obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


geografie_nabozenstvi_ls_2014

Aktualita: Výsledky ke dni 5. 6. 2014

Výsledky ke dni 29. 5. 2014

Výsledky ke dni 26. 5. 2014

Výsledky ke dni 12. 5. 2014

Výsledky ke dni 5. 5. 2014

Výsledky testů + body ke zkoušce
Nakonec jsem podmínky do značné míry změkčil: kdo má ze všech testů 15 bodů, tak ke zkoušce může, ale bude mít u zkoušky -3 body (mínus tři body).

Výsledky

Semináře LS 2014

Svědkové Jehovovi (svatby) 2014 OK 26. 8. 2014

Hlavní zásady pro psaní práce

 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí ovšem vycházet z kvantitativních údajů
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…). doporuceni_k_psani_textu
 • V práci musíte použít alespoň jednu citaci z databáze odborných časopisů. (přes SIC ČZU je dostupné http://infozdroje.czu.cz nebo http://czu.multidata.cz/, další jsou třeba přes Národní knihovnu - http://nkp.cz/ (katalogy a databáze) nebo Městskou knihovnu - http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/)
 • Citace do dvojitých závorek (WIKI).
 • Tři filtry: Ptejte se u každého odstavce, který do vaší práce vkládáte:
  1. Má vkládaný odstavec bezprostřední souvislost s vaší výzkumnou otázkou? Pokud si odpovíte, že ano, pak tam ten odstavec s klidným svědomím dejte.
  2. Pokud si na předchozí otázku odpovíte, že má, ale ta souvislost není tak úplně zřejmá (vy tam tu souvislost vidíte, ale čtenář by ji nemusel pochopit), pak tam ten odstavec můžete dát, ale musíte čtenářům tu souvislost, kterou vy vidíte, nějak srozumitelně vysvětlit. Čtenář by tedy tu souvislost po vašem vysvětlení měl také pochopit.
  3. Pokud si na otázku, zda vkládaná část má souvislost s vaší výzkumnou otázkou, odpovíte NE, pak tam tu pasáž nedávejte.

Pořadník odevzdaných prací

Práci je třeba odevzdat (zkopírováním odkazu) do tohoto Pořadníku odevzdaných prací. Pokud práce nebude obsahovat všechny náležitosti, bude to vyznačeno a práci bude možné ještě jednou předložit k dalšímu posouzení (do oddílu Seznam prací k opravě) Oprava prací bude v tom pořadí, v jakém práce odevzdáte (kdo dřív přijde…). Práce odevzdané do 2. 5. 2014 budou opravené do 15. 5. 2014, práce odevzdané do 10. 6. budou opravené do 30. 6. 2014. Úplně konečný termín pro odevzdání práce je 20. 8. 2014 - u prázdninových termínů je zaručena kontrola 1. verze, ale už nelze zaručit kontrolu 2. odevzdání - pokud někdo např. poprvé odevzdá práci např. 19. 8. 2014 a práce nebude v pořádku, tak už na opravy jednoduše nezbude čas.

Buďte opatrní při popisování metody Analýza dokumentů, případně Studium dokumentů.
Tento pojem autoři prací velmi často nesprávně uvádí a myslí tím, že si přečtou nějakou knížku nebo časopis k danému tématu. Metoda studium dokumentů ale není pouhé získávání literatury a čtení adekvátních zdrojů, ale mnohem více obsahová analýza.
To znamená, že třeba zjišťujete, jak se v různých obdobích vyskytuje třeba v českém tisku nějaké klíčové slovo, případně více klíčových slov. Příklad: budete zjišťovat, jak moc se v českém tisku vystihovalo slovo diskriminace od 90. let 20. století. K tomu budete potřebovat plnotextový přístup k českým periodikům (je to možné například přes Národní knihovnu) a budete zkoumat, jak se dané slovo vyskytovalo v různých obdobích. Tím zjistíte, jak moc které téma „frčelo“ v závislosti třeba na určité politické konstelaci. To by mohlo být zajímavé, ale příliš se to nepoužívá.


Ukázka zápisu (Vomáčka, Vokurka, Žoužlíková, Nováková)

 1. Judaismus (Bejček, Benediktová, Hanusová, Knotková, Vítovec)1)
 2. Buddhismus (Fittnerová, Fleková, Kalendovská, Němcová, Tomšů, Volfová)2)
 3. Judaismus (Brandejská, Domkářová, Silverthornová, Šanderová, Veverková)3)
 4. Satanismus (Tvrdík, Mančal) 4)
 5. Svědkové Jehovovi (Peterka, Nechanický, Fochler, Strouha, Adámek, Korbelová, Vosátková)5)
 6. Islám (Sloupová, Krůželová, Baudyšová, Elicarová, Čerbačeský)6)
 7. Římskokatolická církev (Hlavová, Průchová, Zajíčková)7)
 8. Hare Krišna 2014 (Jana Kreislová, Kristýna Procházková, Aneta Tenklová, Tereza Večerková, Petra Vyskočilová)8)
 9. Judaismus (Abbasová Sylvie, Komárková Tereza, Nováková Gabriela, Židáčková Kateřina, Matěj Dolanský, Hana Smýkalová, Szenová Simona)9)
 10. Křesťanství (Dragan, Muránská, Rupprichová, Sutulova, Svojšová, Tikhonova)10)
 11. Hare-Krišna (Šťastná, Buriánková, Jodas, Štěpánek, Burdová, Balšánová)11)
 12. Buddhismus (Pražáková, Žabková, Čimera, Dutá, Routnerová, Valterová)12)
 13. Pravoslaví (Burian, Došková, Fučíková, Milenovská, Mondryk, Neuman)13)
 14. Svědkové Jehovovi (Dolejšová, Dušková, Škochová, Špeldová, Vrtišková)14)
 15. Islám (Huptychová, Kratochvílová, Müller, Šíma, Vileta) 15)

Odevzdáno po 10. 6. 2014:

 1. Svědkové Jehovovi (Holík, Ježková, Knorrová, Král, Špála) 16)
 2. Českobratrská církev evangelická (Bakovská Klára, Čechová Barbora, Hnyková Lucie, Horáček Dominik) 17)
 3. Buddhismus (Pavlík, Košťál) 18)
 4. Pravoslavní (Kratochvíl, Sepherteladze)19)

Seznam prací k opravě - 2. odevzdání

 1. Judaismus (Bejček, Benediktová, Hanusová, Knotková, Vítovec) OK 13. 6. 2014
 2. Buddhismus (Fittnerová, Fleková, Kalendovská, Němcová, Tomšů, Volfová) Doplněná literární rešerše. 20) OK 17. 8. 2014
 3. Buddhismus (Pražáková, Žabková, Čimera, Dutá, Routnerová, Valterová) OK 20. 8. 2014
 4. Pravoslaví (Burian, Došková, Fučíková, Milenovská, Mondryk, Neuman) OK 20. 8. 2014
 5. Judaismus (Brandejská, Domkářová, Silverthornová, Šanderová, Veverková) OK 25. 8. 2014 21)
 6. Islám (Huptychová, Kratochvílová, Müller, Vileta) OK 28. 8. 2014
 7. Svědkové Jehovovi (Holík, Ježková, Knorrová, Král, Špála) OK 29. 8. 2014 22)
 8. Římskokatolická církev (Hlavová, Průchová, Zajíčková) OK 30. 8. 2014 23)
 9. Judaismus (Abbasová, Komárková, Nováková G., Židáčková, Dolanský, Smýkalová, Szenová) OK 30. 8. 2014 ALE! 24)OK
 10. Islám (Sloupová, Krůželová, Baudyšová, Elicarová, Čerbačeský) OK 30. 8. 2014 25)
 11. Hare Krišna (Balšánová, Buriánková, Jodas, Šťastná) 26)OK 2. 9. 2014 27)
 12. Satanismus (Mančal, Tvrdík) 28)stále nejsou v pořádku citace…
 13. Svědkové Jehovovi (Peterka, Nechanický, Fochler, Strouha, Adámek, Korbelová, Vosátková) opraveno 3.9.201429) OK 5. 9. 2014
 14. Hare Krišna (Jana Kreislová, Kristýna Procházková, Aneta Tenklová, Tereza Večerková, Petra Vyskočilová) OK 2. 9. 2014
 15. Křesťanství (Dragan, Muránská, Rupprichová, Sutulova, Svojšová, Tikhonova) OK 3. 9. 2014
 16. Svědkové Jehovovi (Dolejšová, Dušková, Škochová, Špeldová, Vrtišková) OK 3. 9. 2014
 17. Českobratrská církev evangelická (Bakovská Klára, Čechová Barbora, Hnyková Lucie, Horáček Dominik) 30)OK 5. 9. 2014
 18. Pravoslavní (Kratochvíl) 31) OK 29. 8. 2014
 19. Buddhismus (Pavlík, Košťál) - opraveny nedostatky, doplněna kurzíva 32) Opraveno. Omlouváme se za nepozornost. OK 5. 9. 2014

—-


Počet shlédnutí: 12

1)
Kap. Úvod ještě trochu vylepšete, ať to jde všechno pěkně popořádku. Píšete … a k tomu patří také zvyklosti. O žádných se ale nezmíníte, naopak pokračujete Jedno z nejstarších náboženství nevěřícím skýtá mnohá překvapení. Máte zřejmě chuť čtenáře pořádně napínat, protože ani zde žádné překvapení nezmiňujete.
Proč se lidé chýlí k tomuto náboženství – není obvyklé spojení chýlit se k náboženství. Podobně Rozlícenost slavení šabatu je zřejmé… – naprosto nevhodné použití slova Rozlícenost, pozor na soulad větných členů!
Nepište díky odcizenosti, ale kvůli odcizenosti.
V kap. Literární rešerše působí věta Abraham J. H. dále pojednává o svátku Šabat jako o duchovi ve formě času, naše tělo se fyzicky vyskytuje v prostoru, avšak naše duše touží po věčnosti, a tak míří vzhůru a umožňuje nám posvěcovat čas. dost těžkopádně a málo srozumitelně.
V kap. Metodologie buďte opatrní při popisování metody studium dokumentů. Metoda studium dokumentů totiž není pouhé získávání literatury a čtení adekvátních zdrojů, ale mnohem více obsahová analýza. To znamená, že třeba zjišťujete, jak se v různých obdobích vyskytuje třeba v českém tisku nějaké klíčové slovo, případně více klíčových slov. To by mohlo být zajímavé, ale v práci to nepoužíváte.
Ještě se trochu zmiňte o technikách (máte tam třeba e-mail…)
Kap. Vlastní část je docela čtivá, ale nebojte se ji proložit i dalšími citacemi z literatury. Ty pak doplňte výpověďmi respondentů. (Někde je máte v textu velmi pěkně zakomponované, ale není poznat, odkud jste vzali úvodní informaci – např. v kap. ZÁKAZ OHNĚ A CESTOVÁNÍ píšete Toto nařízení vychází ze starověkého zvyku… - to vám někdo řekl, nebo to máte z nějaké knihy? Ať je to poznat.
Zkuste každou vaši kapitolku strukturovat podle podobného mustru – třeba jak daný zvyk (obřad) vznikl, jak se dělá v Čechách, v Izraeli a co na to respondenti.
Formální stránka: někde máte šabat, jinde zase Šabat – mělo by to být s malým š.
Nenahrazujte uvozovky dvojitou čárkou a dvojitým apostrofem – ne takto ,,Šabat, Jeho význam pro současného člověka‘‘, ale takto: „Šabat, Jeho význam pro současného člověka“. Navíc máte v názvu knihy špatně velké písmeno. Pokud je známé ISBN, v citacích je používejte (v tomto případě ISBN 978-80-200-1721-5)
Překlepy a chyby – např. umožnuje, nesprávné mezery – např. napsal Paul Spiegel.Dále bylo, dále rizito, dále tradičí, dále bohem x Bohem atd. atd…
Věta Posledním respondentem je jediný ultraortodoxní žid, žijící v České republice, Chaim Kočí může působit tak, že Chaim Kočí je jediný ultraortodoxní žid žijící v České republice. Skutečně jste to tak chtěli napsat?
Věta Často štrajmlí (čepicí ze sobolí kožešiny). je špatná, protože nemá sloveso.
Často používáte nesprávný slovosled – např. a proto upouští se od práce.
Pokuste se odstranit ICH formu a její odvozeniny – např. Od pana Kočího jsme se dozvěděli…
Citace: v případě časopisů se dává do kurzívy název časopisu (viz doporučení k psaní textu).
Práce vůbec není špatná, ale zapracování uvedených připomínek ji (doufám) ještě vylepší.
2)
Práce se jeví jako kvalitní, nějaké věci je ale třeba ještě dotáhnout:
Kap. Úvod potřebuje vylepšit. Úvodní pasáž o buddhismu by se asi mnohem více hodila na jiné místo vaší práce, kde budete buddhismus představovat. Tady by bylo vhodnější použít spíše něco o meditaci, což je vaším hlavním tématem.
V kap. Literární rešerše doplňte k jednotlivým publikacím bibliografické citace (pod čarou) V této kapitole máte pěknou souvislost s výzkumnými otázkami, ale trochu mi tam chybí to k čemu autor dospěl – nejvíce odbytý je poslední odstavec S tématem práce souvisí i pojem mindfulness (všímavost), o kterém pojednává článek Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii? od autora Jana Bendy.
V kap. Metodologie buďte opatrní při popisování metody studium dokumentů. Metoda studium dokumentů totiž není pouhé získávání literatury a čtení adekvátních zdrojů, ale mnohem více obsahová analýza. To znamená, že třeba zjišťujete, jak se v různých obdobích vyskytuje třeba v českém tisku nějaké klíčové slovo, případně více klíčových slov. To by mohlo být zajímavé, ale v práci to nepoužíváte.
Jinak je tato kapitola zpracována dobře.
Píšete …věrouka, rituály a symbolika postupně rozšířily z místa vzniku (severovýchodní Indie) na území Tibetu, Nepálu, Bhútánu, Mongolska, Číny… – za místo vzniku se ale většinou považuje dnešní Nepál.
Formální stránka: psaní velkých a malých písmen – obyčejná přídavná jména se píší s malým písmenem (tedy ne Theravádový, ne Tibetský zvonek, ale tibetský zvonek atd. atd.)
U kap. Meditační techniky je dost velký skok. Stálo by za úvahu nejprve čtenáře do problematiky více uvést, aby se třeba nevylekal.
Kap. Meditační pomůcky velice detailně popisuje jednotlivé pomůcky – pokuste se tam také zakomponovat např. jak se používají v zemi svého vzniku, v Čechách, jak se sem dostávají (nebo se v Čechách vyrábí?)… Jako pěkně propojené se mi jeví kap. Buddhismus v každodenním životě a následné podkapitoly.
Některé věci z kap. Praktická část by se více hodily do kap. Metodologie.
Kap. Praktická část lépe strukturujte (rozdělte na podkapitoly) podle výzkumných otázek.
Chválím za použití poměrně velkého množství zdrojů, ale nemohl jsem objevit článek z databáze odborných časopisů.
3)
Práce je v jádru velmi dobrá, ale pár vylepšení to chce:
Literární rešerši máte rozběhnutou dobře, ale zadrhli jste se na sdělení toho, k čemu daný autor v dané publikaci (nebo ve svém výzkumu) dospěl. Takže např. ze sdělení O svátku Pesach pojednává přibližně deset stránek, kde jsou stručně popsány základní zvyky týkající se především sederových večeří. se nedozvím nic o zvycích v souvislosti se sederovými večeřemi. Buďte konkrétní a čtenáři něco sdělte!
Buďte opatrní při popisování metody Analýza dokumentů, případně Studium dokumentů – viz červená poznámka.
Zúčastněné pozorování je metodou, při které se výzkumník přímo stává členem zkoumané společnosti, ve vašem případě bych tedy spíše vynechal to zúčastněné.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. Historie judaismu zas tak moc teorií neskýtá.
Praktickou část nedělejte jen jako vyprávění rabína, případně popis z vaší návštěvy, ale proložte to nějakými údaji z literatury, srovnávejte je s tím, co vám rabín řekl, co jste viděli…
Ve výzkumné otázce píšete: Dodržují Židé všechna pravidla spojená se svátkem Pesach? V závěru by bylo dobré tato pravidla tedy zmínit a napsat, která se spíše dodržují, a která ne.
Formální stránka:
Citace: Seznam literatury (vaše kap. Zdroje) se řadí abecedně. Totéž, co máte v tomto seznamu, musíte mít i odkazech pod čarou, jinak není poznat, které pasáže jste převzali, případně volně citovali. Pod čarou (resp. ve WIKI ve dvojitých závorkách) máte pouze jednu citaci, a to SZLAKMANN, Charles.
Po pravopisné stránce je práce zpracovaná poměrně pečlivě, jen si opravte pár drobností – např. z Egyptského otroctví, dále vyplívá, dále pojídaní macesů, dále gotickými štít, není den měsíce Nisa, ale měsíc je nisan atd.
Nemohl jsem objevit článek z databáze odborných časopisů.
4)
Popisujete zúčastněné pozorování. Zúčastněné pozorování je ovšem metodou, při které se výzkumník přímo stává členem zkoumané společnosti, ve vašem případě bych tedy spíše vynechal to zúčastněné.
V prvním odstavci kap. Výzkumná část píšete: …rozdělen do tří hlavních a nejčastěji vyznávaných kategorií, z čehož pouze jedna je v ČR oficiálně registrována. Která je ta registrovaná kategorie a kde a jako co je registrovaná?
Formální stránka:
Před tečkou se nepíše mezera. Za tečkou se mezera píše. Překlepy – např. úmělec, pětařicetiletého, není zda-li, ale zdali, dále lidé Ruské a Kazašské národnosti atd. Rozhodně nepoužívejte číslovky ve tvaru 50ti. Psaní čárek – např. Odešel z práce aby se mohl věnovat výcviku. atd. atd.
Za názvem kapitol se nepíše dvojtečka. Označení vyznání – malým písmenem.
Chybí seznam použité literatury.
5)
Vylepšete úvod, aby bylo jasné, proč se zabýváte právě krevními transfúzemi.
Tzv. Výzkumné podotázky jsou ve skutečnosti dotazníkové otázky (o rozdílu jsme mluvili na seminářích).
V kap. Literární rešerše buďte mnohem více konkrétní a pěkně čtenáři vše vysvětlete – píšete např. Nakonec autor uvádí i situace, ve kterých Svědkové raději nechají zemřít své dítě…. Mně jako čtenáře docela zajímá, o jaké situace se jedná. Podobně i na dalších místech. V kap. Metodologie úplně chybí adekvace metod.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. Vy v této kapitole moc teorií nepředkládáte.
V praktické části můžete přidat i něco z další literatury a ukázat, zda to, co vám někdo řekl, odpovídá tomu, co se napsalo jinde (jak píšete v závěru).
Popište, zda je učení o krevních transfúzích stejné na celém světě, nebo jsou i místní geografické odchylky v přísnosti posuzování – to by mělo být v té praktické práci.
Pokud trváte na popisu přednášky, dejte ji raději až na konec práce Formální stránka:
Občasné překlepy a hrubky – např. Svědkůch , dále bez Jehovi.
6)
V první kapitole chybí výzkumná otázka.
V kap. Literární rešerše uvádíte knihu „Islám – Ideál a skutečnost“ bez autora.
Místo Dalším příkladem knihy, která se zabývá tímto tématem raději napište to konkrétní téma.
V literární rešerši nemusíte být tak úseční, ale klidně čtenáři poodhalte i něco víc.
V kap. Metodologie úplně chybí adekvace metod. Píšete zde … bylo zvoleno několik metod. Nejprve kvantitativní v podobě sběru dat z nejrůznějších statistik, zaobírajících se manželstvím, plodností a porodností… Buď jsem ty statistiky ve vaší práci přehlédnul, nebo vám možná nechtěně zmizely.
Kap. Islám, Víra, Rozdělení Muslimů, Svatá místa jsou jistě zajímavé, ale úplně mi uniká propojení s výzkumným tématem. Možná je to i tím, že jste v práci nenapsali výzkumnou otázku.
Píšete Seznamování a zásnuby v muslimském světě – muslimský svět je ale dost rozmanitý. Je to tak skutečně u všech muslimů?
V práci vůbec nemáte průběžné citace, seznam literatury, publikaci z databáze – to je jako špatný vtip.
Kap. Praktická část potřebuje zásadní přepracování. Výsledky výzkumu totiž nejsou přepisem rozhovorů. Tuto část rozdělte na podkapitoly podle jednotlivých témat týkajících se uzavírání sňatků, tam dejte údaje z literatury, doplňte výpověďmi respondentů…
V závěru se pokuste vyvarovat velmi obecných formulací, které skoro nic neřeknou – např. Výzkum přinesl mnoho překvapivých poznatků a zajímavých informací.
Formální stránka:
Nedělejte všechny nadpisy stejnou úrovní, ale podle logiky věci pomocí podnadpisů ukažte, co je hlavní množinou a co podmnožinou.
Názvy náboženství jsou malým písmenem.
Psaní čárek – např. Dalším příkladem knihy, která se zabývá tímto tématem je kniha (navíc používání stejných slov v jedné větě – knihy / kniha – zrovna velká slohová ozdoba není), dále Většina lidí, kteří plánují svatbu do centra přijde již s tím. Překlepy a chyby: zjišťovaní , dále imána , psaní %, shoda větných členů – právy a povinnostmi manželů či sexuality si moc nevšímá atd.
7)
Úvod není špatný, ale úplně na výstavu tedy také ne. Když to čtu, působí to dost heslovitě a jednotlivé věty na sebe moc pěkně nenavazují. Když tam uděláte i více odstavců, možná to také trochu zlepšíte.
Kap. Literární rešerše se sice dobře čte, ale má jednou drobnou vadu – vaše výzkumná otázka se dotýká dodržováním katolických zásad, ale většina publikací a toho, co vy zdůrazňujete, se týká věcí trochu jiných.
Zúčastněné pozorováníje metodou, při které se výzkumník přímo stává členem zkoumané společnosti, ve vašem případě bych tedy spíše vynechal to zúčastněné
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. Vy v této kapitole moc teorií nepředkládáte.
Požádal bych vás o vysvětlení tabulek, abych je pochopil i já (jinak u každé tabulky zvlášť je třeba uvádět zdroj). V první tabulce nechápu podíly v %obyvatel v daném věku v řádku Celkem. Proč je tam v roce 2001 26,8 % a v roce 2011 pak 10,4 %, když to má být celkem? Pak tam máte řádek z toho:, ale pokud to sečtu za jednotlivé věkové skupiny, pak dostanu hodně moc přes 100 %, což mě tedy nenechává v klidu. Podobně málo chápu i tu druhou tabulku, a ta by mohla být hodně zajímavá, pokud by nějak jednoznačně ukazovala, z jakých vzdělanostních skupin většina věřících pochází.
Pomocí některých podnadpisů ukažte, co je hlavní množinou a co podmnožinou tématu.
Kap. Rozdělení dle diecézí , Česká republika , Slovenská republika jsou jistě zajímavé, ale uniká mi propojení s výzkumnou otázkou. V kap. Praktická část rovnou píšete o respondentech, jako by je všichni čtenáři znali – Damián odpověděl… Chybí jejich představení – pasportizační údaje.
Kap. Praktická část nějakým způsobem strukturujte (rozdělte do podkapitol), nebojte se přidat i nějaké citace z literatury a srovnávejte to s tím, co jste od vašich respondentů slyšeli.
V praktické části (a i v závěru) úplně uniká geografický rozměr práce.
Formální stránka:
římskokatolická církev – v obecném smyslu je to s malým písmenem. Občasné překlepy a chyby – konktrétně, dále psaní mezer.
V seznamu literatury máte jednou Paulínky, jinde zase Paulinky.
Seznam použité literatury není podle normy.
V citacích pod čarou nepoužívejte celé odkazy v kurzívě, ale podle normy.
Chybí článek z databáze!
8)
Doporučuji vylepšit výzkumnou otázku – píšete V jaké míře se odlišuje způsob oslav Ratha Játra v Indii a u nás. Jak budete tu míru měřit? Bylo by lepší napsat, na jaké (které) prvky oslav se zaměříte a jak je budete porovnávat.
V kap. Literární rešerše jsou některé publikace uvedené jen torzovitě. Má se to vždy týkat vaší výzkumné otázky – co daný autor zkoumal a k čemu došel. Musíte to napsat konkrétně.
Např. sdělení O festivalu Ratha Játra v Indii se více dozvídáme ve studii A Study of the Origin of Ratha Yatra in the Purusottama Ksetra od Kailashe Chandra Dash. Studie vysvětluje původ a začátek festivalu a zabývá se bližším vysvětlením označení Ratha Játra. moc nového pro čtenáře nepřináší.
Kap. Výzkumná část je třeba vylepšit: Rozdělte ji na podkapitoly podle jednotlivých témat týkajících se slavení festivalu, přidejte údaje z literatury, doplňte výpověďmi respondentů…
Formální stránka:
Některé formulace působí slohově neobratně – např. na základě kterých je možné zjištění historických příběhů, na základě kterých je možné zjistit. Trochu zacyklené…
Poměrně časté překlepy a chyby – Křišna , dále bližstí informace, dále Zakladatalem atd. atd. Psaní čárek – např. První z nich je Pán Jaghannáta je žlutý či oranžový… atd.
Jednou píšete Rath Játra, jinde zase Ratha Játra a jinde dokonce Ratrá Játra… Podobně i další: Hare Krišna / Haré Krišna / Hare Kršna
Některé odkazy pod čarou jsou jen URL. To nestačí.
9)
Práce působí velice dobrým dojmem, ale nějaké úpravy ještě potřebuje.
Některé formulace působí slohově neobratně – např. na základě kterých je možné zjištění historických příběhů, na základě kterých je možné zjistit. Trochu zacyklené…
Trochu zacyklená je i formulace Novému Roku - svátku Roš hašana předchází měsíc elul (srpen-září), ve kterém se židé připravují na nadcházející dva svátky - Jom kipur a právě Roš hašana.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. To ale váš případ není…
Kap. PRAKTICKÁ ČÁST rozdělte spíše než podle respondentů podle témat, kde necháte jednotlivé respondenty promluvit. Doplňte a proložte i další literaturou.
Závěr je pěkný.
Formální stránka:
Překlepy a chyby – některéých, dále svořitel, dále Jeruzalémně atd. atd.
Některé poznámky pod čarou nejsou dobře citované – např. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=4831643a-83b6-4818-a192-b6a75d729adf%40sessionmgr112&vid=2&hid=113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9709256068 – to nestačí. Navíc články z databází je třeba citovat jako časopisy.
Některé uvedené zdroje v seznamu literatury nejsou citovány v poznámkách pod čarou.
10)
Je třeba vylepšit kap. Úvod - musíte představit vaši práci, a ne povídat něco o podstatě křesťanství. To si můžete schovat do jiné kapitoly.
Omezte subjektivní výpovědi a ich formu – např. Vybraly jsme si toto téma, protože Vánoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků a také proto, že v naší skupině jsou pravoslavní křesťané.
Literární rešerše není úplně špatná, ale skoro všude chybí sdělení, k čemu daný autor v dané publikaci (nebo ve svém výzkumu) dospěl.
V kap. Metodologie chybí adekvace metod – máte ji pěkně u jednotlivých respondentů, ale ne obecně u kvantitativních a kvalit. metod. Dost nejednoznačně působí sdělení Pomocí knih a internetu jsme nastudovaly základní informace a fakta o dané víře, církvích a Vánocích, což je metoda kvantitativní.
Formulace dnes rozlišujeme církev katolickou, pravoslavnou a protestantskou je hodně nepřesná – uvádíte spíše skupiny (katolických církví je přes 20, protestantských jsou desetitisíce, pravoslavná také není jen jedna).
Kap. Vánoce lépe strukturujte – např. v psaní o adventu je možná logičtější nejprve začít kap. Advent a až potom zmiňovat Historický vývoj prožívání adventního období.
Není moc šikovné mít kapitolu Vánoce, která obsahuje podkapitolu Vánoce.
Výrazně rozdělte katolické zvyky v Čechách a pravoslavné zvyky.
Kap. Praktická část by neměla být ve formě odstavců s jednotlivými respondenty. Proložte to nějakými údaji z literatury, srovnávejte je s tím, co vám respondenti řekli, co jste viděli, zažili…
Závěr není špatný.
Formální stránka:
Na kříži není cedulka se zkratkou LNRL, ale INRI.
Překlepy a chyby – slovo dvojvěří je tak moc neobvyklé, že je lepší použít něco jiného. Není Pilát Ponský, ale Pilát Pontský.
Některé uvedené zdroje v seznamu literatury nejsou citovány v poznámkách pod čarou.
Chybí článek z databáze!
11)
Věta Literatura, spjatá se stravovacími návyky lidí uctívajícího boha Krišnu, je článek… působí neobratně.
Moc mě neoslovilo sdělení že kdyby se vzalo obilí, kterým ve Spojených státech krmí dobytek, tak by to nasytilo šedesát milionu lidí… - je to víc, než kolik se jich nasytí tím dobytkem? Toto sdělení jste totiž hrubě deformovali: v publikaci se píše na s. 4, že snížení produkce masa o 10 % by uvolnilo tolik obilí, kolik by nasytilo šedesát milionů lidí.
V kap. Literární rešerše buďte více konkrétní – např. je zde vysvětleno, jak moc je důležité chránit krávy…. Já se to ale z vašich strohých údajů nedozvím!
Pozor na termín metoda zúčastněného pozorování nebo studium dokumentů – viz červený text pro všechny studenty na této stránce.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. Vy v této kapitole ale moc teorií nepředkládáte:-)
Kap. Praktická část vyžaduje výrazné vylepšení – proložte to nějakými údaji z literatury, srovnávejte je s tím, co vám respondenti řekli, co jste viděli, zažili… Tato kapitola by měla mít výraznější struktury (rozdělení na podlkapitoly).
Formální stránka:
Překlepy a chyby – např. není ingrendiencemi ani bengáštině, jednou máte Haré-Krišna, jinde zase Haré Krišna atd. Opravdu jste mysleli, že zabíjení … vytváří komické pouto? Nikdy se nepíše Nebo-li .
Některé uvedené zdroje v seznamu literatury nejsou citovány v poznámkách pod čarou (ty jsou navíc mimo normu).
Chybí článek z databáze!
12)
Práce je již téměř hotová, jen několik drobností:
V úvodu píšete Toto originální náboženství, které je zajímavé také proto, že má své kouzlo a nenachází se v něm prvky náboženství jiného, nese název buddhismus. Před tím ale uvádíte Nebývalo však nikdy svázáno jednotnou doktrínou, rozvíjelo se zcela volně a v souladu s kulturním zázemím určité země a jejími místními tradicemi. Někde se stalo náboženstvím, které převládá a někde jen spoluexistovalo s ostatními systémy. Možná jsem to nepochopil dobře, ale na mě to působí rozporně – pokud se volně rozvíjelo v souladu s kulturním zázemím určité země (což bezesporu zahrnuje i náboženství), tak asi je tím ovlivněno.
Kap. Praktická část máte zpracovanou jako jednu z nejlepších ve srovnání s ostatními vašimi spolužáky. Přesto bych doporučil přidat trochu více údajů z nějaké literatury.
Formální stránka:
Literatura není podle normy (ani poznámky pod čarou) – chybí kurzíva.
Překlepy a chyby – např. není Vadžajánou , ani sansáře. Typy buddhismu pište s malým písmenem.
Pokud citujete v českém článku anglický originál, přidejte (aspoň do poznámky) český překlad.
13)
Pozor na termín studium dokumentů – viz červený text pro všechny studenty na této stránce.
V kap. Metodologie napište i něco z vlastních zkušeností.
V kap. Literární rešerše více pište, k čemu daný autor v dané publikaci (nebo ve svém výzkumu) dospěl. (Máte to nejvíce u článku Ukrajinské Vánoce ctí tradice, víru i pověry, u ostatních podstatně méně). U některých odstavců, či přímo celých kapitol, čtenáři objasněte souvislost s vaší výzkumnou otázkou – např. Architektura pravoslavné církve má kořeny v byzantské architektuře. v kap. Pravoslavná církev.
Obrázky popište – ne každý čtenář asi ví, že bílý chrám se zlatou kupolí je moskevský Chrám Krista Spasitele.
Praktickou část je třeba výrazně vylepšit, celou kapitolu logicky rozdělit na příslušné podkapitoly, proložit to nějakými údaji z literatury, srovnávejte je s tím, co vám respondenti řekli, co jste viděli, zažili…
Formální stránka:
Literatura není podle normy (ani poznámky pod čarou) – především internetové zdroje.
Chybí seznam literatury.
Chybí článek z databáze!
Překlepy a chyby – např. othodoxní náboženství, dále bylysměrovány, dále Podkarpartské Rusy, dále snažší atd. atd.
14)
Kap. Úvod a cíl práce je napsaná pěkně, jen možná trochu víc připište přímo k cíli práce (o čem práce je).
Ani kap. Literární rešerše není špatná, ale je třeba tam dát více prostoru vědeckým publikacím. U vás tam převažuje beletrie (nemusíte ji dávat pryč).
Literární rešerše se má vždy týkat vaší výzkumné otázky – co daný autor zkoumal a k čemu došel. Musíte to napsat konkrétně.
Kap. Metodologie je hodně strohá, nemáte tam žádnou zkušenost s vlastním výzkumem.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. To ale váš případ není…
Kap. Výzkumná část je docela dobrá, jen ji výrazněji strukturujte (podle výzkumných otázek), přidejte i něco z odborné literatury a to prokládejte odpověďmi respondentů.
Kap. Závěr za moc nestojí – má totiž práci přehledně shrnovat.
V práci je naprosto nezřetelný geografický aspekt – píšete Pro mezinárodní srovnání našeho výzkumu jsme se zaměřili na Polsko a Francii, ale vůbec to srovnání z práce vidět není. Klidně tam dejte i nějakou statistiku.
Seznam literatury absolutně mimo normu, chybí průběžné citace, chybí článek z databáze, další formální náležitosti (překlepy, čárky) jsem už ani nekontroloval.
15)
Takto by to rozhodně nestačilo. Práce působí značně nehotově (přesněji: práce je odbytá).
Omezte ICH formu – např. místo Proto se naše skupina v této seminární práci bude zabývat… raději Proto se tato seminární práci zabývá…
Kap. Literární rešerše si vyžaduje rozšíření o další publikace.
Kap. 5. pilířů islámu: 1. Vyznání víry (šaháda) je špatně, protože se v této kapitole zmiňujete i o dalších pilířích islámu. Navíc tato kapitola není nijak uvedena a není zda žádné zdůraznění souvislosti s výzkumnou otázkou.
Kap. Vlastní část má naprosto nelogicky podkapitolu Teoretická část. I tato kap. (Vlastní část) by měla být proložena citacemi z literatury.
Práce nemá žádný závěr!!!
Formální stránka:
V článku nemáte téměř žádné průběžné citace. Citace v závorkách (např. (Chajrí, 1993)) nepoužívejte, citujte průběžně. Chybí seznam literatury.
Chybí článek z databáze! – resp. pokud jste v databázi našli National Geographic, tak to pořádně citujte (z jaké databáze to máte…)
Překlepy a chyby – např. něktří , dále bůh vers. Bůh , dále Afgánistánu atd. atd. Psaní čárek – např. Článek řeší situaci, kdy ramadán vychází na opravdu teplé dny ve kterých je velice obtížné dodržovat půst a nepít vodu.
Některé formulace působí hodně zvláštně – např. Však dnes je ramadán spíše vnímán jako svátek míru… namísto Dnes je však ramadán spíše vnímán jako svátek míru…
16)
Literární rešerši máte docela pěknou, jen se více rozepište o tom, co konkrétně daný autor vyzkoumal (např. u toho Lochmana).
Metodologie je OK.
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat. Vy v této kapitole moc teorií nepředkládáte. Název kapitoly je tedy zavádějící.
V praktické části chválím strukturaci kapitoly podle jednotlivých svátků, ale uvítal bych vždy malý úvod ve vztahu ke Svědkům J. Na některých místech není dobře rozpoznat, jak to dělají v ČR a jak v Británii, je to jakoby smíchané. Klidně praktickou část ještě více proložte citacemi z literatury, srovnávejte to s tím, co jste viděli vy. Rozšíření této kapitoly nebude na škodu –s výzkumem jste měli jistě spousty práce a pak to dáte na 10 odstavců.
V závěru buďte konkrétní – např. první věta toho moc nového neřekne.
Formální stránka:
Chybí seznam literatury!
Článek z databáze – podívejte se do doporučení, jak citovat databáze.
Překlepy a chyby – např. Responentkou , dále omítali zdravit , Boha x boha atd. atd.
Formulace Skrze odpornou literaturu se vám opravdu povedla :-)
Psaní mezer – např. tradic.Ve
Není křestem, ale křtem.
Psaní čárek (někde chybí, jinde jsou navíc).
Nepište dvě čárky místo uvozovek.
Opravte některé formulace – např. se ve své knize … pojednává .
17)
Lépe strukturujte výzkumnou otázku, podle ní pak strukturujte i praktickou část.
V článku není citace z časopisu z odborné databáze.
Literární rešerše ne vždy vychází z výzkumné otázky.
K metodě studium dokumentů - viz obecné poznámky (červeně).
Praktická část není proložena žádnou citací z literatury.
Mezi srovnávanými církvemi je značná disproporce v rozsahu.
Formální stránka: překlepy a hrubky – větné členy Jana Špinarová z Českobratrská církve evangelické, mezi oběmi církvemi , dále zjednoduššit, dále jak slavi Velikonoce, nesprávné psaní mezer atd. atd.
Celkově práce potřebuje dost vylepšit.
18)
Kap. Teoretická část slouží k seznámení čtenářů s nějakou teorií, sami pak o této teorii můžete diskutovat – protože to není váš případ, bylo by vhodné to nadepsat jinak.
Praktická část není proložena žádnou citací z literatury.
Lépe strukturujte nadpisy podle úrovní (máte na stejné úrovni např. Buddhismus všeobecně i Buddhismus v Tibetu, což je nešikovné.
Naplnění některých cílů práce jste vzali dost hákem – např. Jak slaví vyznavači buddhistického učení v České republice vánoční svátky? je odbyté v praktické části 4 větami a v závěru 5 větami.
Původní tibetské náboženství se spíše než bon označuje jako bön.
Formální stránka: nesprávné psaní mezer – např. Vesak(Tibet. Saga Dawa), dále ve čtvrtém měsíci(v roce… Nesprávné psaní mezer u %.
Průběžné citace nejsou podle normy – např. Cchepag Rigdzin, Festivals of Tibet.
Překlepy a hrubky – např. Vyjímkou , dále: dvě velká písmena za sebou (CChepaga)…
Některé věty nedávají smysl – např. Hlavním zdrojem informací,z jsou návštěvníci…
Nejste jednotní v používání délky samohlásek – např. Mahájána x mahajánová, Buddhismus x buddhismus
Literatura a citace jsou mimo normu.
Práce vyžaduje ještě poměrně značné dopracování – především rozšíření a podstatně lepší strukturaci praktické části.
19)
Práce nemá nadpis!
V úvodu moc nechápu příčinu a následek u tohoto sdělení: Pravoslavní křesťané patří k méně zastoupené náboženské skupině u nás, a proto se tato práce bude zabývat Velikonocemi…
Mnohem lepší než odkaz na graf je dát graf přímo do textu.
V práci deklarujete zaměření na Rusko, Rumunsko a Gruzii, ale v kap. Literární rešerše žádný velký důraz na určité geografické regiony nemáte (kromě prvního odstavce).
V kap. Literární rešerše zmiňujete práci Ludmily Štěpanové a v odkazu pod čarou máte STEPANOVA, Ljudmila.
Kap. Vlastní část je třeba nějak vhodně uvést – zkoumáte pravoslavné Velikonoce ve třech zemích, tak o tom něco napište (třeba o křesťanské tradici v těchto zemích, jak ji ovlivnily historické události atd. atd.). Kapitolu pak také vhodně strukturujte jednak podle výzkumných otázek a také podle jednotlivých zemí.
Praktická část není proložena žádnou citací z literatury.
Závěr by měl dávat jednoznačně odpovědi na výzkumné otázky.
Literatura a citace jsou mimo normu.
Ze seznamu zdrojů nevyplývá, z jaké databáze odborných časopisů jste čerpali.
Překlepy a chyby: Českou Republikou, dále z mrtvých vstání, psaní čárek – např. Dalším jídlem, které se váže k Velikonocům je kulič což je druh chleba. atd. atd.
Psaní mezer: můžeme uvést , že od této…\\
20)
U literární rešerše ještě doplňte nějak velmi konkrétně, k čemu autor došel.
21)
Máte to pěkné. Asi jsme si ale neporozuměli s tou teoretickou částí – myslel jsem nenazývat kapitolu Teoretická část, protože tam nerozvíjíte teorie, ale kapitolu nazvat trochu jinak. Na práci je vidět, že jste si s ní dali práci :-)
22)
Máte to pěkné, jen si ještě opravte České Republice a pak ty dvě čárky místo uvozovek, jak jsem už psal minule.
23)
Máte to pěkné, jen si ještě opravte psaní % - viz Doporučení.
24)
Práce se mi líbí, ale před příchodem pro zápočet musíte upravit citace pod čarou – všude vám tam chybí kurzíva.
25)
Ještě v práci upravte nepřesné používání pojmu polygamie.
26)
Přestože jsem říkal, že je jen jedna oprava, tak vás nechci zaříznout, ale citace jsou bída (nejsou podle normy), s tou obsahovou analýzou jste to taky moc netrefili (viz červený text na této stránce – Analýza dokumentů) a závěr je vyloženě odbytý (kde máte pořádné odpovědi na výzkumné otázky?) To má být vyvrcholení a shrnutí vašeho díla, s kterým jste si dali tolik práce?
27)
Ještě sl. Balšánová vylepší závěr – spolupracovníci z týmu jí řeknou co a jak
28)
Jen jsem na to mrknul. Abyste nesplakali nad výdělkem, tak si urychleně projděte celý text a vše řádně ozdrojujte. Nějaké výkřiky z wikipedie do práce nedávejte (navíc zcela bez citace), pokud wikipedii používáte, musíte dohledat původní zdroj. Píšete, že …pouze jedna je v ČR oficiálně registrována jako Česká církev Satanova… – napište tam, kde je tato církev registrována. Citace a seznam literatury nemáte podle normy. To jen k tomu, co jsem viděl na to mrknutí. Nečetl jsem to příliš podrobně.
29)
Stále to ještě není ono. Chyby jsou už skoro všechny opravené (jen pár drobností - např. České Republice…). Pořád jsme si ale ještě neporozuměli ve věci výzkumných a dotazníkových otázek: dotazníkové otázky dávejte do dotazníku, ne do cílů práce. Vy jste to jen přejmenovali, ale otázky je třeba přeformulovat tak, aby byly obecné. S tou teoretickou částí je to také třeba udělat jinak - i když tam píšete o teoriích, ty teorie působí trochu křečovitě. Raději předělejte nadpis. Závěr nechť jednoznačně odpovídá pokládaným výzkumným otázkám (v cílech práce).
30)
Jen jsem mrknul na kap. nazvanou Seznam Literatury a na citace v rozporu s normou a nemusel bych už číst nic dalšího. Přesto jsem četl, a to poznámky pod čarou – rovněž mimo normu. A bylo hotovo!
31)
Rozdělená vlastní část podle výzkumných otázek
32)
Vždyť ty odkazy pod čarou zase nejsou podle normy!
geografie_nabozenstvi_ls_2014.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1