obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:antropologie-klatovy

Antropologie Klatovy

Referáty 2015

Zápočty (u těch, kteří neměli docházku):

 1. Anderlová NE
 2. Bálková NE
 3. Benešová NE
 4. Bilák NE
 5. Čermák NE
 6. Fait NE
 7. Franěk NE
 8. Hrabovský NE
 9. Kondrys OK 17. 6. 2015
 10. Krs NE
 11. Kříž OK 17. 6. 2015
 12. Kubeš NE
 13. Mastný NE
 14. Matoušek NE
 15. Mužíková OK 29. 5. 2015
 16. Naumova NE
 17. Novotná OK 29. 5. 2015
 18. Popelík NE
 19. Rybáček OK 17. 6. 2015 ALE
 20. Schimmer NE
 21. Sloup NE
 22. Strejcová NE
 23. Tyrpekl NE
 24. Zavadil OK 17. 6. 2015 ALE (do 30. 6. 2015)
 • Rozsah práce: 5 nebo 10 stran textu podle doby absence –
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku vám zapíši až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce je do 30. 4. 2015.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Seznam

 1. Kristýna Novotná novotnysek@seznam.cz Kulturní relativismus HOTOVO OK 29. 5. 2015
 2. Jakub Schimmer jakubschimmer@gmail.com Biologický determinismus HOTOVO-OPRAVENO Je třeba oprava1) 29. 5. 2015 – od poslední kontroly nic neopraveno.
 3. Ondřej Kubeš kubik279@seznam.cz Rasové teorie HOTOVO Ještě pár drobných úprav4)
 4. Zdeněk Krs krszdenek@seznam.cz Kulturní determinismus HOTOVO OPRAVENO 6) 7)
 5. Tomáš Popelík Historická antropologie 15)

Opravené práce

Opravené práce odevzdávejte do 16. června 2015 zapsáním do seznamu NÍŽE. Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola "SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ" – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. "SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ"? (a naopak?)
 • Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
  Protože nemohu Vaše práce opravovat stále dokola, berte, prosím, tuto opravu jako poslední.
  Obávám se, že mnozí z vás neví, co je to kurzíva. Obávám se, že mnozí svou práci nezkontrolovali podle doporučení ZELENÝM TEXTEM výše.

  1. Jakub Schimmer Biologický determinismus Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE
  2. Viktoriya Naumova Význam difuzionistické antropologie v současnosti Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?) NE. Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE
  3. Tomáš Matoušek Nové směry v kulturní a sociální antropologii Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE
  4. Ondřej Hrabovský Koncept přirozeného mravního zákona Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE. To, že dáte do kurzívy celý seznam citací, neznamená, že je to podle normy.
  5. Jan Zavadil Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách OK 17. 6. 2015 ALE: Zkontrolovali jste překlepy? NE
  6. Zdeněk Krs Kulturní determinismus Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE
  7. Tomáš Popelík - práce opravena v původním odkaze Historická antropologie Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek) NE
  8. Ondřej Kubeš Rasové teorie Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE
  9. Adam Kříž Lingvistická antropologie OK 17. 6. 2015
  10. Alena Strejcová alca.cerna@seznam.cz Urbánní antropologie Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)? NE Dávat samotné URL stránek do odkazů rozhodně nestačí (např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Urb%C3%A1nn%C3%AD_etnologie http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice http://www.nm.cz/mapa-webu-detail/Oddeleni-PM/Antropologicke-oddeleni/Co-lze-chapat-pod-slovem-antropologie).


  Referáty MUSÍ mít strukturu odborného textu. Blíže ke struktuře odborného textu na DOPORUČENÍ K PSANÍ TEXTU

  1. Úvod
  2. Literární rešerše (kdo se tímto tématem zabýval a k čemu došel)
  3. Kritické zhodnocení (názory ostatních kritiků, váš vlastní kritický postoj)
  4. Diskuse s potenciálním čtenářem
  5. Seznam literatury (z literatury průběžně citované v textu) – citace (PODLE NORMY) dávejte v systému WIKI do dvojitých závorek, číslování je pak automatické. Citace pak vypadá například takto17)

  Převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu) a jednoznačně tak oddělit vaše myšlenky a převzaté myšlenky.

  Pro internetové zdroje doporučuji databáze, ke kterým máte přístup přes přihlášení vaším školním loginem, např.

  Pro některá témata doporučuji např. http://distance.cz/

 • Výběr témat

  Každé téma je určené pouze pro jednoho studenta. Výběr probíhá systémem kdo dřív přijde….

  • Koncept přirozeného mravního zákona
  • Kulturní relativismus
  • Kulturní determinismus
  • Biologický determinismus
  • Rasové teorie
  • Nové směry v kulturní a sociální antropologii
  • Význam fyzické antropologie pro kulturní a sociální antropologii
  • Rodina a manželství jako formální a neformální instituce
  • Význam funkcionalistické antropologie v současnosti
  • Význam difuzionistické antropologie v současnosti
  • Studium příbuzenství a rodiny jako součást antropologického bádání
  • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku
  • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve středověku
  • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách
  • Lingvistická antropologie
  • Urbánní antropologie

  —-

  Počet shlédnutí: 5

  1)
  V práci nejsou řádně citace, znovu doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ. Znovu upozorňuji na to, že převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu) a jednoznačně tak oddělit vaše myšlenky a převzaté myšlenky. Zkuste rozdělit práci do více odstavců, příp. podkapitol. V práci je obrovské množství překlepů. Jen na okraj – …biologický determinismus. Ten na počátku 30. let vyvrcholil v nacistickou ideologii… – nacisté měli inspiraci například v eugenice právě z USA. V případě kritického zhodnocení je lepší se zaměřit na něco velmi objektivního – samotné ocenění vůbec nemusí znamenat, že má dotyčný pravdu (a že takových případů můžeme najít více než dost).
  2)
  Práce je to docela pěkná, ale před příchodem pro zápočet ještě upravte u některých citací kurzívu (např. Linhart, J. Petrusek, M., Vodáková, A., Maříková, H., Velký sociologický slovník, Karolinum Praha, r. 1996, ISBN 80-7184-310-5.) Nepíše se rešerže!
  3)
  Kritické zhodnocení jste vzal dost hákem, to by mělo být vyvrcholení celé práce (která není špatná). Upravte ještě citace – nedávejte je do dvojitých hranatých závorek, ale do dvojitých kulatých závorek. Seznam literatury udělejte abecedně a podle normy (včetně kurzívy – to platí i pro průběžné citace).
  4)
  Seznam zdrojů doplňte podle normy (chybí kurzíva). Text lépe strukturujte pomocí odstavců, ev. podkapitol.
  5)
  V práci nejsou řádně citace, znovu doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ. Znovu upozorňuji na to, že převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu) a jednoznačně tak oddělit vaše myšlenky a převzaté myšlenky. Práce vyžaduje výrazné úpravy týkající se její struktury, zároveň vyžaduje poměrně rozsáhlé úpravy po stránce formální (nadpisy, kurzíva, překlepy, citace jsou již zmiňovány na začátku…). Na mnoha místech by bylo lepší místo obsáhlého výčtu jednotlivých disciplín se alespoň některým z nich věnovat více do hloubky.
  6)
  Zatím jsem Vaši práci prolétl jen zběžně, ale po formální stránce je třeba vylepšení v citacích, znovu doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ. Znovu upozorňuji na to, že převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu) a jednoznačně tak oddělit vaše myšlenky a převzaté myšlenky. Opravte překlepy a hrubky (např. idiánů, se objevili spekulace, každá biologický bytost… Ať Vaše práce není jen souborem životopisných medailonků jednotlivých zastánců kulturního determinismu.
  7)
  Citace stále nejsou podle normy, na konci není abecední seznam zdrojů… Znovu doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ. Provázanost jednotlivých životopisných medailonků s hlavním tématem práce stále není nijak výrazná.
  8)
  Po formální stránce je třeba práci ještě dotáhnout - překlepy, odstavce a strukturace textu, citace nejsou podle normy, na konci není abecední seznam zdrojů… Znovu doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ
  9)
  Doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ… Citace v práci jsou výrazně mimo normu, ICH forma, je třeba jednoznačně zvýraznit hlavní cíl práce a na ten dát podobně zcela jednoznačnou odpověď v závěru…
  10)
  Předkládaná práce je vytvořena víceméně jen z převzatých citací, bez výraznějšího vlastního příspěvku autora, resp. komentáře. Předkládanou práci je zapotřebí výrazně pozměnit, aby její struktura odpovídala odbornému textu, upravit citace, ich formu, překlepy a hrubky… Doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ
  11)
  V práci máte nesprávně citace, věci převzaté z Wikipedie nejsou citované vůbec. Seznam literatury ani průběžné citace nejsou podle normy. Vylepšete používání odstavců a strukturaci textu. Jednotlivé části vaší práce působí značně torzovitě, jsou velmi málo provázány. Téma Vaší práce je Hlavní mezníky… – v práci rozhodně tyto mezníky nijak zvýrazněny nejsou.
  12)
  Před odevzdáním práce vždy nejprve zkontrolujte formální stránku – formátování textu, nadpisy, odstavce…
  13)
  Doporučuji, abyste se velmi přesně držela zadání a uvědomila si, co chcete čtenáři sdělit. Předkládaný text je značně neuspořádaný, nemá žádnou ústřední myšlenku, jednotlivé odstavce jsou pouze heslovité a nejsou nijak vzájemně provázané. Citace nejsou podle normy. Předkládanou práci je zapotřebí výrazně pozměnit, aby její struktura odpovídala odbornému textu. Práce musí být taková, aby byla radost ji číst :-) Doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ
  14)
  Pokuste se maximálně omezit heslovitost ve Vaší práci. Máte nějaké hlavní téma, k tomu je třeba něco napsat a postupně se dostávat ke stále konkrétnějším věcem. Práce musí být zároveň i čtivá a jednotlivé části musí na sebe plynule navazovat. Citace nejsou podle normy. Vřele doporučuji podívat se na DOPORUČENÍ
  15)
  Citace!!!, dále návaznost jednotlivých částí (jaký má význam psaní medailonků jednotlivých osobností bez uvedení kontextu?)…
  16)
  Před příchodem pro zápočet ještě opravte nesprávné webové citace, kde je jen URL stránky - např. http://www.nm.cz/mapa-webu-detail/Oddeleni-PM/Antropologicke-oddeleni/Co-lze-chapat-pod-slovem-antropologie/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Vl%C4%8Dek atd. Tyto citace jsou špatně, a navíc je nemáte v průběžných citacích.
  17)
  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Místo vydání: rok vydání. strana v knize, ze které je citace. ISBN.
  2015/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1