obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls_2009

Geografie náboženství - LS 2009

Skripta jsou již v prodeji.

Doporučení k psaní textu

Témata podle kruhů:

Rozpis podle seminářů:

1. seminář2. seminář3. seminář4. seminář5. seminář6. seminář
1. kruh Judaismus-Zvelebil,Vymazal,Stará,Kubátová Islám - Kolářová, Brejchová, Čapková Hinduismus - Jirešová, Janská, Sataryová Římskokatolická církev - Václavík, Holečková, Pekný Pravoslavní - Macalová, Harmáčková, Kanciánová, Pilná
2. kruh Islám - Pojerová, Hladková, Kloubková, Vávrová CJKSPD - Kelnarová, Benešová, Charvátová, Jahodová, Parkánová Judaismus - Sommerová, Holečková, Baštová, Rybková, Benátská Buddhismus - Lorenc Hinduismus - Drazdanska, Fajfrlikova, Ruzickova, Simsa, Zelinka, Rybka
3. kruh Církev sjednocení - Pillmaierová, Štelciková, Rozenská, Mesteková Buddhismus-Šliková,Pokorná,Rysová,LebedováCírkev evangelická metodistická - Aušprunk, Brožková, Chválovský, Kavijová Judaismus - Jíchová, Kokešová, Kváčová, Šimková Církev československá husitská - Pavlova, Mináříková, Vavřinová, Grafnetterová
4. kruh Buddhismus - Péter, Říha Svědkové Jehovovi - Šrámková, Melicharová, Zýmová Judaismus - Bosáková, Hulová, Röschl, Šanderová, Švec Adventisté 7.dne - Tománková, Knytlová, Petrášová, Starková Islám - Anna Rákosníková, Sandra Kocourková

Napište se prosím zde, abych věděl, v jakém pořadí vaše práce kontrolovat (zkopírujte tam jen odkaz z tabulky, aby na to šlo jenom kliknout, například takhle: Judaismus- Novák, Kadrnožková.

Pište se tam ale až tehdy, když to budete mít opravdu hotové, ať neplýtváte pokusy. Aby nedošlo k velkým prodlevám mezi udělením zápočtu a složením zkoušky, mám pro vás všechny snad dobrou zprávu - na zkoušku můžete přijít i bez zápočtu.

1. Islám - Kolářová, Brejchová, Čapková NE OK 2. 9. 20091)

2. Islám - Pojerová, Kloubková, Vávrová, Hladková NE OK 2. 9. 20092)

3. Hinduismus - Jirešová, Janská, Sataryová NE3) OK

4. Svědkové Jehovovi - Melicharová, Šrámková, Zýmová NE OK 10. 9. 20094)

5. Judaismus- Bosáková, Hulová, Röschl, Šanderová, Švec Téměř ANO, jen pár maličkostí5) ANO

6. Církev evangelická metodistická - Aušprunk, Brožková, Chválovský, Kavijová NE OK 2. 9. 20096)

7. Judaismus-3.kruh-2009- Kokešová, Kváčová, Jíchová, Šimková NE OK 17. 9. 2009 7)

8. Islám - Rákosníková, Kocourková NE OK 10. 9. 20098)

9. buddhismus2009-3.kruh - Lebedová, Pokorná, Šliková, Rysová NE OK 7. 9. 20099)

10.Církev sjednocení - Pillmaierová, Mesteková, Rozenská, Štelciková NE OK 10. 9. 200910)

11. Adventisté 7.dne - Knytlová, Petrášová, Tománková, Starková NE OK 10. 9. 200911)

12. Judaismus - Sommerová, Holečková, Baštová, Rybková, Benátská NE OK 10. 9. 200912)

13. Pravoslavní - Macalová, Harmáčková, Kancianová, Pilná OK 7. 9. 200913)

14. Hinduismus - Drážďanská, Fajfrlíková, Zelinka, Šimsa, Rybka, Růžičková OK 10. 9. 200914)

15. Církev československá husitská - Pavlova, Mináříková, Vavřinová, Grafnetterová OK - 7. 9. 200915)

16. Mormoni - Jahodová, Kelnarová, Benešová, Charvátová, Parkánová OK - 7. 9. 200916)

17. Buddhismus-2009 - Péter, Říha OK 10. 9. 200917)

18. Římskokatolická církev - Václavík, Pekný, Holečková OK - 10. 9. 200918)

19. Buddhismus 2. kruh 2009 - Lorenc NE! 19)

20. Judaismus - Kubátová, Zvelebil, Vymazal, Stará NE! 20) 21) 


Počet shlédnutí: 5

1)
Úvod nestačí – říkali jsme si, že se tam má čtenář dozvědět více informací, a že se dopisuje nakonec… V práci máte vlastně dva úvody, jeden by měl úplně stačit (ten druhý je lepší). Odkazy, a to nejen internetové, nejsou podle normy. Do závěru bych už nedával takové konkrétní věci (znovu jmenovat respondenty), ale spíše shrnutí a zevšeobecnění týkající se vaší výzkumné otázky. Psaní závorek – špatně mezery. Obsahově práce rozhodně špatná není.
2)
Citace nejsou podle normy. Nesprávné psaní mezer. Nesprávně používáte pojmy metoda a technika. Literární rešerše není dobře – nemáte zdůrazňovat obsahy knih, ale vaši výzkumnou otázku, ke které máte hledat zmínky v jiných publikacích. Ještě bych čekal dobroušení celé práce. Závěr musí zcela korespondovat s vytýčenými cíli práce.
20. 8. 2009 14:32
Vždy jsem varoval před naivními formulacemi - např. Toto náboženství nám přijde velice zajímavé, proto jsme se rozhodly právě pro něj. Jednou píšete Muhammada, jinde zase Mohameda. Psaní %, psaní čárek před a to, dálemuslimksé, dále částěčně, mezery za koncem závorky atd. atd. Pokuste se o obratnější formulace - My mezi tím byly umístěny v modlitebně pro ženy, kde nikdo nebyl. Literatura není podle normy, jsou tam i chyby (Ideál - ideál a skutečnost).
Jedna z vašich výzkumných podotázek zní: Jaké jsou nejvýznamnější muslimské tradice a zvyky? V závěru jsem nenašel jednoznačnou odpověď… To jsem psal už minule: Závěr musí zcela korespondovat s vytýčenými cíli práce.
3)
Doporučil bych úvod trochu pozměnit v tom smyslu, aby důvody výběru nebyly prezentovány tak subjektivně, ale více objektivně a univerzálněji. Možná by stálo za úvahu, zda slohově nepoupravit některé formulace – např. Ještě dřív než se začneme zabývat výzkumnou otázkou, která je zaměřená na zvyky hinduistů, je třeba toto náboženství alespoň stručně uvést. Je to velice staré náboženství. Další: Je nutno podotknout, že takovýchto „světců“ je v Indii nejvíc na světe a to pramení z indické tolerance a ochoty naslouchat. Jestli to byli a jsou podvodníci jako výzkumníci asi nezjistíme, ale rozhodně je z toho vidět indický postoj k transcendentálním záležitostem. Přeformulovat by bylo dobré např. i …získat o naší výzkumné otázce co nejvíce informací. – informace přece nezískáváte o vaší otázce, ale k určitému tématu. Jednou píšete o karmovém zákonu, jindy zas karmanovému a ještě na jiném místě karmickému. Nepoužívejte také často na začátku vět Je to. Kdo jsou to zřeci? Překlepy – např. světe, dále smybolizovaly, dále Upanišadových výroků, dále Křesťaství , množstí , psaní mezer atd. atd. Psaní čárek: Osobnost probuzeného se rozplyne v oceánu života a už se znovu nenarodí pokud nebude chtít. Další: nezasahuje a proto není třeba atd. atd. V kapitole výzkum bych doporučil odstranit ty pasáže, které s podstatou výzkumu příliš nesouvisí – např. pak skončila fiaskem i naše výprava do Celetné ulice za Sdružením přátel Indie, kde nikdo nebyl. Změnil bych i další formulace: Dále jsme se nakonec dovolaly i na telefon Sdružení přátel Indie a Ing. Iva Levá si nás pozvala k sobě domů… Práce není vůbec špatná, ale mnohé naivní formulace (viz výše) ji trochu kazí.
4)
Spíše bych začal úvodem a až pak bych čtenáře seznamoval s výzkumnou otázkou. Překlepy a hrubky: nebo-li, dále zkrz, dále odpověd, dále křesťanstkých, dále Svědkové jehovovi, dále spočívá v připomenutí si smrt a zmrtvýchvstání , Ježíšovi smrti atd. atd. (je toho tam mraky!) Psaní čárek: abychom si objasnili jak probíhá Nesprávné psaní mezer! Literární rešerše je OK, pouze bych doporučil vyvarovat se formulacím typu … K tématu XY není příliš mnoho publikací… Popsanou metodologii rozhodně chválím! V závěru nebuďte tak strozí a málomluvní.
5)
Psaní čárek: nikdy nevytvořili žádnou ucelenou teologii jakou známe, dále: Židé poté putovali 40 let po poušti než se jim podařilo najít zaslíbenou zem., dále: Tóra posloužila také jako základní kámen k utvoření židovského práva Knihy Tóry byly podle tradice… Mezery: n.l, dále př.n.l., teologiím , Ne vliv velekněžích, ale vliv velekněží, ne v 18ti, ale v 18. Překlepy: zrovnovnoprávněna, materlineárně, paterlineárně, anglo-saských , hrubka: Dívky jako chlapci jsou nábožensky způsobilý!, Cekově Psaní % (s mezerou). Když začínáte větu slovem Například, nepůsobí to vždy jako slohově správné. Jinak pěkně udělaná práce
6)
Úvod: Říkali jsme si, že právě z úvodu se má čtenář ve stručnosti dozvědět, co se v práci dočte. To ovšem není váš případ. Struktura práce vyžaduje zpřehlednění – na čelné místo postavte výzkumnou otázku. Na tuto výzkumnou otázku odpovězte v závěru práce. Něco z toho, co píšete v oddíle Vlastní výzkum, by se spíše hodilo do kapitoly Metodologie: V Praze v Ječné ulici jsme navštívili budovu Církve evangelické metodistické. Účastníci byli ochotní se s námi bez jakýchkoliv problémů sejít a zúčastnit se výzkumu. Výzkum probíhal formou polostandardizovaného skupinového rozhovoru, kdy se sešli všichni respondenti hromadně diskutovali o námi kladených otázkách, které jsme si připravili za účelem našeho bádání a které nás zajímaly. Naši respondenti se pohybovali ve věkovém rozmezí 20 – 28 let. Ve skupině se vyskytovali svobodní, jak s partnerem tak i bez partnera, a mladé manželské páry. Většina dosáhla vysokoškolského vzdělaní, popř. se vzdělává. Co se týče pohlaví respondentů, byl poměr vyrovnaný 1:1. Citace literatury není podle normy. Ohledně literární rešerše – problematikou partnerských vztahů se zabývá spousta autorů a je k tomu mraky knih, proto nechápu, když tam píšete V souvislosti s naší výzkumnou otázkou jsme nenalezli mnoho dostupné literatury. Dávejte pozor na psaní velkých písmen: boží/Boží.
7)
Citace nejsou podle normy. Doporučuji sjednotit velikost obrázků (ve wiki se to dá dělat poměrně snadno – za název obrázku dáte otazník a velikost v pixelech: např. judaismus.jpg?110×110. Když ještě dáte před a za název obrázku dvě mezery, tak se vám obrázek vycentruje na střed:
{{2014:  260px-star_of_david_svg.png |}}
Nepište, že se něčím zabývají stránky www.wikipedia.org, ale uveďte řádný odkaz a citaci.
Při popisu svátků se pokuste nezůstat jen u toho popisu – zkuste to nějak více propojit s vaší výzkumnou otázkou (abych nezapomněl – ta by měla být skutečně otázkou). Poměrně dost překlepů: získlaly, respondetkami, přesvědšeních, sní/s ní atd. Před a to se píše čárka… Co znamená přesedící proselyté?
20. 8. 2009 Moc se mi nelíbí vaše tvrdohlavost v odmítání řádných odkazů a citací - psal jsem to již minule: neodkazujte na URL stránky v textu, ale používejte řádné odkazy podle normy. V textu nejsou odstavce, vlastní výzkum nemá být pouhým přepisem rozhovorů atd. atd.
8)
U prvního odkazu proveďte úpravu podle normy.
Před značkou % se píše mezera, za tečkami také. Jednou píšete Muhamed, jinde zase Muhammad. Přeformulujte Pod záštitou naší výzkumné otázky jsme se snažily proniknout – ta záštita se tam moc nehodí. Rovněž atentátu na New York – atentát je na osobu. Překlepy: mladé děvčata/ mladá děvčata .
Váš úvod sice stručně seznamuje čtenáře s tím, co se v práci dočte, ale zkuste být trochu lidštější a nezůstat jen u hesel.
V metodologii zmiňujete materiály získané na internetových stránkách a knihy zapůjčené v Městské knihovně. Určitě by stálo za to, abyste je blíže specifikovali (nebo to dát do literární rešerše).
Literární rešerše se má vztahovat k výzkumné otázce. Trochu to naplňuje ten poslední odstavec, jinak jsou to spíše obsahy knih.
Kapitola vlastní výzkum je na začátku spíše jako reportáž (S rozporuplnými pocity jsme se dne 21. 4. 2009 vypravily do Islámské nadace v Praze. Na jedné straně to byla zvědavost, na druhé však menší obavy z toho, co nás zde čeká, přeci jen to byl první vstup do té doby námi neznámého prostředí. U dveří nadace nás velmi srdečně přivítal samotný pan doktor Sáňka a pozval nás dál.). Spousty věcí přesuňte přímo do kapitoly metodologie.
Výsledek výzkumu by neměl být jen přepisem rozhovoru.
9)
Literatura a citace jsou úplně mimo normu.
Dávejte pozor na psaní čárek a přesnost formulací.
Pokud píšete Buddhismus má tedy u nás minimální zastoupení., pak by možná stálo za to napsat nějaký přesnější údaj, nejlépe číselný.
Překlepy a chyby: na Asijský kontinent, číslovky nepište ve tvaru 30ti
Příklad stylistické chyby (druhá věta je jakoby useknutá): Buddhismus je považován za ateistické náboženství. Protože zde byla božstva považována za smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé, pouze je převyšující svou krásou, schopnostmi a dlouhověkostí.
Příklad nesprávného psaní čárek: vysvětlením základních pojmů, díky kterým, by se toto náboženství. Počítejte slovesa ve větě (i ve výzkumné otázce)!!! Před a to se píše čárka.
V charakterizaci buddhismu postupujete trochu nelogicky – nejprve zmiňujete vysvětlení Buddhových učení a až později píšete o založení a zakladateli buddhismu. To se pak opakuje v kapitole Buddha.
Literární rešerši je třeba ještě trochu dotáhnout, aby to nebyl jen popis knih.
Pokuste se ještě celou práci nějak více zpřehlednit.
10)
Odkazy nejsou podle normy.
Překlepy: respodentky, podopořila, respondeta atd. Mezery a uvozovky: …žádné a,opět cituji, ,,neměl…
Literární rešerši je potřeba vylepšit (navíc publikací o Církvi sjednocení je docela hodně).
Máte zajímavé výsledky, ale zkuste to lépe utřídit. Výsledky výzkumu nemají být jen přepisem rozhovorů!
11)
Odkazy (citace) nejsou podle normy. Literární rešerše je jednostranná (máte tam pouze věci od adventistů). V textu se snažte omezit ICH formu (i když je to v množném čísle). Ten úvod je až moc strohý. Dejte si pozor na typografické zásady (nepsat mezeru před čárkou, dvojtečkou… - např. OTÁZKA : Jaký je). Za těmito znaménky se naopak mezera píše (ne: ta,že. Zkontrolujte psaní čárek (není a tudíž, překlepů (něvěra). V metodologii postupujte od obecného ke konkrétnímu (tomu vašemu). Anabázi s půjčováním knih bych spíše vynechal. V práci bych diskutoval i to, zda informace pouze od funkcionáře církve jsou plně relevantní (validita, reliabilita).
12)
Odkazy (citace) nejsou podle normy. V metodologii postupujte od obecného ke konkrétnímu (tomu vašemu). Překlepy a chyby: o židovstvím, dále Zhlediska. Literární rešerše není nejhorší, ale ani nejlepší – je zaměřena hodně na obsah knih, ačkoli by se tam měla objevovat těsnější souvislost s výzkumnou otázkou. U popisu významných svátků připište třeba způsoby jejich slavení (které vlažnější věřící vynechávají, které nevynechávají…) – ať to není jenom takový suchý popis. Zkuste v závěru třeba více diskutovat to ovlivnění křesťanskými kořeny.
13)
Práce je pěkná, ale něco bych přece doporučil vylepšit. Odkazy (citace) nejsou podle normy. Výzkumnou otázku bych doporučil dát více dopředu. Soupis svátků je dost rozsáhlý – připište tam třeba způsoby jejich slavení (které vlažnější věřící vynechávají, které nevynechávají, které jsou lokální…). Ať to má přímou souvislost s výzkumnou otázkou. Metodologie také není špatná, ale dejte tam obecné záležitosti a pak váš případ. Pěkně to máte u podkapitol Metoda studia dokumentů a Dotazník, u těch dalších už máte jen popis vaší akce. U literární rešerše zkuste trochu změnit styl, aby to nebyly jen obsahy knížek. Klidně tam dejte i něco konkrétnějšího, zaměřeného přímo na výzkumnou otázku. Tímto ovšem vůbec nechci říkat, že vaše literární rešerše je nějaká vyloženě špatná – je totiž spíše dobrá :-) .
14)
Mrkněte na citace. Jsou sice jakž takž podle normy (někde křestní jména máte, jinde ne, jsou tam i další nejednotnosti), ale u jednoho odkazu vám úplně vypadnul titul: máte tam STEPHEN CROSS, Nakladatel: Ikar, rok vydání 2001, 184 s. , ovšem ne každý ví, že tato kniha se jmenuje Hinduismus. Psaní čárek: Dalším důvodem co nás vedlo k hinduismu bylo i to, hrubky: pojmy Indického myšlení, pocity z něj byli, překlepy: stučné charakteristiky, mezery za tečkou, čárkou atd. atd. Některé kapitoly nemají členění na odstavce. Literární rešerše není úplně špatná, ale místy jde až moc do popisu obsahu knih a neváže se tak pevně na výzkumnou otázku. U metodologie jen trochu připište vždy na začátek popisu jednotlivých metod obecné záležitosti; od těch pak přejděte k tomu konkrétnímu, co už máte napsané. Závěr jste vzali dost hákem, a navíc jste neodpověděli na spousty věcí, které jste slibovali na začátku.
15)
Dovolil jsem si přeformátovat některé nadpisy, aby se ve WIKI také jako nadpisy chovaly.
Překlepy: husistská, psaní čárek (před a tudíž, s Československu/v Československu, některé formulace bych pozměnil - např. Zjistit konkrétní názory a pohledy jak na vznik a současné působení, tak na historické souvislosti a okolnosti počátků církve, bylo naším hlavním cílem. Uvažte, zda by nebylo lepší Naším hlavním cílem bylo zjistit konkrétní názory a pohledy jak na vznik a současné působení, tak na historické souvislosti a okolnosti počátků církve.
Kapitolu Literární rešerše trochu provzdušněte vytvořením odstavců. Text nečleněný do odstavců se moc špatně čte - podobně i v celém následujícím textu.
Do kap. Metodologie napište nejprve obecně o vámi používaných metodách (plus jejich adekvace). Pasportizační údaje by měly obsahovat údaje o respondentech (např. věk, zajímavé by možná bylo, zda se jedná o konvertitu apod.). Poděkování se dává na začátek, nebo na konec. Použité zdroje upravte podle normy (autor nemá být kurzívou atd.)
16)
Pozor na psaní velkých a malých písmen - Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů máte správně, ale když píšete obecně o církvi, tak už ne Tuto Církev jsme si vybraly. Překlepy - Novotnného, dále sdělní/sdílní, čárka před a proto atd. atd. V historii církve máte strašně popletené letopočty.
Citace jsou absolutně mimo normu.
Pokud v kap. Literární rešerše uvádíte Dále jsme prostudovaly práce studentů oboru HKS…, pak to řádně ocitujte.
Některé formulace změňte, aby se to dalo lépe číst - např. Jediná možnost, kam napsat kam by si přáli jet je napsat to spolu s podáním žádosti, součástí žádosti je i lékařská zpráva, kterou pošlou do Utahu.
17)
Citace jsou úplně mimo normu, odkazy dávejte v textu průběžně do dvojitých závorek, aby se objevily na konci textu. Překlepy: od naších hranic, dále výzkumou, dále Jižní Korei, dále v sedě/vsedě, dále časté chyby v psaní čárek - např. Podle ní není dlouhodobě možné nejíst maso pokud člověk má normální zaměstnání atd. atd.
Nemáte to vůbec špatně udělané, ale některé údaje patří spíše do žánru žurnalistiky, než do žánru odborného textu (např. zmínky o počasí při provádění rozhovorů, zmínky o dochvilnosti a pití čaje - i tyto údaje prosejte přes tři filtry, o kterých je zmínka na začátku).
Literární rešerše není zcela správně (viz ukázky možného psaní literární rešerše).
18)
V kap. Úvod není zcela zřejmé, k jakému základu se vztahuje údaj 4 % (Návštěvnost nedělních bohoslužeb) - jsou to 4 % z celé české populace, nebo z těch, kdo se hlásí ke katolické církvi?
V cíli práce bych doporučil upřesnit, co znamená patero církevních přikázání - možná ne každý čtenář ví, o co se jedná - nebo alespoň napsat, že to vysvětlujete na jiném místě.
Hrubky: bariéry se lámali, dále prosila boha o pomoc, psaní čárek - Co se týká přibližování církve moderní společnosti jsou respondenti zajedno, překlepy: příjmání, mezery - zda - li atd. atd.
U zmínek na internetové stránky (signaly.cz a katolik.cz) doplňte citaci, aby bylo patrné, o co se jedná.
U výsledků výzkumu se snažte více zevšeobecňovat, a navíc se pokuste, abyste jednoznačně a přehledně dali odpověď na otázky a podotázky ze začátku práce.
Jinak myslím, že jste práci zpracovali docela pěkně.
19)
Protože jste práci zpracovával sám, upřednostnil jsem Vás před čtyřmi skupinami. Zatím hodnotím jen formální stránku, která je úděsná. Přečetl jsem jen pár odstavců a hrubek jsou tam spousty! Namátkou: jednou píšete Buddhismus jinde zase buddhismus, psaní velkých a malých písmen je úplně nahodilé - V Dnešních knihovnách je možno, dále Čzu místo ČZU. Literární rešerše ve Vašem podání není skutečnou literární rešerší atd. atd.
20)
V práci bych uvítal výzkumnou otázku přesunout do úvodu (k cílům práce). U metodologie je třeba postupovat od obecného vysvětlení metod k popisu konkrétní aplikace dané metody. V literární rešerši odkazujete například na Bible: Český ekumenický překlad Bible kralická Jeremiáš 12,4-5. Už to samotné je zvláštní – buď je to Bible kralická, nebo Český ekumenický překlad. Navíc vaše citace není z 12. kapitoly, 4–5 verše: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známjost jeho skutky. Připomínejste, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejste Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy. Vámi citovaný verš je: 4. Dokudž by žalostila země, a bylina všeho pole svadla pro zlost přebývajících v ní, a hynulo každé hovado i ptactvo? Nebo říkají: Nevidíť Bůh skončení našeho. 5. Poněvadž tebe s pěšími běžícího k ustání přivodí, kterakž bys tedy stačil při koních? A poněvadž v zemi pokojné, jíž jsi se dověřil, ustáváš, což pak spravíš při tom zdutém Jordánu? V rešerši píšete Článek 9) pojednává… – do textu ho napište a pak dejte odkaz. Výzkumná část je (začátek) je jak nějaké scestné vyprávění – Se změnou vládců a režimý přicházeli od pol. 1.tis. př.n.l. až do 20.let n.l. jiné formy represích pácháných na židovském obyvatelstvu. Překlepy a chyby: známjost, dále články a internetové odkazy nám bohužel neposkytli nové poznatky. Doporučuji práci ještě pořádně projít, opravit spousty chyb (včetně nesprávného psaní závorek, mezer), opravit dost slohových chyb (např. Když si uvědomíme, že Židé musí dodržovat 613 přikázání micva. – to je úplně useknuté, nijak to nenavazuje.)…
21)
Stále je v práci hodně pravopisných a typografických chyb: Frankturtská, Při závěrečném zpracovávání rozhovorů, jsme často museli přehodnotit, která data jsou skutečně nepotřebná a která se naopak staly velice žádoucími. - čárky, shoda podmětu s přísudkem (která se staly), Judaismus / judaismus, psaní mezer, velká a malá písmena - Mezi 15. a 13. stoletím př.n.l. Dochází k Exodu atd. atd. Trošku vylepšete obrázky (velikost, umístění v textu + popisky). Výhrady mám i k prezentaci závěrů – mnohokrát jsem říkal, že výsledky výzkumu nemají být pouhým přepisem rozhovorů. Literatura není podle normy.
ls_2009.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1