obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


geografie_nabozenstvi_ls_2012

Doporučení k psaní textu

Zde je odkaz na slibované BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od Ivana Olbrachta: http://uschovna.central-asia.su/biblicke_pribehy.pdf

nebo http://uschovna.central-asia.su/biblicke_pribehy.htm

Stránky s referáty na Geografii náboženství (LS 2012)

Čtvrtek 12:15 LICHÝ 15. 3. 2012 29. 3. 2012 12. 4. 2012 26. 4. 2012
Chmelař1), Fetr, Fritscheová, Petrželová, Pokorná, Pospíšilová, Válová Mormoni Seidlová, Pokorná, Franková, Raus, Štěpánková, Hanušová, Zavadil,-ortodoxní církev Obručová, Kolářová Islám Chrtková, Semerák, Kovaříková, Zmeková2), Vacíř, Mrazík, Vondra Náboženská snášenlivost
Čtvrtek 14:00 LICHÝ 15. 3. 2012 29. 3. 2012 12. 4. 2012 26. 4. 2012
Hrnčířová, Jindřichová, Sojová, Hassmanová - Křesťanství Dlouhá, Rybenská, Smékalová, Cejpová, Vykopalová, Antalová, Loučímová - Judaismus Svoboda, Bendík, Sarpong, Procházka, Havlis, Zaschkeová, Vavroušková - Křesťanství
Sittová, Tangová - Křesťanství a Judaismus
Šmídová, Reifová, Pindová, Dimitrovová, Avakova, Sayenko, Martinovský - Judaismus-bar_micva
Čtvrtek 12:15 SUDÝ 22. 3. 2012 5. 4. 2012 19. 4. 2012 3. 5. 2012
Burdová, Cuřínová, Franzová, Fuková, Kočí, Dvořák - Hare Krišna Bláha, Brožová, Ivanov, Lundáková, Pettik, Šponiarová Hare Kršna
Lávičková, Javůrková, Hejduková, Paurová, Neužilová, Kasková, Karafiátová - Judaismus
! Kapek, Jelínek, Šorm, Tojšl, Maizner - Baptisté Brychta, Feuerstein, Koudelová, Mayer - Islám
Čtvrtek 14:00 SUDÝ 22. 3. 2012 5. 4. 2012 19. 4. 2012 3. 5. 2012
! Veselá, Neradová, Tesárková, Picková, Oličová, Liprtová,Ceľuch Hare_Kršna Dobeš, Forst, Jansa, Žiaková, Le Ngoc Minh, Kratochvílová, Rabináková Buddhismus Hejdová, Růžek, Průchová, Pstružinová, Faměra, Plachá, Bednářová- Křesťanství - vánoční zvyky
!!Belingerová - Evangelíci a Katolíci

Odevzdané práce

Pokud se vám v systému objevilo písmeno K, znamená to nezapočteno a souvisí to s uzavřením systému HROCH.

Když bude možné do systému zapisovat příští týden, je možné zápočet napsat.

V pořadí, v jakém práce odevzdáte, budu práce kontrolovat. Zapište, prosím, jména členů týmu a odkaz na práci (aby na to šlo jenom kliknout).

1. Hare_Krišna_2012 - Burdová, Cuřínová, Dvořák, Franzová, Fuková, Kočí 3)

2. judaismus_2012 - Lávičková, Javůrková, Hejduková, Paurová, Neužilová, Kasková, Karafiátová4)

3. krestanstvi_a_judaismus2012 - Sittová, Tangová5)

4. judaismus2012 - Antalová, Cejpová, Dlouhá, Loučímová, Rybenská, Smékalová, Vykopalová 6)

5. ortodoxni_cirkev2012_2.kruh - Hanušová, Seidlová, Franková, Štěpánková, Raus, Zavadil, Pokorná7)

6. budhismus_2012.3kruh - Kratochvílová, Dobeš, Forst, Jansa, Žiaková, Le Ngoc Minh, Rabiňáková8)

7. hare_krsna_2012_1 - Bláha, Brožová, Ivanov, Lundáková, Pettík, Šponiarová 9)

8. baptiste2012 - Jelínek, Kapek, Maizner, Šorm, Tojšl 10)

9. Křesťanství - vánoční zvyky - Hejdová, Růžek, Průchová, Pstružinová, Faměra, Plachá, Bednářová 11)

10. krestanstvi2012 - Sojová, Hrnčířová, Jindřichová, Hassmanová 12)

11. mormoni_2012 - Chmelař, Fetr, Fritscheová, Petrželová, Pokorná, Pospíšilová, Válová 13)

12. Křesťanství - Svoboda, Bendík, Sarpong, Procházka, Havlis, Zaschkeová, Vavroušková 14)

13. Judaismus-bar_micva - Avakova, Dimitrovová, Martinovský, Pindová, Reifová, Sayenko, Šmídová 15)

14. Hare_Kršna_2012 - Picková, Veselá, Oličová, Liprtová, Neradová, Tesárková, Ceľuch 16)

15. islam2012_syrie - Obručová, Kolářová 17)

16. Islám - Brychta, Feuerstein, Koudelová, Mayer 18)

17. Náboženská snášenlivost - Vacíř, Chrtková, Mrazík,Vondra, Semerák, Zmeková, Kováříková19)

Opravené práce 1.kolo

Před odevzdáním si nezapomeňte (KROMĚ JINÉHO) zkontrolovat, zda vaše práce obsahuje citaci z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři. Připomínám namátkou Městskou knihovnu (http://www.mlp.cz/cz/sluzby/databaze/) nebo ČZU (http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/)

budhismus_2012.3kruh - Kratochvílová, Dobeš, Forst, Jansa, Žiaková, Le Ngoc Minh, Rabiňáková 20)

judaismus_2012 - Lávičková, Javůrková, Hejduková, Paurová, Neužilová, Kasková, Karafiátová OK 13. 7. 2012 21)

Hare_Krišna_2012 - Burdová, Cuřínová, Dvořák, Franzová, Fuková, Kočí OK 3. 9. 2012 22)

krestanstvi_a_judaismus2012 - Sittová, Tangová 23)

ortodoxní církev - Franková, Hanušová, Pokorná (Lucie?), Raus, Seidlová, Štěpánková, Zavadil OK 3. 9. 2012 ALE!24)

baptiste2012 - Jelínek, Kapek, Maizner, Šorm, Tojšl 25)

judaismus2012 - Antalová, Cejpová, Dlouhá, Loučímová, Rybenská, Smékalová, Vykopalová 26)

hare_krsna_2012_1 - Bláha, Brožová, Ivanov, Lundáková, Petík, Šponiarová OK 3. 9. 2012 27)

krestanstvi2012 - Sojová, Hrnčířová, Jindřichová, Hassmanová 28)

Křesťanství - vánoční zvyky - Hejdová, Růžek, Průchová, Pstružinová, Faměra, Plachá, Bednářová OK 6. 9. 2012

mormoni_2012 - Chmelař, Fetr, Fritscheová, Petrželová, Pokorná, Pospíšilová, Válová 29)

Judaismus-bar_micva - Šmídová, Reifová, Pindová, Dimitrovová, Avakova, Sayenko, Martinovský 30)

Hare_Kršna_2012 - Picková, Veselá, Oličová, Liprtová, Neradová, Tesárková, Ceľuch 31)

Křesťanství - Svoboda, Bendík, Sarpong, Procházka, Havlis, Zaschkeová, Vavroušková OK 7. 9. 2012

islam2012_syrie- Obručová, Kolářová OK 7. 9. 2012 ALE 32)

Islám - Brychta, Feuerstein, Koudelová, Mayer OK 13. 9. 2012 POZOR! HROCH JE JIŽ UZAVŘEN!

Náboženská snášenlivost - Vacíř, Chrtková, Mrazík,Vondra, Semerák, Zmeková, Kováříková OK 14. 9. 2012 POZOR! HROCH JE JIŽ UZAVŘEN! 33)

Opravené práce poslední kolo

budhismus_2012.3kruh - Kratochvílová, Dobeš, Forst, Jansa, Žiaková, Le Ngoc Minh, Rabiňáková OK 31. 8. 2012

krestanstvi2012 - Sojová, Hrnčířová, Jindřichová, Hassmanová OK 4. 9. 2012 ale 34)

judaismus2012 - Antalová, Cejpová, Dlouhá, Loučímová, Smékalová, Rybenská, Vykopalová OK 6. 9. 2012

baptiste2012 - Jelínek, Kapek, Maizner, Šorm, Tojšl OK 7. 9. 2012

mormoni_2012 - Chmelař, Fetr, Fritscheová, Petrželová, Pokorná, Pospíšilová, Válová OK 7. 9. 2012

Hare_Krsna_2012 - Picková, Veselá, Oličová, Tesárková, Neradová, Liprtová, Ceľuch OK 7. 9. 2012

Judaismus-bar_micva - Šmídová, Reifová, Pindová, Dimitrovová, Avakova, Sayenko, Martinovský OK 10. 9. 2012

krestanstvi_a_judaismus2012 - Tangová, Sittová 35) OK 13. 9. 2012 POZOR! HROCH JE JIŽ UZAVŘEN!


Výběr referátů

 • Křesťanství
  • Římskokatolická církev
  • Východní katolické církve (unionované)
   • Řeckokatolická
   • Koptská katolická
   • Etiopská katolická
   • Syromalabarská (katolická)
   • Syromalankarská (katolická)
  • Ortodoxní církve
   • Koptská
   • Etiopská
   • Syrská
    • Syromalabarská (ortodoxní)
    • Syromalankarská (ortodoxní)
  • Protestantské církve
 • Islám
  • Sunniti
  • Šíiti
 • Hinduismus
 • Buddhismus
 • Šintoismus
 • Zoroastrismus

Kontakty na křesťanské církve v zahraničí:

Muslimské země - Omán:

Katolický kostel sv. Petra a Pavla v Ruwi: http://ruwichurch.org ruwiparish@gmail.com parishbugle@gmail.com

Calvary Tamil Church zahrats@gmail.com

United Christian fellowship ucfoman@gmail.com

Brethren Assembly Muscat www.BrethrenAssemblyMuscat.org bam@BrethrenAssemblyMuscat.org, bam@brethrenassemblymuscat.net


Počet shlédnutí: 6

1) , 2)
HLAVNÍ MĚSTA - VYZKOUŠET!!!
3)
Seznam literatury máte podle normy, v citacích pod čarou ovšem chybí kurzíva. V seznamu literatury správně píšete celkový počet stran, ale v citaci pod čarou by měl být (v případě tištěného zdroje) odkaz na konkrétní stránku, ze které jste citovali. U citací z databáze je třeba prvotně citovat časopis, který databáze uchovává - údaj o databázi můžete uvést jako doplňkový, např. „čerpáno z databáze…„
Nejednotnost v psaní Haré / Hare Kršna / Krishna. Překlepy - přikazy, recitováni Některé pojmy je třeba pro čtenáře vysvětlit (třeba v poznámce pod čarou - úcta ke gnuovi, recitování manter, příchod Nitjánandy (kdo to je?)
Mám zásadní připomínku ke kap. Vlastní práce - výsledky výzkumu by neměly být přepisy rozhovorů. Tato kapitola by měla reflektovat i dostupnou literaturu.
U příloh bych doporučil je stáhnout a uložit na wiki, protože se po čase může stát, že odkaz nebude fungovat.
Není mi úplně jasné: Zpěvák také zakoupil v Letchmore v Hertfordshiru panské sídlo, které jim prodal za symbolickou cenu jedné libry. - kdo to tedy prodával a kdo to kupoval?
V kap. Metodologie zcela chybí adekvace metod. Věta Metody zkoumání byly stanoveny s ohledem na dosažení stanovených cílů. nic moc novátorského nesděluje. Chybí sdělení o počtu respondentů a jejich pasportizační údaje.
U kap. Vlastní práce chybí nějaký pěkný (třeba jen stručný) úvod (nějaké uvedení je třeba napsat na začátek každé kapitolky).
Závěr by měl dávat odpovědi na výzkumné otázky a podotázky - má přímo korespondovat s cílem práce.
Práce zatím ještě tak úplně za srdce nechytá.
4)
V úvodu bych doporučil se primárně zaobírat obsahem vaší práce - asi bych nezačínal větou Judaismus je nemisijní náboženství. Doporučil bych začít důrazem spíše na ty konverze, jaký má význam studium tohoto jevu - Rozšířit informace o tomto procesu má tedy jistě velký smysl. - proč?
V první podotázce se ptáte Jak se liší přístup Židů k judaismu v Izraeli a v České republice? - v jakém ohledu máte na mysli ten přístup k judaismu?
Do úvodu kap. Literární rešerše bych doporučil spíše dát něco obecného o náboženských konverzích (obecně kdo a co o konverzích publikovali - třeba nejen o konverzích v judaismu), pak můžete snadno a nenásilně přejít k tomu, co už tam máte (to považuji za pěkné, jedná se totiž skutečně o literární rešerši).
V kap. Metodologie se vyhněte obratům Tato metoda byla náročná vzhledem k minimálním literárním zdrojům, které jsme o tomto tématu našly. Zde se přímo vnucuje otázka, proč jste těch zdrojů nenašly více (písemných materiálů je k tomuto tématu docela dost). Chybí adekvace metod.
U respondentů je vhodné uvést tzv. pasportizační údaje - např. kolik bylo respondentkám let… Když píšete, že Tereza má židovskou matku a podstoupila aliju - znamená to tedy, že má izraelské občanství? Je původem Češka?
V článku nemáte žádný použitý zdroj z databáze odborných časopisů.
Přestože vámi používaná průběžná citace - např. [3], je podle normy, používejte ve WIKI citaci do dvojitých závorek, jak jsme se domlouvali na seminářích. V průběžných citacích je u tištěných zdrojů třeba uvádět i příslušné stránky, v konečném seznamu citací (řazeném abecedně) se pak uvádí celkový počet stránek.
Teoretická část práce je velmi nevyrovnaná z hlediska prostoru věnovanému hlavnímu tématu - náboženské konverzi věnujete pouze jeden slabý odstaveček. Neberte tu konverzi tak hákem, podobně i v závěru - zde by mělo být jednoznačné zodpovězení výzkumných otázek a podotázek.
Opravte překlepy, např. koverzí nebo motlitbám
Z článku musí na čtenáře působit, v čem je jeho objevnost.
Některé odkazy nejsou podle normy!
5)
Tak v případě této práce to ještě bude běh na docela dlouhou trať. Nejprve formální stránka:
Práce nemá žádný pořádný úvod.
Sdělení typu Naší práci jsme začaly hledáním knih v Městské knihovně. nejsou pro čtenáře příliš inspirativní. Není totiž příliš důležité, kde jste knížku našly. Podobně je velmi málo objevné sdělení Judaismus a křesťanství vyházejí (překlep) ze stejného základu. Ale v mnoha věcech se liší. Zkuste toto naivní sdělení přeformulovat a pak z něj klidně můžete vyjít - pokud je stejný základ, tak ať se to v práci objeví. Ukažte ty společné věci a pak ty rozdíly - a jak se projevují při svatbách, pohřbech…
Metodologie nemá žádnou adekvaci metod, literární rešerše není opravdovou literární rešerší.
Kapitolu Obecné informace je zapotřebí zásadně přepracovat - je to strašně zpřeházené. Postupujte třeba chronologicky od nejstaršího k novějšímu. Kap. Svatba není nijak uvedena, začíná výčtem hesel. Zlidštěte to, ať se to dá číst.
Praktická část nemá být pouhým přepisem rozhovorů.
Kde máte v práci ten mezinárodní (geografický) rozměr?
Závěr rozhodně nedává přesně odpovědi na výzkumné otázky.
V práci chybí kapitola Seznam použitých zdrojů. V průběžných citacích je u tištěných zdrojů třeba uvádět i příslušné stránky, v konečném seznamu citací (řazeném abecedně) se pak uvádí celkový počet stránek. Ne všechny citace jsou podle normy - kurzívu tam dáváte, jak vás to momentálně napadá. Chybí citace z databáze odborných časopisů.
6)
Vaše práce už má nějakou formu, což chválím.
V kap. Literární rešerše se více věnujte hlavní výzkumné otázce - rozdíly v životě židů v Čechách v porovnání s životem židů v Izraeli?
V metodologii chybí adekvace metod. Máte zde uvedené iniciály dotazovaných, ale v práci pak používáte označení Pan Pulc, Pan Lebovič atd.
Formální stránka: pište stejně mezery, ne jednou tak: pohlaví- muž a jindy pohlaví-muž, mezera za čárkou, otazníkem - např. rozhovorů,záleží, dále mezuzu?Ano atd.
Jednou píšete šabat, jinde Šabat.
Psaní čárek - např. Žid, který žije v Čechách se nemusí lišit od žida žijícího v Izraeli.atd.
Překlepy - např. Židy na jejich vírů, zasadním atd.
Omezte zkratky - KVN a KVL výzkumu, žid. víru atd.
Praktická část nemá být pouhým přepisem rozhovorů.
V závěru shrnujete informace víceméně pouze z českého prostředí, ačkoli na začátku (ve výzkumné otázce) slibujete i Izrael.
V práci chybí kapitola Seznam použitých zdrojů. V průběžných citacích je u tištěných zdrojů třeba uvádět i příslušné stránky, v konečném seznamu citací (řazeném abecedně) se pak uvádí celkový počet stránek. Ne všechny citace jsou podle normy.
7)
Práce není špatná, jen je třeba něco pozměnit a vylepšit.
Výzkumnou otázku dejte do úvodu a můžete to nazvat třeba Úvod a cíl práce. Následující sdělení – a on-line informace přístupné z různých zpravodajských portálů a webových stránek zaměřených na dané téma. – není pro čtenáře příliš přínosné: tak už tam aspoň napište, o jaké typy portálů a webových stránek se jedná (Koptům pozitivně nakloněné, neutrální, proti…) Některé webové stránky jsou provozovány samotnými Kopty – např. http://www.copticchurch.net
Píšete Přes všechny komplikace se nám nakonec zdařilo analyzovat problém podle našeho plánu a následným rozborem získaných informací vytvořit kvalitní výstup. - ale o tom plánu čtenář nic neví. Jak tedy má posoudit, že to podle toho plánu proběhlo?
Přidejte (třeba do metodologie) pasportizační údaje respondentů.
V rešerši píšete Evropané a Židé před násirismem z Egypta prchali, ale čtenář se z předchozího vůbec nic o násirismu nedoví. To může čtenáře znepokojit! (vysvětlete pojem alespoň v poznámce pod čarou).
Do literární rešerše jste si nevybrali špatné ukázky, ale chybí tam to KRITICKÉ ZHODNOCENÍ.
Rozhodně není pravda, že V jejím čele (koptské církve) stojí papež sídlící v Alexandrii (nyní Šenuda III.) - vždyť už zemřel (a sami to níže píšete).
Jste si jistí, že církve pravoslavné … nazývají římského papeže jen jako „prvního mezi rovnými“? (Pravoslavní moc primát římského papeže nezdůrazňují).
Kap. Východní církve je tak trochu zamotaná – píšete Obě skupiny, které… - pokud máte na mysli předchozí vámi uvedené skupiny, tak ta první skupina v plném společenství se západní (římskou) církví je.
Kap. Historie Koptské ortodoxní církve končí v 7. století. To je nějak brzo…
Spíše než diakonista, je lepší diakon = jáhen.
Kap. Patriarcha stolce sv. Marka Shenouda III je trochu nepatřičná – když už chcete psát jeho životopis (buďte důslední v psaní jeho jména, na různých místech to máte různě), tak ať je tam zvýrazněno to, co je cílem vaší práce.
Formulace 15-20% křesťanského obyvatelstva není příliš šťastná, může být zavádějící. Jak rozumět této formulaci …věří v Ježíše Krista, jako svého spasitele za věčný život vedle boha.
Formální stránka: Opravte si překlepy a hrubky – namátkou po pádu Mubarakovi vlády, křesťanska z Libanonu, předtstavené, několit let, tudíš, zda-li, církve, které se od západní církve odloučili, někde píšete Kopt, jinde Kopta atd. atd.
Správné psaní mezer v případě závorek – ne takto: záležitosti(Polášek, ani takto církvi),se , psaní % …
Psaní velkých a malých písmen – např. diskriminace Koptské církve, postavení Egyptských Koptů atd. atd.
Dělejte více odstavců.
Přestože vámi používaná průběžná citace - např. [3], je podle normy, používejte ve WIKI citaci do dvojitých závorek, jak jsme se domlouvali na seminářích.
Článek z plnotextové databáze odborných časopisů jsem přehlédl, nebo ho tam nemáte?
8)
Práce není špatná, jen je třeba něco pozměnit a vylepšit.
Výzkumnou otázku dejte do úvodu a můžete to nazvat třeba Úvod a cíl práce.
Kap. METODOLOGIE: píšete Metody, které pro tuto seminární práci náš autorský kolektiv použije, budou hlavně… - v tuto chvíli už budoucí čas není na místě, vše už by mělo být použito.
V literární rešerši chybí to KRITICKÉ ZHODNOCENÍ. Doplňte pasportizační údaje respondentů.
Chybí adekvace metod.
Kap. VLASTNÍ PRÁCE - Asie se neoznačuje jako země, ale jako světadíl.
Není příliš pěkné začínat novou větu slovem A: A tak spatřil bídu života… Tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?). Podobně není moc hezké Na rozdíl od Hinájány, která se soustřeďuje na spásu sama sebe.
Od tibetského buddhismu k jednomu z nejznámějších pražských buddhistických center Lotus je to skok až příliš velký. Jako čtenář jsem se až leknul. Přidejte tam nějaké pěkné vysvětlení. Takhle je to odstavec každý pes, jiná ves.
Do kap. ZÁVĚR nepatří detailní popis rozhovorů – jejich výsledky (hlavní myšlenky) by měly být zakomponovány do předchozích kapitol. Kap. ZÁVĚR je už skutečným shrnutím, třeba i s diskusí, ale hlavně s jednoznačnou odpovědí na výzkumnou otázku.
Strukturu práce (pořadí kapitol) budete muset ještě výrazně vylepšit a hlavně promyslet. Formální stránka: Opravte si překlepy a hrubky – namátkou: není Josef Kolmáš, ale Kolmaš, vrácí, čechách atd. atd.
Chybí seznam zdrojů.
Zdroje nejsou podle normy.
9)
Některé pojmy je třeba průběžně vysvětlovat (do závorky, jako poznámku pod čarou) - ne každý hned ví, co třeba znamená vaišnavské hnutí.
Kap. Literární rešerše není pravou literární rešerší - spíše by se některé odstavce hodily do jiných kapitol práce. Tady musíte mít před očima výzkumnou otázku a ukazovat, v jakých publikacích se kdo podobným tématem (jak se mění stravování členů hnutí Haré Kršna podle prostředí) zabýval a k čemu dospěl.
V metodologii chybí adekvace metod i pasportizační údaje respondentů.
Docela dobrá je kap. Příslušníci Haré Kršna a vegetariánství podrobněji, ale není z toho jasné, jestli popisujete zvyklosti v Čechách, nebo nějaké obecně závazné pro všechny členy hnutí.
Neprezentujte výsledky výzkumu jako pouhý přepis rozhovorů.
Závěr je dost stručný, navíc nedává jednoznačnou odpověď na výzkumnou otázku.
Formální stránka: Nepište částici -ti - to je archaismus (30-ti svazkové). Podivně působí umístění uvozovek - Naše výzkumná otázka: „zní Jaké jsou stravovací…
Není jednotné používání Hare a Haré (jednou tak, jednou tak).
V některých větách chybí sloveso - např. Hlavní myšlenka tohoto hnutí je: „Nejsem toto tělo, jsem duše, která je částí Boha.“
Odkaz číslo 3. a 4. v textu působí velmi zvláštně (podobně např. odkaz č. 14). Vůbec jsem nepochopil ta čísla na samém konci kap. Literární rešerše. Mezery za čárkami (Lužný,D).
Překlepy a chyby - např. rychoobslužného, dále zmínená, Neni, záskání atd. atd.
Psaní čárek - např. musí být uchováno ve speciálních nádobách aby se to náhodou nepomíchalo.
Seznam citací je celkem dobrý, jen upravte pár maličkostí - za názvem publikace máte čárku, píše se tečka.
Internetové zdroje pište vždy na novou řádku. Chybí tam kurzíva. Někde máte zaměněný název článku a název webové stránky. Takže ne takto:
Harekrsna.cz. [nedatováno]. Člověk a jedení masa. [cit. 2012-03-20]. Dostupné z WWW: http://harekrsna.cz/cvs/2007/clovek_jedeni_masa ALE:
Člověk a jedení masa. [online] Hnutí Hare Krišna, 2007 [cit. 2012-03-20 (tady to máte asi z generátoru citací - je to správně, ale klidně můžete psát český tvar 20. 3. 2012)] Dostupné z WWW: http://harekrsna.cz/cvs/2007/clovek_jedeni_masa
Nějak jsem asi přehlédl citaci z časopisu z odborné databáze (nebo ji tam nemáte?)
10)
Nezačínejte takto heslovitě - nejprve uveďte výstižný nadpis práce, pak přistupte k úvodu (můžete ho nazvat třeba Úvod a cíl práce a dát tam výzkumnou otázku, nebo pro cíl můžete vyhradit samostatnou kapitolku. Váš úvod rozhodně není srdcervoucí.
Literární rešerše je dost strohá a ne zcela odpovídá tomu, co má obsahovat - kritické zhodnocení literatury a pramenů. První odstavec se týká chudoby baptistické teologie, ale proč? Vždyť vaše výzkumná otázka je jiná! Pokud tam není bezprostřední souvislost, tak to musíte čtenáři nějak lépe vysvětlit. I jednotlivé kapitoly a podkapitoly musí mít své miniúvody. Zmiňujete tam Jindřich Procházka a Václav Králíček - kdo to je? Je to z publikací?
Metodologie je celkem dobrá, jen doplňte přesnější pasportizační údaje respondentů a adekvaci metod.
V kap. ČR - odčitatelné položky z daní není jednoznačná věta Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání. - upřesněte to, aby bylo jasné, že to mohou uplatňovat fyzické osoby a z právnických právě jen ty zmíněné.
V kap. Vlastní práce bych doporučil přehodit kapitoly (otázky) 3) a 4), protože v první se odvoláváte na otrokářství, ale otrokářství popisujete až v dalším odstavci.
Celou kap. Vlastní práce vhodně rozšiřte příslušnou tématickou literaturou - rozhodně se nemusíte omezovat jen na rozhovory s respondenty.
Formální stránka
Velké množství chyb (např. otrokářství v Usa) a překlepů (např. at už se jedná, dále komperativní, dále Rozhorov), nesprávné psaní mezer (např. paní Lydií Kucovou,pana Alexandra nebo našem území ?), psaní čárek (např. než aby byli rozpuštěni a to se dá považovat) atd. atd. atd.
Číslování odkazů na literaturu je nepřehledné. V textu máte sice čísla, ta však již nejsou v seznamu literatury. Provádějte citaci průběžně, s využitím WIKI - odkazy dávejte do dvojitých závorek, budou se vám číslovat samy. V průběžných citacích je u tištěných zdrojů třeba uvádět i příslušné stránky, v konečném seznamu citací (řazeném abecedně) se pak uvádí celkový počet stránek. Přesnou adresu vydavatele nemusíte uvádět, stačí místo a název. V kap. Ostatní zdroje chybí kurzíva.
Chybí citace z časopisu z odborné databáze. Vámi prováděné interview nepište do bibliografie, s tím se vypořádejte v textu. Internetové citace nemáte správně.
Takže ne takto:
Bratrská jednota baptistů. Http://bjb.cz/ [online]. [cit. 2012-06-12]. Dostupné z: http://bjb.cz/cs/bjb/nase-historie.
ALE:
Naše historie [online] WWW.BJB.CZ - Bratrská jednota baptistů v ČR. [cit. 2012-06-12 (tady to máte asi z generátoru citací - je to správně, ale klidně můžete psát český tvar 12. 6. 2012)]. Dostupné z: http://bjb.cz/cs/bjb/nase-historie.
11)
Výzkumnou otázku není třeba opakovat dvakrát - kap. Výzkumná otázka dejte do úvodu i s podotázkami.
V kap. Metodologie přidejte adekvaci metod. U dotazníkového průzkumu je minimum informací o respondentech a jejich počtu.
Ojedinělé překlepy - např. dopověď, nesprávně dvě tečky - míru.“., psaní čárek - Mimo zdobení stromečku, připravují rodiny pokrmy…
Méně logicky působí kap. Vánoční zvyky - obecně, kde je poměrně velký prostor věnován Velikonocům. Doporučuji přejmenovat kapitolku, nebo ty Velikonoce nějak přešoupnout.
Trochu zvláštně na mě působí sdělení Ve Velké Británii nenosí dárky Ježíšek, ale Father Christmas. Děti nedávají dopis, ve kterém si píší o dárky, za okno, ale hází ho do krbu. Poté dopis vyletí komínem a letí k Santovi až na Severní pól. - proč dopis letí k Santovi, když dárky nosí Father Christmas?
Grafy nepůsobí příliš přehledně - je dobré hodnoty nějak řadit, třeba od největší po nejmenší… Graf 3: Vyber vánoční zvyky (tradice, rituály), které se dodržují ve Vaši rodině každý rok je kvůli tomu dost cik-cak. Velice mě zaujala odpověď pomodlení před večeří - proč se modlí nevěřící a vůbec se nemodlí věřící?
12)
Formální stránka - nesprávné psaní mezer, např. Kormanika,Základné, dále rozkolu- 1054, není rešerže… Chybí kapitola Seznam literatury. Kap. Rešerše je velmi stručná a neplní pravou funkci literární rešerše, kterou je kritické zhodnocení literatury a pramenů. Do kap. Metodologie přidejte adekvaci metod, tedy to, jaké jsou výhody a nevýhody vámi použitých metod ve vašem konkrétním případě, jaké jsou vaše zkušenosti. U některých méně obvyklých slov je vhodné poskytnout čtenáři vysvětlení hned na prvním místě, kde se výraz vyskytuje, alespoň v poznámce pod čarou (např. myrom) - o kus dál pak píšete Při pomazání se používá olej myro - a pak vysvětlujete, o co se jedná. Čtenář může být zmatený - je to překlep? Jsou to různé oleje? Některé věty je třeba vylepšit přidáním slovesa - např. Např. dříve se stávalo, že až 1 rok zákaz vstupu do kostela - takto je to příliš heslovité. Podobně i zde: Modlitby pro odchod ze života-uvolnění duše, aby mohla odejít Soborování- pomazání členů církve pro jejich zdraví, i když nejsou nemocní. To je také slohově trochu slabší. Důležité - váš závěr sice shrnuje, ale nedává jednoznačnou odpověď na výzkumnou otázku, což je zapotřebí doplnit.
13)
Doporučoval bych pozměnit NADPIS vaší práce, aby více odpovídal obsahu, takto je to příliš obecné - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Mormoni. Čtenář pak z nadpisu neví, zda je to o jejich věrouce, historii…
Kap. Úvod je velmi strohá.
V kap. Literární rešerše se neuvádí zdroje pro vaši práci, ale kriticky se hodnotí dostupné publikované výzkumy. Na některých místech této kapitoly jste se pěkně rozjeli (např. Píše o tom, jak rozpoznat autoritářskou skupinu, co mají sekty společného s uznávanými církvemi., ale vy to před čtenářem tajíte (jak to rozpoznat, k čemu tedy autorka dospěla). Neberte to tak, že vaše Literární rešerše je na odpis - to vůbec ne, ale ať se tam objeví i to kritické zhodnocení.
Píšete o setkání s odborníkem přes sekty, ale tajíte, kdo to je.
Kap. Metodologie také není úplně špatná, jen nezačínejte naivní formulací Náš práce byla započata v ústředí Městské knihovny. Byly vybrány náhodné knihy…. Doplňte adekvaci metod, tedy to, jaké jsou výhody a nevýhody vámi použitých metod ve vašem konkrétním případě, jaké jsou vaše zkušenosti (malinko to tam i máte).
Ptám se, v čem je kap. Historie vzniku více Vlastní práce, než třeba kap. Metodologie.
jako příklad uvedl EzoTV na nejmenované televizní stanici. - tak k tomu aspoň něco napište, jinak čtenář asi moc v obraze nebude.
Doporučuji provést lepší strukturaci kapitol - začínejte vždy od obecného (např. kap. Charakteristika sekty je třeba dát někam více dopředu. Proč nemáte ve výzkumné části výsledky rozhovorů s mormony, ale jen s bývalým členem nebo odborníkem na sekty?
Kap. Shrnutí a závěr nedává odpověď na všechny vámi vytýčené výzkumné otázky - nemáte to dobře uspořádané, protože něco (např. Rozdíl mezi americkými a českými Mormony máte v praktické části, ale v závěru už to nediskutujete.
Doporučoval bych pro méně znalé čtenáře hned na začátku vysvětlit dva pojmy, a to Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a mormoni.
Formální stránka: nesprávně píšete velká a malá písmena (Mormon/mormon), psaní čárek (jsme získali důležité informace o tom jak definuje sekty), psaní i/y - např. Musel prý posílat několik žádostí, které se ovšem vždy nějakým způsobem ztratili z povědomí., není pokřetěni, ale pokřtěni, nesprávný pád s určitým slovesem - Pokud lidé přestávají proroka naslouchat (poslouchat/naslouchat, proroka/prorokovi) atd. atd. Oceňuji a chválím cizojazyčné publikace, i rozsáhlou bibliografii, ale je tam citace z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři?
Odkazy - chybí kurzíva!
14)
Doporučuji zpřesnit váš nadpis Křesťanství: Desatero Božích přikázání
Literární rešerše je OK.
Kap. Metodologie je naprosto nedostatečná. Chybí adekvace metod, zmiňujete různé dotazníky, nikde neuvádíte, jak jste je sestavovali, co obsahují, jejich návratnost, způsob zasílání atd. atd.
V části Teoretická část se některé pasáže opakují - spíše by bylo vhodné uvést, jaký vliv mělo Desatero např. na zákonodárství států v různých státech, resp. kulturách (tady by se hodilo uvést právě výhodnost vašeho výběru zemí), zda je univerzální, nebo není (včetně konkrétních příkladů)… Můžete čerpat z bohaté literatury :-)
Zkuste praktickou část trochu zpřehlednit.
Formální stránka - občasné překlepy: není snažší, dále uzavřé, Ghňané, psaní mezer za tečkou názor.Má-li, psaní čárek - např. Součástí výzkumu také bylo lehce přiblížit jak je tomu s Desaterem v Ghaně. atd. atd.
Chybí seznam literatury. Poznámky pod čarou nejsou podle normy.
Chybí citace z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři.
15)
V úvodu píšete Židovské náboženství je spojenou s řadou rituálů a tradic, které se po staletí v neměnné formě dodržují. Možná by bylo dobré doplnit, že je to pouze zdánlivé (ta neměnnost) - níže píšete, že zrovna Bar Micva pochází ze středověku, v biblické době neexistoval.
V kap. Metodologie nestačí uvést Pro zpracování teoretické části jsme využili metody studia odborné literatury a internetových zdrojů. Z toho se čtenář nic nového nedozví (jaká literatura, typy internetových portálů) - není přece důležité médium, ale obsah (to píši kvůli vašemu rozdělování na literaturu a internetové zdroje).
V kap. Metodologie by bylo dobré něco napsat o židovství v Rusku, konkrétně oblasti Krasnodar – Krasnodarský kraj.
Když píšete Také jsme měli v plánu navštívit Lauderovu školu - ne každý čtenář ví, co je to za školu - vysvětlete.
Kap. Literární rešerše je velmi dobrá, ale velmi zaměřená pouze na popis obřadu (jak ostatně na začátku kapitoly zmiňujete). Rozhodně ale nevěřím vašemu tvrzení: Literatura se ovšem nezabývá přímo tím, jakým způsobem je tento obřad přijímán samotnými mladými židy. Můžeme uzavřít sázku - když nenajdu vůbec žádnou literaturu, která by se zabývala přímo tím, jakým způsobem je tento obřad přijímán samotnými mladými židy, dostanete ihned zápočet. V opačném případě zápočet nedostanete. Platí?
U některých méně obvyklých slov je vhodné poskytnout čtenáři vysvětlení hned na prvním místě, kde se výraz vyskytuje, alespoň v poznámce pod čarou (např. tefilin, Vysoké svátky, v kap. Obřady předcházející Bar Micva je těch nevysvětlených pojmů habaděj, ale nejen tam).
V kap. Vlastní výzkum jednoznačně oddělte to, co je „celosvětové“ (pokud se to tak dá nazvat), co je „v Čechách“ a co je „v Rusku“, příp. „v Americe“ a nemíchejte to (nepřeskakujte).
Formální stránka:
Nedůsledně používáte velká a malá písmena (Židů/židů).
Něco je nadbytečné - např. Tato informace pochází od jednoho ruského respondenta. (jak jsme se dozvěděli od jednoho ruského respondenta)
Psaní mezer za čárkou a tečkou (např. M.A.Fishbane.) Hrubky - např. Dívky zaslali, čárky - např. Rodiče jsou často právníci nebo politici a tak si na přednesu velmi zakládají.
Nepoužívejte archaické -ti: 12-ti let.
Odkazy - chybí kurzíva! Internetové zdroje nejsou podle normy. Nerozumím odkazu „nem“. 2008. Maskil 7. Maskil - věstník židovské liberální komunity Bejt Simcha. [Online] duben 2008. http://www.maskil.cz/5768/7.pdf - co je to „nem“? Na začátku má být autor, pokud není uveden, tak aspoň název článku.
Ne takto:
FIŠER, Adam. 2001. Dingir. [Online] 11. červen 2001. http://www.dingir.cz/archiv/Dingir201.pdf.
Ale takto:
FIŠER, Adam Bar micva není jen obřad. [Online] DINGIR, 2/2001 (11. června 2001) [cit. 2. 8. 2012] Dostupný z: http://www.dingir.cz/archiv/Dingir201.pdf
V seznamu literatury se neuvádějí tituly.
Chybí citace z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři.
16)
Nezačínejte práci výzkumnou otázkou, ale ÚVODEM. Výzkumné otázky dejte do cíle práce.
Kap. Literární rešerše není kritickým zhodnocením literatury a pramenů. Většina z této kapitoly by se více hodila na jiné místo v textu (seznámení se s hnutím Hare Kršna)
Do kap. Metodologie přidejte adekvaci metod, tedy to, jaké jsou výhody a nevýhody vámi použitých metod ve vašem konkrétním případě, jaké jsou vaše zkušenosti.
Druhý odstavec (Počáteční fází bylo studium různých…) toho moc objevného neříká - čtenář se totiž nic nového nedozví (jaká literatura, typy internetových portálů) - není přece důležité médium, ale obsah (to píši kvůli vašemu rozdělování na literaturu a internetové zdroje).
Nezapomínejte, že píšete ODBORNÝ ČLÁNEK. Všechny formulace musí být nějak podložené - Vzhledem k tomu, že Hare Kršna není tak rozšířené jako je křesťanství či judaismus - jak je tedy toto hnutí rozšířené, počty…
V kap. Seznámení s hnutím Hare Kršna máte hned Zakladatel ISKCONu, ale tuto zkratku nijak nevysvětlujete. Nějak solidně to uveďte. Celá tato kapitola je strašně heslovitá. Jednotlivé podkapitolky (Zakladatel ISKCONu, Védy, Kršna, Karma, Reinkarnace, Mantra, Mahá mantra) pěkně uveďte a čtenáři ukažte jejich vzájemnou souvislost - takto to jsou spíše nějaké výkřiky do tmy. Podobně i kap. Vlastní práce hned začíná podkapitolkou Farma Krišnův Dvůr, ale čtenář může hodně tápat, proč začínáte psát o nějaké farmě. Každá kapitola i podkapitola musí mít nějaké pěkné uvedení. Píšete, že v Indii hnutí je zde v širokém podvědomí obyvatel - je to tak opravdu? Můžete to dokladovat nějakými čísly?
Formální stránka:
Některé pasáže slohově upravte - např. Jiní se jim a zase obloukem vyhýbají, - a je nadbytečné.
Psaní čárek - např. Místem, kam jsme zamířili se stal statek Krišnův Dvůr u Benešova.
Nepoužívejte archaické -ti: 25- ti letý
Práce nemá poznámkový aparát (publikace uvedené v kap. Seznam použitých zdrojů nejsou označené v textu. Tam jsou jen Hare Kršna: Oficiální stránky Hnutí Haté Krišna. [online]. 2007 [cit. 2012-05-28]. Dostupné z: http://www.harekrsna.cz/cvs/menu/filozofie/zakladatel_iskconu/zivot , resp. odvozeniny - není to citace podle normy: Na začátku má být autor, pokud není uveden, tak aspoň název článku.
V seznamu literatury se neuvádějí tituly.
Závěr nedává odpověď na všechny výzkumné otázky (kde je ten rozdíl mezi muži a ženami, jak je to s tou výukou?)
Chybí citace z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři.
17)
V kap. Metodologie chybí adekvace metod, tedy to, jaké jsou výhody a nevýhody vámi použitých metod ve vašem konkrétním případě, jaké jsou vaše zkušenosti.
V kap. Úvod a cíl píšete, že jste se zaměřili i na rodinnou soudržnost, protože rodina patřívá mezi nejbližší. - v literární rešerši ovšem toto téma nijak nediskutujete, spíše se zabýváte pouze tou více formální soudržností (organizace).
Jak máte kap. Islám a její podkapitoly, tak to je určitě fajn, ale nějak mně tam uniká hlavní cíl práce - SOUDRŽNOST. Píšete o historii, o 5 pilířích, ale vším tím se musí jako červená niť vinout hlavní cíl práce a výzkumná otázka. Nevine. V celé práci je téma soudržnosti velice málo zmíněno - doplňte to klidně i další odbornou literaturou na toto téma. To geografické hledisko je také hodně upozaděno - je soudržnost vyšší u muslimů v ČR nebo v muslimských zemích, nebo se to takto nedá vůbec brát? Jinak závěr na výzkumné otázky celkem odpověď dává, ale chtělo by se trochu více se tématicky rozepsat předtím.
Formální stránka:
Na semináři jsme se domlouvali na způsobu citací „pod čarou“ - tedy prostřednictvím WIKI do dvojitých závorek.
Psaní velkých a malých písmen - např. České Republiky, dále po II. Světové válce, psaní mezer - např. Vzhledem k tomu,že, nebo (Indonésie, Indie,…)Významné, občasné překlepy - např. z veké části, psaní čárek - Trvaly na tom, že jediné co může muslimy zachránit je doslovný návrat ke Koránu., hrubky - např. hranice Osmanů se zastavili atd. atd.
Máte nejednotnost v psaní Muhammad / Mohammad.
Některé formulace nedávají příliš smysl - např. Alláh Muslimové jsou z velké části příslušníci dvou hlavních islamistických větví
18)
Práce není vůbec špatná, ale po formální stránce je třeba podniknout zásadní kroky k vylepšení - úplný hokej máte v psaní velkých a malých písmen, např. z pohledu Alžírských migrantů, dále co se provdala za alžířana, dále Původem češka, dále s Tureckými migranty atd. atd.
V některých větách chybí sloveso - např. Mezi hlavní důvody emigrace xxx: společenské poměry v Alžírsku a Kabýlii… atd.
Psaní čárek - např. Je to vlastně jediné co jsem praktikovala. atd.
My jsme emigrovali vers. Potom jsme se už napořád vrátily atd.
Některé poznámky pod čarou nemají kurzívu.
Nenašel jsem u vás citaci z databáze odborných časopisů. (Pokud ji tam máte, připište k bibliografické citaci, že jste to získali prostřednictvím té a té databáze.) Mně šlo o to, abyste si vyzkoušeli pracovat s plnotextovými databázemi recenzovaných časopisů, které předplácí ČZU nebo třeba knihovna. V těch databázích je obrovské množství informací, které někdy zůstávají ležet ladem.
Údaj o databázi jsem myslel třeba takto:
BRUSIS, Martin, Ethnic Rift in the Context of Post-Communist Transformation: The Case of the Slovak Republic. International Journal on Minority & Group Rights. 1997, 5, s. 3-31. Databáze EBSCO, dostupná ze stránek Městské knihovny v Praze (nebo dostupná ze stránek infozdroje.czu.cz)
19)
Po obsahové stránce považuji práci za velmi zdařilou, po formální stránce je třeba ještě něco brousit:
Hrubky - Jsou Češi nábožensky snášenlivý, dále když se je křesťané snažily obrátit, dále v České Republice atd.
Překlepy - otázkuohledně, zhora atd.
Psaní % s mezerou, psaní mezer - potratů)neřešily.
V práci chybí kap. Seznam literatury, řazený abecedně.
Nenašel jsem u vás citaci z databáze odborných časopisů. (Pokud ji tam máte, připište k bibliografické citaci, že jste to získali prostřednictvím té a té databáze.) Mně šlo o to, abyste si vyzkoušeli pracovat s plnotextovými databázemi recenzovaných časopisů, které předplácí ČZU nebo třeba knihovna. V těch databázích je obrovské množství informací, které někdy zůstávají ležet ladem.
Údaj o databázi jsem myslel třeba takto:
BRUSIS, Martin, Ethnic Rift in the Context of Post-Communist Transformation: The Case of the Slovak Republic. International Journal on Minority & Group Rights. 1997, 5, s. 3-31. Databáze EBSCO, dostupná ze stránek Městské knihovny v Praze (nebo dostupná ze stránek infozdroje.czu.cz)
V poznámkách pod čarou často chybí kurzíva. Některé pasáže máte duplicitně - Na otázku zda považuje Islám a islamizaci včetně výstavby mešit za hrozbu, odpověděl: „Problematika islámu… Některá slova nedávají moc smysl - Oslovili jsme Arcibiskupství pražské jako nejvyšší českou katolickou církevní aktivitu - proč nejvyšší aktivitu?
20)
Stále nemáte uvedenou adekvaci metod. V použitých zdrojích se jednotlivé tituly nepřekládají (překlad můžete dát do závorky, ale musí to být dohledatelné podle původního názvu). Jak máte citaci z časopisu Global Buddhismus, tak tam uvádějte citaci, jako by to bylo z časopisu - že je to prostřednictvím databáze tam můžete dát třeba do další dostupnosti.
21)
Velmi pěkné!
22)
Z práce už mám dobrý dojem, jen po formální stránce - občas nemáte správně čárky.
23)
Práce je už podstatně lepší, ale je nutné ještě udělat pořádně literární rešerši, aby byla skutečně kritickým zhodnocením literatury a pramenů. Kap. Metodologie stále nemá adekvaci metod (výhody a nevýhody použitých metod ve vašem konkrétním případě). Práce neobsahuje citaci z nějakého odborného časopisu, který je v databázi odborných časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři. V kap. Vlastní práce je strašně velký skok od stručné charakteristiky křesťanství a judaismu hned ke svatbě. To je třeba nějak uvést a mnohem lépe propojit. Proč máte jako nadpis stejné úrovně Rituály a Pohřby, zatímco např. Křest máte jako podmnožinu Rituálů. Kap. Praktická část nechť není jen přepisem rozhovorů, ale pěkně si s čtenářem povídejte! Podobně i kap. Závěr se nebojte rozepsat. Po formální stránce také není možné ještě vyjádřit úplnou spokojenost - v práci je stále dost chyb (jednou píšete jsme se zaměřily, jinde jsme použili, dále motlitba atd.
24)
Po obsahové stránce považuji práci za velmi zdařilou. Malé drobnosti k formální stránce, které si tam ještě opravte - nikdy se nepíše zda-li, ale vždy zdali a pak pozor na hrubky - Církve pravoslavné, které se od katolické církve odloučili, dále Vyplívá, psaní % s mezerou. V poznámkách pod čarou nemáte kurzívu. To vše si ještě před příchodem pro zápočet opravte (to myslím zcela vážně), ale do systému jsem to už zapsal.
25)
Práce se mně jeví jako mnohem lepší, ale stále jako ne ještě zcela hotová. Po změně názvu oproti minulé verzi jste zapomněli podobně upravit i literární rešerši. Ta se týká jen baptistů, o katolicismu tam není vůbec nic. Navíc některé obraty vyloženě do literární rešerše nepatří - říkali jsme si na seminářích, že to není obsah knih, ale kritické zhodnocení literatury a pramenů. K referátovému stylu určitě patří O baptistech se můžeme dočíst v knize „Baptistické zásady, jejich kořeny a okolnosti vzniku“, která je řazena do tří podkapitol…. V metodologii uvádíte např. Tato technika předpokládá, že část otázek je předem připravena dle konceptualizace - proč se tam ten koncept neobjevil? Čtenář je tak ošizen. Doporučuji ještě trochu zpřeházet kap. Rozdíly mezi baptisty a katolíky, abyste postupovali od obecného ke konkrétnímu (a udělali tam ev. i nějaké podkapitolky). Toto pořadí - Křty, Počet věřících, Hierarchie, Odlišné pojetí církve, Otázka financování, Přístup k alkoholu není zdaleka ideální (pojetí církve, hierarchie spolu určitě souvisí, podkapitola by mohla být otázka financování, ale pak k tomu alkoholu je přece jen velký skok. Ještě připomínka k databázím - to jste mě asi špatně pochopili, měla to být databáze odborných časopisů.
26)
Práci považuji za pěknou a již téměř hotovou. Je třeba jen dotáhnout tyto věci: Kap. Teoretická východiska nemá pořádný úvod - nejde rovnou začít podkapitolkou Židovské svátky, ale čtenáři to musíte nějak vysvětlit, proč pro teoretická východiska jsou nejdůležitější Židovské svátky, když s nimi vlastně začínáte. Sdělte čtenáři, proč máte právě tyto kapitoly a právě v tomto pořadí - Židovské svátky, Židovské stravovací zvyklosti, Rodina, Jeruzalém. Postupujete od obecného ke konkrétnímu? (Rozdělení kap. Židovské svátky na podkapitoly svoji logiku určitě má, tam je to přehledné, u ostatního už trochu méně. V textu je pár chybiček - např. V praze: - v tomto odkazu vám chybí i kurzíva :-)
27)
Práce je pěkná, ale kap. Metodologie mně trochu kalila jinak dobrý dojem - kapitola není napsaná vyloženě špatně, ale za srdce také nechytá.
28)
Pořád jsem si lámal hlavu, kde jste vzali to pomazání myrom - o tom už jsem psal minule (myrom/myro). Asi jsem na to přišel - máte to ze slovenštiny. Česky by to mělo být pomazání myrem :-) Přestože považuji práci za téměř hotovou, je třeba napsat nějaký úvod ke každé kapitole, resp. podkapitole. Máte nadpis Teoretická část a pak hned píšete Sedm svátostí církve: křest, biřmování, …. To by se čtenář mohl vylekat! Podobně je to i v kap. Praktická část, kde hned začínáte Věkové rozmezí 15-20 let. Jinak by to bylo OK (když ovšem odmyslím chybějící kurzívu v poznámkách pod čarou a v odkazu The seven sacraments of the Catholic faith. chybějící název časopisu.
29)
Už by to bylo úplně hotové, ale nenašel jsem u vás citaci z databáze odborných časopisů. (Pokud ji tam máte, připište k bibliografické citaci, že jste to získali prostřednictvím té a té databáze.) Mně šlo o to, abyste si vyzkoušeli pracovat s plnotextovými databázemi recenzovaných časopisů, které předplácí ČZU nebo třeba knihovna. V těch databázích je obrovské množství informací, které někdy zůstávají ležet ladem.
Údaj o databázi jsem myslel třeba takto:
BRUSIS, Martin, Ethnic Rift in the Context of Post-Communist Transformation: The Case of the Slovak Republic. International Journal on Minority & Group Rights. 1997, 5, s. 3-31. Databáze EBSCO, dostupná ze stránek Městské knihovny v Praze (nebo dostupná ze stránek infozdroje.czu.cz)
30)
Minule jsem namátkově vypisoval chyby, ale vy jste neopravili ani ty - někde máte Židů, jinde židů, dále Dívky zaslali. Projděte si to ještě. Dál jsem to nehodnotil. V seznamu literatury se neuvádějí tituly.
31)
Už by to skoro bylo, jen přeformulujte naivní formulace Prvním místem, kde jsme hledali odpovědi na otázky, byla knihovna. O hnutí Hare Kršna jsme toho v ní moc nenašli. Když už se nějaká kniha hnutí věnovala… nebo Většina dalších článků byla v popisech denního režimu velice stručná a nenabízela více, než je uvedeno výše, proto jich více neuvádíme a přecházíme k našemu vlastnímu zkoumání.
V literární rešerši uvádíte článek z Časopisu Sedmička - v seznamu literatury ale není.
Ty přílohy nejsou špatné.
32)
Práce tak úplně na výstavu není. Ještě než se objevíte s nějakým zapisováním, tak si ještě jednou projeďte překlepy a chyby - např. trvalý pobit. Někde vytváříte historické mýty - V roce 1971 se východní Pákistán odtrhl od Indie - neodtrhl se od Indie, ale od západního Pákistánu.
33)
Tak to je už po formální stránce jiné kafe - kdo to z vaší skupiny opravoval?
34)
Jen si opravte rešerže - je to totiž rešerše.
35)
Asi si nějak nerozumíme s použitím databáze - měla to být databáze odborných časopisů. (Pokud ji tam máte, připište k bibliografické citaci, že jste to získali prostřednictvím té a té databáze.) Mně šlo o to, abyste si vyzkoušeli pracovat s plnotextovými databázemi recenzovaných časopisů, které předplácí ČZU nebo třeba knihovna. V těch databázích je obrovské množství informací, které někdy zůstávají ležet ladem.
Předpokládám, že jste měly s prací dost práce - pak ale máte kap. Praktická část cca na 10 řádků, což je strašný nepoměr oproti zbytku celé práce. Jak jste vyhodily ty rozhovory, to je škoda - dejte je do příloh.
geografie_nabozenstvi_ls_2012.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1