
  Upravte některé věty, aby byly jednotlivé větné členy ve shodě – např. Tématem konvertující muslimky se zabývá Doris Glück žena původem z Německa vypráví svůj těžký životní příběh o životě s muslimem.
  Nepíše se Mecce. Není správné Hlavou muslimské obce, chalífou, se stal Abú Bakra, ale Abú Bakr. Ne chálífů, ale chalífů , dále Islám vers. islám atd…
  Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou: A na sunnity, kteří na rozdíl od menšinových ší’itů uznávají…. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?).
  Vysvětlete, jaký má význam srovnávat právě vámi vybrané země (můžete na to použít i nějaké kvantitativní údaje, které jinak v práci vůbec nemáte). Hodně věcí z kap. Vlastní výzkum patří do kap. Metodologie.
  Lépe propojte vaší kap. Islám s praktickou částí. Nějaký úvod do islámu je pro práci vynikající, ale musíte tam nějak zvýraznit vaší výzkumnou otázku. Na tu jste v tomto úvodu do islámu jakoby zapomněli (o manželství, ženách…)
  Jednotlivé „výzkumné“ kapitoly jsou příliš stručné – např. POLYGYNIE A ROZVODY: Nejprve popište, jak to vypadá obecně v jednotlivých zemích, pak tam dejte nějakou statistiku, něco z literatury a pak tam nechte promluvit vaše respondentky. Podobně i v dalších kapitolách.
  Každá kapitola a podkapitola by měla mít nějaký vlastní úvod (nebo aspoň mini-úvod).
  13)
  Práce je „rozjetá“ velmi dobře, jen ještě některé věci zlepšete. Chválím použití obrázků.
  Doporučil bych pozměnit nadpis, aby nebyl s otazníkem. První dva odstavce z kap. ÚVOD by se mnohem více hodily někam do úvodu praktické části. Můžete třeba nejprve něco napsat obecně o velikonocích, pak o tom, že mezi jednotlivými křesťanskými církvemi jsou v jejich slavení rozdíly a pak se nenásilně můžete dostat k historii (vzniku) řeckokatolické církve.
  Kap. ÚVOD by měla být shrnutím toho, co v lze v práci očekávat.
  Kap. LITERÁRNÍ REŠERŠE lépe strukturujte – rozhlasové vysílání a popularizační články je lepší dávat až na konec. Publikaci Postní pokrmy citujte už v této kapitole. Nezmiňujte zde nic o rozdílech v jednotlivých zemích, což ale deklarujete ve výzkumných otázkách.
  Kap. METODOLOGIE – doplňte adekvaci použitých metod.
  Nedělejte kapitolu Rozhovory, ale držte se při strukturaci práce vašich výzkumných otázek a podle nich vytvořte kapitoly a podkapitoly. Nejprve napište něco obecnějšího (využívejte literaturu), můžete tam dát i nějakou statistiku a nechte promluvit vaše respondenty.
  Chybí citace časopisu z odborné databáze. Některé internetové citace nejsou správně – např vy máte:
  Ekumenická rada církví v České republice. 2004. Ekumenická rada církví v České republice [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.ekumenickarada.cz/in/316#.VVTIHvntmko
  Ekumenická rada církví v České republice ovšem není název článku, tím je Česká biskupská konference (Římskokatolická a Řeckokatolická církev)
  Co si představit pod pojmem raná dospělost, střední dospělost? (Spíše se používá střední věk).
  Každá kapitola a podkapitola by měla mít nějaký vlastní úvod (nebo aspoň mini-úvod) – např. Typická jídla na Velikonoce: nějak lidsky to uveďte, ať to má návaznost.
  Typografické zásady – např. nesprávné psaní mezer, např. Ukrajině ?, dále v datumech, např. 14.9. – viz Doporučení). Některé formulace dejte do spisovné formy – např. Při semistandarzinovaným rozhovoru… (ne ale formulace přímo z rozhovorů – ty ponechte). Velká a malá písmena – např. České Republice, věřící Řeckokatolické církve. Pozor na psaní čárek (i v rozhovorech) – např. Další zajímavostí, která z rozhovoru vyplynula bylo prohlášení: „Velikonoce bez křenu, nejsou Velikonoce. Některé formulace jsou neobratné – např. Celkem se na bohoslužbě vyskytovalo 75 věřících. nebo Vpředu vyslýchá kněz na židli hříchy
  14)
  Začátek máte velmi pěkný, ale vlastní (praktická) část je v určitém nepoměru ke zbytku práce.
  V kap. Literární rešerše píšete: Základní učebnicí každého breathariána…, ale pojem breatharián nijak nevysvětlujete.
  Není dokáží, ale dokážou. Typografické zásady – nesprávné psaní mezer, např. Jaký je smysl života očima pránisty ?, dále: nepište dvě čárky místo uvozovek – viz Doporučení).
  Názvy kapitol v praktické části nepřebírejte doslova z výzkumných otázek, ale přizpůsobte je. Každá kapitola a podkapitola by pak měla mít nějaký vlastní úvod (nebo aspoň mini-úvod), dejte tam něco z literatury, nějaké srovnání (třeba geografické) a pak samozřejmě nechat promluvit vaše respondenty. V práci zapomínáte na kvantitativní údaje.
  V závěru už by se neměly objevovat nové údaje – ty patří do vlastní práce (např. …silně věřící křesťanka přežívala jen z přijímání eucharistie a byla přitom úplně zdravá…)
  Upravte citace podle WIKI (do dvojitých závorek) a na konci vytvořte kapitolu Seznam použitých zdrojů. Chybí citace z databáze odborných časopisů.
  15)
  Práce nemá pořádný nadpis. Nepíše se lajk, ale laik. Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou: Což je metoda zúčastněného pozorování… Není to vůbec pěkné (jedná se o slohovou chybu), protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?). Pokud věta začíná slovem zatímco, musíte to ukončit nějakým protikladem, a ne to psát takto: Zatímco při košer porážce je zvíře nejprve omráčeno, aby při porážce netrpělo. Shoda větných členů – např. …o porážkách v různých náboženství…, názvy pokrmů se píší s malým písmenem – např. Mrouzia a Mlochia, překlepy – např. domnávají, některé věty vůbec nedávají smysl – např. Poté muži a jejich synové příbuzné a přátelé.
  Chybí citace časopisu z odborné databáze. V kap. Literární rešerše píšete: Naší třetí a čtvrtou podotázkou se zabývá publikace, ale podotázky máte jen tři!!! Kap. Praktická část práce není špatná, ale ještě ji vylepšete. Chybí nějaký obecný úvod o islámu, napojte se pak na vaše výzkumné otázky. Každá kapitola a podkapitola by pak měla mít nějaký vlastní úvod (nebo aspoň mini-úvod), dejte tam něco z literatury (i v praktické části hojně používejte citace z literatury), nějaké srovnání (třeba geografické) a pak samozřejmě nechat promluvit vaše respondenty. Chybí nějaké kvantitativní údaje.
  16)
  Práce je v této podobě špatná a působí velmi odbytě. Začíná to už nadpisem, podle kterého čtenář vůbec nepozná, na jaký půst se zaměřujete, pokračuje to tím, že výzkumné otázky máte zařazené mimo kapitoly hned za nadpisem. Úvod rozhodně není tou kapitolou, která by čtenáře navnadila na to, co může očekávat dále. Literární rešerše se velice málo drží výzkumných otázek – totéž lze ovšem říci i o celé práci včetně závěru. Věci, které jsme si říkali na seminářích, v práci téměř nerespektujete, práce nemá poznámkový aparát, seznam literatury. Proč nazýváte jednu část práce jako Teoretická část, když tam nemáte žádné teorie? Praktická část rozhodně nemá být jen přepisem rozhovorů. V práci nemáte ani žádnou citaci z databáze odborných časopisů.
  Rozšířený geografický aspekt – pokud tím myslíte jen Čechy a Moravu, tak je to špatný vtip.
  17)
  Práce má celkem dobrý náběh, ale ke zlepšení je toho také dost.
  Formální stránka: psaní mezer – např. dokumentů.K četbě nebo informací,údajů nebo chrám-odvěké srdce. Určitě se podívejte na typografické zásady na Doporučení). Dávejte pozor na hyperkorektní tvary – není prokáží, ale prokážou. Není jeruzalemský, ale jeruzalémský, shoda větných členů – např. týkajících se židovské svatba atd. atd.
  Kap. Seznam literatury není úplně podle normy – často chybí kurzíva. Článek z databáze časopisů citujte jako článek v časopisu – vždyť jsem o tom několikrát mluvil na semináři.
  Vylepšete kapitolu Úvod, ať čtenáře navnadí na to, co může očekávat dále. Každá kapitola a podkapitola by pak měla mít nějaký vlastní úvod (nebo aspoň mini-úvod). To rozhodně neplatí o kap. Cíl práce (klidně ji můžete propojit s úvodem).
  Doporučuji redukovat počet podotázek a udělat z nich větší (obecnější) množiny. Některé jsou hodně specifické, a bylo by určitě lepší dát na ně odpověď v rámci větší množiny (např. Kde v Praze se provádí židovský svatební obřad?) Ve výzkumných otázkách nemáte nic z toho, co slibujete výše (svatba v Americe a Izraeli).
  Kap. Metodologie nestačí – kde máte respondenty, kde adekvaci metod?
  I kap. Vlastní práce by měla mít nějaký úvod, něco z judaismu, z vývoje svatebních obřadů (s důrazem na sledované oblasti ČR, USA, Izrael; napsat i proč právě tyto státy).
  Nadpisy kapitol mají skutečně vycházet z výzkumných otázek, ale ne tak, že tam frknete celou otázku i s otazníkem. Opět: jednotlivé kapitoly by měly mít nějaký vlastní úvod. Dejte tam něco z literatury, nějaké srovnání (třeba geografické) a pak samozřejmě nechat promluvit vaše respondenty. Někde to máte už v pěkném náznaku (např. Kde v Praze se provádí židovský svatební obřad?) – jen trochu upravit ten nadpis kapitoly (aby byl obecnější) a dát tam i věci z dalších geografických oblastí, které zkoumáte.
  V práci zapomínáte na kvantitativní údaje.\\
  18)
  Leccos je napsané velmi pěkně, leccos je třeba upravit.
  Formální stránka: Chybí citace časopisu z odborné databáze (nebo časopis není označený). Chybí abecedně řazená kapitola Seznam použitých zdrojů. Poznámky pod čarou nejsou podle normy. Práce je poměrně dobře zkontrolovaná, jen ještě mrkněte na drobné chybky – např. psaní čárek (Zda mají lidé důvod nedůvěřovat košer potravinám plyne z podezření, které směřovalo k obecní košer jídelně (ŽOP). nebo jak s mlékem tak s masem, překlepy – např. skladovaní masa, psaní velkých písmen – např. Majitel Krále šalamouna, nejednotnost kosher vers. košer, shoda větných členů – např. v rodině, jenž atd. atd.
  V kap. Úvod a cíl práce je třeba provést změny, aby tam nebylo nacpáno všechno (judaismus, Tóra, Talmud, svátky), ale aby ten úvod pěkně představil čtenáři vaší práci (co v ní najde). Do cílů jste pozapomněli napsat Izrael.
  Kap. Praktická část je udělaná docela pěkně, jen tam ještě nechte více promluvit respondenty (a možná i trochu ukázat ten geografický aspekt).
  V závěru práce bych doporučil napsat konkrétní části shrnutí právě pod tu konkrétní výzkumnou otázku.
  19)
  Vylepšete formální stránku vaší práce – je třeba opravit velké množství překlepů, např. odpovědmi, psaní mezer – určitě se podívejte na typografické zásady na Doporučení) – (např. 24.12., nebo večerní bohoslužby.Po jitřní), psaní čárek – např. Další otázkou, kterou se zabývá autor je význam Vánoc. , velká a malá písmena – se k Pravoslavné víře hlásí (tady je navíc lepší napsat k pravoslavné církvi) atd. atd. atd.
  V cíli práce zase nemáte Peru, podobně i v literární rešerši (čtyři zkoumané státy by se měly objevit i v literární rešerši). Napište také, proč srovnáváte právě tyto čtyři státy.
  Kap. Metodologie je třeba rozšířit – kde máte respondenty z dalších geografických oblastí? Chybí adekvace metod.
  Některé kapitoly je třeba přehodit, aby byly obecné informace napřed, konkrétnější potom. Proto je třeba dát například kap. Historie před kap. Pravoslavné Vánoce, protože pravoslavné Vánoce z toho vychází. Pak se hodí kap. Zvyky a tradice. Je otázkou, zda by také nebylo lepší napřed napsat kap. Půst, když právě půst předchází slavení Vánoc.
  Chválím vás za statistiku, ale ta peruánská v práci zcela chybí.
  V závěru už zase není Peru.
  Citace a seznam literatury nejsou podle normy, na hodně místech chybí kurzíva.
  Chybí článek z databáze odborných časopisů.
  20)
  Formální stránka: dejte pozor na hyperkorektní tvary – není dokáží, ale dokážou. Psaní čárek – např. Pokud vše proběhlo jak mělo. Nepište dvě čárky místo uvozovek. Obecně jste ale překlepy kontrolovali celkem pečlivě.
  Citace pečlivé nejsou (norma!), chybí seznam literatury.
  Kvantitativní údaje máte pouze na jednom místě, a navíc nejsou citované – Dnes se počet přívrženců pohybuje kolem 1 miliónu.
  Jinak práce vůbec nevypadá špatně.
  21)
  Formální stránka: Psaní čárek – např. tzv. pěti knihách Mojžíšových, neboli Pentateuchu, velká písmena bůh vers. Bůh, dále Křesťanství vers. křesťanství (názvy náboženství jsou vždy s malým písmenem).
  Kvantitativní údaje máte pouze na jednom místě, a navíc nejsou citované – v České republice, kde žije přibližně 20 000 židů.
  Doplňte průběžné citace (do dvojitých závorek). V práci chybí chybí citace časopisu z odborné databáze.
  Kap. Praktická část práce nějak pěkně uveďte, aby to nebylo takové heslovité, když rovnou začnete podkapitolou KOŠER. Ty kapitoly musíte nějak pěkně provázat, aby to nebyly skoky – např. od kap. Zakázané jídlo – Trejfe a nevela hned ke kap. LAUDEROVY ŠKOLY V POROVNÁNÍ SE ŠKOLAMI V IZRAELI. Držte se výzkumných otázek a vždy to strukturujte od obecného ke konkrétnímu. V praktické části nechte také promlouvat respondenty – to je hlavní přidaná hodnota vašeho článku.
  Práce jinak vypadá dobře, také pochvala za klíčová slova a abstrakt.
  22)
  Práci je třeba nechat přečíst rodilým mluvčím, je v ní velké množství překlepů, nesprávné psaní mezer (například u psaní procent).
  Aktuálnost tématu popisujte trochu objektivněji, nevztahujte to jen k době, kdy jste práci psali (ta už je pryč) – Toto téma je nyní velice aktuální, jelikož od 23.2.2015 do 11.4.2015 Svatý Velký Půst probíhá…
  Kvantitativní údaje máte v práci málo, a navíc často nejsou citované – 80% lidí hlásících se k pravoslaví.
  Není úplně přesné, že Vznik křesťanství na území Čech se datuje rokem 863 - tedy příchodem Cyrila a Metoděje. Křesťanství už na území Čech bylo, ale s vlivem z Německa. Navíc skok od 9. století rovnou do 19. století je skokem přece jen příliš velkým.
  Kap. Praktická část nemá pořádný úvod (každá kapitola i podkapitola musí mít svůj vlastní (mini)úvod). Tuto část výrazně lépe strukturujte podle výzkumných otázek.
  V kap. Literární rešerše se také jednoznačně držte výzkumných otázek, úvodní statistiky dejte na jiné místo vaší práce. Jinak tato kap. špatná není.
  To, co máte v seznamu literatury, nemáte v poznámkách pod čarou (a platí to i naopak). Citace nejsou podle normy.
  23)
  Nemohu vám upřít, že máte v práci spousty zajímavých údajů, ale něco je třeba ještě vylepšit: Práce nemá pořádný poznámkový aparát, na konci chybí seznam použitých zdrojů. Jak dáváte URL stránky hned za citaci, tak to takhle nejde – jednak to vůbec není podle normy, a navíc tam nemáte wiki citace (ve dvojitých závorkách). To jsme si ale na seminářích párkrát říkali.
  Formální stránka: některé věty je zapotřebí zpřehlednit, aby neobsahovaly příliš mnoho (rozdílných) informací – např. Název pochází z perského slovního kořene hindu, v sanskrtu sindhu, což je název řeky Indus a sanskrt je je jeden z nejstarších jazyků a je v současnosti považován za mrtvou řeč. Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou: Přestože je stále jedním z 23 oficiálních jazyků Indie a jako jedna z nejlépe dochovaných řečí starověku. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?).
  Názvy náboženství se píšou s malým písmenem – Hinduismus vers. hinduismus.
  Psaní čárek – např. …věříme že nám pomohou tyto zvyklosti prozkoumat a porozumět jim. nebo V článku se dá zjistit jak pozůstalí nakládají s dědictvím… (naučte se počítat slovesa ve větách).
  V kap. Literární rešerše dávejte nejdříve odborné články a monografie a až potom popularizační články. V českém textu by mělo být všechno česky, anglický originál můžete dát (třeba kvůli ověření přesnosti překladu) do poznámky pod čarou.
  V kap. Metodologie chybí adekvace metod.
  Pokud nějakou kapitolu nazvete Teoretická část, tak tam musíte mít teorie. O tom jsme si ale na seminářích také párkrát říkali.
  Praktická část je svým rozsahem naprosto neadekvátní vůči dalšímu textu (přitom v textu máte informace od respondentů). O ochotě a neochotě respondentů spíše pište v metodologii.
  Ať je v práci vidět to, co jste převzali z literatury, a co máte od respondentů. Ti se tam jakoby ztratili, přitom právě oni by měli být to nejvyšší přidanou hodnotou vaší práce. Nechte je v práci pořádně promluvit!
  V práci jste nějak pozapomněli na nějaké kvantitativní údaje (na které jste měli navazovat údaji kvalitativními).
  Závěr strukturujte podle výzkumných otázek.
  24)
  Nadpis práce není příliš šťastný – o jaké teorie se má jednat?
  Podívejte se na DOPORUČENÍ – např. psaní mezer (utrpení- trvá nebo vyznání víry( jde o nebo Statistiky.Sčítání), tečky na konci vět – pro své manželství Svatbě obvykle předchází příprava, hrubky – Jaké měli mezi sebou jednotlivé církve vztahy, psaní velkých a malých písmen – zvláštní úcta k bohu, občasné překlepy – např. protestanskou. Moc chyb v práci ale nemáte.
  Citace uvedené v kap. Zdroje ovšem nemáte analogicky uvedené v průběžných citacích. Citace v kap. Zdroje nejsou podle normy. Chybí citace časopisu z odborné databáze.
  Z práce vůbec nevyplývá rozšířený geografický aspekt.
  Literární rešerši je třeba výrazně vylepšit.
  Obrázek, který máte v kap. 3. Vztahy mezi bratrskými církvemi u nás a porovnání na Slovensku a v Německu není zrovna moc typický jako ukázka protestantské architektury na Slovensku nebo v Německu. Něco není vidět úplně přesně, ale pro mě je zarážející v údajně protestantském kostele socha Panny Marie, pak křížová cesta, pak svatostánek, pak vatikánská a maďarská vlajka na kazatelně (i když za ty vlajky bych krk nedal, je to špatně vidět). Na mě to působí jako katolický kostel v Maďarsku. Uveďte zdroj, odkud obrázek máte a můžeme to zkontrolovat.
  V kap. Metodologie více diskutujte výběr konkrétních metod + adekvace.
  Práci je třeba lépe strukturovat podle výzkumných otázek, to platí i o kap. Závěr.
  2015/geografie_nabozenstvi_ls_2015.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)