obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


etnicke_minority_ls_2013

Etnické minority 2013

Situace se zkouškou ke dni 18. 7. 2013 etmi2013-zk18-7-2013-1.xls

Situace se zkouškou ke dni 12. 6. 2013 etmi2013-zk12-6-2013.xls

Situace se zkouškou ke dni 9. 6. 2013 etmi2013-zk1-9-6.xls

Situace se zkouškou ke dni 5. 6. 2013 etmi2013-zk1-5-6.xls

Zkouškový test 6. a 7. května 2013 etmi2013-zk1.xls


Třetí test z Etnických minorit bude 30. 4. 2013 v C24. Přicházet je možné v době od 13:30 do 14:00 (to je ale ovšem už čas uzavření textu). 10 otázek, 4 min.

Výsledky testu: etmi2013-3.xls


Druhý test z Etnických minorit bude 16. 4. 2013 v C24. Přicházet je možné v době od 13:30 do 14:00 (to je ale ovšem už čas uzavření textu). 10 otázek, 4 min.

Výsledky testu: etmi2-2013.xls


1. TEST: Úterý 19. 3. 2013 C24 13:35 - 14:00 (Vzhledem ke kapacitě učebny 30 počítačů doufám, že celý test zvládneme v tomto rozmezí).


severske_staty.ppt

nemecky_mluvici_zeme.ppt


Cíl práce

Přečtěte si doporučení k psaní textu

V konkrétním státu popsat etnické uvědomění vybrané minority včetně všech jejích specifik.

Tato specifika mohou být kulturní - to je ale pojem velice široký, protože kulturu často chápeme právě v jejím širokém (Tylorovském) pojetí.

Proto by bylo dobré si ta kulturní specifika ještě nějak rozdělit:

 • Uvědomění si určité odlišnosti v materiální kultuře
  • oblékání
  • stravování
  • bydlení
 • Odlišnosti v duchovní kultuře
  • historické povědomí
  • náboženská příslušnost
  • jazyková odlišnost
 • Odlišnost daná vzhledem, příslušností k jiné rase (tento typ odlišnosti často nejvíce způsobuje vyčlenění, protože je tato odlišnost patrná na první pohled).
 • Hospodářská a ekonomická odlišnost - některé minority mají svá specifická zaměstnání a způsoby obživy. U některých se setkáváme s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou úspěšností, u jiných naopak s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou neúspěšností. Důležité je na tomto místě sledovat i region, kde se daná minorita nachází (patří k tradičně chudým nebo bohatým regionům dané země?). Také je samozřejmě možné, že výrazná hospodářská a ekonomická odlišnost (při srovnání s okolím) u sledované minority není.

Zapsáno je vás 104, takže to dělá cca 5 osob na skupinu (několik výjimek - např. pan Ceľuch, pan Faměra…)

Metodologie

Kvalitativní výzkum (vycházející z kvantitativního základu, což znamená, že se bez nějakých statistik neobejdete).

Respondenty je možné najít prostřednictvím facebooku, couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/), telefonu…

Měli byste se zaměřit na tři různé pohledy na vybranou minoritu:

 1. pohled příslušníka dané minority
 2. pohled příslušníka majoritní společnosti (který s vybranou menšinou přichází do kontaktu)
 3. třetí pohled může být různý - buď někdo nezaujatý, nebo pohled příslušníků v „domovském státě“ (tj. pokud si vyberete třeba Turky v Řecku, tak jaký je pohled tureckých Turků na tureckou menšinu v Řecku)

Pozor - ať to nejsou jen nějaké plky! Když budete třeba uvádět, že někde mají tendence k nepořádku, tak je třeba to nějak dokumentovat (kvantitativními údaji, fotografiemi, články z denního tisku…)

Literatura

V textu je třeba použít alespoň dva různé články z databáze odborných časopisů - docela dobré jsou databáze EBSCO nebo PROQUEST, ke kterým se dostanete přes http://infozdroje.czu.cz (přihlášení studentským loginem).

Tabulka pro výběr minorit

26. 2. 201312. 3. 201326. 3. 20139. 4. 201323. 4. 2013
Úterý 12:15 LICHÝ Gagauzové v Moldávii - Bláha, Dvořák, Lundáková, Mayer, Šponiarová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Karaimové v Litvě - Hanušová, Štěpánková, Seidlová, Raus, Fritscheová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Irové ve Velké Británii (sev. Irsku) Pospíšilová, Fetr, Vacíř, Vávra, Vondra - ZAPOČTENO!!! (HROCH 31.8.2013)Maďaři v Rumunsku Chrtková, Kolářová, Obručová, Sittová, Sommerová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Ruská menšina na Ukrajině Kováříková, Mrazík, Zavadil, Zmeková - ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013)
Keltové ve Skotsku Petrželová, Chmelař, Franková, Pokorná, Válová - ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013)
Úterý 14:00 LICHÝ Krymští Tataři - Forst, Martinovský, Oličová, Bednářová, Liprtová - ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013, kromě p. Martinovského - není v systému)
Frísové v Holandsku - Minh Le, Rabiňáková, Žiaková - ZAPOČTENO (HROCH 28.8.2013)
Lužičtí Srbové - Jansa, Veselá, Tesárková, Picková, Burdová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Keltové na ostrově Man - Dobeš, Pstružinová,Průchová,Hejdová ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013)Slováci v bývalé Jugoslávii - Belingerová, Antalová, Procházka, Tangová, Neradová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Keltové v Irsku - Ceľuch, Faměra ZAPOČTENO
5. 3. 201319. 3. 20132. 4. 201316. 4. 201330. 4. 2013
Úterý 12:15 SUDÝ Cornwall - Hassmanová, Ivanov, Javůrková - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013)
Gagauzové v Bulharsku - Brožová, Jelínek, Neužilová, Pettík, Reifová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013)
Baskové ve Španělsku - Hejduková, Kočí, Koudelová, Lávičková, Paurová - ZAPOČTENO (HROCH 26.6.2013) Maďaři na Slovensku - Cuřínová, Karafiátová, Kasková, Franzová, Fuková ZAPOČTENO (HROCH 28.8.2013) Albánci v Řecku - Kapek, Šorm, Tojšl, Svoboda NE
Úterý 14:00 SUDÝ Frísové v Holandsku - Rybenská, Smékalová - ZAPOČTENO (HROCH 28.8.2013) Němci v Polsku - Havlis, Hrnčířová, Jindřichová, Zimmer -ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013) Turci v Řecku - Pindová, Dimitrovová, Šmídová, Sarpong NE Slováci na Ukrajině - Procházka, Růžek, Sojová, Vavroušková - ZAPOČTENO (HROCH 28.8.2013)Slováci v Maďarsku - Cejpová, Dlouhá, Loučímová, Plachá, Vykopalová - ZAPOČTENO (HROCH 4.9.2013)

Prosím členy skupin, kteří v rámci předmětu Etnické minority v Evropě zpracovávají svůj výzkum z Pestré Evropy, aby se zapsali do tabulky, kdy budou při druhém cvičení prezentovat. Aby zde byl jasný přehled. Děkuji. L. Ch.

Výběr minorit:

 • Frísové
  • v Holandsku (Pestrá Evropa)
  • v Německu (Pestrá Evropa)
 • Turci (včetně ostatních turkických etnik - Gagauzů, Tatarů)
  • v Moldávii (Gagauzové) (Pestrá Evropa)
  • v Řecku
  • v Bulharsku (Gagauzové) (Pestrá Evropa)
  • na Ukrajině (Gagauzové) (Pestrá Evropa)
  • na Ukrajině (Krymští Tataři) (Pestrá Evropa)
 • Albánci
  • v Řecku
  • v Makedonii
  • Itálii (Arberešové)
  • v bývalé Jugoslávii
 • Němci
  • v Polsku
  • v Itálii
  • na Ukrajině
  • v bývalé Jugoslávii
  • v Rumunsku
 • islamizovaní Slované (Pomáci)
  • Řecko
 • Rusové
  • na Ukrajině
  • v Rumunsku (společně s Lipovci)
 • Slováci
  • na Ukrajině
  • v bývalé Jugoslávii
 • Maďaři
  • v Rumunsku
  • v Srbsku
 • „Keltové“ (přesnější asi bude keltojazyčné obyvatelstvo)
  • v Galicii (jsou to ještě vůbec Keltové?)
  • ve Skotsku
  • v Irsku
  • na ostrově Man
  • Cornwall (Pestrá Evropa)
 • Karaimové (Litva)

Stránky o národnostních menšinách (v němčině) - http://euro-ethnien.blogspot.cz/

Termíny odevzdání:

6. 5. 2013

Z důvodu Vašich proseb o prodloužení termínu odevzdání seminárních prací je toto datum zrušeno. Jako první termín odevzdání tedy bude 10. červen 2013. Druhý termín následuje určitě v červenci, ale prozatím píšu s otazníkem, protože ještě nemám stanoven konkrétní den. Srpnový termín zůstává. L. Ch.

10. 6. 2013

 1. Krymští Tataři na Krymu - opraveno 16. 6. 2013
 2. madari_v_rumunsku - opraveno 16. 6. 2013
 3. Němci v Polsku - opraveno 16. 6. 2013
 4. Lužičtí Srbové opraveno 17. 6. 2013
 5. Maďaři na Slovensku opraveno 19. 6. 2013
 6. Karaimové v Litvě opraveno 20. 6. 2013
 7. Baskové ve Španělsku - opraveno 22. 6. 2013
 8. Ruská menšina na Ukrajině - opraveno 22. 6. 2013
 9. Slováci na Ukrajině - opraveno 23. 6. 2013
 10. Slováci v bývalé Jugoslávii - opraveno 23. 6. 2013
 11. Albánci v Řecku - práce je neúplná, k opravě postupuje až po dopsání úvodu, cíle práce a seznamu literatury
 12. Slováci v Maďarsku - opraveno 24. 6. 2013

Dobrý den,

po prvním kole oprav vašich seminárních prací jsem se rozhodla vám napsat přehled rad a doporučení, abyste se vyhnuli nejčastějším chybám, kterých se dopouštíte.

1. Váš úvod ať je skutečně úvodem, musíte čtenáře uvést do VAŠÍ problematiky, nikoliv obecné problematiky minorit v Evropě. V úvodu také čtenáře seznamte, o čem vaše práce pojednává, na co konkrétního se zaměřuje a z tohoto důvodu toto pište na samotný konec, protože až v ten okamžik víte, z čeho všeho se vaše práce skládá.

2. Cílem práce je správné položení výzkumné otázky - ovšem vy zapomínáte na to, že výzkumná otázka se soustřeďuje na 3 pohledy, které v cíli práce často zapomínáte zmínit a z toho důvodu poté i špatně koncipujete závěr, kdy 3 pohledy opomenete „překrýt“ a udělat z nich „univerzální“ obraz o dané minoritě, kterou zkoumáte.

3.Litrární rešerši nezaměňujte s teoretickou částí práce. Ať se opravdu jedná o kritické zhodnocení zdrojů, které se týkají vaší problematiky, nikoliv dlouhosáhlé parafrázované pasáže textu, které patří do teoretického zázemí. Pokud si s rešerší nevíte rady, doporučuji se podívat na již započtenou práci Gagauzové v Moldávii. V rešerši nezapomeňte uvádět zdroje ihned po zmínění autora či názvu knihy.

4. Metodika - ta se musí skládat ze tří částí. První částí je teoretické zázemí metod a technik sběru dat, které jste ve výzkumu použili. např. když použijete polostrukturovaný rozhovor, tak napíšete, co to ten polostrukturovaný rozhovor je, čím se vyznačuje, jaké má výhody a nevýhody. Poté v druhé části metodiky přejdete k průběhu terénního výzkumu, kde popíšete, jak jste v terénu postupovali, s čím jste se setkali, jaké problémy se vyskytnuly, jak jste ty problémy vyřešili a jak jste tu techniku sběru dat (např. polostrukturovaný rozhovor) použili v terénu. Třetí část metodiky jsou obecné informace o vašich respondentech, bude zde také jasně uvedeno, zda je respondent zástupce pohledu majority na minoritu, minority na majoritu či externí pohled, aby to bylo jasné.

5. Teoretická část - použijte jednoznačný filtr, který zní: Souvisí tato kapitola, kterou píšu v teoretické části práce s mou výzkumnou otázkou? Pokud ano, kapitola je v teorii oprávněně a je dobré to napsat na úvod každé té kapitolky, jak tedy s výzkumnou otázkou souvisí a proč si to místo v teoretické části zaslouží. Pokud si odpovíte, že nesouvisí s výzkumnou otázkou, kapitola sem nepatří. Vaší velkou chybou, které se tedy dopouštíte v teoretické části je to, že máte tendence popisovat každou zemi zvlášť. Např. když někdo píše o Slovácích v Maďarsku, popisuje vše o Slovensku a vše o Maďarsku zvlášť (jazyk, kulturu, náboženství, zvyky, tradice, gastronomii apod.). Jenže z tohoto se přeci já nedozvím, jaké zvyky, tradice, jazyk a kulturu mají přímo ti maďarští Slováci. Dále nezapomínejte postupovat od obecného ke konkrétnímu a jeden okruh problematiky např. náboženství, řešte v jedné kapitole, nikoliv „rozstrkaně“ se náboženství věnovat v různých částech textu. Čili vše, co se týká jedné problematiky, musí být napsané u sebe.

6. Praktická část - nikdy neinterpretujte svůj výzkum formou otázka a ihned za ní následuje odpověď. Ve výpovědích vašich respondentů hledejte souvislosti, vztahy a vzorce a ty interpretujte. Úplně nejlepší je tu vaši interpretaci doplnit přímou citací z rozhovoru vašeho respondenta. Vaši praktickou část určitě rozdělte na tři základní podkapitoly a to pohled majority na moniritu, pohled minority na majoritu a externí pohled.

7. Závěr - nezapomínejte překrýt ty 3 zkoumané pohledy a napsat jasný „univerzální“ obraz zkoumané minority a zodpovědět tak na výzkumnou otázku.

8. Seznam literatury - oddělujte od sebe knižní a internetové citace. Nezapomínejte, že vše musí být seřazeno podle abecedy příjmení autora a název knihy či článku musí být kurzívou jak v závěrečném seznamu, tak u průběžných citací jako poznámka pod čarou, kde to často chybí všem. Z tohoto důvodu tedy není dodržena citační norma. Dále často zapomínáte na povinnou citaci dvou různých článků z databáze odborných časopisů.

Další problémy, které jsem postřehla při opravování, je psaní velkých a malých písmen - ruština, čeština, němčina - vždy malé písmeno, Rus, Čech, Němec - vždy velké písmeno, česká, ruská či německá kniha - vždy malé písmeno (jedná se o přídavné jméno). Dále u obrázků, grafů či fotografií vám často chybějí popisky, musí zde být jasně napsáno, co tím chcete čtenáři ukázat. Až budete odevzdávat svoji práci k druhému termínu odevzdání (tj. 15. červenec 2013), všichni budou mít po sobě celý text přečtený bez hrubek a překlepů. Pokud bych měla hodnotit, která z odevzdaných prací v prvním termínu je nejlepší, volím jednoznačně: Baskové ve Španělsku.

Zdraví

L. Ch.

15. 7. 2013

 1. madari_v_rumunsku - opraveno 15. 7. 2013
 2. Lužičtí Srbové - opraveno 15. 7. 2013
 3. Slováci v Maďarsku opraveno 2. 8. 2013
 4. Maďaři na Slovensku opraveno 5. 8. 2013
 5. Karaimové v Litvě opraveno 5. 8. 2013
 6. Baskové ve Španělsku opraveno 6. 8. 2013
 7. Němci v Polsku 2013 opraveno 7. 8. 2013
 8. Slováci na Ukrajině opraveno 8. 8. 2013
 9. Krymští Tataři na Krymu|Tataři]] opraveno 8. 8. 2013
 10. Keltové na ostrově Man opraveno 9. 8. 2013
 11. Irové v severním Irsku opraveno 6. 8. 2013
 12. Keltové ve Skotsku opraveno 9. 8. 2013
 13. Slováci v bývalé Jugoslávii opraveno 10. 8. 2013
 14. Turci v Řecku opraveno 10. 8. 2013
 15. Keltové v Irsku - pokud nedopíšete závěr a seznam literatury u vašeho článku, práce nepostupuje k opravě, opraveno 11. 8. 2013

25. 8. 2013

 1. Karaimové v Litvě opraveno 26. 8. 2013
 2. Baskové ve Španělsku opraveno 23. 8. 2013
 3. Slováci v Maďarsku opraveno 27. 8. 2013
 4. Slováci na Ukrajině opraveno 29. 8. 2013
 5. Maďaři na Slovensku opraveno 29. 8. 2013
 6. Irové v severním Irsku opraveno 28. 8. 2013
 7. Němci v Polsku opraveno 1. 9. 2013
 8. Ruská menšina na Ukrajině opraveno 1. 9. 2013
 9. Keltové ve Skotsku opraveno 2. 9. 2013
 10. Albánci v Řecku - Chybí zde dvě povinné citace článků z databáze odborných časopisů, citace nejsou dle normy a práce je rozdělena na albánskou a řeckou část (což je špatně). Opravte a doplňte, jinak práci nebudu opravovat.
 11. Krymští Tataři na Krymu opraveno 2. 9. 2013
 12. Keltové na ostrově Man opraveno 3. 9. 2013
 13. Turci v Řecku opraveno 3. 9. 2013
 14. Slováci v bývalé Jugoslávii opraveno 26. 8. 2013
 15. Keltové v Irsku opraveno 4. 9. 2013
 16. Albánci v Řecku I když jste vaši práci do pořadníku zařadili na druhý pokus (ve skutečnosti se jedná již o čtvrtý termín), nevidím tam to, co požaduji. Práce je neustále rozdělena na albánskou a řeckou část, neustále chybí dvě povinné citace článků z databáze odborných časopisů a neustále veškeré citace neodpovídají normě.

Dobrý den, některé skupinky mají již nárok na zápočet (viz tabulka nahoře), proto jako první termín pro zapisování zápočtů uvádím úterý 27. 8. 2013 od 15:30 do 16:30 hod. POZOR - TERMÍN BYL POSUNUT ZE STŘEDY NA ÚTERÝ.


Dobrý den, další termín pro zapisování zápočtů je středa 4. září 2013 od 8:30 do 10:00 hod. V tomto týdnu vypíšu ještě jeden termín, bude to buď čtvrtek 5. září, nebo pátek 6. září - vše ještě upřesním.


Dobrý den, další a poslední termín pro zapisování zápočtů je čtvrtek 5. září 2012 od 8:30 do 11:00 hod.


Miroslav Hroch Národy nejsou dílem náhody

Rozdíly mezi Němci a Italy: nemci-italove.avi1)

Národní charaktery: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/organizacni-kultura-a-narodni-kultura/1001370/59259/

Ukázka, jak je možné poskládat více věcí na sebe a dostat z toho jednu věc2). Podobně byste měli na sebe naskládat jednotlivá sdělení členů určité skupiny a udělat z toho jeden „univerzální“ obraz.

superprojekce1.jpg superprojekce2.jpg


Počet shlédnutí: 8

2)
Fotografie jsou z antropologie z Brna, ale nemám na to přesný odkaz
etnicke_minority_ls_2013.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1