obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovnicka

knihovnicka-barcode.jpg

http://knihovnicka.hks.re

Knihovnička

Následující publikace, nebo jejich části, slouží jako výukový materiál pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia. Jakékoli jiné použití je možné pouze v souladu s autorským zákonem.


narodnostni_mensiny_v_evrope – Seznam etnických skupin v Evropě + informace
Filmy

Němci

Carské Rusko

Всеобщий географический атлас, 1909. ZDE web archiv

SSSR

Krym

 • Dagdži T.Š. STALINSKIJ GENOCID I ETNOCID KRYMSKOTATARSKOGO NARODA: dokumenty, fakty, kommentarii. Simferopolʹ: Simferopolʹskaia gorodskaia tipografiia, 2008. (Дагджи Т.Ш. СТАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД И ЭТНОЦИД КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА) ISBN 978-966-2913-675. ZDE
 • The Forgotten Minorities of Eastern Europe. The Crimean Tatars. Helsinki, 2004. ZDE
 • ŘEKOVÉ U AZOVSKÉHO MOŘE
 • Баранова, Влада Вячеславовна. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья. web archiv ZDE
 • Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах Приазовья. (2001-2004г.) web archiv ZDE

Kavkaz

 • FAIT, Emanuel. Kavkaz: jeho přírodní krásy, poměry národohospodářské, národopis a místopis. Praha, 1894. ZDE

Střední Asie

 • AUL, Josef (✵1894 – †1956): HES, Milan. Josef Aul – první Čech v Afghánistánu. Navýchod 1/2009. ZDE.
 • DOROVSKÝ, Ivan. Emanuel Fait a Střední Asie. Brno, 1986. ZDE
 • FAIT, Emanuel (✵1854 – †1929). Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910. ZDE
  • Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Turkmeni
 • FAIT, Emanuel. (Emanuel Fait a Střední Asie) Osvěta, 1904 s. 43. V Taškentě a Samarkandě.Další dostupnost ZDE
 • GRĄBCZEWSKI, Bronisław. Na służbie rosyjskiej: fragmenty wspomnień. Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926. ZDE
 • ZALESSKIJ, Bronislav. Khazakh sacharasyna sajachat = Žizn' kazachskich stepej. - Almaty: Öner, 1991 (Бронислав Залеский. Жизнь казахских степей. Изд. Онор. 1991. пер. с фр. Ф. И. Стекловой и Б.И Садыковой). ISBN 5-89840-270-5 ZDE nebo archiv 1 nebo archiv 2.
 • FOTKY Střední Asie z doby budování komunismu: http://www.maxpenson.com

Kurdové - orál

Uzbekistán

Ukrajina

Seznam WIKI stránek

Seznam WIKI stránek

Zajímavosti
Počet shlédnutí: 67

knihovnicka.txt · Poslední úprava: 2024/07/13 21:54 autor: kokaisl