obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2016:odevzdavani_praci

Odevzdávání prací – Geografie náboženství 2016

1. termín do 15. května 2016 (zapište se: jména + odkaz na práci). Práce budu opravovat v pořadí, jak se zapíšete

 1. Zuzana Godočíková, Anna Sviridova, Kateřina Šimonová, Judaismus21)
 2. Archakova Leila, Braun Mariia, Ionova Nadezda, Fleglová Nicola, Mormoni2)
 3. Zlata Kopecká, Kristýna Nitschová, Aneta Tellingerová, POZOR – rozšířené použití časopisů z databáze (2) Judaismus3)
 4. Lucie Křížová, Aneta Veselá, Petra Wernerová, POZOR – rozšířený geografický aspekt, rozšířené použití časopisů z databáze (4). Buddhismus6 4)
 5. Markéta Hlaváčová, Gaiane Ispirian, Anastasia Orekhova, Valeria Borisova, Buddhismus5)
 6. Tereza Aišmannová, Tereza Kůtová, POZOR – rozšířený geografický aspekt, rozšířené použití časopisů z databáze (3). Buddhismus3 6)
 7. Hana Čelustková, Michaela Drozdová, Martin Procházka, Alina Tsiuleneva POZOR – rozšířené použití časopisů z databáze (6). Islám27)
 8. Tereza Drábečková, Karolína Junková, Adéla Kubešová Pravoslaví 8)
 9. Doboš, Šmídová, Jirmanová, Pekárková, Černá Islám4 9)
 10. Adéla Maťáková, David Augustin, Michaela Sýkorová, Erik Demi POZOR – rozšířené použití časopisů z databáze (2). Hinduismus13 10)
 11. Fourová, Plochová, Vávra POZOR – rozšířený geografický aspekt (4), rozšířené použití časopisů z databáze (3). Judaismus1 – Průběh svátku pesach11)
 12. Marek Brzák, Adéla Bydžovská, Filip Hlaváček, Kristýna Mikulenková Římskokatolická církev 1 12)
 13. Karolína Barchánková, Tereza Neuwirthová, James Hron, POZOR – rozšířený geografický aspekt, rozšířené použití časopisů z databáze (4). Římskokatolická církev 001 13)
 14. Jakub Kovář, Tomáš Matz, Michael Řehák POZOR – rozšířený geografický aspekt, rozšířené použití časopisů z databáze (3). Islám14)
 15. Kateřina Kolářová, Dalibor Straka, Adéla Strnadová, David Laho POZOR – rozšířené použití časopisů z databáze (2). Svědkové Jehovovi15)
 16. Černý Milan, Hořenín Jan, Tulej Jiří POZOR – rozšířené použití časopisů z databáze (2). Islám316)
 17. Karolína Hladká, Aneta Nekolná, Václav Vondrášek, POZOR – rozšířený geografický aspekt (3), rozšířené použití časopisů z databáze (4). Hinduismus217)

2. termín odevzdávání prací
Počet shlédnutí: 39

1)
Tak takhle by to určitě nestačilo: práce bude ještě potřebovat mnoho vylepšení a změn. Vaše práce musí začínat úvodem, a ne výzkumnými otázkami – ty mají být v cílech práce. Literární rešerše je velmi strohá a nezohledňuje výzkumné otázky tak, jak jsme si říkali. Kap. Metodologie neobsahuje adekvaci metod.
Kap. Vlastní výzkum je úplně mimo – kolikrát jen jsem opakoval, aby výsledky výzkumu nebyly jen přepisem rozhovorů…
Kap. Závěr práce nesleduje výzkumné otázky. Formální stránka: občasné překlepy (např. připravě, dále korespodence atd. Psaní čárek – např. Dalším typem dotazování, který byl hojně využit jedná-li se o informátory z Izraele byla e-mailová korespodence atd. atd.
Citace jsou úplně mimo normu, internetové citace – kolikrát jen jsem opakoval, že samotné URL stránky napsat nestačí! V textu nejsou průběžné citace, nemáte citaci z databáze odborných časopisů!!!
2)
Nadpis práce neodpovídá cílům a obsahu práce. Kap. Literární rešerše by měla mnohem více kopírovat zvolené výzkumné otázky. Do této kapitoly také nepište o přínosu jednotlivých zdrojů – Největším přínosem ale byla webová stránka samotné církve, kde jsme nalezli spoustu důležitých informací týkajících se života mormonů. Podobně i Dalším zdrojem pro naši práci se stala studie. Je pěkné, že jste použili výzkum studentů oboru HKS z minulých let, ale do literární rešerše se moc nehodí přepis rozhovorů – Já jsem vlastně byla díky babičce vždycky věřící…, spíše tam dejte, co vaši spolužáci vyzkoumali.
Nepište v kap. Metodologie o metodě čtení knih (Analýza dokumentů) – při psaní odborného textu se zcela automaticky předpokládá, že si k tématu něco přečtete.
Chybí pasportizační údaje respondentů v kap. Metodologie.
Doporučuji lepší strukturaci práce podle výzkumných otázek – např. máte kap. Tradice a svátky, ale není poznat u oslav Vánoc a Velikonoc, jak je to mormonů a jak u ostatních Američanů. Opravte kap. Konvertace na Konverze.
V závěru více popište ty rozdíly (Malé rozdíly, na které jsme narazily…). Snažte se vyvarovat subjektivním formulacím (pokud píšete jsou velmi zajímavé, tak napište proč).
Píšete: U nás je hledání předků je náročnější - databáze totiž nejsou veřejné. To ale není pravda – spousta matrik je digitalizovaných (podívejte se, jak to vypadá – ZDE, ostatní jsou bez problémů přístupné v archívech).
Formální stránka: některé pasáže působí neobratně – např. O konvertaci členů do Církve, někde jsou hrubky – Reakce respondentů byli založeny, překlepy – jediná na světe, dále v cíkrvi atd. atd. Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady? Tisíce se v českém textu nepíší takto: 53.000 atd. Citace nejsou vždy podle normy (kurzíva), nemáte citaci z databáze odborných časopisů!!!, abecední řazení zdrojů…
3)
Práce vypadá pěkně, ale některé věci ještě můžete dotáhnout. U kap. Chanuka zkuste připsat něco na úvod, ať to není pro čtenáře takový skok. Kap. Závěr je docela dobrá, jen se ty rozdíly (v České republice, Izraeli a Německu) pokuste dát ke každé podkapitole (někde to máte). Formální stránka: Jen občasné nedodržení typografických zásad (např. mezery – n . l., 113 - 118), psaní čárek – Žáci, kteří chodí do této školy se naučí základy judaismu a hebrejštiny., psaní uvozovek (používejte české). Slovo mikve je lepší neskloňovat (nepoužívat mikvi). Naopak města skloňujte – chrám v Seesen, jména také – napsaná Jaroslavem Ignatius Vokounem. Nepíše se Česká Republika, ale Česká republika. Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje (Židé v Česku [online]. Wikipedie) Píšete Jaroslav Ignatius má ve své knize…, ale to píše Vokoun, Jaroslav Ignatius jsou křestní jména.
4)
POZOR – rozšířený geografický aspekt, rozšířené použití časopisů z databáze (4). Čtyři časopisy z databáze jsem v práci nenašel. Doporučuji vylepšit kap. Úvod a cíl práce – ať to jde od obecného ke konkrétnímu, ale pěkně plynule. Výzkumnou otázku jste tam frkli jen tak, napište, že je hlavním cílem práce dát odpověď na výzkumné otázky…
Jak píšete v kap. Literární rešerše že Wojtek Kossowski se významem stúp zabývá ve svém článku č.6/2002, tak je to neobratně formulováno, protože článek nemá přece číslo 6/2002. Nepoužívejte dva způsoby citace v jednom článku ((GAMPERT, V. Moudrost a umění starých Indů, s. 107)). To, jak jste představili výsledky výzkumu Kateřiny Pechočové, tak představte podobně i ostatní publikace v kap. Literární rešerše. Oddíl Eva Seegers je vyloženě odbytý, ale i ostatní potřebují vylepšení. Je třeba dodržet propojení s výzkumnými otázkami.
Kap. Buddhistické stúpy ve světě pojednává pouze o 3 zemích, svět je přece jen rozsáhlejší :-)
Popis jednotlivých stúp je značně nevyrovnaný – pokuste se stejný rozsah dát i Německu a Tibetu.
Kap. Závěr ukazuje, že si práci po sobě ani nepřečtete, protože jinak byste nemohli psát o Španělsku (Cílem této práce bylo zjistit, jak rozdílné je vnímání buddhistických stúp v České republice, Španělsku a Tibetu.) O Německu v závěru není ani ťuk.
Formální stránka – nejsou dalajámové, ale dalajlámové, dále odpovědmi, dále s/se – Korespondence byla vedena s Sabine Teuber, náboženství s malým písmenem (Buddhismu / buddhismu)… Poměrně dost překlepů – např. Rozhovor byl vedel, dále ve světe, dále republikce atd. atd… Psaní čárek – např. studie dokumentů zabývající se, jak samotným Buddhismem, tak i studií stúp, dále Buddha své žáky učí, rozpoznávat podstatu mysli, jelikož všechno na světě je pomíjivé. atd.
Vzpomeňte si na semináře – kapitolu by určitě mělo tvořit více odstavců (Buddhismus v ČR).
Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje.
Citace jsou hodně mimo normu (kurzíva, citace časopisů z databáze…).
5)
Je třeba změnit nadpis, aby přesněji odpovídal obsahu práce. Podobně je třeba i změnit kap. Úvod a cíl práce – tady píšete o buddhismu obecně, ale tato kapitola má přece ukazovat, co bude následovat v práci.
Literární rešerši máte docela pěknou, ale dělejte menší odstavce (použití zpětných lomítek – \\), když píšete o dalším dílu. Tady mám na mysli především 1. odstavec kap. Literární rešerše, kde je třeba oddělit antiku a buddhismus v západní společnosti v polovině 19. století. V druhém odstavci máte špatně uvozovky (měkká alternativa globalismu „používá termín „neobuddhismus“). Jak mám rozumět větě prvním centrem tibetského buddhismu na evropském kontinentu se stal suterén v historické Kodani.?
V kap. Metodologie zmiňujete kvantitativní data, ale vůbec je v práci nepoužíváte. Říkali jsme si, že kvalitativní výzkum má navazovat aspoň na nějaké kvantitativní údaje (např. počet buddhistů celosvětově, v západní Evropě, v ČR, v Burjatsku, …).
Píšete, že rozhovory byly provedeny se čtyřmi respondenty, ale pak vám tam nějak zmizel druhý rozhovor. Stojí za úvahu první odstavec z kap. Praktická část dát do kap. Metodologie.
Formální stránka: nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. 13.století, dále kultury,proto atd. Drobné překlepy a chyby – např. v Nepále, dále budhisté, není odprostěna, ale oproštěna, dále nejdůležitejšími, meditujicí, vlasnostmi atd. atd. Některé formulace je třeba změnit, aby byly více české – např. Tomuto náboženství se dostalo zveřejnění až v šedesátých letech dvacátého století.
Praktická část vůbec není špatná, je dobře, že v textu necháváte promluvit respondenty, ale někde máte špatně odkazy – např. Mimo to v Buryatsku existuje velké množství buddhistických chrámů. Pan Čojbonov Matvej Rabdanovič, který je farářem, nám sdělil, že typickými duchovními praktikami buddhismu jsou zde každodenní modlitby v chrámech, kde se čtyřikrát za rok uskutečňují také velké a významné bohoslužby. Podtržené jsou chyby, farář u buddhistů není, ale hlavně za tímto sdělením máte citaci NYDAHL, Ole. Jak se věci mají: [současný úvod do Buddhova učení]. Nové, přeprac. a rozš. vyd. Brno: Bílý deštník, 2007. IS. Sdělil vám to tedy farář, nebo je to z knihy?
Kap. Závěr vůbec nezohledňuje geografický aspekt. Tvrzení Klášterní buddhistické vzdělání s přijetím slibu celibátu není totiž vhodný způsob života na Západě. je možná podle Nydahla, ale proč je tedy i mezi lidmi na Západě zájem o klášterní život v buddhistických chrámech?
Kap. Zdroje není podle normy, chybí kurzíva, není to seřazené podle abecedy…
6)
Na první pohled je vidět značná odbytost po formální stránce – hned nadpis práce BODHI PATH je špatně naformátovaný, obsahově totožný nadpis pak máte v práci ještě jednou, v jiném nadpisu máte Karma Kagjů, ale hned v dalším řádku máte Karma Kagjü, jinde je v nadpisu Tibetský buddhismu
Nadpis práce je třeba zpřesnit, kap. Úvod a cíl práce je třeba vylepšit – tato kapitola má přece ukazovat, co bude následovat v práci. Vaše práce se primárně přece nezabývá buddhismem, čtvrtým nejrozšířenějším náboženstvím na světě, ale jen určitým výsekem z buddhismu! Nemohu se dopočítat použití 3 časopisů z odborné databáze.
Kap. Literární rešerše nemá všechny části vyrovnané – např. odstavec Budhistické skupiny a centra v České republice moc neukazuje, k čemu autor dospěl. Na konci zmiňujete rychle rostoucí ničirenský kult, aniž byste vysvětlili, co to je.
V kap. Metodologie jsou nedostatečné pasportizační údaje respondentů – i když si přáli zůstat v anonymitě, je třeba je dostatečně představit. Samotná jména nemusí být důležitá. Píšete: Do obou zemí byly zaslány otázky shodné…, ale nijak je nespecifikujete.
Kap. Praktická část začíná dobře, ale někde jsou přílišné skoky: z kap. Buddhismus skočíte bez jakéhokoli vysvětlení ke kap. Tibetský buddhismus (je dobře, že to máte aspoň v tomto pořadí – od obecných věcí ke konkrétním). Bylo by dobré předem napsat, že docházelo k dělení a vzniku různých proudů buddhismu…
Píšete, že u nás je buddhismus docela rozšířenou formou náboženství – kde to máte podepřené nějakými čísly? Říkali jsme si, že kvalitativní výzkum má navazovat aspoň na nějaké kvantitativní údaje…
Kap. Bodhi Path Německo a USA ať není jen přepisem rozhovorů. Toto geografické rozšíření je trochu odbyté.
Dost významná chyba: Štrasburk není v Německu :-(
Kap. Závěr lépe strukturujte podle výzkumných otázek. Takhle závěr jako zlatý hřeb vaší práce úplně není.
V kap. Seznam literatury se držte více podle normy, takže spíše než SNELLING, John. Buddhismus. Nakladatelství Ikar Praha, a. s., rok 2000, můžete psát: SNELLING, John. Buddhismus. Praha: Ikar, 2000. ISBN 80-7202-616-X. Klidně můžete doplnit i počet stránek.
Formální stránka: není Budhistické, ani reinkarace, další překlepy – např. theravádovy. Shoda větných členů – např. oproti pravidelných setkáních, psaní čárek (buddhisté žijící v centrech, jsou převážně lidé středního věku) atd. atd.
V českém textu pište vše česky (pokud je to možné), pod čáru dávejte originál – „Everybody is welcome here.“
7)
S touto prací ještě budete mít dost práce.
Proč máte v práci dvakrát výzkumnou otázku? Trochu rozšiřte kap. Úvod a cíl práce, jinak tato kapitola ale smysl dává.
Výzkumné otázky musí být jasné. Píšete: Dodržuje se zákaz alkoholu?, ale tam musí být kde, u koho (takhle ani není jasné, jestli u muslimů, židů…).
Kap. Literární rešerše je zcela nedostatečná. Znovu si přečtěte doporučení – jednotlivé práce mají různou váhu, a když začínáte bakalářskou prací a končíte webem Eurabia.cz, tak to není úplně OK. Tato kapitola také musí mnohem více kopírovat výzkumné otázky.
Podobně nepostačuje i kap. Metodologie.
Kap. Praktická část je třeba lépe strukturovat. Pěkně jste začali od pilířů islámu, ale pak máte příliš velký skok ke kap. Zákaz alkoholu. Nikdo se tak nedočte, proč právě tento zákaz je mezi muslimy tak častý (bylo to tak vždycky? – nebylo!, je to všude?, odkud se to vůbec vzalo?). Podobně i dále v kap. Zákaz vepřového masa. Tyto stěžejní části vaší práce vůbec nevysvětlujete.
Nedopočítal jsem se 6. publikace z databáze odborných časopisů.
V práci se úplně vyhýbáte kvantitativním údajům.
Vaše práce vůbec nemá kap. Seznam literatury, což je tak trochu (spíše více) lajdáctví.
Ať je kap. Závěr zlatým hřebem vaší práce.
Formální stránka: psaní velkých a malých písmen – takzvanou Halal stravou (podobně by bylo malé písmeno třeba takzvanou mléčnou stravou). Velkými písmeny ostatně i jinde dost plýtváte – např. Čtvrtým pilířem je Pouť, Hadždž., dále České Republice, dále Islámské tradice atd. atd. Není pakistánského, ale pákistánského. Není Univerzity Karlov, ale Univerzity Karlovy. Jednou píšete sunité, jinde zas sunnité. Další chyby: potomky Muhammadovi rodiny atd.
8)
Kap. Literární rešerše je třeba výrazně rozšířit (o tom jsme mnohokrát mluvili na seminářích) – nestačí napsat O tom pojednává i autor Pavla Toufara ve své knize s názvem Velikonoce, kde se snaží ukázat většinu aspektů tohoto svátku. Je třeba napsat něco velmi konkrétního, k čemu autor dospěl. To platí i pro ostatní publikace. Mimochodem: skutečně si myslíte, že se autor jmenuje Pavla Toufara? V této kapitole vůbec nediskutujete podotázku Mění se na základě geografické polohy a změny státu nějaké zvyky, tradice?
V kap. Metodologie zmiňujete kombinaci kvalitativních i kvantitativních metod. V práci jsem nenašel žádné kvantitativní údaje ani k ČR, ani k Ukrajině (počty věřících, podíly…). Doplňte pasportizační údaje respondentů, zcela chybí adekvace metod…
Není úplně přesné …pravoslavná církev se poté orientovala a rozmáhala především ve východních částech Evropy. – tam se totiž rozmáhala i předtím. Kap. Velikonoce je příliš velkým skokem: píšete o pravoslaví, spisech svatých Otců a najednou beze slova vysvětlení tam máte Velikonoce, a navíc téměř výhradně heslovitě. Pokuste se tuto kapitolu lépe strukturovat a také propojit s kap. Osobní setkání s respondenty z Ukrajiny. V této části vůbec nemáte žádné citace z další literatury, i když materiálů můžete najít dost a dost.
V kap. Závěr se více soustřeďte na zevšeobecnění zkoumaného jevu, než na samotné respondenty (Oba dva respondenti neujasnili názor, proč jsou právě Velikonoce nejvýznamnějším svátkem pro pravoslavné. Respondentka paní Lubov, uvedla, že se tímto způsobem scházejí se svými nejbližšími.).
Formální stránka: občasné překlepy – např. Nanebebstoupení, někde nedopisujete konce slov – např. na jeh smrt, dále protože se oslavu právě…. V češtině se nepíše Methoděj, ale Metoděj. Nazývat článek jako Artikl je značně neobvyklé.
Nemáte citaci z databáze odborných časopisů!!! Citace nejsou podle normy (kurzíva).
9)
Kap. Úvod není špatná, ale chybí tam trochu to shrnutí, o čem práce bude. Pokuste se nějak rozumně vysvětlit, proč jste vybrali právě Sýrii a Irák ke srovnání s ČR a navzájem.
Některé části Literární rešerše dobře navazují na výzkumné otázky, jinde je to více než sporné – např. Po vzniku Irácké republiky byly v roce 1958 styky znovu navázány na úrovni velvyslanectví a byl zřízen československý zastupitelský úřad v Bagdádu.: jak to souvisí s modlitbou? Podobně i Všeobecně se tímto tématem zabývá… – jakým tématem? Jak to souvisí s modlitbou? O té se zmiňujete velmi málo. Takže: Literární rešerše musí kopírovat výzkumné otázky a podotázky, což ve vašem případě moc nedělá.
V kap. Metodologie vynechte bezobsažné věty (např. Hlavním zdrojem informací se stal internet, kde se nachází několik zajímavých odborných článků a knižních publikací.). Internet je médium, pomocí kterého můžeme získat informace. Asi analogicky nikdo nenapíše nejvíce nám pomohl papír, na kterém bylo napsáno mnoho užitečných informací.
Nepište Pro náš výzkum použijeme kvalitativní výzkumné metody, protože jste je už použili.
V práci jsem nenašel žádné kvantitativní údaje.
V kap. Modlitba je velká škoda, že citujete pouze jediného autora. Není to pak moc objektivní.
V kap. Vlastní výzkum dejte stejný prostor ostatním respondentům, jaký jste dali paní Sáňkové. Zároveň v této kapitole použijte i další citace z literatury. Kap. Závěr není nic moc, má se přece držet výzkumných otázek. Hlavně to má být ozdoba celé práce.
Kap. Zdroje není podle normy (kurzíva), podobně poznámky pod čarou, v seznamu nemáte všechny zdroje použité v práci, zdrojů je celkem málo, ale každopádně tam nemáte citaci z databáze odborných časopisů!!!
Formální stránka: nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. B. A.Brikciuse, dále atd.Také. Nepoužívejte místo uvozovek dvě čárky.
Nejednotné psaní cizích slov – jednou máte šarí'a, jinde zas šaría, dále Muhammed x Mohamed, Alláh x Allah, islám / Islám… Překlepy – jak chcete dát dceru ateismu? (A nedávejte své dcery polyteistům nebo ateismům…). Dále: Doba, v niž lze (není niž, spíše by se hodilo: Doba, během které lze…). Velké svátky nejsou LD, ale Íd. Psaní čárek – např. Každý muslim, jak muž tak i žena, velká písmena – boha atd. atd.
10)
Kap. Literární rešerše není špatná, ale ještě by to chtělo nějak ošetřit výzkumnou podotázku česká jídla a hinduisté.
V práci jsem našel jen velmi málo kvantitativních údajů, ty obecné jsou navíc popletené: Nejvíce hinduistů žije v Indii, v Nepálu a také na Mauriciu. Pomíchaná jsou zde absolutní a relativní (procentuální) data – co se absolutního počtu týká, tak není moc chytré srovnávat miliardovou Indii a miliónový Mauricius. To je třeba vysvětlit a opravit.
Kap. Metodologie – doplňte pasportizační údaje respondentů a i jinak je tato část velmi strohá. Upravte ji, aby přinášela čtenáři relevantní informace. Praktická část: Zmínka o varnách je určitě na místě – doplňte i vztah k jídlu. Nějak vám v této kapitole vypadli respondenti a jejich výpovědi (snad s drobnou výjimkou respondenta Petra Papirnika). To je třeba opravit a doplnit.
Závěr je celkem OK.
Formální stránka: nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. jako hólíka.V, Coca – Cola. Velká písmena – např. indoevropanů. Některá spojení jsou neobratná: jsou důležití proto, protože. Dále: Pokud člověk sní maso, vkládá do svého těla proces rozkladu a zároveň zásluhu na zabití zvířete, která toho kdo jí maso, vede do nižších rovin vědomí. – zásluha je věc pozitivní, v tomto kontextu se tedy toto slovo nehodí. Dále: Avšak se to zdá jako jednoduchá záležitost, opak je pravdou. – slovo Avšak je nevhodné, patří tam např. Ačkoli. Podobně Hinduisty na jednotlivých koutech světa: není na koutech světa, ale v koutech.
Psaní čárek – např. Další gunou je Rádžas toto jídlo nám způsobuje neklid. Někde jste asi při psaní usnuli: Všechny surovinu pro přípravu hinduistických pokrmů by měli být čerstvé, čisté a nejlépe doma připravené. atd. atd. atd.
Velmi podivná je kap. Zdroje: nekoresponduje s odkazy pod čarou, ani jedno není podle normy, jednou píšete O´Calleghan, jinde zase O'CALLAGHAN. Nesprávná citace odborných časopisů získaných z databáze. Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje.
11)
Kap. Úvod a cíl práce není špatná, ale mohli byste ji rozšířit, aby byla skutečným určitým shrnutím vaší práce. V úvodu se píše, o čem práce je, co může čtenář očekávat.
V kap. Literární rešerše se více rozepište o tom, k čemu jednotliví autoři dospěli – z věty …jenž čtenáři lépe objasňují danou tématiku se toho moc o dané tématice nedozvím. Bylo by dobré tam dát i nějakou publikaci ke 3. výzkumné podotázce (nemusí to být přímo na zmíněné země, ale třeba na to, jaké mohou být variace ve slavení židovských svátků).
Kap. Metodologie: Formulace Dalším zdrojem informací byl internet je dost nešikovná – proč tedy také nenapíšete nejvíce nám pomohl papír, na kterém bylo napsáno mnoho užitečných informací.
Pokud Vybraní respondenti si přejí zůstat v anonymitě, tak stejně můžete napsat pasportizační údaje respondentů. Chybí adekvace metod.
Doporučuji zlepšit návaznost jednotlivých částí: nejprve citujete Sterna (Marc Stern uvádí několik významných svátků:), pak máte Odnože Judaismu a pak Svátek Pesach. Svátek ke svátkům :-)
Kap. Svátek Pesach je určitě nejvydařenější z celé práce.
Kap. Závěr lépe strukturujte podle výzkumných otázek.
V práci nemáte žádná kvantitativní data vztahující se k židovství (a zemím, které zmiňujete).
Formální stránka: Nejsou chasité, ale chasidé. Nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. Židé,kteří, psaní čárek – např. David Peter na otázku, zda se dá svátek Pesach připodobnit ke křesťanským Velikonocům odpověděl, občasné překlepy – např. přizbůsobeny, hrubky – např. pokrmy … by na nich měli být…, boha x Boha. Pozor na psaní číslovek čísly – např. Tóra se skládá z 5. knih Mojžíšových (udělali jste z toho místo z pěti něco jiného – z pátých. Jednou píšete Judaismu, jinde judaismu. Některé formulace stojí za to upravit – např. …lze usoudit, že v obecném znění se dodržování svátku… – proč v obecném znění? Slovosled: Avšak jsme zjistili…
Vaše práce vůbec nemá kap. Seznam literatury, což je tak trochu (spíše více) lajdáctví.
V citacích nepište Autor neuveden.
Spíše než
Jan Fingerland, O Velikonocích slaví i Židé – a to svůj svátek Pesach, Český rozhlas, 4/2011, Dostupný z: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/882494
pište www citace takto:
FINGERLAND, Jan. O Velikonocích slaví i Židé – a to svůj svátek Pesach. [online] Český rozhlas, 4/2011. [cit. 27. 5. 2016] Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/882494
Nejen, že v práci nemáte rozšířené použití časopisů z databáze (3), vy tam vůbec citace z těchto časopisů nemáte!!!
12)
Připomínky k práci jsem říkal při zkoušce 26. května – protože jste je doposud nezapracovali, počkám s další opravou až na jejich zapracování.
Tak jsem se dočkal:
V kap. Literární rešerše jste zapomněli diskutovat výzkumnou otázku Jaký byl postoj k manželství dříve a jaký je dnes? – to by bylo velice zajímavé zmínit (a srovnat) právě tu historickou dimenzi. V této kapitole bych doporučil ještě více se držet výzkumných otázek. Jinak tato kapitola má také i mnohá pozitiva :-)
V kap. Praktická část docela dobře začínáte obecným popisem římskokatolické církve (i když Velké schizma popisujete dost zkratkovitě, a také nesprávně – Římský patriarcha si nárokoval moc nad čtyřmi východními patriarcháty, ty se ovšem nepodrobili a po vzájemném sporu se římský a konstantinopolský patriarcha exkomunikovali. Navíc v této větě máte hrubku), ale k následující kapitole Manželství je to přece jen skok až přílišný. Tady by to chtělo vymyslet nějaký přirozený můstek :-)
Bylo by dobré také zmínit, jak je uzavírání manželství upravováno v římskokatolické církvi obecně: to řeší například Kodex kanonického práva. Pak existují místní rozdíly (možná dokonce i odchylky), a na ty se máte zaměřit.
Je dost nešikovné dávat na stejnou úroveň kap.Svatby v ČR a Rozhovor s panem farářem ThLic. Martinem Lanži (podobně i kap. Názory respondentky Magdalény Malůškové na manželství a dále). Respondentům nevyhrazujte samostatné kapitoly, ale nechte je promluvit vždy ke konkrétní věci, kterou budete zmiňovat a diskutovat. Můžete je samozřejmě nechat promluvit vícekrát.
Podobně např. kap. Svatby v Brazílii by bylo vhodné uvést něčím z minulosti – tady si budete muset vzít na pomoc něco z odborné literatury (jaké jsou v Brazílii svatební tradice, z čeho pochází a dostat se tak k současnosti a tam navázat vašimi respondenty).
V kap. Závěr konstatujete, že postoj k manželství se z pohledu křesťanů příliš nezměnil – jaká období srovnáváte? Tady by to chtělo mít výrazně lepší průpravu v předchozích kapitolách práce a zajít někam do minulosti, protože náhled na manželství (včetně náhledu na sexualitu) se v rámci římskokatolické církve v průběhu staletí výrazně proměňoval. To je třeba diskutovat a poukazovat na to, co zůstávalo pořád stejné, co procházelo změnami. Zároveň diskutovat i ten geografický rozměr. Kromě jiného se tady úplně podbízí použít nějakou statistiku rozvodovosti (v ČR, Brazílii…)
Formální stránka: psaní čárek – např. ale v rychlosti řekl to co ho k tématu napadlo atd.
Překlepy – např. se kterou jsme komunikovali pře Couchsurfing, dále v Kanadě se se k římskokatolické církvi hlásí polovina, dále Magdeléna atd.
Psaní velkých písmen: biskup Shrewsburské diecéze, dále Poslední Brazilský respondent
Nesprávné psaní mezer – např. typická obuv- žabky, nesprávné psaní %. Máte přečtené Doporučení k psaní textu → Typografické zásady? V některých odkazech chybí kurzíva – např. Předmanželská smlouva.
13)
Úvod trochu rozšiřte, aby byl skutečně určitým shrnutím vaší práce. V úvodu se píše, o čem práce je, co může čtenář očekávat.
Kap. Literární rešerše – chválím velké množství použitých publikací, ale u většiny z nich není napsáno, k čemu autor konkrétně došel.
Pokuste se udělat nějaký můstek mezi kap. Římskokatolická církev a Velikonoce úvodem. Pokuste se to také trochu zlidštit tím, že omezíte heslovitost. Nepíšete encyklopedii, ale má to být čtivý článek.
Pokuste se mnohem výrazněji propojit výsledky výzkumu se strukturou článku podle výzkumných otázek.
Kap. Závěr zkuste více rozšířit, aby to nebylo jen o těch respondentech, ale aby tam bylo i nějaké zevšeobecnění.
Formální stránka: Shoda větných členů – např. V druhé části se zabývá tradičními velikonočnímu zvyky…
Nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. vůbec .Vznik
Psaní čárek – např. Biskupové těchto dvou diecézí tvoří Českou biskupskou konferenci jež je zástupcem celé katolické církve v naší republice.
Občasné překlepy: připadajá, dále než-li, dále vajíčo, není antoninský kříž atd. atd.
Články v časopisech z databáze (např. PROQUEST) necitujte jako webovou stránku, ale jako časopis (periodikum) s poznámkou o získání z databáze.
Ostatní citace z webu – spíše než takto:
FARNOST STUDENÁ. www.farnoststudena.cz [online]. [cit. 23.3.2016]. Dostupné z: http://www.farnoststudena.cz/clanky/m-o-d-l-i-t-b-a/velikonoce/velikonocni--modlitby.html
citujte takto:
Velikonoční modlitby. [online] FARNOST STUDENÁ, 6. 3. 2013. [cit. 23.3.2016]. Dostupné z: http://www.farnoststudena.cz/clanky/m-o-d-l-i-t-b-a/velikonoce/velikonocni--modlitby.html
14)
Práce vůbec nevypadá špatně, ale některé věci je třeba ještě dotáhnout.
Kap. Literární rešerše je docela pěkná, jen u některých publikací doplňte více informací, aby se čtenář dozvěděl, co v té knize je – např. Řeší vývoj vnitřních konfliktů v rámci jednotlivých muslimských organizací a také to, jaké jsou problémy některých těchto organizací ve vztahu k české legislativě. Jako čtenář zde očekávám uvedení některých konkrétních problémů…
Kap. Metodologie je OK. Pokud máte přepsané rozhovory slovo od slova, je to škoda nechat v šuplíku – můžete to dát do příloh.
Úvod kap. Praktická část je dobrý, ale stálo by za to, více přiblížit podstatu a původ muslimských svátků (nebo např. zákaz konzumace alkoholu), které zmiňujete.
V kap. Seznam literatury a v poznámkách pod čarou nemáte odkazy úplně podle normy (chybí tam kurzíva). V poznámkách pod čarou by se měla uvádět (u tištěných zdrojů) konkrétní stránka, ze které citace pochází. U časopisů z odborné databáze napište poznámku – např. Získáno prostřednictvím databáze PROQUEST.
V kap. závěr už by mělo být zevšeobecnění – není tedy na místě tam zmiňovat, co jednotliví respondenti dělají a nedělají, ale zmínit, jak je to všeobecně. Formální stránka: Časté překlepy – přiblibližuje, není Saudská Arábie, ale Saúdská Arábie, není Pakistán, ale Pákistán, není Bronislava Otřanského, ale Bronislava Ostřanského, není při nejmenším, ale přinejmenším atd. atd. Není modlírna, ale modlitebna. Psaní velkých písmen – Sunnita vers, sunnita, dále Ramadán vers, ramadán atd. atd. Nepíše se, že někoho česká jídla neoslavila, ale neoslovila atd. atd. Psaní čárek – např. Na jaké islámské zvyklosti a odlišnosti si má člověk dát pozor při setkání s muslimy se upozorňuje v knize Multikulturní ošetřovatelství: pro praxi od autorky Jany Kutnohorské. Dále: Chceme-li poznat pohled J.A. Komenského na islám v této publikaci je také obsažen a vylíčen. – kromě toho je v této větě nesprávné psaní mezer. (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?)
15)
V mnoha ohledech je práce velmi pěkná, v některých částech je však třeba ještě zapracovat.
Ve výsledcích vaší práce je (podle mého názoru) zajímavé zjištění, jak jsou pro jednotlivé skupiny (Češi x Vietnamci) důležité jejich původní zvyky, které pak nějak „napasují“ na jejich náboženství. To by bylo možná dobré nějak lépe propojit s v výzkumnými otázkami.
Každopádně kap. Literární rešerše je třeba rozšířit, protože takhle by to určitě nestačilo – jednak doporučuji užší provázanost s jednotlivými výzkumnými otázkami, ale co je nutné: dopsat, k čemu příslušní autoři dospěli. Co nového se dozvíte ze sdělení Tématu slavení svátků během života se zabývá článek bývalé členky Svědků Jehovových - A celebration is all about giving, A former Jehovah's Witness discovers the joys of hidden eggs and Easter baskets nebo Slavením Vánoc se také zabývá článek Jehovah's Witness Talks About Christmas?
Formální stránka:
Psaní velkých písmen – např. Svědkové Jehovovi - Slavit či neslavit?, psaní čárek – např. Co se týče rozhovoru je výhodou.
Nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. Existuje něco, co Svědkové slaví ?, dále st.n.l. atd.
Kap. Svátky je zpracovaná pěkně, chválím to „prošpikování“ textu výpověďmi respondentů, ale určitě by práci prospělo, kdybyste více rozvedli ten původ oslav některých svátků právě v českém (nebo ve vietnamském) prostředí.
Kap. Závěr více a lépe strukturujte podle výzkumných otázek.
16)
Tak tohle tedy určitě nestačí.
Kap. Literární rešerše by takto určitě nestačila – téměř vůbec neobsahuje vysvětlení toho, k čemu autor došel.
Kap. Metodologie je zcela nedostatečná, chybí adekvace metod, pasportizační údaje respondentů.
V práci nejsou kvantitativní údaje týkající se islámu (obecně a v ČR).
Práce není strukturovaná podle výzkumných otázek, není moc vhodné zařazovat samostatné kapitoly Návštěva mešity a Rozhovor – spíše je vhodné pracovat s výpověďmi respondentů v příslušných kapitolách a tématech praktické části (podle výzkumných otázek).
Odbytý závěr.
Formální stránka: Pokuste se omezit ICH formu a její odvozeniny – např. Pro naši práci jsme si vybrali téma…
Neobratná formulace v případě Silvestrovské nepokoje v Německu, stavění plotů, kvóty, teroristické činy, to vše ohrožuje obyvatele Evropy. – pokud stavění plotů ohrožuje obyvatele Evropy, proč ty ploty tedy staví?
Někde píšete šária, jinde zas šaría. Psaní čárek – např. Do jaké míry se právo šaría dodržuje v podmínkách České republiky se zabývá ve své publikaci…. Kolikrát jsem jen říkal na semináři, že se nepíše zda-li… Píšete snad jest-li? K islámu se sice může konvertovat, ale není konvertace k islámu, nýbrž konverze k islámu. Některé části práce jste asi psali v pozdních večerních (nebo naopak brzkých ranních) hodinách: fundalistické křídlo, dále čečenským radikáletech atd. atd.
Citace mimo normu. Rozšířené použití časopisů z databáze = 0 (nula). Vaše práce vůbec nemá kap. Seznam literatury, což je tak trochu (spíše více) lajdáctví.
17)
Upravte kap. Literární rešerše, aby se z ní dalo dočíst i to, k čemu autor dospěl a co vyzkoumal. Vy to většinou píšete jen tak, aby se z toho čtenář moc nedozvěděl – např. …popisuje zde, proč jsou pro hinduisty tak moc důležité rituály. Také je zde kapitola, kde se autor věnuje rituálům po skončení hinduistického pohřbu a chování rodiny. Na začátku této části knihy je i kapitola se základními charakteristikami hinduismu.
V metodologii nemáte adekvaci metod. Jeden respondent je docela málo…
V práci nejsou kvantitativní údaje týkající se hinduismu ve zkoumaných zemích.
Kap. Průběh hinduistického pohřbu a jeho rituály vůbec není špatná, ale práci by určitě slušelo, pokud byste k jednotlivým zemím dali i něco z literatury – třeba jak se v dané zemi hinduistický pohřeb vyvíjel: vy tam popisujete současnost, zmínka o minulosti nikdy není na škodu :-)
Formální stránka: překlepy – např. hinduistickýh, dále dosupné atd. Psaní velkých písmen – např. Následuje Védské náboženství…
Nesprávné psaní mezer (Máte přečtené Doporučení k psaní textu – Typografické zásady?) – např. „ Pokud je předem zřejmé
V kap. Možnost hinduistického pohřbu v ČR píšete: tato varianta není zcela legální, ale přesto se realizuje. V čem je tato varianta nelegální?
Kap. Použité zdroje se má řadit podle abecedy. Nemáte to podle normy (zcela bez kurzívy). Odkazy pod čarou (z průběžných citací) musí odpovídat odkazům v kap. Použité zdroje, což ovšem není váš případ. Mnohokrát jsem na semináři říkal, abyste časopisy z odborných databází citovali jako časopisecké články, a ne jako internetové zdroje, podobné je to i diplomových prací. Můžete pak připsat, že jste to získali přes databázi např. PROQUEST.
Možná jsem špatně počítal, ale z databáze odborných časopisů jsem napočítal jen 3 příspěvky:
 1. SULLIVAN, Tim
 2. FISHER, Earleen
 3. KAVANAGH, Patrick
2016/odevzdavani_praci.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)