obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


etnicke_minority_ls_2014

Aktualita: Výsledky ke dni 5. 6. 2014

Výsledky ke dni 29. 5. 2014

Výsledky ke dni 26. 5. 2014

Výsledky ke dni 12. 5. 2014

Výsledky ke dni 5. 5. 2014

Výsledky testů + body ke zkoušce (k 29. 4. 2014):

Výsledky

Etnické minority 2014 - seminář

Zápis referátů

Prosím, zapisujte se nejpozději do začátku druhého semináře.

LS2014týden12.1514.00
11.2.lichýúvodúvod
18.2.sudýúvodúvod
25.2lichý Dvořáková, Herzánová, Kohout, Nejmanová, Pekárková
Krymští Tataři 2014
Houžvičková, Hykešová, Kohoutková, Schreiberová, Slapničková
Tataři na Krymu
4.3.sudýŠourek, Novák, Máslová, Jílková
Galicijci v Portugalsku
Hrivíková, Volná, Svoboda
Albánci v Řecku
Kapek, Tojšl
Albánci v Řecku 2
11.3.lichý Sedliský, Sova, Kociánová, Suchopárová, Mauleová
Galicijci ve Španělsku 2014
Horáková, Vaňková, Jirmanová, Honzíková, Gregor
Rusíni na Slovensku
18.3.sudýČervenclová, Hýsková, Jankovská, Szenová
Slováci na Ukrajině 2014
Berkovcová, Čivrný, Müller, Polanská, Strnad
Němci v Belgii
25.3.lichý Justová, Vávra, Jandová, Brychta, Mikšík
Keltové v Bretani
Hlinák, Jansa, Karfilát, Sochrová, Drncová
Rusíni v Polsku
1.4.sudý Borovská, Charvátová, Kocková
Němci v Polsku
Horáčková, Pecová, Zajícová, Vélová, Qubaiová
Albánci v Makedonii
8.4.lichyBallá, Hávová, Kostelecká, Coufalová, Lorencová
Albánci v Itálii
Hodovská, Křížek, Vitásková K, Vitásková V., Hladík
Němci v Itálii
15.4.sudý Albertová, Dobešová, Pettíková, Stejskal
Rusové na Ukrajině
Šmídová, Sarpong 1)
Turci v Řecku
Nikl, Martinovský
NE
Turci a Gagauzové v Bulharsku
22.4.lichýŠorm
Slováci v Srbsku a Chorvatsku
Fučík
Němci v Jugoslávii,Rumunsku a na Ukrajině 2014 Literární rešerše - nedoplněno; NEZAPOČTENO (31.3.2014)
29.4.sudýKosová, Feuerstein
Slováci v Chorvatsku 2014
Ivkina, Avakova, Mechsheryakova, Suchá, Nesterenko
Rusové v Rumunsku(společně s Lipovci)

Jan Hübner - nedoplněno; NEZAPOČTENO (31. 3. 2014)
NEZAPOČTENO 7. 4. 2014: Avakova Anna, Beňová Barbora, Maizner Denis, Pindová Kristýna, Pstružinová Adéla, Scsevliková Veronika

Pořadník odevzdaných prací

Práci je třeba odevzdat (zkopírováním odkazu) do tohoto Pořadníku odevzdaných prací. Pokud práce nebude obsahovat všechny náležitosti, bude to vyznačeno a práci bude možné ještě jednou předložit k dalšímu posouzení (do oddílu Seznam prací k opravě) Oprava prací bude v tom pořadí, v jakém práce odevzdáte (kdo dřív přijde…). Práce odevzdané do 2. 5. 2014 budou opravené do 15. 5. 2014, práce odevzdané do 10. 6. budou opravené do 30. 6. 2014. Úplně konečný termín pro odevzdání práce je 31. 8. 2014 - u prázdninových termínů je zaručena kontrola 1. verze, ale už nelze zaručit kontrolu 2. odevzdání - pokud někdo např. poprvé odevzdá práci 30. 8. 2014 a práce nebude v pořádku, tak už na opravy jednoduše nezbude čas.


 1. Šmídová, Sarpong Turci v Řecku2)
 2. Ballá, Hávová, Kostelecká, Coufalová, Lorencová Albánci v Itálii 3)
 3. Horáková, Vaňková, Jirmanová, Honzíková, Gregor Rusíni na Slovensku 4)
 4. Pecová, Horáčková, Vélová, Zajícová, Qubaiová Albánci v Makedonii 5)
 5. Červenclová, Hýsková, Jankovská, Szenová Slováci na Ukrajině 2014 6)
 6. Berkovcová, Čivrný, Müller, Polanská, Strnad Němci v Belgii 7)
 7. Hrivíková, Volná, Kapek, Svoboda, Tojšl Albánci v Řecku 8)

Seznam prací k opravě - 2. odevzdání


 1. Šmídová, Sarpong Turci v Řecku OK 7.5. 2014
 2. Kapek, Tojšl Albánci v Řecku NE 9)
 3. Horáková, Vaňková, Jirmanová, Honzíková, Gregor Rusíni na Slovensku OK 13.6. 2014 10)
 4. Ballá, Hávová, Kostelecká, Coufalová, Lorencová Albánci v Itálii OK 13.6. 2014 11)
 5. Berkovcová, Čivrný, Müller, Polanská, Strnad Němci v Belgii OK 13.6. 2014 12)
 6. Pecová, Horáčková, Vélová, Zajícová, Qubaiová Albánci v Makedonii OK 14.6.2014 13)
 7. Hodovská, Křížek, Vitásková K, Vitásková V., Hladík Němci v Itálii 14.6. 2014 14)
 8. Mauleová, Sedliský, Kociánová, Sova, Suchopárová Galicijci ve Španělsku 2014 19.6. 2014 15)
 9. Albertová, Dobešová, Pettíková, Stejskal Rusové na Ukrajině 2014 19. 6. 2014 16)
 10. Jílková, Máslová, Novák, Šourek Galicijci v Portugalsku 19. 6. 2014 17)
 11. Dvořáková, Herzánová, Kohout, Nejmanová, Pekárková Krymští Tataři 2014 19. 6. 2014 18)
 12. Kosová, Feuerstein Slováci v Chorvatsku 2014 21. 6. 2014 19)
 13. Hykešová, Houžvičková, Kohoutková, Schreiberová, Slapničková Tataři na Krymu 21. 6. 2014 20)
 14. Borovská, Charvátová, Kocková Němci v Polsku 23. 6. 2014 21)
 15. Červenclová, Hýsková, Jankovská, Szenová Slováci na Ukrajině 2014 OK 26.6. 2014 ALE!! 22) OK
 16. Justová, Vávra, Jandová, Brychta, Mikšík Keltové v Bretani 27.6. 2014 23)
 17. Hlinák, Jansa, Karfilát, Sochrová, Drncová Rusíni v Polsku 25.8. 2014 24)
 18. Hodovská, Křížek, Vitásková K, Vitásková V., Hladík Němci v Itálii 30.8. 2014 OK 25)
 19. Borovská, Charvátová, Kocková Němci v Polsku 30. 8. 2014 OK 26)
 20. Dvořáková, Herzánová, Kohout, Nejmanová, Pekárková Krymští Tataři 2014 30. 8. 2014 OK 27)
 21. Hykešová, Houžvičková, Kohoutková, Slapničková, Schreiberová Tataři na Krymu 30. 8. 2014 OK 28)
 22. Ivkina, Mechsheryakova, Suchá, Nesterenko Rusové v Rumunsku (společně s Lipovci) 30.8. 2014 29)
 23. Justová, Vávra, Jandová, Brychta, Mikšík Keltové v Bretani 30. 8. 2014 OK 30)
 24. Kapek, Tojšl Albánci v Řecku 231. 8. 2014 OK
 25. Máslová, Jílková, Novák, Šourek Galicijci v Portugalsku31. 8. 2014 OK 31)
 26. Hrivíková, Volná, Svoboda Albánci v Řecku31. 8. 2014 OK
 27. Albertová, Dobešová, Pettíková, Stejskal Rusové na Ukrajině 2014 1. 9. 2014 OK, ALE 32)
 28. Kosová, Feuerstein Slováci v Chorvatsku 2014 1. 9. 2014 OK, ALE!!! 33)ke dni 5. 9. 2014 stále není dodělána oprava
 29. Mauleová, Sedliský, Kociánová, Sova, Suchopárová Galicijci ve Španělsku 2014 1. 9. 2014 OK 34)
 30. Šorm Slováci v Srbsku a Slovinsku 1. 9. 2014 35) OK 10. 9. 2014 36)
 31. Hlinák, Jansa, Karfilát, Sochrová, Drncová Rusíni v Polsku OK 2.9. 2014 37)
 32. Ivkina, Mechsheryakova, Suchá, Nesterenko Rusové v Rumunsku (společně s Lipovci) OK 2. 9. 2014

Výběr minorit

Hlavní zásady pro psaní práce

 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí ovšem vycházet z kvantitativních údajů - oficiální počet, počty podle údajů příslušníků menšiny, …).
 • Musíte mít respondenty z vybrané minority a z majority.
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…). doporuceni_k_psani_textu
 • V práci musíte použít alespoň dvě citace z databáze odborných časopisů. (přes SIC ČZU je dostupné http://infozdroje.czu.cz nebo http://czu.multidata.cz/, další jsou třeba přes Národní knihovnu - http://nkp.cz/ (katalogy a databáze) nebo Městskou knihovnu - http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/)
 • Citace do dvojitých závorek (WIKI).
 • Tři filtry.

Cíl práce

Přečtěte si doporučení k psaní textu

V konkrétním státu popsat etnické uvědomění vybrané minority včetně všech jejích specifik. Z tohoto základu se vaše výzkumná otázka bude odvíjet.

Ukázky výzkumných otázek:

 • Jaká jsou hlavní kulturní specifika Laponců ve Švédsku?
  • Čím se především odlišují Laponci od Švédů?
   • Jak tyto hlavní odlišnosti vidí Laponci (co považují za základ své etnicity)?
   • Jak tyto hlavní odlišnosti vidí Švédové (v čem vidí hlavní odlišnost mezi nimi a Laponci)?

Výsledky výzkumu nemají být pouhým přepisem rozhovorů:

Specifika vybrané minority mohou být kulturní - to je ale pojem velice široký, protože kulturu často chápeme právě v jejím širokém (Tylorovském) pojetí.

Proto by bylo dobré si ta kulturní specifika ještě nějak rozdělit:

 • Uvědomění si určité odlišnosti v materiální kultuře
  • oblékání
  • stravování
  • bydlení
 • Odlišnosti v duchovní kultuře
  • historické povědomí
  • náboženská příslušnost
  • jazyková odlišnost
 • Odlišnost daná vzhledem, příslušností k jiné rase (tento typ odlišnosti často nejvíce způsobuje vyčlenění, protože je tato odlišnost patrná na první pohled).
 • Hospodářská a ekonomická odlišnost - některé minority mají svá specifická zaměstnání a způsoby obživy. U některých se setkáváme s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou úspěšností, u jiných naopak s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou neúspěšností. Důležité je na tomto místě sledovat i region, kde se daná minorita nachází (patří k tradičně chudým nebo bohatým regionům dané země?). Také je samozřejmě možné, že výrazná hospodářská a ekonomická odlišnost (při srovnání s okolím) u sledované minority není.

Na jednu skupinu vychází 4 - 5 lidí.

Metodologie

Kvalitativní výzkum (vycházející z kvantitativního základu, což znamená, že se bez nějakých statistik neobejdete).

Respondenty je možné najít prostřednictvím twitteru, facebooku, couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/), telefonu (levné volání přes www.odorik.cz), emailu (to je dost málo úspěšné)…

Měli byste se zaměřit na dva až tři různé pohledy na vybranou minoritu:

 1. pohled příslušníka dané minority
 2. pohled příslušníka majoritní společnosti (který s vybranou menšinou přichází do kontaktu)
 3. třetí pohled může být různý - buď někdo nezaujatý, nebo pohled příslušníků v „domovském státě“ (tj. pokud si vyberete třeba Turky v Řecku, tak jaký je pohled tureckých Turků na tureckou menšinu v Řecku)

Pozor - ať to nejsou jen nějaké plky! Když budete třeba uvádět, že někde mají tendence k nepořádku, tak je třeba to nějak dokumentovat (nejprve kvantitativními údaji, pak třeba fotografiemi, články z denního tisku…)

Literatura

V textu je třeba použít alespoň dva různé články z databáze odborných časopisů - docela dobré jsou databáze EBSCO, SCOPUS nebo PROQUEST, ke kterým se dostanete přes http://infozdroje.czu.cz (přihlášení studentským loginem).

Pokyny pro psaní práce

1. Úvod a cíl práce

 • Úvod ať je skutečně úvodem, musíte čtenáře uvést do VAŠÍ problematiky, nikoliv obecné problematiky minorit v Evropě.
 • Zamyslete se také nad aktuálností Vaší výzkumné otázky.
 • Seznamte čtenáře s tím, o čem vaše práce pojednává, na co konkrétního se zaměřuje.
 • Úvod je v podstatě shrnutím práce spolu se závěrem (dopisujeme ho nakonec).
 • Cílem práce je správné položení výzkumné otázky (V čem spočívá etnické povědomí dané etnické minority?)
 • Výzkumnou otázku doplňte podotázkami, které zahrnují 3 úhly pohledu - majority na minoritu, minority na majoritu a externí a zkonkretizujte kulturní specifika, kterými se budete v práci zabývat a jsou podstatná pro etnicitu Vaší minority.

2.Literární rešerše

 • nezaměňujte s referátem na knížku nebo shrnutím, o čem kniha je. Ať se opravdu jedná o kritické zhodnocení zdrojů, které se týkají vaší problematiky. Uveďte, co autor k Vaší výzkumné otázce vyzkoumal nebo co zjistil, kam došel ve svém výzkumu, co chtěl knihou dosáhnout.
 • V rešerši nezapomeňte uvádět zdroje ihned po zmínění autora či názvu knihy, neuvádějte tituly autorů.
 • Neustále vycházejte z výzkumné otázky.

3. Metodologie se musí skládat ze tří částí:

 • V první částí obecně popíšete, ze kterých metod vychází Vaše práce, jejich výhody a nevýhody a jak do sebe obě metody zapadají.
 • V druhé části metodologie přejdete k průběhu terénního výzkumu, kde uvedete, které metody a techniky jste ve výzkumu použili. např. když použijete polostrukturovaný rozhovor, tak napíšete, co to ten polostrukturovaný rozhovor je, čím se vyznačuje, jaké má výhody a nevýhody (adekvace metod). Dále popíšete, jak jste v terénu postupovali, s čím jste se setkali, jaké problémy se vyskytly, jak jste ty problémy vyřešili. Napíšete, jakou techniku jste použili (např. telefonní hovor, schůzka, hovor přes skype, e-mail).
 • Třetí část metodiky jsou obecné informace o vašich respondentech, bude zde také jasně uvedeno, zda je respondent zástupce pohledu majority na minoritu, minority na majoritu či externí pohled, aby to bylo jasné.

4. Výzkumná část

 • představení zkoumané minority (kde se vzala na daném území, historie území související se zkoumanou minoritou, atd…)
 • použijte jednoznačný filtr, který zní: Souvisí tato kapitola, kterou píšu v teoretické části práce s mou výzkumnou otázkou? Pokud ano, kapitola je v práci oprávněně. V případě, že odstavec či kapitola souvisí nepřímo, je nutné vysvětlit souvislosti s výzkumnou otázkou. Pokud si odpovíte, že nesouvisí s výzkumnou otázkou, kapitola sem nepatří.
 • nepopisujte každou zemi zvlášť. Např. když někdo píše o Slovácích v Maďarsku, popisuje vše o Slovensku a vše o Maďarsku zvlášť (jazyk, kulturu, náboženství, zvyky, tradice, gastronomii apod.). Jenže z tohoto se přeci já nedozvím, jaké zvyky, tradice, jazyk a kulturu mají přímo ti maďarští Slováci. Uvádějte informace související s minoritou na daném území (informace o historii určeného státu, ale vztahující se na zkoumanou minoritu, jak se vyvíjely zvyky, tradice náboženství minority na území určeného státu).
 • citujte odbornou literaturu
 • uvádějte kvantitativní údaje - statistiky (grafy, tabulky, údaje ze sčítání obyvatel).

nepoužívejte ich-formu a její odvozeniny

 • neinterpretujte svůj výzkum formou otázka a ihned za ní následuje odpov

—-

Počet shlédnutí: 6

1)
Napsali jste se úplně mimo tabulku, tak jsem vás přesunul sem. PK
2)
Ještě je potřeba upravit následující věci:
Formální stránka: překlepy a chyby – např. psaní mezer: společnosti.Autor, nejednotnost v psaní názvů – Laussann, Laussan (má být Lausanne), hrubky – víše zmíněno, překlepy – Turecekm, šíté - správně šíiité atd. atd.
Do literární rešerše přidejte publikaci týkající se kulturního uvědomění Turků a do práce zapracujte některá další kulturní specifika, jak jsme se o tom bavili po Vaší prezentaci nebo pozměňte trochu výzkumnou otázku a vyndejte slovo kulturní a nahraďte slovem etnické, aby obsah práce odpovídal plně výzkumným otázkám. Ve Vašem případě by druhá varianta byla asi snazší.
Dále v literární rešerši u knihy Domorodí cizinci: Kritický hermeneutický průzkum turecko-muslimské minority v Západní Thrákii. chybí uvést, k čemu autorka dospěla, co je myšleno specifickým vzděláním.
V metodologii uvádíte: Práce je v první části tvořena kvalitativním výzkumem. O další části už se nezmiňujete. Je třeba na úvod uvést a představit oba druhy výzkumu (i kvantitativní), protože kvalitativní data v práci je nutné opřít o kvantitativní údaje (statistika, grafy, údaje o počtech atd.).
V kapitole náboženství uvádíte, že náboženství je kulturním prvkem. Bylo by vhodnější ukázat důležitost náboženství pro etnické uvědomování turecké menšiny, tedy uvést náboženství jako prvek podstatný pro etnické povědomí Turků. Ve Vaší práci se zaměřujete mnohem více na etnicitu než na kulturní prvky, proto bych volila tento postup.
Zařaďte přímo do práce tři pohledy, nedávejte je jen do přílohy. Patří to do výzkumných otázek. Ale nemůže to být, jak jsem na semináři uváděla, otázka a za ní odpověď, ale nejprve Vaše zhodnocení a shrnutí na základě odpovědí respondentů, které doplníte přímou citací.
V kap. Seznam literatury si opravte citace z odborných časopisů, jak to máte na našich wiki stránkách v pokynech pro psaní práce (cituje se jako tištěný časopis, internetový zdroj uvedete jako další možnou dostupnost). Vůbec není jasný rozdíl mezi literárními a internetovými zdroji – vždyť máte všechno z internetu! (Lepší by bylo nazvat to třeba Seznam použitých zdrojů.)
3)
Vylepšete metodologii a dále přidejte informace o použitých technikách.
Popisujte a číslujte obrázky a tabulky tak, aby bylo jasné, co která tabulka nebo obrázek znázorňuje, u čísel nebo dokumentů uvádějte přímo pod tabulku a popisek zdroj. (obr.1 Národopisná mapa Itálie z roku 1958, zeleně…)
V literární rešerši ujasněte: premiér Sali Berisha, který říká, že diaspory v Itálii a v Řecku nezískají albánské občanství, neboť jsou určitým přínosem těmto zemím.
Ve výzkumné části ujasněte, co udává číslo v závorce (110 442) - celkový počet lidí mluvících arbereštinou?
Migraci Albánců - Arberešů do Itálie seřaďte chronologicky, ať je patrné proč jsou Arberešové křesťané a ne muslimové, vysvětlete to (možná by se sem hodil odstaveček z úvodu) a ukažte na tom právě ten nejdůležitější prvek jejich kultury - náboženství. Do úvodu můžete dát aktuálnost tématu, vymezit ostatní Albánce v Itálii od Arberešů.
Hlavičku tabulky znázorňující vývoj počtu arberešské populace v jižní Itálii a na Sicílii v roce 1951 a 1955 napište v češtině.
Do kap. Vztahy mezi Arbereši a Italy nejdříve sami shrňte a popište vztahy mezi Italy, pak dejte názory respondentů tak jak to máte a přidejte i přímou řeč, alespoň u někoho, kde je to zajímavé.
Názory respondentů je lepší v celé práci odlišit od ostatního textu (např. kurzívou a odskočením řádku).
Jednotlivé kapitolky nezačínejte názorem respondenta, ale obecněji, respondenta zařaďte v textu tak, aby doplňoval zjištěná fakta.
V závěru shrňte i „tři pohledy“ a odpověď na hlavní výzkumnou otázku zodpovězte přehledněji, nepoužívejte ich-formu.
V seznamu literatury chybí 1 povinná citace odborného článku, ta co uvádíte, je chybně citovaná. Zkontrolujte si ostatní citace, musíte vždy uvést název stránek, odkud to berete (např. popage - co to je? Tam by měl být název stránky Kuzhina Shqiptare).
4)
Upravte některé drobné chyby, např. V 9. Století (správně století). Pod název obrázku nebo tabulky uveďte zdroj (nejen číslo). Práci máte pěkně zpracovanou, jen ještě upravte závěr. Do závěru dejte jasnou odpověď na výzkumnou otázku (klidně ji tam znovu napište) a pak jasně a polopaticky odpovězte na to, na co se ptáte, napište, co jste zjistili. Trochu se v práci také rozmělňují „dva pohledy“, nezapomeňte je svými slovy také shrnout do závěru.
5)
Upravte, aby otázka dávala smysl: Jaký je pohled Makedonky žijících v ČR? Opravte některé chyby, jako např.: Národnostního složení je celkem pestré. nebo Albánci se od Makedonců neodlišují pouze ve svým náboženským vyznáním, ale zejména samotnou náturou. V literární rešerši upravte větu: Následující články pojednávající o vztazích, konfliktech a mírové dohodě mezi Albánci a Makedonci. a následující odstavce o článcích upravte tak, aby bylo jasné, proč je tam dáváte a jak korespondují s výzkumnými otázkami. Snažte se nepoužívat v práci ich-formu. Ve výzkumné části podáváte informace neuspořádaně, napřeskáčku a poněkud chaoticky. Je třeba výzkumnou část logicky rozdělit do podkapitolek a informace k jednomu tématu dávat pohromadě. Chybí mi na začátku výzkumné části představení minority. Obecné informace o Makedonii jsou přebytečné, uveďte jen to, co souvisí bezprostředně s minoritou a výzkumnou otázkou. Nechte také respondenty promlouvat přímou řečí (pod Vaše shrnutí jejich odpovědí). V závěru lépe zodpovězte výzkumnou otázku (ať je jasné, na co odpovídáte) a nezapomeňte shrnout tři pohledy. V seznamu literatury máte špatně uvedenou povinnou citaci z odborných časopisů, podívejte se na Pokyny na Wiki.
6)
Z úvodu by bylo lepší odstranit následující věty, protože podtím je máte znovu a lépe formulované v cíli práce: V této práci jsou analyzovány hlavní rozdíly kultur obou zemí a jaké je jejich povědomí o sobě. Potom také jak si slovenská menšina na území Ukrajiny udržuje svá kulturní specifika, či v jaké míře se asimiluje s ukrajinskou kulturou. Doplňte a rozšiřte metodologii, uveďte správně, které kvalitativní metody a které techniky jste používali, jejich výhody, nevýhody, podívejte se do WIKI do Pokynů. Další zvolenou technikou pak byl polostandardizovaný rozhovor - to není technika, ale metoda. Opravte některé chyby a formulace: slováků (S), jsu (jsou), zruba (zhruba), stále silnějšímu posilování styků. Ve výzkumné části znovu projděte jednotlivé části a nezapomínejte na tři filtry, co přímo nesouvisí s výzkumnou otázkou, dejte pryč (např. obecné věci o Ukrajině) nebo vysvětlete souvislost. Doplňte údaje o počtu Slováků v různých obdobích. Ke každé tabulce nebo obrázku doplňte popisek a zdroj, u číselných údajů musí být patrné, z jaké jsou doby a z jakého zdroje pochází (nestačí zkopírovat adresu, ale podívejte se, jestli je to statistický úřad nebo kdo za tím stojí). Nechte promlouvat respondenty přímou řečí, jako doplnění a potvrzení Vašeho shrnutí respondentských odpovědí. Rozšiřte závěr, shrňte i do závěru tři pohledy, znovu můžete uvést výzkumnou otázku a pod ní odpovědět, k čemu jste dospěli. V seznamu literatury chybí povinná citace ze dvou odborných časopisů, necitujte wikipedii.
7)
Opravte některé chyby a formulace: Střední Evropa (má být s malým písmenem), zaměřena na německou menšinou, jejich autonomitu (má být autonomii), splečenství (společenství).
V metodologii uvádíte termín předchozími technikami - vysvětlete, které techniky máte na mysli. Protože jsou Vaši respondenti všichni mladí do 30 let, je potřeba to v metodologii i závěru zohlednit.
Ve výzkumné části pod popisky tabulek a obrázků uvádějte zdroje (nestačí internetový odkaz). Tabulky s počtem obyvatel by bylo vhodnější zařadit do textu, kde budete psát o vývoji počtu obyvatel. Tabulku i graf máte pěkně zpracovaný, bylo pěkné doplnit ještě údaje z 1. poloviny 20. století a zařadit do historického vývoje. Ukázat, jak se vlivem politických okolností měnil počet obyvatel. Formulaci podle všeho, byl na obyvatelé vyvíjen značný tlak je třeba vysvětlit (za všeho se nepíše čárka). Ve výzkumné části je lepší nejprve představit minoritu (historický vývoj) a dojít postupně k současné situaci, včetně statistických údajů.
Zkuste si ještě pohrát se závěrem, aby skutečně odpovídal na výzkumnou otázku a překrýval tři pohledy. Formulace Probírali jsme hlavně problematiku není vhodná, zdržte se ich-formy.
V seznamu použité literatury nesprávně citujete odborný časopis (název časopisu kurzívou, název článku normálně).
8)
Opravte chybějící čárky, např.: Z těchto důvodů lidé, kteří si chtěli zachovat svou víru emigrovali do Řecka. (za slovem víru patří čárka)… součastný - píše se současný, Řecká komunita - malé ř atd. atd.
Ve větě Nejvyšší zaznamenaný počet Albánců je potřeba uvést, jestli myslíte všechny Albánce dohromady nebo jen některou ze tří skupin.
Tato práce se zaobírá především kulturou, náboženstvím a jazykem Albánců v Řecku - jakých Albánců?
Druhá část se opírá o vlastní výzkum. - A co ta první část, která to je? Práci nemusíte rozdělovat na výzkumnou část a nějakou druhou, ale spíše polopatě strukturovat výzkumnou část.
V kap. Literární rešerše v knize od L. Šatavy uvádíte dvě skupiny Albánců, dělení je ale nepřehledné, upravte formulaci: na dvě skupiny, a to autochtonní obyvatelstvo a potomky obyvatel ze 14. století, kteří zakládali osady. (autochtonní obyvatelstvo jsou právě ti potomci Albánců ze 14. století). Text vztahující se k jedné publikaci je vhodnější dávat do jednoho odstavce.
Odstavec popisující publikaci autorky Hartové je potřeba začít jinak, takhle to působí jako vytržené z kontextu.
Některé další části práce ovšem jako vytržené z kontextu nepůsobí, protože z kontextu vytržené jsou – pak to nemá hlavu a patu a je to naprosto nesrozumitelné (např. kap. Jazyk, Náboženství – vůbec není jasné o jakých Albáncích mluvíte, z jaké doby jsou údaje o náboženství…). Někde píšete neuvěřitelné hlouposti - např. Nejenže je Albánie „ateistický stát“, ale u věřících lidí vede Islám.
Poslední odstavec v kap. Literární rešerše popisující internetový zdroj uveďte tak, aby bylo jasné, k jaké výzkumné otázce se vztahuje.
V kap. Metodologie uvádíte, že bylo zamezeno chybnému pokládání otázek, jak?
V kap. Metodologie je třeba zmínit, že všichni respondenti jsou do 30 let, tudíž jejich odpovědi zastupují pouze pohled mladé generace - můžete to pak při shrnutí uvést i v závěru.
První odstavec ve výzkumné části už v podstatě uvádíte v metodologii při představení respondentů. Do výzkumné části se nehodí.
Pod popisek obrázku nabo tabulky uveďte zdroj, ne jen internetovou citaci.
Ve výzkumné části nechte ještě více promlouvat respondenty.
Údaje o tom, jak se vlastně Albánci dostali do Řecka (kap. Migrace) patří spíše na úvod kap. Výzkumná část.
Co myslíte v závěru slovem překladač?
V dnešní době však očekávají návrat některých Albánců - kdo, kam?
U Albánců v Turecku nechte také promluvit respondenta, vysvětlete větu: Důvodem bylo potlačení islámu v bývalé Jugoslávii - odkud tedy přišli ti Albánci? Z některého státu bývalé Jugoslávie nebo Albánie?
Podle odhadů žilo v roce 2008 zhruba 1 300 000 Albánců - kde? V Turecku? Pro čtenáře musí být informace přesné a polopatické. Vy se tématem zabýváte, čtenář však čte jen to, co mu předložíte.
Citace nejsou podle normy, viz odkaz na WIKI (včetně citování z odborných časopisů - v seznamu literatury jsem nenašla 2 povinné citace).
9)
Práce stále vykazuje obrovské množství nedostatků a je naprosto nehotová.
Některé věty vůbec nedávají smysl. Namátkou: Začátek kap. Vlastní výzkum Čtenář seznámen s albánským jazykem, historii Albánie, její kultuře, náboženství i o migračních zlomech. Dále: v kap. Kultura popisujete krevní mstu, pak dáváte prostor respondentům, kteří se ale naprosto nepochopitelně vyjadřují ke slavení svátků. Dále: v kap. Náboženství píšete Albánie se může prohlásit za „první ateistický stát světa“. Od té doby je ticho. – od jaké doby? Kdy byla prohlášena za ateistický stát? Týká se to současnosti, minulosti?
Internetové zdroje stále mimo normu.
10)
Jen mám výhrady ke kapitolce Náboženství, je tam označení Velikonoc pro mě trochu nelogicky popsáno. Pokud Rusíni mluvili o Velké noci, je jasné, že mluví o Velikonocích. Je to i slovenské označení Velikonoc, plynoucí z náboženského významu. Ve výpovědi respondenta je uvedeno, že první svátek se týká narození Krista, ale ve výpovědi ho nijak nezmiňujete. Jinak jste práci vylepšili a je ok.
11)
Práci jste vylepšili, ok.
12)
V práci mi vadí chyby, jako např. města a vesnice nahlíželi, lepší by bylo: obyvatelé jednotlivých vesnic a měst nahlíželi. Výraz upozaďována není správně česky. Jinak jste práci vylepšili, ok.
13)
Práci jste vylepšili, rada pro další práce: v literární rešerši nepište, o čem kniha nebo článek pojednávají, ale o tom, co k dané výzkumné otázce autoři vyzkoumali, jaký je jejich přínos k tématu.
14)
Práci považuji za velmi pěkně zpracovanou a dobrou. Ještě mám ale připomínku: V grafu, kde popisujete náboženské vyznání respondentů, přehledněji vyznačte celkový počet respondentů hlásících se ke křesťanství a z toho počet katolíků například vyčárkujte. Vy to sice pěkně popisujete před tím grafem, ale kdyby se někdo jenom podíval na graf, tak si může myslet, že katolictví a křesťanství jsou dvě různá náboženství. Ke kvantitativním údajům v grafech doplňte kvalitativní rozměr, názory respondentů, přímou řeč.
15)
Práci je třeba celkově vylepšit. V práci máte špatně citaci z odborných časopisů, kurzívou má být název časopisu - podívejte se do Pokynů (seznam literatury). Dále nemáte v práci vložené výpovědi respondentů, zkuste lépe formulovat úvod a závěr udělat přehlednější (mluvíte o respondentech, myslíte asi Španěly, ale to je možné se jen domnívat. Ve výzkumné části je potřeba nejprve představit minoritu a pak ukazovat, jak se vyvíjel počet obyvatel (časová linie) - vy máte údaje jen od roku 1998. DBEJTE POKYNŮ K PRÁCI !
16)
Je třeba celkově vylepšit (obsahově i formulacemi) úvod, v práci nemáte popsané a číslované tabulky, v metodologii lépe popište, jak se v práci doplňují kvantitativní a kvalitativní metody (standardizovaný rozhovor není technika). Výpovědi respondentů dejte alespoň částečně do přímé řeči a odlište písmo, ať je to přehledné. Překontrolujte práci i po stránce gramatické, občas chybí čárky, vyskytují se nesmyslné formulace. Opravte citaci z odborných časopisů. DBEJTE POKYNŮ PRO PSANÍ PRÁCE!
17)
Opravte mezi portugalskou a galicijských kulturou. Výpovědi respondentů odlišujete sice písmem (vhodnější by byl asi petit nebo kurzíva, protože výpovědi tvoří dokreslení situace, ne hlavní myšlenkovou linii. Výpovědi je dobré shrnout vlastními slovy, ale také vložit přímou řeč! Dále Vám v představení minority chybí časová linie (kvantitativní data). Tabulky nemáte číslované a popsané česky. Závěr lépe uspořádejte, ať je patrné, co jste zjistili. Dejte si víc záležet na formulacích, věty na sebe musí navazovat - občas nesmyslně tvoříte věty (Postoj původních obyvatel k dané minoritě a jak se Galicijci v těchto zemích vnímají). Tabulka s respondenty patří do kap. Metodologie. Citace není podle normy, ani jsem nenašla 2 povinné odborné citace. DRŽTE SE POKYNŮ PRO PSANÍ PRÁCE!
18)
Zkontrolujte formální stránku práce, chybí nebo přebývají čárky, např. V práci se čtenář seznámí s tím jak žijí Tataři má být V práci se čtenář seznámí s tím, jak žijí Tataři. Pozor na velká písmena, např. v 2. Polovině 19. století. V metodologii zaměňujete metody a techniky. Do historie a představení minority patří časová linie. Vy máte sice statistiku, tu je ale třeba zařadit do textu a obrázky číslovat a popsat - má ukazovat příliv a odliv obyvatel. U tabulky s počtem příslušníků jednotlivých náboženství v Tauridské gubernii je potřeba údaje popsat a vysvětlit, tabulku také očíslovat a popsat.
19)
V práci seřaďte kapitoly podle Pokynů, kap. Rešerše a Metodologie je po úvodu, historické údaje patří do vlastní práce. Historické údaje - časovou linii rozšiřte, zkuste najít údaje o počtu podle náboženství. Nenašli byste údaje o počtech Slováků v Chorvatsku počátkem 20. století? V kap. Metodologie uvádíte, že jste dělali kvantitativní dotazníky. Na ně máte ale velmi málo respondentů. Kde se v práci objevují výsledky získané z těchto kvantitativních dotazníků? Dejte do příloh dotazníky, které jste používali při získávání údajů. Popište a očíslujte všechny tabulky a obrázky v práci. U statistických údajů nesmí chybět, odkud to máte. Opravte chyby, např. schoduje (správně shoduje) a velká písmena. Citaci z odborných časopisů předělejte podle Pokynů.
20)
Popište a očíslujte všechny tabulky, uvádějte u nich také patrný zdroj, odkud berete informace. Přímé výpovědi respondentů by bylo dobré dát i do části o deportacích. Do kapitolky o jídle zauvažujte o tom, odkud jsou tato jídla. Přejímají ruskou kuchyni nebo středoasijskou z doby deportace? Zkuste zapracovat do textu. U odborné citace dejte do kurzívy název časopisu, ne článku. U pohledu majority na minoritu napište více podrobností o místě, kde respondentka žije. V kap. Metodologie uveďte, jakou skupinu zastupují Vaši respondenti Athem a Arzy.
21)
V práci popište a očíslujte všechny tabulky a obrázky, uveďte u nich zdroj. U odborných článků opravte citaci - název časopisu kurzívou, podívejte se do Pokynů!! Článek Poland: German ethnic minorities organizations sign election agreement BBC Monitoring European - Political, 2001 nelze podle citace dohledat, opravte citaci. U svátků zmiňujete jen polské svátky. Slaví je tedy i Němci? Ať je to jasné. U kuchyně zase uvádíte jen německé recepty. Jak tedy ovlivńuje polská kuchyně tu německou? V závěru zkuste více propojit všechny pohledy zmiňované v práci a nebojte se jako výpověď respondenta zařadit přímou řeč.
22)
Pokud skutečně chcete zápočet musíte si opravit citaci z odborných časopisů podle POKYNŮ - vy jste psali v kurzívě název článku a název časopisu neuvádíte, má být časopis v kurzívě a název článku normálně. Nepíše se tam online a citováno. Je to v Pokynech. Oprava MUSÍ být do 30. 6.
23)
Číslujte a popisujte tabulky a obrázky přímo v textu, nerozdělujte práci na praktickou a teoretickou část, podle jakého klíče jste tak činili? Pokud chcete doopravdy teoretickou část, musíte do ní uvést nějaké teorie týkající se etnicity. Pozor na psaní velkých písmen - Bretonci s velkým B, bretonština s b. Necitujte wikipedii. Chybí časová linie - údaje o počtu obyvatel v Bretani podle jazyka máte jen po roce 2000. Chtělo by to starší, ukázat, jak se měnil počet lidí mluvících bretonsky, např. grafem. Zkuste najít údaje ze statistik z obou polovin 20. století a zpracovat. Citaci z odborných časopisů opravte podle POKYNŮ, do kurzívy název časopisu, nepíše se online a cit. Nebojte se přidat přímé výpovědi respondentů.
24)
Je vidět, že jste oblast projeli, v práci máte mnoho zajímavých věcí a práce bude velmi pěkná, jen je třeba ještě doopravit pár připomínek: Prosím upravte ještě metodologii, rozhovory standardizované i polostandardizované patří do kvalitativní metody, pokud se ptáme jak a proč. Technikou se rozumí, jakým způsobem je rozhovor proveden, zda telefonicky, mailem, při osobním setkání,…. Je třeba na úvod uvést a představit oba druhy výzkumu, protože kvalitativní data v práci je nutné opřít o kvantitativní údaje (statistika, grafy, údaje o počtech atd.). Podívejte se ještě na http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu#metoda_studia_dokumentu. Více vyzvedněte význam Vašeho terénního výzkumu, je škoda těžit z něj jen okrajově. Přibližte skupinu respondentů, zapracujte do práce více výpovědí. Vlastní práce: číslujte mapy a tabulky, názvy církví se píší s malým písmenem řeckokatolická církev, římskokatolická církev. Také doporučuji zkusit vyhledat informace o počtu Lemků např. z první pol. 20. století, aby bylo vidět, jak se jejich počet změnil. Nemáte více informací od respondentů, co jim vyprávěli předci o historických souvislostech? Opravte také citaci, chybí kurzíva. Podívejte se na Doporučení na Wiki. Nemohu najít 2 povinné citace. Kurzívou se píše název časopisu, ne článku, u internetové citace přidáte další dostupnost z : Hned jak zapracujete připomínky, práci mi pošlete, věřím, že už bude OK a super.
25)
Práce je moc pěkná, jen nevím, proč se vyhýbáte neustále používání výrazu kvalitativní a kvantitativní metody.
26)
Pro příště ještě několik připomínek, jinak OK: Podívejte se na doporučení na wiki na liště ohledně metody studia dokumentů. Běžnější je číslovat tabulky a mapy v opačném pořadí, např. tabulka č. 1. V citaci nepoužíváme velká tiskací písmena v názvu článku.
27)
Práci jste vylepšili, OK. Pro příště: neustále zaměňujete dohromady kvalitativní a kvantitativní metody a techniky a metody. První odstavec v metodologii je dobrý, pak je to tam pel-mel.
28)
Práci jste vylepšili, OK. Pro příště ještě pár připomínek: Podívejte se na Wiki na Doporučení na liště ohledně metody studia dokumentů, dále Chuvashové se do češtiny přepisují jako Čuvaši.
29)
Práce je moc pěkná, jen chybí seznam literatury a dvě povinné citace, našla jsem jen jednu. Podívejte se na Wiki na doporučení, aby citace i seznam literatury byly správně (v citaci se název článku píše normálně, ne velkým tiskacím písmem a název časopisu kurzívou) a práci co nejdříve dejte opět do pořadníku. Některé formulace v práci nejsou úplně srozumitelné, jako např. Bez ohledu na to, že skoro před 300 lety Lipované opustili svoji rodnou zemi kvůli vlasti, která donutila starověrce opustit domovy a hledat nové… nebo v úvodu je možné slyšet rusou řeč. Obrázky máte očíslované, jen před číslo napište obrázek č..
30)
Připomínky pro příště: Podívejte se na Wiki na doporučení na liště ohledně metody studia dokumentů, dále stále pletete techniku s metodou (metoda je rozhovor - technika, jak je provedený. Odstranili jste sice členění na teoretickou a praktickou část, ale po kap. Metodologie by měla následovat další část, např. kap. Vlastní práce.
31)
Ještě pár připomí­nek pro další­ práce: Podí­vejte se na Wiki na Doporučení­ (na liště) ohledně používání­ metody studia dokumentů. Výzkumnou část by bylo vhodnější­ začí­t historií­ a historickými daty, pak zařadit tabulku uvádějící­ počty v současnosti. Jinak OK, práci jste vylepšili a pěkně zapracovali srovnání­ s argentinskými Galicijci.
32)
řádně si přečtěte Doporučení na liště, je tam o použití metody studia dokumentů. Dejte to do pořádku a opravte podle Pokynů pro psaní práce citaci odborného textu (pravděpodobně jde o časopis, ale není to poznat, je třeba uvést název, číslo, atd). Pro zápočet si můžete přijít k manželovi v jeho konzultačních hodinách, zkontroluje to.
33)
Vaše práce není obsahově špatná, ale stále vykazuje některé nepřehlédnutelné nedostatky, takže zápočet obdržíte jen v případě, že zapracujete následující připomínky. Vaše tvrzení ohledně nemožnosti najít údaje ze sčítání z roku 1991 bylo chybné. Opravdu chybné. Stačilo pár kliků a zobrazilo se to v anglické wikipedii - citované přes Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine (in Croatian). Croatian Bureau of Statistics. Když jste k údaji tedy takto lehce přišli (http://en.wikipedia.org/wiki/1991_Croatian_census), najděte ještě údaje alespoň ze začátku 20. století. U všech údajů musí být uveden primární zdroj. Dále v práci chybí seznam použitých zdrojů, abecedně seřazený (viz Pokyny). Odborné citace jsou špatně, viz Pokyny. Ohledně metodologie - na liště na Wiki v Doporučení si přečtěte používání metody studia dokumentů. Pro zápočet s opravenou prací si můžete přijít k manželovi v jeho konzultačních hodinách.
34)
Pro příště ještě několik připomínek: Prostudujte pořádně kvantitativní a kvalitativní metody na wiki, hlavní rozdíl je ve vyhodnocení, ne v přečtení kvanta informací. Bylo by také dobré lépe rozmyslet používání kurzívy. Hodila by se např. pro odlišení výpovědí respondentů od ostatního textu. U jídel zase nevím, proč jste kurzívu použili. Pro zápočet můžete přijít v manželových konzultačních hodinách.
35)
Oceňuji, že jste napsal poměrně rozsáhlou práci, která však vykazuje celou řadu nedostatků a v současné podobě ji není možné uznat na zápočet. K tomu by bylo potřeba odstranit často nesmyslně postavené věty, v kap. Historie, část Srbsko je třeba zamyslet se nad formulacemi - uvádíte tam některé mylné informace, závěr je třeba zcela přepracovat a rozšířit, aby byl odpovědí na výzkumné otázky. V cíli práce kap. 2 uvádíte pod písmeny A - C některé pojmy, o některých z nich se pak v práci nezmiňujete. Často se v celé práci nachází jazykově i obsahově špatné formulace. Název kapitoly Terénní výzkum se do Vaší práce nehodí, protože jste terénní výzkum nedělal. Nebo jste byl u Slováků v Srbsku a Chorvatsku?. Výpovědi respondentů je vhodné doplnit do textu v celé práci podle vhodnosti a obsahu a odlišit písmo. Vaše kapitolka se mi jeví spíše jako shrnutí tří pohledů, což je správně, ale pod špatným názvem. Líbí se mi Vaše grafy populačního vývoje, máte správně odbornou citaci a popis obrázků a grafů.
36)
Škoda. že jste práci neodevzdal dřív a nechal to na poslední chvíli, protože by bylo možné vybrousit ještě sloh a formulace.
37)
Práci jste vylepšili. Ještě opravte z metodologie metodu studia dokumentů a do seznamu použitých zdrojů uveďte i druhou odbornou citaci, kterou máte v citacích pod čarou ( Soja, Maria - infozdroje). V dalších citacích nesprávně užíváte kurzívu, kurzívou se píše název časopisu, ne článku. Pro zápočet si přijďte k manželovi v konzultačních hodinách.
etnicke_minority_ls_2014.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1