obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komunikace_mezi_kulturami2013

Seminární práce z předmětu Komunikace mezi kulturami

Podmínky zápočtu:

 1. docházka (povolena jedna absence)
 2. seminární práce (včetně její prezentace na cvičení)
 3. test na předposledním cvičení.

Úkol na 2. seminář:

 1. mít vytvořenou skupinu
 2. předběžné téma semestrální práce
 3. zapsat vše na WIKI

Úkol na 3. seminář:

 1. mít napsanou výzkumnou otázku + zpřesňující podotázky
 2. zhruba (v obrysech) literární rešerši - v práci použít alespoň 1 článek z odborné databáze (http://infozdroje.czu.cz)
 3. určená skupina bude mít prezentaci

Úkol na 4. seminář:

 1. určená skupina bude mít prezentaci
 2. napsáno na WIKI: část úvodu (aktuálnost tématu)
 3. téměř hotovou literární rešerši
2. seminář3. seminář4. seminář5. seminář6. seminář
lichý 8:45
sudý 8:45
lichý 12:15
sudý 12:15

Výběr témat:

lichý 8:45

Chvojka, Černá, Kosíková, Květoň, Maxat, Míček Problematika Romských dětí v pěstounských rodinách

Kotoučková Eliška, Bořilová Renata, Vopatová Klára, Häuslerová Jana, Strožová Lucie, Smutná Barbora Diskriminace žen na trhu práce

Pavlík Jonáš, Pokorný Jiří, Kunich Artem Vliv nacistického Německa a Sovětského svazu na obyvatele Čech a Moravy

Havrlantová Markéta, Hyhlíková Monika, Staralová Kateřina Rozdíly v rodinných vztazích v křesťanských a muslimských rodinách

sudý 8:45

Kateřina Eiglová, Kristýna Jelínková, Eliška Řeháková, Lucie Tomšíková, Jan Wolf Studenti Erasmu a jejich integrace do české společnosti

Mašek Pavel, Ivanenko Oxana, Justová Tereza, Trojanová Michaela, Pešánová Kateřina Kulturní zvyklosti bulharské komunity v ČR

Vyoral Marek, Integrace Vietnamské menšiny do ČR

lichý 12:15

Kleknerová, Makovinyová, Najdenovová, Pacner, Špůr Čeští turisté v muslimských zemích

Kotlíková, Kasíková, Pasler, Chroustovský Život vegetariána v současné společnosti

Horáková, Procházka, Lašek, Veselý, Dostálová Integrace Turků v SRN - ve městě Berlín

Barešová, Chadimová, Kubešová, Vávrová Integrace Romů do systému základního vzdělávání v ČR

Hafenrichterová, Jirásek Bilingvní jedinec v současné společnosti

sudý 12:15

Bradáčková, Šmejkalová, Tlustá, Velehradská Životní styl kolotočářů a trhovců

Šedivá, Baladová, Brejšová, Pfeilerová Život homosexuálů v ČR

Kinclová, Kočová, Vacková, Frydrych Život seniorů v dnešní společnosti

Pivko, Vorálek, Tíkal Buddhisté v české společnosti

Slámová, Votrubcová, Charvátová, Poláček, Mikolanda Zvyky a tradice adventistů sedmého dne v porovnání s většinovou ateistickou společností v ČR

Bravencová Alena, Bravencová Lucie, Porkertová Monika Fenomén tetování

Odevzdávání prací je, jak jsem říkal na semináři, do konce zkouškového. Původně jsem sice říkal, že na přečtení potřebuji aspoň 5 dnů, ale pak jsem to snížil na 3 dny. Proto dnes seznam uzavírám - pokud ještě chcete odevzdat OPRAVENOU práci, dejte mi vědět emailem, nejpozději do pátečního (7. 2. 2014) dopoledne 10:00.

Pořadník odevzdaných prací

Zkopírujte odkaz na vaši práci (vždy na konec)

 1. Frydrych, Kinclová, Kočová, Vacková Život seniorů v dnešní společnosti 1) OK 21. 12. 20132) Říkal jsem, že zápočty budu hned dávat do systému, ale nedocenil jsem jednu skutečnost - jako vyučující je totiž stále psaná Ing. Neradová. Zařídím to tedy po Novém roce.
 2. Dostálová, Horáková, Lašek, Procházka, Veselý integrace_turku_v_srn_-_ve_meste_berlin 3)
 3. Barešová, Chadimová, Kubešová, Vávrová Integrace Romů do systému základního vzdělávání v ČR 4)
 4. Kotlíková, Kasíková, Pasler, Chroustovský Život vegetariána v současné společnosti 5)
 5. Kateřina Eiglová, Kristýna Jelínková, Eliška Řeháková, Lucie Tomšíková, Jan Wolf studenti_erasmu_a_jejich_integrace_do_ceske_spolecnosti 6)
 6. Mašek Pavel, Ivanenko Oxana, Justová Tereza, Trojanová Michaela, Pešánová Kateřina Kulturní zvyklosti bulharské komunity v ČR 7)
 7. Kleknerová, Makovinyová, Najdenovová, Pacner, Špůr Čeští turisté v arabských zemích 8)
 8. Bravencová A., Bravencová L., Porkertová Fenomén tetování 9)
 9. Šedivá, Baladová, Brejšová, Pfeilerová Život homosexuálů v ČR 10)
 10. Pivko, Vorálek, Tíkal Buddhisté v české společnosti12)
 11. Kotoučková, Vopatová, Bořilová, Strožová, Smutná, Häuslerová Diskriminace žen na trhu práce14)
 12. Jirásek, Hafenrichterová Bilingvní jedinec v současné společnosti OK 25. 1. 2014 15)
 13. Černá, Chvojka, Kosíková, Květoň, Maxat, Míček Problematika Romských dětí v pěstounských rodinách 16)
 14. Bradáčková, Šmejkalová, Tlustá, Velehradská Životní styl kolotočářů a trhovců 17)

Pořadník OPRAVENÝCH prací

 1. Barešová, Chadimová, Kubešová, Vávrová Integrace Romů do systému základního vzdělávání v ČR OK 10. 1. 2014
 2. Dostálová, Horáková, Lašek, Procházka, Veselý integrace_turku_v_srn_-_ve_meste_berlin 19) CHYBY OPRAVENY, PROSǏME O OPRAVENÍ OK 4. 2. 2014
 3. Kotlíková, Kasíková, Pasler, Chroustovský Život vegetariána v současné společnosti OK 22. 1. 2014 20).
 4. Kateřina Eiglová, Kristýna Jelínková, Eliška Řeháková, Lucie Tomšíková, Jan Wolf studenti_erasmu_a_jejich_integrace_do_ceske_spolecnosti OK 27.1.2014 ALE 21)
 5. Bravencová Alena, Bravencová Lucie, Porkertová Monika (10. 1.) Fenomén tetování OK 27. 1. 2014
 6. Kleknerová, Makovinyová, Najdenovová, Pacner, Špůr Čeští turisté v arabských zemích OK 2. 2. 2014 ALE: 22)
 7. Pivko, Vorálek, Tíkal Buddhisté v české společnosti OK 3. 2. 2014 I KDYŽ: 23)
 8. Slámová, Votrubcová, Charvátová, Poláček, Mikolanda Zvyky a tradice adventistů sedmého dne v porovnání s většinovou ateistickou společností v ČR OK 3. 2. 2014
 9. Mašek Pavel, Ivanenko Oxana, Justová Tereza, Trojanová Michaela, Pešánová Kateřina Kulturní zvyklosti bulharské komunity v ČR 24) chyby opraveny OK 4. 2. 2014
 10. Šedivá, Baladová, Brejšová, Pfeilerová Život homosexuálů v ČR OK 3. 2. 2014 25)
 11. Černá, Chvojka, Kosíková, Květoň, Maxat, Míček Problematika romských dětí v pěstounských rodinách OK 7. 2. 2014
 12. Kotoučková, Vopatová, Bořilová, Strožová, Smutná, Häuslerová Diskriminace žen na trhu práce OK 7. 2. 2014
 13. Bradáčková, Šmejkalová, Tlustá, Velehradská Životní styl kolotočářů a trhovců OK 7. 2. 2014 ALE:27) 28)
 14. Havrlantová, Hyhlíková, Staralová Rozdíly v rodinných vztazích v křesťanských a muslimských rodinách OK 7. 2. 2014

—-

Počet shlédnutí: 6

1)
Protože jste to odevzdali jako první, tak máte bonus - připomínky jsou tentokrát mimo soutěž. Co je třeba opravit (po letmém prohlédnutí): V cíli práce by měla být jasně uvedena výzkumná otázka (bez toho lze i velice obtížně zhodnotit literární rešerši. V kap. 3 Metodika chybí adekvace metod (+ vztažení na vaší konkrétní práci). U citací pod čarou je nutné přidat kurzívu - u jednotlivých citací se píše konkrétní stránka, celkový počet stran publikace je až v seznamu literatury - tam to máte dobře.
2)
Velmi pěkná práce. Pokud byste ještě tématicky rozdělili praktickou část na odpovídající podkapitoly, bylo by to ještě lepší - to až budete psát nějakou práci příště :-)
3)
Práce vůbec není špatná, jen je třeba ještě dotáhnout pár maličkostí - v metodologii napište více o adekvaci (výhodách a nevýhodách) použitých metod. Zmiňujete použití kvalitativní metody, ale ta jakoby se v praktické části úplně vytratila.
Závěr práce lépe rozčleňte podle cílů práce.
Kap. 5 Vlastní zpracování je strašně heslovitá - nebojte se s čtenářem povídat. Tato kapitola by měla být zlatým hřebem!
Jak dokážete některá tvrzení - např. Turecká kuchyně se řadí svou rozmanitostí k těm nejlepším a zdravějším na světě.?
Máte pěkně udělané citace, jen poopravte cit. Migrace a integrace. a pak „DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologické znalosti.“ - kurzíva a nesprávný název knihy.
Nemáte v práci článek z databáze odborných časopisů!!!
4)
Práce je obsahově velmi pěkná, ale opravte si docela dost překlepů - např. respondety, výkumné, děi atd. atd. Pak ještě malá připomínka k používání budoucího času - Tato práce bude pojednávat… nebo V teoretické části budou kapitoly… - práce je přece už napsaná.
5)
Obsahově OK, formální stránka: Dávejte pozor na psaní čárek - např. Důvody, které člověka vedou k tomuto způsobu života jsou různé. nebo Každý člověk si složky, které obsahují životu důležité látky vybírá dle svého vlastního uvážení. atd.
Citace - raději odstraňte čísla v hranatých závorkách, protože to plete, když neodpovídají číslům v průběžném číslování.
Citace z internetu - nemáte podle normy. Např. Breatharian.eu. Vitariánství. [online]. 2008 [cit. 2013-10-18]. Dostupné z: http://breatharian.eu/diet/raw/
Spíše by mělo být: NĚMEČEK, M. Vitariánství. [online]. Breatharian.eu. 2008 [cit. 2013-10-18]. Dostupné z: http://breatharian.eu/diet/raw/
U citací z časopisových databází se primárně uvádí název časopisu a až druhotně ta databáze.
Překlepy - např. náledující nebo nabožensky atd.
6)
Tak tady to ještě bude běh, když ne na dlouhou, tak určitě alespoň střední trať.
Práce vyžaduje celkem dost radikální úpravy - některé pasáže z úvodu se mnohem více hodí do literární rešerše. V prvním odstavci úvodu popisujete, jak program Erasmus získal název a ve druhém odstavci máte Na toto téma nebylo sepsáno mnoho studií a odborných článků - na jaké téma? Na téma názvu programu Erasmus? To asi ne!
Chybí adekvace metod, kap. Literární rešerše se nedotýká výzkumné otázky (nebo se dotýká jen velmi okrajově).
Práce měla být založena především na kvalitativním výzkumu, ne kvantitativním.
Výsledky výzkumu nechť nejsou jen soubory grafů.
Nemáte v práci článek z databáze odborných časopisů!!!
Citace a seznam literatury jsou absolutně mimo normu…
7)
V práci důsledně citujte zejména číselné údaje - např. dle ČSÚ bulharská komunita v České republice patří k těm méně početným, přesto v prvním pololetí roku 2013 bylo saldo migrace Bulharů do ČR 0,4 tisíce - kde to mohu dohledat? Dále: Bulhaři emigrují nejčastěji do Německa, kam emigrovalo 2,5 milionů Bulharů. - u odstavce máte odkaz na JABOK, ale v odkazu tento údaj není.
Kap. Adekvace metod není úplně špatná, ale chybí tam vztažení na váš konkrétní výzkum.
Nechť z kap. Literární rešerše mnohem více vyplývá zaměření na výzkumnou otázku. První odstavec není úplně srozumitelný - Autoři práce se domnívají… - jaké práce? Opravte si tam i nějaké chyby, např. České Republice nebo chorvatské a Bulharské. Ty jsou i na jiných místech - např. se většina klaní k tomu, psaní čárek atd. atd.
Píšete Migrační pohyb Bulharů do České republiky po roce 1989 způsobil velké demografické proměny… - jak 400 lidí, které zmiňujete v kap. ÚVOD (píšete 0,4 tisíce) způsobí velké demografické proměny?
Kap. Bulharské zvyky a tradice je nehorázný plagiát.
Kap. Teoretická část má značně nelogickou strukturu kapitol a podkapitol - např. na stejné úrovni máte kap. Bulharsko, Bulhaři, Kultura, Náboženství. To musíte výrazně přeorganizovat, aby to tam nebylo jen tak halabala.
Údaje v kap. Praktická část jsou zajímavé, ale celá kapitola nemá jediný podnadpis - dejte je tam třeba podle výzkumných otázek.
Citace (tištěné i internetové zdroje) jsou mimo normu. Co je to Studijní informační systém Jakob?
8)
Takhle to určitě stačit nebude.
V úvodu příliš automaticky předkládáte arabskou kulturu - lze říci, že většina občanů přichází do přímého kontaktu z cizí-arabskou kulturou převážně v zahraničí. Proč zrovna s arabskou? Doposud jste se o ní nijak nezmínili… Kap. Úvod by vůbec zasloužila vylepšit a zpřesnit - např. Islám je většinovým náboženstvím v afrických zemích… - to ale platí jen o některých!
Kap. Metodika práce - práce bude zpracovaná v pětičlenném týmu - to se teprve chystáte práci psát? Myslel jsem, že už jste ji odevzdali.
Formální stránka: hodně překlepů, hrubek, psaní čárek - např. naší Evropské kultury, dále By měl být připravený, na to že přijede do ze mě.. - to je skoro jak výkřik z deliria.
Kap. Literární rešerše plní funkci literární rešerše jen z malé části. Odkazuji na Doporučení k psaní textu.
Kap. Teoretická část vyžaduje zásadní přepracování. Jednotlivé části jsou poskládány ve značně nelogickém sledu - jeden příklad za všechny: v části Zvyklosti, obyčeje a kultura máte bez jakéhokoliv úvodu nebo upozornění najednou kapitolu Clo, dovoz a vývoz. Pokuste se omezit heslovitost, bude to působit lidštěji.
Výsledky výzkumu nechť nejsou jen přepisem rozhovorů.
Nemáte v práci článek z databáze odborných časopisů!!!
Citace a seznam zdrojů jsou mimo normu.
9)
Práci považuji za velice pěkně zpracovanou, ale: nemáte v práci článek z databáze odborných časopisů
- nebo není uveden.
Kap. Adekvace metod: ještě to vztáhněte na váš konkrétní výzkum.
Kap. Literární rešerše - i tady je třeba mít citační odkazy.
U internetových (ne internétových) zdrojů nepište In: a vydavatele (server) pište až za [online].
Jinak by to bylo OK
10)
Přes připomínky vůbec nepovažuji vaši práci za špatnou. Něco je ale ještě zapotřebí změnit:
Buďte opatrné při psaní odborných článků na subjektivní názory - např. v úvodu píšete …schválením homofobního zákona v Rusku… - považují zákon za homofobní třeba i v Rusku? Na základě jakých kritérií lze něco nebo někoho označit jako homofobní? Pokud chcete zákon kritizovat, rozhodně to dělejte, ale rozhodně maximálně věcně. (Jen pro zajímavost můžete mrknout na článek výrazného odpůrce homosexuálního stylu života - http://distance.cz/component/content/article/72-rocnik-2009/4-cislo/1180-homofobie-nebo-umlcovani-kritiky
V celé práci, včetně literární rešerše, se neobjevuje jediná kritika homosexuálního stylu života - ve společnosti, ve vědeckých kruzích, v církvích a náboženských společnostech… je ale těchto (někdy velice hlasitých) kritiků hodně. Proč jste v práci nezmínili jejich argumenty (na to by se hodila kap. Literární rešerše, kde s nimi můžete polemizovat, souhlasit, nesouhlasit - ale vždy na základě VĚCNÝCH argumentů).
Všechny pojmy, kterým nemusí běžný čtenář rozumět, vysvětlete hned na začátku - např. comming out používáte už v kap. 2.1. Cíl práce, vysvětlujete později (dejte tam aspoň odkaz, že vysvětlení přijde).
Přidejte adekvaci metod.
Kap. 3. LITERÁRNÍ REŠERŠE rozhodně není špatná, ale máte tam skoro jen samé průzkumy. Dejte tam aspoň nějakou práci, která se zabývá něčím podobným jako vaše výzkumná otázka.
Formální stránka: navštívil club Friends Prague - buď slovo club použijete jako anglické Friends Prague club, nebo české navštívil klub Friends Prague, hrubky - např. děti, které nebyli, psaní % (viz Doporučení k psaní textu), shoda větných členů - např. Láska mezi homosexuálními ženy. Není feminní, ale femininní atd. atd.
V práci chybí seznam použitých zdrojů. Poznámky pod čarou nejsou zcela podle normy.
11)
V práci důsledně citujte zejména číselné údaje - např. Tuto skutečnost dokazují poslední provedené výzkumy, které hovoří o 18 milionech adventistů - odkud to je? Nebo Nedávno provedeným výzkumem se zjistilo, že do církve Adventistů sedmého dne přichází mnoho mladých lidí. - odkud to je?
Adekvaci metod vztáhněte i na váš vlastní výzkum.
Na některých místech kap. 4 Literární rešerše není přílišná strohost na místě - píšete např. …hovoří o vzájemném respektu a pozitivnímu vztahu ke křesťanským ideologiím se zaměřením na teologické dialogy s hlavním důrazem na eschatologii. - buďte i v těchto ohledech konkrétní, ať se čtenář z tohoto sdělení dozví něco nového a obohacujícího. (Totéž platí i pro následující citaci.)
Nepřesnosti - Toto můžeme považovat za jeden z důležitých rozdílů oproti křesťanství… - adventisté se přece považují za křesťany. Spíše tedy: oproti jiným křesťanským směrům nebo něco podobného.
Kap. 6 Praktická část je nutné strukturovat na podkapitoly podle jednotlivých témat (podle výzkumných otázek uvedených na začátku práce).
Formální stránka: Máte to docela dobré, jen pár maličkostí: psaní čárek - např. Oba respondenti byli buď stejných nebo velmi podobných názorů. Dále: …obědvá v rodinném kruhu a nebo probíhá…. Není košér, ale košer.
Některé citace jsou nesprávné - např. HÖSCHELE, Stefan. Infozdroje.czu.cz [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com.infozdroje.czu.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=ee8dadca-d255-4967-925d-bb975aa8eb4c%40sessionmgr15&hid=23 Necitujete přece z infozdroje.czu.cz, ale z konkrétního časopisu. Portál infozdroje.czu.cz pouze umožňuje vstup do databází.
U internetových citací dávejte název serveru až za [online].
12)
Literární rešerše není moc dobrá - potlačte povzdechy, že jste nenašli to, co jste přesně chtěli najít a dejte tam to, co se týká výzkumné otázky. Celou knihu (nebo odborný článek) přesně zaměřené jako vaše výzkumná otázka bude asi těžko k nalezení - dejte tam tedy něco obecnějšího, podobného… (mluvili jsme o tom na semináři).
Praktickou část lépe strukturujte (třeba pomocí podnadpisů), aby odpovídala vašim výzkumným otázkám. (Podobně o další kapitoly - na stejné úrovni máte Metodika i Adekvace Metod, ačkoli to druhé je podmnožina prvního.
Kap. Buddhismus trochu více (třeba nějakým malým doplněním) vztáhněte k výzkumné otázce.
Formální stránka: v mnoha citacích (pod čarou) chybí kurzíva, dávejte pozor na psaní malých a velkých písmen, např. The philosophy of Buddha and buddhism nebo Buddhismus vers. Budhismus, překlepy - býva, Adekvace Metod, 2 tečky na konci věty atd.
Kap. Zdroje - řadí se to podle abecedy.
13)
Zatím jsem se na to mrknul jenom jedním okem, ale moc nejde dohromady váš nadpis (zkopíroval jsem ho i do vaší práce, měli jste to bez nadpisu) a výzkumná otázka. Ptal jsem se i lidí zvenčí - podle nadpisu očekávali, že práce se bude zaobírat vztahy křesťanů a muslimů v Turecku. Je to dost zavádějící. Využijte i toho, že je to zatím mimo soutěž a opravte si citace, především u internetových zdrojů.
14)
Zatím jen po prvním mrknutí, a tedy mimo soutěž: nemáte v práci citaci z databáze časopisů, citace el. zdrojů (např. Wikipedie) mimo normu, pokládáte výzkumnou otázku, na kterou ale už znáte odpověď z úvodu. Některé kapitoly (např. Středověk) máte celé od jednoho autora (Lenderová), která je jednoznačně příkladem feministky, a tedy ideologického chápání problému - proč tam nemáte i někoho jiného (kvůli objektivitě)?… Praktická část (KVALITATIVNÍ šetření) není zrovna moc dobře postavená na solidních KVANTITATIVNÍCH - sekundárních - údajích. Podívejte se pro inspiraci na například na diskusi http://hn.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=19117480&p=500000_d&article[id]=19117480#comm Zajímavý (byť trochu letitý) článek z „druhé strany“ je také na MF Dnes „Ženy berou méně než muži? Je to mýtus“, 21.10.2005, s. 5.
15)
Pěkná práce. Před příchodem pro zápočet si ale opravte pár překlepů - např. Pokládáné nebo responendenta, struktruru mezery za tečkou… Rovněž budoucí čas - Pro zpracování této práce budou použita sekundární a primární data. - není na místě, když už je práce napsána.
16)
Velice špatně působí, když je hrubka už v nadpisu - Problematika Romských dětí. (Nejen) formální zpracování je vůbec slabou stránkou předkládané práce - překlepy - např. pěstounské pěči, psaní čárek - např. Po projití tohoto se čeká jestli budou rodiče zařazeni do evidence žadatelů o svěření dítěte do péče. , dále Romské děti, které vyrůstají v české rodině se najednou ocitají mezi dvěma světy atd. atd.
Výzkumné podotázky nejsou skutečnými výzkumnými podotázkami, ale mnohem více dotazníkovými otázkami - o tom rozdílu jsme mluvili na seminářích.
Jak souvisí výzkumná otázka s Romy?
Literární rešerše je absolutně mimo.
Teoretická část má velice chatrnou návaznost na výzkumnou otázku. Podobně je možné si položit otázku u kap. 4.3 Náhradní rodinná výchova - jakou to má souvislost s vaší výzkumnou otázkou?
Výsledky výzkumu nemají být přepisem rozhovorů.
Citace mimo normu.
Chybí seznam literatury.
Chybí článek z odborné databáze!!!
Práce je značně nehotová.
17)
Práce je až ke kap. 3. Literární rešerše OK, pak jde kvalita rapidně dolů.
Kap. 4. Metodologie nemá adekvaci metod.
V práci úplně chybí část, která představuje zkoumanou skupinu.
Praktická část je do značné míry přepisem rozhovorů, rozhodně se nejedná o nějaké vyvrcholení vašeho snažení.
V závěru nedáváte odpovědi na vaše výzkumné otázky a podotázky.
Formální stránka je v pořádku, jen ojediněle překlepy - cikusáky. Poznámky pod čarou nejsou vždy podle normy.
Chybí seznam literatury.
Chybí článek z odborné databáze!!!
18)
Práce vyžaduje ještě mnoho, celkem zásadních, formálních i obsahových úprav. V práci je obrovské množství chyb, nesprávné psaní čárek, malých a velkých písmen.
Literární rešerše není v přímé souvislosti s výzkumnou otázkou.
Strukturace práce - u kap. 5. Teoretická část je dost nezřetelné propojení s výzkumnou otázkou.
V kap. 6. Praktická část je značně nelogické uvedení jednotlivých kapitol a podkapitol.
Práce nijak jednoznačně nedává odpověď na výzkumnou otázku, spíše se jedná o jakýsi historický nebo vzpomínkový souhrn.
Mnohé odkazy nejsou podle normy.
Chybí článek z odborné databáze!!!
19)
Myslím, že tvrdohlavost v odmítání některých změn není na místě. Formální odstaveček s citací jste sice přidali, ale už to není v seznamu literatury. Citace <i>Blog.respekt.cz</i>: <i>Svět kolem nás</i> není dobrá - html tagy můžete používat jen s uvedením značky html (a pak jejím ukončením). Server se dává až za [online]. Jak jsem vám psal o zlatém hřebu (kap. 5 Vlastní zpracování), tak tam jste nezměnili absolutně nic - místo zlatého hřebu je to hřebík trochu zrezivělý.
20)
Názvy rostlin se píší s malým písmenem - původně to bylo dobře, opravil jsem to (rakytník)
21)
Už jsem vám tam napsal OK kvůli motivaci a také kvůli tomu, že práce je podstatně lepší než předchozí verze. Myslím, že i vy z toho máte mnohem lepší pocit. Před příchodem pro zápočet ale ještě upravte formální stránku, konkrétně citace: Úplně jste zapomněli na kurzívu :-(
U online zdrojů neuvádíte název článku. Takže ne takto:
ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze. [online]. [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://www.czu.cz/cs/?r=1702&i=1822
ale spíše takto:
Uzavření finanční dohody. [online] ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://www.czu.cz/cs/?r=1702&i=1822
22)
Opravte si chybu: Turista, který se chystá navštívit muslimskou zemi v průběhu měsíce srpna by měl být připraven na to, že přijede do země, kde muslimové slaví velice důležitý svátek - Ramadán. - arabský kalendář oproti našemu postupně posouvá jednotlivé svátky, takže Ramadán může být v srpnu, září, říjnu…
Pak ještě opravte citaci Mairna. Tourism and Globalization in the Arab World. Proquest.com - Proquest je jen databáze, primárně máte citovat konkrétní časopis! (Ale o o tom jsme na semináři mluvili).
23)
V části literární rešerše představujete knihu přesně tak, jak jsme si říkali, že se představovat nemá - literární rešerše není referátem na knihu: Kniha se dělí na několik kapitol, z nichž se čtenář dozvídá o podstatě buddhismu. Kniha je napsána velmi srozumitelně; mohou ji číst i lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s buddhismem.
24)
Stále čekám na uvedení zdroje k údaji Bulhaři emigrují nejčastěji do Německa, kam emigrovalo 2,5 milionů Bulharů. - v tom odkazu, který uvádíte, tento údaj není!
Jak jsem psal již minule, u sdělení Migrační pohyb Bulharů do České republiky vzrostl po roce 1989 a způsobil demografické proměny, vyvstaly nové problémy, např. nedostatek pracovních míst nebo stárnoucí obyvatelstvo. nedává moc smysl - není patrné, kde demografické problémy vznikly (Československo nebo ČR nebo Bulharsko)?
Opravte to a vyznačte, že je to hotové.
25)
Jen jsem vám udělal v literární rešerši odstavce - vypadá to přehledněji.
26)
Jen jsem se podíval na dvě věci - psaní velkých a malých písmen máte pořád špatně (poloviny 20. Století, dále po konci 2. Světové války… Článek z odborné databáze pořád nikde… Na další věci jsem se už nedíval.
27)
Je to mnohem, mnohem lepší, ale ten odborný článek z odborné databáze vám prostě neodpustím. Zákon České národní rady o místních poplatcích přece není odborný článek :-(
Doplňte to před příchodem pro zápočet.
28)
Ještě jsem vám tam dal ty obrázky, které máte vložené, ale v textu nebyly.
komunikace_mezi_kulturami2013.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1