obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2016:referaty_ls_2016_antropologie

Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti

VÝSLEDKY (prezentace) - BONIFIKACE DO ZKOUŠKOVÉHO TESTU klikněte ZDE

LS 2016

 • Vývoj člověka – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření
 • Fyzická antropologie – její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce:
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • Franz Boas
  • Ruth Benedictová
  • Margaret Meadová
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
  • Claude Lévi-Strauss
 • Lingvistická antropologie – (možné téma: bilingvismus a bilingvní rodina)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)

Více studentů si může vybrat stejné (podobné) téma. Musí ho ovšem pojmout trochu jinak (př.: urbánní antropologie – jedna skupinka popíše fenomén sídlišť a druhá život v satelitu).

Hodnocení

1. kritérium: Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné

b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu

c) Čitelnost (vhodně zvolené pozadí a barva písma)

d) Využití časového limitu

2. kritérium: Odborná úroveň

a) Držení se tématu,

b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

3. kritérium: Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout

b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)

c) Mluvit spisovně, srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

4. kritérium: Uvedení zdrojů

a) Uvedení zdrojů a jejich správná citace

Body od 0 do 10 (0 = špatné, 10 = nejlepší)

Rozpis referátů podle seminářů

 1. 8. února - bude přednáška 3 x 45 min.
 2. 15. února - bude přednáška 3 x 45 min.
 3. 22. února - bude SEMINÁŘ 3 x 45 min.
  • Vývoj člověka (Bílá Kristýna 74 b.)
  • Fyzická antropologie (Novotná M. 80 b.)
  • Metody antropologického výzkumu (Macháček 71 b., Nováková 71 b.)
  • Antropologie stáří a smrti (Broukalová Ludmila 81 b.)
  • Edward Burnett Tylor (Kderova Marie)
 4. 29. února
  • Charles Darwin - Můj život (Sára Svobodová 68 b.)
  • Bronislaw Malinowski (Samsonova 71 b., Belosheykina Anna 71 b.)
 5. 7. března
  • Lingvistická antropologie (Dolejšová Tereza 73 b.)
  • Garbologie (Jitka Černá 69 b.)
  • Urbánní antropologie (Yuliana Shemetovets, Darya Vitkalava 72 b.)
 6. 14. března
  • Kultura chudoby (Černohorský Josef 65 b., Dam Le Lan Huong 65 b.)
  • Lingvistická antropologie – (bilingvní rodina) (German Bodnar 74 b.,Kirill Kazhuro 74 b.)
 7. 21. března - bude přednáška 3 x 45 min.
 8. 28. března Velikonoční pondělí
 9. 4. dubna - bude SEMINÁŘ 2 x 45 min.
  • Vývoj člověka – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření (Jemelíková Věra 80.b.)
  • Charles Darwin (Tunková Simona 85 b.)
  • Claude Lévi-Strauss - (Jakub Cihla 74 b., Denisa Mirkovičová 74 b.)
  • Margaret Meadova - (Kupková 73 b., Matějková 73 b.)
 10. 11. dubna
  • Ruth Benedictová(Markéta Veselá 0 b.)
  • Antropologie turismu (Michaela Kulhavá 86 b.)
 11. 18. dubna
  • E. B. Tylor (Kderová Marie 68 b.)
  • Antropológia detstva (Lauková Michaela 45 b.)
 12. 25. dubna
  • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen) - (Martin Žoltak 0 b., Tibor Cehlárik 0 b.)
  • Historická antropologie (Nachtmannová 75 b., Janovcová 75 b.)

Výběr témat v případě absencí

Každé téma je určené pouze pro jednoho studenta. Výběr probíhá systémem kdo dřív přijde… Pokud by bylo témat málo, po jejich vyčerpání je doplním.

 • Koncept přirozeného mravního zákona
 • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách (v Československu)
 • Kulturní a sociální antropologie – minulost a současnost disciplíny
 • Antropologie města
 • Antropologie náboženství
 • Biologický determinismus

 • Rozsah práce: podle doby absence
 • Termín odevzdání - nejzazší termín odevzdání práce je do 30. 4. 2016.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Seznam studentů

 1. Referát: Simona Tunková Antropologie města
 2. Referát: Darya Vitkalava Antropologie náboženství
 3. Broukalová Ludmila
 4. Kamila Matějková Biologický determinismus

—-

Počet shlédnutí: 63

2016/referaty_ls_2016_antropologie.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)