obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2018:odevzdavani_praci

Zapisování atestací bude 4. září 2018 od 10:00 do 10:40 v mé kanceláři (E313).
Na tento den jsem ještě vypsal poslední termín zkoušky (písemná od 12:30, pak ústní). Kdo půjde na zkoušku, zapíšu mu atestaci (zápočet) při zkoušce.
Na zapisování atestací se nemusíte dostavit osobně, můžete někoho s indexem poslat.

Odevzdávání prací 2018

1. odevzdání do 31. května 2018 (32 osob)

 1. Veronika Lubenská, Tereza Trnková
  Buddhismus a svátky 1)
 2. Anna Hamplová, Natálie Vondráčková, Veronika Hladová
  Křesťanství x sexualita 2)
 3. Michaela Malíková, Kateřina Gottfriedová, Markéta Humlová
  Oslavy svátků v hinduismu 3)
 4. Karel Jílek, Michael Pivrnec
  Rastafariánství 4)
 5. Zuzana Grmelová, Tereza Floriánová, Kateřina Kvíderová, Markéta Záhorová
  Zakládání škol Jednotou bratrskou a misijní činnost na americkém kontinentu 5)
 6. Dominika Bícová, Eliška Haumerová, Vít Polák, Tomáš Zeman
  Svatba v ortodoxním judaismu 6)
 7. Natália Kamenská, Daniel Zajác, Jan Pohl
  Hnutí Haré Krišna 7)
 8. Kateřina Kasalická, David Kubík, Dmitrii Turbanov
  Arménská církev 8)
 9. Kateřina Hronová, Helena Šišková
  Českobratrská církev evangelická 9)
 10. Alžběta Smolová, Anna Svatošová, Aneta Písaříková, Lenka Klugerová, Jana Secká
  Římskokatolická církev 10)

v 1. termínu neodevzdali (14 osob)

 1. Lucie Jungbauerová, Tereza Melicharová, Karolína Poláčková, Adam Klusáček
  Jehovisté a transfúze
 2. Lucie Dušejovská, Petr Svoboda, Anna Sviridova
  Islám: Konverze muslimů ke křesťanství a naopak
 3. Rusnak Anastasiya, Yugay Viktoriya, Timur Sharipov
  Pravoslaví
 4. Nicole Aristava, Katerina Novikova
  Islám: Dámské oděvy
 5. Adéla Uliňáková, Nikol Konvalinková
  Ortodoxní judaismus a pohřební zvyky

2. odevzdání do 31. července 2018

 1. Floriánová Tereza, Grmelová Zuzana, Kvíderová Kateřina, Záhorová Markéta
  Zakládání škol Jednotou bratrskou a misijní činnost na americkém kontinentu OK 10. 8. 2018, ALE 11) OPRAVENO OK
 2. Jílek Karel, Pivrnec Michael
  Rastafariánství 12)OPRAVENO OK 3. 9. 2018
 3. Alžběta Smolová, Aneta Písaříková, Lenka Klugerová, Jana Secká
  SVATBY A MANŽELSTVÍ V ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVI 13) OPRAVENO OK 3. 9. 2018
 4. Dominika Bícová, Eliška Haumerová, Vít Polák, Tomáš Zeman
  Svatba v ortodoxním judaismu 14) OPRAVENO OK 3. 9. 2018
 5. Adéla Uliňáková, Nikol Konvalinková
  Ortodoxní Judaismus a pohřební zvyky 15) Neopraveno
 6. Michaela Malíková, Markéta Humlová
  Oslavy svátků v hinduismu 16) OPRAVENO OK 3. 9. 2018
 7. Veronika Lubenská, Tereza Trnková
  Buddhismus a svátky 17) OPRAVENO To není moc opraveno. Podívejte se pořádně na to, co jsem psal minule. OPRAVENO OK 3. 9. 2018
 8. Natália Kamenská, Daniel Zajác, Jan Pohl
  Hnutí Haré Krišna 18) Neopraveno – četli jste všechny připomínky z minula? Asi ne :-( Teď jsem se na to díval znovu: (nejen) při opravách je nutné myslet!!! 19)
 9. Kateřina Kasalická, David Kubík, Dmitrii Turbanov
  Arménská církev 20) OPRAVENO Ještě to není ono: 21)
 10. Anna Hamplová, Natálie Vondráčková, Veronika Hladová
  Křesťanství a sexualita 22) OPRAVENO Ještě ne… 23)
 11. Kateřina Hronová, Helena Šišková
  Českobratrská církev evangelická 24) OPRAVENO Neopraveno – četli jste všechny připomínky z minula? Asi ne :-( 25)
 12. Lucie Dušejovská, Petr Svoboda, Anna Sviridová
  Islám: Konverze muslimů ke křesťanství a naopak 26) Neopraveno – četli jste všechny připomínky z minula? Asi ne :-(

—-

Počet shlédnutí: 82

1)
Formální stránka: Opravte si překlepy a hrubky: pro děti bez domova, aby mohli také oslavit tento svátek, jednou máte Siddhártha, jinde zase Siddhátha, dále Budhisté vers. Buddhisté, Respondetka, psaní velkých a malých písmen – odpoutat se od Samsáry, dále v České Republice, dále mniši Therávádového buddhismu, rozhodně nepište číslovky tímto způsobem: v 35ti letech, není oltáře s obětmi, ale oběťmi. Nepište dvojité čárky: …vyznává tibetský buddhismus,, je většina oslav… U internetových citací pište vydavatele za [online]. Takže místo
Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu - 2011: Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 2001 a 2011. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
spíše citujte takto:
Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu - 2011: Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 2001 a 2011. [online]. Český statistický úřad, 2014 [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
V průběžných citacích je třeba uvádět (u knih) příslušné číslo stránky. V seznamu se to pak uvádí bez stránky (nebo s celkovým počtem stránek). Jinak citace máte celkem pěkně (na rozdíl od mnoha vašich spolužáků).
Kap. Seznam literatury: Klidně můžete psát dohromady tištěné i webové zdroje. Každopádně se to ale řadí abecedně. Vždy. Pro mě je šikovnější, když dáte zvlášť Databáze odborných časopisů (jak to máte), ale v odborných článcích se to dává dohromady. Můžete pak u příslušné bibliografické jednotky přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST.
Znovu doporučuji přečíst DOPORUČENÍ – třeba v části Vyvarujte se dlouhých (a tím nepřehledných vět). Vaše první věta by si nějaké zpřehlednění zasloužila: V současné době se naše společnost mísí, maže kulturní i náboženské rozdíly, cestování nikdy nebylo jednodušší, a tak i do původně křesťanské Evropy přicházejí cizí náboženství a nové zvyky, které si lidé přinášejí s sebou. Musíte v této kapitole myslet na čtenáře, aby měl chuť si vaši práci přečíst. Měli byste tam mít i aktuálnost tématu (to tam moc nevidím).
Ve výzkumných otázkách není zakomponovaný geografický aspekt.
Začátek kap. Literární rešerše nekoresponduje s výzkumnými otázkami.
Pokud nenajdete nějakou literaturu, tak to na chlubení moc není – Publikace čistě o buddhistických svátcích se nám nepodařilo nalézt. Většina knih pojednává o základu buddhistického života. Často se můžeme dočíst i ledasco o životě samotného Buddhy. Svátky jsou však zmiňovány jen okrajově… Spíše se snažte dostat maximum aspoň z těch letmých a okrajových zmínek.
V kap. Metodologie rovnou píšete Výhodou kvalitativního výzkumu je… Musíte začít trochu obecněji a pak se dostanete (při srovnání) k těm výhodám (ale i nevýhodám). Chybí bližší údaje o dotazníku (případně na odkaz na dotazník do přílohy), kolik jste měli přes dotazník respondentů… Jinak ale tato kapitola špatná není.
Musíte mít pořád před očima vaše výzkumné otázky (týká se to svátků): příliš mnoho prostoru věnujete povídání o buddhismu, ale souvislost se svátky je v tomto povídání velmi malá, ba někdy dokonce žádná. Vždyť se slaví svátky, které vychází ze života Buddhy, pak jsou svátky, které vznikly později – to by bylo dobré nějakým způsobem do textu zakomponovat, aby to bylo provázané.
Samotná výzkumná část je pak v nepoměru k ostatním částem vaší práce, zatímco by měla být nejrozsáhlejší částí. Navíc: strašně moc šetříte respondenty. Jejich výpověďmi by se celá praktická část měla jen hemžit, na to by měly navazovat vaše komentáře a případně srovnání s údaji v literatuře (ty tam máte). Kap. Závěr musí sledovat výzkumné otázky (včetně geografického aspektu). Něco z toho tam je, něco ale ne.
2)
Formální stránka: Opravte si překlepy a hrubky – dvou parterů, psaní čárek – …se tohoto týče je atmosféra ve společnosti jasným ukazatelem…, dále uspokojení svého partnera a ne sami na sebe, málo srozumitelné věty – …na jedné straně stojí toto jednání stojí…, Bakalárřská, dále Totu „zásadu“, protestanských, špatné psaní mezer – ( pevně…, psaní velkých a malých písmen – co nám o tom říká bůh, nespisovné tvary – křesťani vers. křesťané atd. atd.
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Abych to poznal, můžete pak u příslušné bibliografické jednotky přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST.
Proč v nadpisu dáváte do protikladu křesťanství a sexualitu? (Je to protiklad?) Je také obvyklé uvést pod nadpisem autory (tedy vás).
V kap. Rešerše (obvyklejší je Literární rešerše) není moc šikovné jednotlivé zdroje dělit na PRVNÍ ZDROJ… Rovnou tam ten zdroj uveďte. V kapitole máte jen dva zdroje, navíc DRUHÝ ZDROJ je výrazně kratší. Bylo by dobré, aby se tato kapitola více (těsněji) držela výzkumných otázek. První zdroj je pěkně rozepsaný, chtělo by to podobně ke všem výzkumným otázkám.
Kap. Praktická část – Historie je docela pěkně udělaná, jen ve 3. odstavci máte dohromady starozákonní a novozákonní texty. Bylo by lepší ukázat právě rozdílnost (nebo podobnost) obou částí Bible ve vztahu k sexualitě.
Protože vaše práce řeší (podle nadpisu) sexualitu křesťanů (ne jen protestantů), bylo by dobré aspoň zde, v historickém přehledu, ukázat i rozdíly (nebo podobnosti) v dalších křesťanských církvích – i třeba proměny názorů teologů v průběhu času (v textu to trochu máte).
Moc jsem nepochopil, proč v souvislosti s homosexualitou je největší problém trvalá hemofilie. Měl jsem za to, že hemofilie je porucha srážlivosti krve, ale nechám se poučit.
PŘIDEJTE JEŠTĚ TROCHU STATISTIKY (ze sekundárních údajů) – s tím se dá hodně pohrát (dát do závislosti v jednotlivých zkoumaných oblastech např. rozvodovost (věk vstupu do manželství…) a religiozitu) – záleží jen na vaší fantazii (a dostupných statických údajích).
Nejrazantnější úpravy jsou zapotřebí v kap. Vlastní výzkum. Znovu doporučuji přečíst DOPORUČENÍ. Nezapomínejte, že výsledky výzkumu nejsou pouhé přepisy rozhovorů – pro čtenáře to musíte nějak hezky upravit a systematizovat. Čtenář to pak má dostat naservírované na stříbrném podnosu. Celá praktická část se má hemžit výpověďmi respondentů (to máte), na to by měly navazovat vaše komentáře (to máte mnohem méně) a případně srovnání s údaji v literatuře (a to nemáte vůbec).
Kap. Závěr musí sledovat výzkumné otázky (včetně geografického aspektu). Něco z toho tam je, něco ale ne.
3)
Překlepy a chyby: jsou kunzumovaná sezamová semínka, označení varen je s malým písmenem – tedy ne Nejnižší vrstvou jsou Šúdrové…, další chyby v psaní velkých a malých písmen: ze stromu Bilvy, dále například naše Májka pochází. Není je uctívan, ale je uctíván. Nepište ve slovech všechna velká písmena, to se používá někdy v nadpisech nebo ve zkratkách – Například svátek JANMASHTAMI je spojen… Kde je to možné, používejte české varianty (protože máte český text) – tedy ne Krishna, ale Krišna, ne Shiva, ale Šiva… Nesprávně mezery a pomlčky: …tetu Holiku-démonickou ženu… Hrubky: v cukrovém syrupu, psaní čárek: Na otázku jaký význam má řeka pro hinduisty odpověděl… atd.
Vylepšete kapitolu Úvod a cíl (ještě před tím: je obvyklé napsat pod nadpis jména autorů). Váš úvod bych doporučil spíše přesunout do začátku kapitoly pojednávající o hinduismu. Znovu v této souvislosti doporučuji přečíst DOPORUČENÍ – podívejte se, jakou funkci má plnit tato kapitola (ne seznámení s hinduismem, ale připravit čtenáře na to, co se ve vaší práci dozví, nějak to vychválit a napsat aktuálnost zkoumaného tématu).
Kap. Literární rešerše je uchopena velmi dobře, jen jste u jednotlivých odstavců, které reprezentují příslušné výzkumné otázky, nemuseli být tak struční. Poslední výzkumnou otázku pak máte úplně vynechanou (nemusíte mít srovnání přímo s ČR).
V kap. Metodologie bych asi vynechal větu Za pomoci studie odborné literatury a online dostupných článků z internetu, které souvisejí s tématem seminární práce, byla získána základní teorie o hinduismu a sepsána literární rešerše. – to působí nadbytečně, protože studium literatury se předpokládá zcela přirozeně. Jinak je tato kapitola docela dobrá. V kap. Praktická část máte nejprve Počet hinduistů v ČR, ale asi by bylo logičtější nejprve zmínit celosvětové počty a uvést Indii. V kap. Vliv kastovního systému na slavení svátků máte pěkné srovnání – V původním smyslu byly kasty něco jako cechy. Tady by bylo možná dobré uvést ten rozdíl mezi kastou a varnou (co je podmnožinou). Používejte nadpisy různé úrovně pro nadřazené a podřazené věci: Hinduistické svátky zahrnují Mahášivarátrí, proto by nadpis měl být odlišený.
Jednotlivé svátky máte popsané docela pěkně, jen by bylo dobré je (třeba na začátku) nějak systematizovat (podle zvoleného klíče: třeba podle doby vzniku, podle geografického klíče, podle toho, co představují, podle obliby… – to je na vás). Bylo by dobré i tuto část nějak více doplnit tématickou literaturou. Příkladem může být kap. Vliv kastovního systému na slavení svátků – ta je postavena jen na výpovědích respondentů. Na jejich výpovědi by ale měly navazovat vaše komentáře a srovnání s údaji v literatuře. Podobně i v dalších částech.
Závěr je až přespříliš stručný, i když každou výzkumnou otázku zmiňujete.
Kap. Seznam literatury a internetové zdroje: citace jsou mimo normu, v seznamu chybí kurzíva (přitom v průběžných citacích ji máte). Průběžných citací máte mnohem méně, než bibliografických jednotek v seznamu literatury. To je špatně – co citujete v textu, musí být v celkovém seznamu (a naopak). Knihy z books google citujte jako knihy, ne jako web.
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Abych to poznal, můžete pak u příslušné bibliografické jednotky přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST.
4)
Tak tady to bude ještě běh na dost dlouhou trať po formální i obsahové stránce. Formální stránka: Nesprávné mezery – ( otce reggae…, dále je,že, překlepy – Vnaší, dále čláenk, dále nábožentsví, jsou i v přímých citacích – Nebudou dělati sobě lysina na hlavě své… Není článek Thompsna, ale Thompsona. Lidé se nerodí na farnosti, ale ve farnosti. Místy se objevují přímo šílené hrubky – závyslosti, dále …kdy se pořádali hony na rasty… atd. atd. Kolikrát jen jsem na seminářích opakoval, že se tituly do textu nepíšou – …věnuje Th.D. Ota Halama… Citace jsou úplně mimo normu, jiné položky jsou uvedené v kap. Použité zdroje (zde nejsou ani seřazené abecedně) a jiné v průběžných citacích. Citace se nečíslují (číslují se jen tehdy, když se stejně citují průběžně – to norma ČSN ISO 690 umožňuje, ale není to váš případ).
Znovu doporučuji přečíst DOPORUČENÍ – část z kap. Úvod patří do metodologie, samotná struktura úvodu není správná.
V části Výzkumná otázka a podotázky máte sice pokus o zachycení geografických odlišností ve třech zemích (Jaké jsou zvyky rastafariánů a jak se liší v České republice, Jamajce a v Etiopii?), ale v podotázkách máte země jen dvě. V kap. Literární rešerše jste dost pozapomněli na pořadí důležitosti jednotlivých publikací (o čemž jsme také mnohokrát mluvili na seminářích). A znovu jsme u DOPORUČENÍ, kde je ten žebříček:
odborné články v recenzovaných časopisech a odborné monografie (nejlépe vydané v nějakém prestižním nakladatelství)
ostatní odborné články a ostatní knižní publikace (třeba skripta)
poměrně nízko stojí bakalářské a diplomové práce
popularizační články a tiskoviny, noviny
Některé z výzkumných podotázek řešíte v kap. Literární rešerše velmi málo, nebo dokonce vůbec.
Doporučuji omezit ICH formu (a její odvozeniny).
Kde máte statistické údaje? (NIKDE!)
Není příliš šťastné, když v kap. Praktická část - Historický úvod (máte tam i nesprávně velké písmeno) začínáte Počátkem 30. let minulého století a pak skočíte do století devatenáctého. Je dobré se držet chronologické linky a neskákat sem tam. Navíc věta, která je uvedena hned za letopočtem 1887 (Tehdy se stejně jako Bob Marley, na farnosti St. Ann se narodil Marcus Mosiah Garvey, nedává moc smysl a je napsaná přinejmenším nešikovně. Předpokládám, že jste nechtěli sdělit, že Bob Marley se narodil roku 1887, ale že ta podobnost se týká jen místa narození. Ne každý to ovšem z té věty pochopí.
Kap. Praktická část je pak pravým opakem toho, co jsem mnohokrát říkal na seminářích: Výsledky výzkumu nesmí být jen přepisem rozhovorů. Tato kapitola je ze všech kapitol nejméně hotová (pokud vůbec mohu použít slovo hotová – berte to spíše jako eufemismus).
Kap. Shrnutí rozhovorů a Závěr pak vůbec neplní svou funkci vycházející ze závislosti na výzkumných otázkách.
5)
Nevím, jak vaši práci přiléhavě ohodnotit. Zůstanu prozatím u konstatování mého značně rozpačitého pocitu…
Každopádně s prací zpracovanou tímto způsobem se na zápočtu určitě nedohodneme.
Je obvyklé uvést pod nadpisem autory (tedy vás).
Když uděláte uvozovky na začátku, musíte je dodělat i na konci – Na otázku: „Proč vznikla a jak se vyvíjela Jednota bratrská? odpovídá studentka Univerzity v Pardubicích Michaela Čapková ve své Bakalářské práci. Navíc zde máte špatně velká a malá písmena: ve své Bakalářské práci. Nesoulad větných členů: …její veškerá činnost i hospodaření byly kontrolovány státní kontrolu., dále bylo umožněna možnost atd. atd. Některé pasáže obsahují tolik chyb a překlepů, že to vypadá, jako byste to psali někde v hospodě (ale už po zavíračce): např. kap. Myšlenky školství Jednoty Bratrské (ale je to i v dalších kapitolách, v některých máte špatně hned nadpis: vyšší stupěň) – mylšenek, podil, Jedoty, ejich, Bratrři, prijali, kněžšký, počátěčního, byll, Zajímavsotí, vetšina knězů, nedodstatky… atd. atd. To nemluvím o naprosto nesprávném psaní čárek, se kterým byste mohli jít do nějaké tématické soutěže, kdyby snad taková soutěž ve špatném psaní čárek byla organizována. Za některé hrubky je třeba se opravdu stydět – např. s lidmy. Jako paradox vidím, že máte téma týkající se vzdělávání. V kap. Úvod ve výzkumných podotázkách vůbec nezohledňujete geografický aspekt. Znovu doporučuji přečíst DOPORUČENÍ – jak má úvod vypadat.
S vaší výzkumnou otázkou je to jak se špatným vtipem – říkal jsem na seminářích, že výzkumná otázka (protože je otázkou) musí obsahovat otazník. Ovšem pouze tím, že někam dáte otazník, ještě otázka nevznikne. Jak asi chcete odpovědět na: Školství Jednoty bratrské?
Kde máte statistické údaje?
Průběžné citace jsou úplně špatně (mají být na příslušném místě a podle WIKI syntaxe ve dvojitých závorkách). V kap. Literární rešerše vůbec neodpovídáte na některé výzkumné podotázky. Dost jste pozapomněli na pořadí důležitosti jednotlivých publikací (o čemž jsme také mnohokrát mluvili na seminářích). A znovu jsme u DOPORUČENÍ, kde je ten žebříček:
odborné články v recenzovaných časopisech a odborné monografie (nejlépe vydané v nějakém prestižním nakladatelství)
ostatní odborné články a ostatní knižní publikace (třeba skripta)
poměrně nízko stojí bakalářské a diplomové práce
popularizační články a tiskoviny, noviny
V kap. Metodologie vůbec nereflektujete váš výzkum.
CHYBÍ STATISTICKÉ ÚDAJE!
Je značně nelogické, když v kap. Historický úvod začínáte Počátky Bratrské církve spadají do let 1860-1880, ale v samotném nadpisu vaší práce deklarujete, že chcete začít od Komenského. Je neudržitelné, aby výsledky výzkumu zastupoval jeden respondent v jedné kapitole (A jak nám na naše otázky odpověděl náš 1. respondent?) Celá praktická část by měla obsahovat výpovědi respondentů, na to by měly navazovat vaše komentáře a případně srovnání s údaji v literatuře – ale to jsme si také na seminářích mnohokrát říkali.
Kap. Závěr nedává odpověď ani na výzkumné podotázky, ani neřeší geografický aspekt.
Citace se nečíslují (číslují se jen tehdy, když se stejně citují průběžně – to norma ČSN ISO 690 umožňuje, ale není to váš případ). Citace jsou zcela mimo normu. Proč myslíte, že jsem říkal, abyste necitovali Wikipedii? To děláte naschvál?
V práci jste nepoužili stanovený počet odborných časopisů ze specializovaných databází.
6)
Za formální stránku máte pochvalu, jen si opravte nesprávné psaní mezer: D.Veselská, nepište místo uvozovek dvě čárky – ,,a bylo to dobré”, nepište dvojtečku za tzv. – tzv.: , nějaké slohové prohřešky – např. zda by potencionální respondenti by byli ochotni a v kap. Seznam literatury seřaďte položky podle abecedy. Citace jsou ovšem mimo normu – chybí v nich kurzíva.
V případě cizích (židovských) pojmů bych doporučoval tyto pojmy dávat do kurzívy, aby čtenář hned viděl, že se jedná o něco méně obvyklého.
Je obvyklé napsat pod nadpis jména autorů.
Omezte používání ICH formy a jejích odvozenin – např. místo Naše práce se věnuje judaismu spíše Tato práce se věnuje judaismu. Podívejte se na DOPORUČENÍ – jakou funkci má plnit tato kapitola: připravit čtenáře na to, co se ve vaší práci dozví, nějak to vychválit a napsat aktuálnost zkoumaného tématu.
To, co máte v kap. Literární rešerše je pěkné, má to hlavu a patu, ale neřešíte zde všechny vaše výzkumné podotázky.
I kap. Metodologie je pěkná, jen v části Informace o dotazovaných trochu postrádám vztah respondentů k judaismu.
Kap. Historie judaismu je trochu kostrbatá – skok od zakladatele judaismu ke svatebním tradicím je hodně velké sousto. Podobně nepřirozeně na tuto kapitolu navazuje Židé v ČR. Jinak tam ale máte zajímavé údaje – jen to trochu přičísnout, aby to navazovalo logicky a čtivě.
Doporučuji například geograficky odlišné oblasti oddělit v jednotlivých kapitolách odstavcem – kap. Jak je svatba financována? máte jako jeden odstavec. To není správné – text se dělí na kapitoly, podkapitoly, odstavce, věty. Jinak kap. Praktická část práce jednoznačně patří ve srovnání s ostatními pracemi vašich spolužáků do té lepší poloviny. Přesto i zde je prostor na vylepšení (třeba přidáním komentářů). Všimněte si také, jak jsou jednotlivé kapitoly věnované jednotlivým výzkumným podotázkám stále kratší a kratší. Nešiďte je (ty krátké). Celkově: máte nakročeno velice dobře, tak jen to dotáhnout.
7)
Formální stránka:
Proč máte jednou Hare Krišna a na jiném místě Haré Krišna? Není Nové náboženské hnutí jsou, ale Nová náboženské hnutí jsou. Pokud se obracíte na více čtenářů, pak je vykání s malým písmenem – tedy ne představit Vám náboženské hnutí… Dávejte pozor na správné psaní čárek – O tom, že místo člověka je mezi býložravci svědčí i to…, dále Důvody, proč maso nejíst popisuje Jemál… atd. atd.
Předpokládám, že z Ostravy nejste – 108 receptu, dále vyše sto pokrmů… Další překlepy a hrubky: nasýtit, dále budhismu, dále přestotože… Nesprávně mezery – např. Krishna,Buddhist, dále v roce 1977 . atd…
Nesoulad větných členů: kde většina Krišnových stoupenců jídlo připravují. , dále První zmínky o vegetariánství se poprvé objevili v starověké Indii nebo Řecku.
Velká a malá písmena – České Republice, dále pozdní Antiky… Neobratné slohové formulace: člověk není anatomicky stavěný pro masožravou stravu… (spíše snad masitou?), dále Na základě naší práce jsme zjistili…
Výpovědi respondentů uvádějte jedním stylem – třeba kurzívou. Někde máte totiž kurzívu + uvozovky, jinde bez kurzívy + uvozovky…
Nezačínejte větu spojkou – Kde jsme měli možnost poslechnout si pětadvacet minutové zpívání… (nesprávně je i pětadvacet minutové zpívání). Úplně chybí seznam literatury!
Průběžné citace jsou mimo normu.
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Nemáte!
CHYBÍ STATISTICKÉ ÚDAJE!
Geografický rozměr vaší práce, který máte v kap. Cíl práce, je třeba ještě převést i do části Výzkumné otázky.
Asi bych doporučil spojit nadpisy v kap. Úvod a Cíl práce.
Některé formulace se do odborného textu nehodí – např. Popíšeme Vám náš zážitek z večerního programu… (to by se hodilo do popularizačního článku).
Výzk. ot. Liší se strava podle geografických podmínek? nemá analogii v kap. Literární rešerše.
Do kap. Metodologie určitě nedávejte čtení knih a seznamování se s literaturou. Problematiku literatury můžete řešit v kap. Literární rešerše. V této kap. máte mít obecnou metodologickou část, adekvaci metod a aplikovanou část – viz DOPORUČENÍ.
V praktické části máte někde pěkné výpovědi respondentů, ale doporučuji tyto výpovědi oddělit např. jiným písmem (kurzíva) – např. v kap. Karma a vegetariánství. Na výpovědi respondentů by měly navazovat vaše komentáře (to někde máte) a pak přidat srovnání s údaji v literatuře. Při tom geografickém srovnání jste dost ošidili kap. Indie: místo narození i úmrtí zakladatele Haré Krišna.
Geografický aspekt moc patrný není.
Kap. Závěr se výzkumných otázek drží jen velmi volně…
8)
Formální stránka: překlepy a chyby – z důvodu neaktualnosti, není mužské česti, ale mužské cti, není Úděl může, ale Úděl muže, není je obvykle akceptovaná všemi kanonami církve, ale je obvykle akceptovaná všemi kánony církve, velká a malá písmena – na Armenském stole, psaní čárek – Kulatá gata se krájí na 12 kusů což symbolizuje 12 měsíců. atd. atd. atd. (Zkrátka: těch chyb je tam strašně moc a pokud jich do příští opravy alespoň 99\-% neodstraníte, tak nemá cenu uvažovat o zápočtu.)
Citace se nečíslují (číslují se jen tehdy, když se stejně citují průběžně – to norma ČSN ISO 690 umožňuje, ale není to váš případ).
Citace jsou úplně mimo normu: v kap. Zdroje máte naprosto nelogicky absolutně všechno v kurzívě, v průběžných citacích zase absolutně všechno bez kurzívy. Některé citace jsou moc špatně – co má být např. Hendl: metodologie/jerabek3. Web.ftvs.cuni.cz? Určitě se podívejte na DOPORUČENÍ.
Nemohu říci, že by kap. Úvod byla špatná – to vůbec ne. Přesto by stálo za úvahu některé části přesunout do jiných kapitol. S citacemi v této kapitole můžete šetřit (ale občas tam být mohou). Co je ale důležité: práce by v tento okamžik měla být hotová, a vy tam píšete, co teprve chystáte – Nakonec kontaktujeme Arména žijícího v Arménii. Předpokládáme, že on bude jinou kulturou ovlivněn nejméně, a proto bude tradice dodržovat nejvíce. Armén by už měl být zkontaktovaný a až byste měli vědět, co vám řekl.
Máte oddělené Cíl práce, Výzkumná otázka, Podotázky jako samostatné kapitoly, což není moc dobré, protože kapitola by měla obsahovat více odstavců. Nějak to raději vhodně spojte. V kap. Literární rešerše máte dost odvážné tvrzení Většina mládeže již nevyznává žádné náboženství a to zejména z důvodu neaktualnosti náboženství. Nesmíte dát na dojmy! Pokud to takto napíšete, musíte to podložit nějakými statistickými daty – to vám chybí, a tak je to sdělení degradované na nějaký hospodský výkřik.
Strukturujte tuto kapitolu podle toho, co jsme si říkali na seminářích: …Otázkami víry z hlediska generací se zabývá … v knize … Autor ukazuje, že… (nebo to napište nějak podobně). Co podotázka, to jeden odstavec a jedna publikace.
V kap. Metodologie je zbytečné sáhodlouze psát a litovat, že vám nějaká slečna neodpověděla – spíše se držte těch respondentů, které máte a doplňte k nim pořádné pasportizační údaje.
V této kapitole musíte rozlišovat metody a techniky a napsat, jak výzkum probíhal.
CHYBÍ STATISTICKÉ ÚDAJE!
Průběžně citujte – v kap. Historický úvod máte odstavce, u kterých chybí citace.
Podobně jako na začátku práce, i zde se snažte, aby kapitola byla kapitolou, a ne jen odstavcem – text se dělí na kapitoly, podkapitoly, odstavce, věty…
Kap. Vlastní výzkum mně připadá jako úplný naschvál z vaší strany – to je úplně pravý opak toho, co jsem říkal na seminářích: Výsledky výzkumu nesmí být jen přepisem rozhovorů. Celá praktická část má obsahovat 3 prvky: výpovědi respondentů, na to by měly navazovat vaše komentáře a srovnání s údaji v literatuře. Snažíte se to zachránit v kap. Interpretace dat, ale takto to rozhodně nestačí! Je třeba to strukturovat podle výzkumných otázek.
Kap. Závěr vůbec neplní svou funkci (např. zmínky Nejdříve jsme použili různé odborné časopisy a publikace jako takový základ… působí přinejmenším naivně.) Znovu doporučuji přečíst DOPORUČENÍ
Tady vidím ještě hodně práce.
9)
Věnujte pozornost formální stránce: špatně mezery: ( tohle není konečná verze ), dále bratrská“,a teprve… Pokud někoho navštěvujete, tak ne na ulici (většinou), ale v ulici. Takže ne na ulici Jungmannová, ale v ulici Jungmannova. Psaní čárek: Až do roku 1861, kdy byl vydán Protestantský patent museli však evangelíci dodržovat přísné restrikce. Hrubky: zůčastňovali! Dny v týdnu opravdu nejsou s velkým písmenem: je Neděle. Je opravdu Podštejn? Překlepy: Nárust… Nesprávná shoda větných členů: Dalším svátkem, které evangelíci slaví… atd. atd.
V práci nemáte vůbec citace, seznam literatury, použití časopisů z odborné databáze…
CHYBÍ STATISTICKÉ ÚDAJE!
Nepište do kap. Úvod naivní formulace Pro svou práci jsme si vybraly Bratrské církve… Výběr má být objektivně zdůvodněný – např. Tato práce srovnává činnost (nebo slavení obřadů, nebo ještě něco jiného) bratrských církví… Nelpěte na ICH formě a jejích odvozeninách – vybraly jsme, zahrnuly jsme, osvětlily jsme… Spíše: předkládaná práce zahrnuje, osvětluje…
Máte oddělené Cíl práce, Výzkumná otázka, jako samostatné kapitoly, což není moc dobré, protože kapitola by měla obsahovat více odstavců. Nějak to raději vhodně spojte. Nemáte zde geografický rozměr. Podotázky je tedy třeba přeformulovat, a tím dojde i ke změně kap. Literární rešerše. Co podotázka, to jeden odstavec a jedna publikace. Protože deklarujete, že práce ještě není hotová, očekávám, že ty odstavce budou sdělovat výrazně více skutečností než např. Jan Lavický se ve své diplomové práci zmiňuje o manželství a rodině. Dozvíme se, jak bylo manželství bráno v době pádu komunistického režimu a jak je bráno dnes. Pozor také na pořadí důležitosti jednotlivých publikací (o čemž jsme mnohokrát mluvili na seminářích). Jsme u DOPORUČENÍ, kde je ten žebříček:
odborné články v recenzovaných časopisech a odborné monografie (nejlépe vydané v nějakém prestižním nakladatelství)
ostatní odborné články a ostatní knižní publikace (třeba skripta)
poměrně nízko stojí bakalářské a diplomové práce
popularizační články a tiskoviny, noviny
Kap. Metodologie vyžaduje ještě zásadní úpravy a doplnění.
Praktická část má obsahovat 3 prvky: výpovědi respondentů, na to by měly navazovat vaše komentáře a srovnání s údaji v literatuře. Doufám, že s tím počítáte. Zvažte i strukturaci jednotlivých podkapitol v praktické části – co je lepší: zda to vzít primárně podle jednotlivých církví a u každé zmínit zkoumané prvky, nebo naopak vzít primárně zkoumané prvky a ukazovat odlišnosti v jednotlivých církvích.
Tady je ještě hodně daleká cesta k cíli.
10)
Máte velice málo výstižný název práce (nadpis): ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV. Upravte starobylé tvary: atheistickém. Nesprávné psaní čárek: Jak církev chápe manželství v římskokatolické církvi vyjadřuje v knize základními podmínkami pro uzavření sňatku., dále …že si dají najevo co chtějí…, dále Další kniha, která se zabývá manželstvím v římskokatolické církvi se nazývá přímo… atd. atd. Psaní velkých písmen: …komunikace s Panem Alačem…, shoda větných členů: Je od narozením křesťanem… Nesprávné psaní mezer (včetně %). Kap. KDO JE BŮH? má tolik gramatických a slohových chyb, že je to HRŮZA! (Přitom by to stačilo jenom opsat ze zdrojového textu – tam je to správně. Na semestrální práci vás bylo pět, tak bych čekal, že formální stránka bude kvalitou přímo úměrná vysokému počtu autorů. Není tomu tak.) Pominu vytváření novotvarů – z citového pohnutku, dále Euchrastie
Zkrátka: těch chyb je tam strašně moc a pokud jich do příští opravy alespoň 99\-% neodstraníte, tak nemá cenu uvažovat o zápočtu.
Kap. Literární zdroje není podle normy (chybí kurzíva). Co je ale dobře udělané, to je kap. Internetové zdroje – tam je to většinou OK, jen časopisy necitujte jako web, ale jako časopisy.
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Abych to poznal, můžete pak u příslušné bibliografické jednotky (citace časopisu) přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST.
Kap. Úvod je napsaná docela pěkně, jen poupravte nějaké formulace – např. Celou práci, která je tvořena přímo na Českou republiku… Také doporučuji omezit používání ICH formy a jejích odvozenin – např. místo Budeme řešit to… spíše Tato práce řeší…
Do textu lépe zakomponujte část Výzkumná otázka – např. Práce se snaží dát odpověď na hlavní výzkumnou otázku a …
Dejte ten geografický aspekt i do dalších podotázek, nejen do té poslední. V kap. Literární rešerše to máte příliš jednostranné, protože ukazujete jen představitele katolické hierarchie. To je správné, ale chtělo by to nechat promluvit i někoho, kdo s myšlenkou (a ideou) církevních sňatků třeba vůbec nesouhlasí. Také v této kapitole geografický aspekt moc nezaznívá…
V kap. Metodologie je třeba doplnit adekvaci metod a pak vaše vlastní zkušenosti s průběhem výzkumu.
Některé formulace zpřesněte: Pouze ve dvou asijských státech tvoří většinu obyvatel věřící… (chybí katoličtí), dále Počátky římskokatolické církve jsou datovány k roku 1054 – s tím by asi katolíci moc nesouhlasili. Kap. POČÁTKY CÍRKVE a KDO JE BŮH? bych doporučil prohodit, protože obecnější téma je Bůh – z toho teprve vyplývá vznik církve. Kap. VÝZKUM máte docela dobrou (na rozdíl od mnoha vašich spolužáků, kteří nedokázali propojit výpovědi respondentů, vlastní komentáře a citace z literatury). Přesto bych v této kapitole doporučil lepší strukturaci textu, aby vynikly ty geografické odlišnosti. (Nebojte se být konkrétní: když píšete Počet sňatků se snižuje. Naopak populace v Nizozemsku vzrostla. Nyní se rozmohl trend uzavírání sňatku v čím dál větším věku., tak to dokumentujte statistikou…)
Kap. Závěr – dost nadbytečně působí sdělení V této práci jsme hledaly odpovědi na již předem stanovené otázky. Jako mimořádné podivínství působí poslední věta (otázka) vaší práce: Jaký je rozdíl mezi svatebním obřadem v ČR, v Nizozemsku a v Chorvatsku? Nepíšete scénář k nějakému modernistickému filmu, u kterého musí být divák připravený na konec, který může nastat kdykoli, a konec může být i výkřikem otázky. Ne tak v tomto odborném textu: tady pěkně na všechny otázky odpovězte.
11)
Ještě trochu vylepšete úvod. Ta aktuálnost s nedostatky v učňovském školství není špatná, ale doplňte tam nějaké propojení na Jednotu bratrskou.
12)
Práce je od posledka výrazně lepší, nějaké mouchy tam ale pořád ještě jsou: je třeba zlepšit formální stránku (např. psaní čárek bylo nutné, zvolit si pro sběr poznatků kvalitativní přístup…, psaní mezer (České republiky ?). Časopisy necitujte jako web, ale jako časopisy (i když jsou online).
V kap. Literární rešerše buďte konkrétní – např. V článku autor popisuje obecně známá fakta, zároveň však přidává nové poznatky, které pomohou si uvědomit souvislosti mezi rastafariány a Biblí samotnou. Napište tam ty nové poznatky, které pomohou si uvědomit souvislosti mezi rastafariány a Biblí samotnou…
Kap. Praktická část - rozhovory s respondenty je zapotřebí změnit strukturu, aby to nebylo jako rozhovor do novin:
Celá praktická část by měla obsahovat
1. výpovědi respondentů
2. vaše komentáře a
3. srovnání s údaji v literatuře – ale to jsme si na seminářích mnohokrát říkali (pořadí je na vás).
Někde tam máte aspoň ty komentáře (První respondent je ze všech respondentů nejmladší a bylo na něm znát, že k rastafariánství přistupuje svoji opatrnější cestou, při které teprve hledá ten správný směr, kterým se vydat. Dále je nutno podotknout, že vyznávání rastafariánství není pouhou výmluvou pro užívání omamných látek a svoji abstenci dodržuje opravdu poctivě…, ale je třeba to ještě vylepšit a dát tam něco z literatury.
13)
Je to lepší, ALE: Stále máte v článku tu nepřesnost z minula (i když jste to trochu vylepšili) – Samotné počátky římskokatolické církve jsou datovány k roku 1054, kdy proběhlo Velké Schizma. (Schizma s malým s). Katolíci rozhodně nepovažují rok 1054 za počátek římskokatolické církve. Také zpřesněte to ukončení sváru (Tento svár byl přerušen až roku 1965, kdy se konal 2. vatikánský koncil, při kterém se setkalo více než 2500 katolických biskupů. – svár se podařilo ukončit/utlumit, protože na 2. vatikánský koncil byli pozváni i představitelé křesťanských nekatolických církví).
Nikdy (!) se nepíše nebo-li. Projděte práci ještě jednou z hlediska pravopisu (např. Mezi takovými gnostici, byli i jiní… – špatně čárka i skloňování slova gnostik. Nesoulad větných členů – Manželský pár si slibuje, že do svého vztahu zahrnou Boha. Psaní velkých písmen – např. Nejdůležitějšími svátostmi či obřady jsou Křest, Biřmování, Eucharistie, Svátost smíření (zpověď), Manželství, Kněžství, Svátost nemocných a Pohřeb. Nesprávné psaní mezer (např. 50%).
V kap. SVÁTOSTI A OBŘADY by bylo dobré více vypíchnout právě to manželství, o kterém je přece vaše práce především.
V kap. VÝZKUM určitě doplňte a diskutujte získané údaje s údaji v literatuře.
14)
Zbývá pár maličkostí: Ještě si opravte psaní velkých a malých písmen – např. …s odchodem Židovského obyvatelstva… Není v rodilém jazyku páru, ale v rodném jazyku páru – rodilí jsou mluvčí, nikoli jazyky atd. atd.
V kap. Judaismus dle Dany Veselské, B. Noska a P. Damohorské doporučuji zpřesnit Judaismus bere manželství za posvátné spojení v souladu s pravidly Tóry – v judaismu jsou totiž možné i rozvody; o rozvodu máte ve vaší práce pouze zmínku v souvislosti s rozhodnutím bejt dinu.
Nadpisy (např. Kde se obvykle koná svatba?) mají skutečně vycházet z výzkumných otázek, ale musíte je trochu modifikovat, protože nadpisy s otazníkem nejsou v tomto případě příliš vhodné.
V kap. VÝZKUM určitě doplňte a diskutujte získané údaje s údaji v literatuře.
Když citujete, buďte přesní (a nedávejte do citací ty dlouhé odkazy z vyhledávání GOOGLE – tedy ne https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjOi5HJ0rraAhUL16QKHU6LBusQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2Fzzp%2Fdownload%2F150011047&usg=AOvVaw2hKSWnCzyLHR5cTSUC7NI7
ale spíše https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150011047 Navíc: vedoucí práce není Irena Štěpánková, nýbrž Irena Štěpánová – doc. Štěpánovou totiž osobně znám :-)
15)
Je mimořádně nešikovné, když máte pravopisnou chybu hned v nadpisu – Ortodoxní Judaismus a pohřební zvyky. Názvy náboženství jsou totiž s malým písmenem :-(
V některých částech kap. Literární rešerše je třeba doplnit, k čemu autor došel (především v souvislosti s judaismem a židovským pohřbem). Píšete např. O judaismu se v této publikaci zmiňuje Milan Lyčka, který se zabývá umíráním a smrtí v souvislosti s náboženskou tradicí daného náboženství od starověku po dnešní dobu…, ale jako čtenář se z tohoto sdělení mnoho nového nedozvím. Podobně i dále – Další publikace, která v České republice nebyla zatím vydána, je The Routledge Companion to Death and Dying… (Jen na okraj: spousty publikací nebyly a nebudou v České republice vydány). V kap. Metodologie chybí obecný úvod a adekvace metod.
Vaše otázka Co je to rituál není přesná – asi by bylo lepší použít přívlastek židovský.
Nadpisy mají skutečně vycházet z výzkumných otázek, ale musíte je trochu modifikovat, protože nadpisy s otazníkem nejsou v tomto případě příliš vhodné.
V kap. VÝZKUM určitě doplňte a diskutujte získané údaje s údaji v literatuře. Nechte promlouvat respondenty.
Práce nemá závěr a seznam literatury.
16)
Ještě je třeba dotáhnout pár věcí: Kap. Literární rešerše – některé části jsou OK, někde je třeba ještě připsat, k čemu autor dospěl (např. Tato publikace popisuje hlavní myšlenku jednotlivých svátků a také se zabývá jejich průběhem. Jako čtenář se z tohoto sdělení mnoho nového nedozvím.
Necitujte Wikipedii, ale dohledejte původní zdroj. Čísla pište podle českého úzu (tedy ne např. takto: 827,578,868 hinduistů). Podobně i psaní mezer – tedy ne takto: př.n.l. Pozor i na další pravopisné prohřešky – např. například Vánoční stromeček.
Už minule jsem vám psal, že by bylo dobré uvést rozdíl mezi kastou a varnou, a teď napíšete: Toto náboženství se rozdělilo do čtyř kast neboli varen. Kasta a varna nejsou synonyma. V kap. Vliv kastovního systému na slavení svátků to máte mnohem lépe – dávejte pozor, ať se jednotlivé informace ve vaší práci nepopírají a nejsou na jednom místě jinak, než na místě dalším.
Citace nepište na nový řádek, ale hned k tomu, k čemu patří.
V praktické části více diskutujte sdělení respondentů s údaji v literatuře – např. hodně českých tradic pochází z dob Rámy, například Vánoční stromeček. Když se totiž Ráma vracel z vyhnanství, tak to bylo za novolunní, byly krátké dny a nesvítil měsíc. Lidé proto dávali podél cesty a na stromy lampičky. Zároveň věšeli na stromy jídlo, aby Ráma a jeho armáda měli co k jídlu. Napište, o jakou dobu se jedná (datace), srovnejte s údaji v literatuře, kde se píše o vzniku vánoční tradice zdobení stromků (oblast Alsaska, Německa, protestantské tradice…).
Docela zajímavá je kap. Hinduisté a české svátky, ale opět chybí to propojení s literaturou, případně s vašimi komentáři.
Už minule jsem psal: Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Abych to poznal, můžete pak u příslušné bibliografické jednotky přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST. Proč je máte až na konci? (Nezařazené abecedně). Navíc je necitujete podle normy pro citace periodik.
17)
Ještě je třeba něco dotáhnout: Kap. Úvod a cíl práce – nepište to v budoucím čase, když už to máte hotové. První slovo ve větě se píše s velkým písmenem. Vždy.
V kap. Literární rešerše skoro vůbec nepíšete, k čemu autor dospěl. Jako čtenář se tak z vašich sdělení mnoho nového nedozvím.
Nesprávné psaní mezer (např. 10%).
Začátek kap. Vlastní práce je přehledným pojednáním o buddhismu, ale je třeba tam nějak zdůraznit to slavení svátků.
Kap. Výzkumná část – doplňte a diskutujte získané údaje s údaji v literatuře.
18)
Práce je už skoro hotová, jen pár formálních drobností: Chybí vám uvedení autorů pod nadpisem.
Když píšete Úvod a Cíl práce, tak je cíl s malým písmenem.
Odstraňte některé čechoslovakismy – např. Okrem jídla sme si tam mali možnost poslechnout zpívání…, dále V závěre bychom měli shrnout…
Někde používáte neobratné slohové formulace – např. Mnoho z nich žije a pěstuje na farmách, kde se mohou zcela odprosit od materiálního způsobu života… (musíte napsat, co tam pěstují, není odprosit, ale oprostit.
Na hodně místech máte naprosto špatně psaní čárek.
V práci úplně chybí kapitola Seznam literatury s abecedně seřazenými použitými bibliografickými jednotkami. Citace vůbec nemáte podle normy – to je absolutně mimo.
19)
Píšete: Při prvním pohledů na název knihy 108 receptů Góvindy… a pak tam citujete knihu DÁSA, Adirádža. Kršnova vegetariánská kuchařka… Není to divné?
Průběžné citace stále zcela mimo normu (chybí kurzíva)…
V kap. Statistika chybí ČR.
Některé slovakismy stále neopravené…
20)
Práce je pěkná, k zápočtu máte jen krůček: Je třeba ale zásadně pozměnit kap. Vlastní výzkum – kolikrát jsem říkal a zdůrazňoval, že praktická část nemá být pouhým přepisem rozhovorů (a tedy ani ne přepisem dotazníku). Nějak hezky to propojte s kap. Komentáře k výpovědím našich respondentů a prošpikujte to ještě s nějakými údaji z literatury.
Pak ještě opravte psaní mezer u procent (ne např. 18%) a pak pro mě napište vysvětlení k údaji Statistické údaje o Arménské apoštolské církvi: Počet členů se pohybuje kolem čísla 8\-023\-000, z toho přibližně přes 3\-000\-000 je Arménů. – kdo jsou tedy národnostně těch více než pět milionů?
V poznámkách pod čarou nemáte kurzívu.
21)
zejména kap. Vlastní výzkum je stále heslovitá – …praktická část nemá být pouhým přepisem rozhovorů (a tedy ani ne přepisem dotazníku)… Ten dotazník můžete dát do příloh.
Necitujte Wikipedii, ale dohledejte původní zdroj.
22)
Vždyť jsem vám už minule psal, že je třeba rozšířit kap. Rešerše: ke každé výzkumné otázce (resp. podotázce) je zapotřebí ukázat nějakou publikaci, zmínit autora, který se tím zaobírá. Toho Rottera tam máte pěkně, ale pak je to brané trochu hákem.
Z dotazníku se nedá poznat, kolik jste měli respondentů (to by mělo být uvedené v metodologii). Přestože jsem už minule psal, že je třeba do výsledků výzkumu přidat i něco z literatury. tak se vám to tam neobjevuje. Navíc: většinu citací uvedených v kap. Seznam literatury a zdroje fakticky necitujete (nemáte je v poznámkách pod čarou) – tam máte jenom Rottera, tu bakalářku a citace z Bible.
Proč myslíte, že jsem vám minule psal PŘIDEJTE JEŠTĚ TROCHU STATISTIKY (ze sekundárních údajů)?
Projděte ještě práci po stránce formální (překlepy, psaní čárek…)
23)
Asi si nerozumíme ohledně požadavku PŘIDEJTE JEŠTĚ TROCHU STATISTIKY (ze sekundárních údajů). Citace jsou pořád špatně, nesprávně citujete webové stránky (URL stránky nestačí). Tituly se u citovaných autorů neuvádí (ale to jsme si říkali na semináři).
Do textu nepište vsuvku Z literatury: (to působí nepatřičně) – rovnou tam tu literaturu zakomponujte.
24)
Už minule jsem psal, že v úvodu práce nemáte geografický rozměr (jaké geografické oblasti v práci porovnáváte). Není to tam doposud. Musíte to pak dát i do praktické části (tam máte zahraničí, ale je teba to jednoznačně konkretizovat.
Některé části literární rešerše jste vzali hodně zkrátka – například Téma svátky shrnuje Adam Adolf…: vždyť tam chybí, k čemu autor dospěl (podobně i jinde).
Kap. Metodologie zcela postrádá adekvaci metod. Takto by to rozhodně nestačilo.
V praktické části na čtenáře jdete moc zhurta: rovnou vychrlíte Křest, svatba a pohřeb v ČCE. Začněte nejprve něčím mnohem obecnějším – jak se v křesťanských církvích slavily svátky a na jaké obřady se dával důraz, pak přejděte k tomu, jak se to měnilo s nástupem bratrského hnutí (a protestantismu) – od čeho se ustupovalo, co se naopak zdůrazňovalo a pak se dostanete k současnosti.
V praktické části musíte propojit tři věci: výpovědi respondentů, na to by měly navazovat vaše komentáře a srovnání s údaji v literatuře.
Citace máte špatně: spousty z nich je pod čarou (ŠIMR, SCHAER, HORÁKOVÁ…), ale v seznamu literatury uvedení nejsou.
Dávejte pozor na odstavce: když to kopírujete z Wordu, tak musíte pro odstavec dát 2x ENTER, jinak je třeba místo „malého odstavce“ napsat dvě zpětná lomítka:
\\ 
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Abych to poznal, můžete pak u příslušné bibliografické jednotky přidat například toto sdělení: Získáno přes databázi PROQUEST.
25)
práci je každopádně ještě opravit. Když jsem se díval na provedené změny od minula, tak zjišťuji, že jsem si s tím dal práci já víc (pročítáním textu) než vy (a to jste autorky)! Pokud někdo z týmu nespolupracuje, je možné ho vyřadit (což doporučuji).
26)
Omezte používání ICH formy a jejích odvozenin – např. místo V naší práci se budeme zaobírat problematikou konverze… spíše Tato práce se věnuje problematice konverze…
V kap. Literární rešerše dávejte pozor na pořadí důležitosti jednotlivých publikací (o čemž jsme mnohokrát mluvili na seminářích). Jsme u DOPORUČENÍ, kde je ten žebříček:
odborné články v recenzovaných časopisech a odborné monografie (nejlépe vydané v nějakém prestižním nakladatelství)
ostatní odborné články a ostatní knižní publikace (třeba skripta)
poměrně nízko stojí bakalářské a diplomové práce
popularizační články a tiskoviny, noviny
Citace jsou úplně mimo normu. Úplně chybí seznam literatury!
Máte v práci skutečně dva časopisy z databáze? Myslím, že nemáte.
Musíte výrazně zlepšit formální stránku (překlepy, psaní čárek…)
V kap. Metodologie chybí uvedení vlastní zkušenosti z výzkumu…
Praktickou část je třeba ještě výrazně přepracovat – to nemá být heslovité, výsledky výzkumu nemají být přepisem rozhovorů, ale výpovědi respondentů musíte do textu citlivě zasadit. V praktické části musíte propojit tři věci: výpovědi respondentů, na to by měly navazovat vaše komentáře a srovnání s údaji v literatuře.
Ve výzkumných otázkách máte velmi málo zmíněný geografický aspekt, v kap. Závěr už vůbec ne.
Práce vyžaduje ještě značné množství úprav.
27)
Odstraňte ICH formu, nepoužívejte subjektivní formulace (např. Pro svou seminární práci jsme si vybraly …, na jiném místě Podle našeho názoru nám tato metoda mohla nejlépe pomoci vyznat se ve zkoumané otázce…). Upravte citace – někde chybí kurzíva (ta musí být jak v seznamu literatury, tak i v citacích pod čarou): MICHŇÁKOVÁ, Lucie. Žena v islámské společnosti: bakalářská práce. Olomouc, 2012.
Na některých místech máte citaci pod čarou (ale neúplnou a nesprávně napsanou se samými velkými písmeny) – KARLÍK, Tomáš. PROČ JSOU NUCENY NÁDHERNÉ MUSLIMKY SKRÝVAT SVÉ TVÁŘE? JAK TO ODŮVODŇUJE KORÁN. Navíc tato citace není uvedena v seznamu literatury.
Dávejte pozor na odstavce: když to kopírujete z Wordu, tak musíte pro odstavec dát 2x ENTER, jinak je třeba ve WIKI místo „malého odstavce“ napsat dvě zpětná lomítka:
\\ 
Takto máte text na mnoha místech příliš hutný – ty odstavce jsou tam třeba už jen pro základní přehlednost.
Jinak po obsahové stránce je práce v pořádku.
ls2018/odevzdavani_praci.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)