obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2020:geografie_nabozenstvi_ls_2020

Geografie náboženství 2020

Návštěva kláštera benediktinek na Bílé Hoře (středa 17. 6. 2020 od 10:30): ZDE

Výsledky po 6. závěrečném testu (ke dni 27. 5. 2020)
Někdo podcenil kvalifikaci, tak to bude muset ještě napravit (už jsem to vymyslel a poslal emailem)1). Někdo nemá dostatek bodů, ten bude muset napsat opravný test.

Poslední (zkouškový) test

 • středa 27. 5. 2020 od 8:00 do 16:00

Nejbližší přednášky (https://meet.google.com/tun-jeji-dkc):

 • středa 17. 6. 2020 od 14:00 – konzultace k psaní práce
 • úterý 5. 5. 2020 od 10:30
 • čtvrtek 7. 5. 2020 od 10:30

Úkol na 2. dubna

Semináře

 1. Kdo to ještě v práci nemá, tak do kap. Literární rešerše přidat část s druhou publikací z databáze odborných časopisů (někteří z vás jsou v předstihu, za což chválím). Nezapomínejte, že se zde má objevit i to, co citovaný autor vyzkoumal
 2. Kdo minule neměl kap. Literární rešerše, tak v rámci motivačního programu bude muset do této kapitoly použít 6 (šest) publikací z databáze odborných časopisů (Nikola Štucaurová, Celine Jana Krátká, Michaela Maglenová, Nikol Orphanidou, Arina Kosianenko, Adéla Vašátková, Olga Korotkikh, Olga Nelbasova).
 3. v kap. Praktická část práce (vlastní práce) už začněte zpracovávat stručné představení vybraného náboženství se zaměřením na vaši výzkumnou otázku. U každého odstavce se musíte ptát, zda má souvislost s vaší výzkumnou otázkou a podle toho se budete rozhodovat, zda ten odstavec použijete, nebo nepoužijete.
 4. průběžně pracujte na získávání respondentů (to bude v kap. Metodologie)

Přednášky

 1. Mrkněte na film o Ježíšově narození a smrti ze série Slavné dny internetové televize Stream.cz. Je to docela pěkně udělané, jen si ve druhém filmu dejte pozor na faktografickou chybu (tam, kde se mluví o apoštolech, jsou zmiňováni i 4 evangelisté, ale dva z nich – Marek a Lukáš – apoštolové nebyli).
 2. bude 2. průběžný test na MOODLE. Dám tam i nějaké věci z vašich referátů
 3. pořád trochu počítám s tím, že kdyby většina opatření skončila aspoň ke konci května, tak bych pár bloků přednášek udělal v červnu - to je ovšem ve hvězdách, jestli to tak bude. Napište mi, prosím, váš ev. zájem o vyzkoušení nějaké on-line přednášky (třeba ve středu 1. dubna).

Hodnocení skupin

Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) – spíše než V naší práci se zaměříme..., raději napište Tato práce se zaměřuje...
Možná trochu zaniklo sdělení, že pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů (stále platí má nabídka na zaslání článků z časopisů (pdf), které najdete v databázi - když tam najdete článek, napište mně (včetně odkazu) a já vám to pošlu.JSTOR
Můžete vybírat i z
dalších databází.


Hotové práce

Opravené práce

 1. Vietnamští buddhisté v České republice a jejich svátky Thi Lan Anh Ngoová, Kristýna Holanová OK, v systému 4. 9. 2020
 2. Křesťanství - Imigrace - Reakce na imigranty v České republice a v Řecku Jan Kraffer, Kateřina Hanzelínová OK 6. 9. 2020, v systému 7. 9. 2020
 3. Judaismus – zásahy do početí Jan Kacafírek, Elizabeth Evsyuková OK 6. 9. 2020, v systému 7. 9. 2020 67)
 4. UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A POSTAVENÍ MUSLIMSKÝCH ŽEN V ČEČENSKU A KAZACHSTÁNU Victoria Baygarinova,Marija Pečnikova, Anastasiia Epifanova OK 7. 9. 2020 ALE 68)
 5. Kosianenko Arina OK 7. 9. 2020 ALE! 69)
 6. YOUNG LIFE – NEZISKOVÁ ORGANIZACE Benešová, Kocourková OK 7. 9. 2020 70)
 7. Uzavírání manželství v římskokatolické církvi v Polsku a Česku Pavlína Poklopová, Kateřina Tichá, Karolína Hošková OK 7. 9. 2020 ALE! 71)
 8. Drábová Tereza OK 7. 9. 2020

Domácí úkol do neděle 22. března 2020

Na seminář (na WIKI):

 1. Vaše seminární práce bude mít už alespoň miniúvod (o čem práce bude) + výzkumné otázky
 2. Bude rozpracovaná literární rešerše (minimálně k jedné výzkumné otázce, za použití minimálně jedné publikace z databáze odborných časopisů). Nutné přečíst manuál (jak se píše úvod, jak se dělá literární rešerše: doporučení k psaní textu
 3. nepolevujte v získávání respondentů
 4. podívejte se na Research Gate – je to takový facebook pro badatele nejrůznějšího zaměření. Doporučuji, abyste se zaregistrovali a pak můžete pokládat otázky k vašemu tématu, na které pak budete dostávat odpovědi od badatelů z celého světa.
 5. VAŠE REFERÁTY / PREZENTACE dávejte podle již napsaných termínů (viz níže) na WIKI.
 6. Nabízím možnost zaslání článků z časopisů, které najdete v databázi JSTOR - když tam najdete článek, napište mně (včetně odkazu) a já vám to pošlu.

K výuce:

 1. nastudujte si to, co bylo na dosavadních přednáškách + judaismus (skripta + MOODLE)
 2. TEST BUDE V PÁTEK 27. března 2020. Možnost napsání mezi 6:00 a 12:00, test trvá 8 min. (16 otázek)

V případě nejasností můžete napsat email.


Domácí úkoly na 2. seminář:

 • vytvořit skupinu o 2-3 osobách (celkem bude 5 skupin)
 • vybrat náboženství
 • zapsat se na WIKI
 • návrh tématu (zkoumaný kulturní prvek + geografické oblasti)
 • první skupina bude mít prezentaci na 15 minut

Vzor zápisu:

27. 2. 2020 Romana Husárková, Milena Götzová: Maronitská církev

LICHÝ TÝDEN

SUDÝ TÝDEN

—-

Počet shlédnutí: 139

1)
Vážení studenti,
protože jste ve zkouškovém testu úspěšně neprošli částí kvalifikace (četba Lukášova evangelia), nabízím jako náhradu za tento nedostatek náhradní úkol: zpracujte umělecky – obrazově, filmově, komiksově, poezií, prózou, fejetonem, úvahou, sci-fi… (určitě vás napadne ještě něco velmi originálního) vybranou část Lukášova evangelia.
Těším se na vaše nápady a zdravím, PK
2)
Vážení a milí studenti,
stále příliš nevidím nějaký zásadní posun ve vašich semestrálních pracích z předmětu Geografie náboženství. Už jsem připomínky vepsal všem, ale skoro nikdo na ně nereagoval. Zatím musím konstatovat, že všechny práce mají k udělení zápočtu docela dost daleko. Hotová práce musí být na úrovni vysokoškoláka a zároveň na úrovni toho, že vznikala celý semestr.
Od příštího pondělí začnu práce procházet znovu (každý den cca 1 práci), a zase to bude ve stejném pořadí: 8. června začnu prací „Hodnoty, výchova a tradice muslimských rodin…“ a zhruba 21. června bych skončil s prací „HINDUISMUS A SEXUALITA“.
Pokud tam nebude jasný progres (někdo na práci naposled dělal před 2 měsíci), tak nemá cenu se vzájemně trápit.
Doufám ale, že progres jasně patrný bude :-)
V případě dotazů mi můžete napsat email.
PK
3) , 7) , 31)
Neodevzdaný referát – VAŠE REFERÁTY / PREZENTACE dávejte podle již napsaných termínů (viz níže) na WIKI.
4)
Formální stránka: nepište místo uvozovek dvě čárky (,,), není v zemích Arabského světa, ale v zemích arabského světa, slovo islám se uprostřed věty píše s malým písmenem. Použijte časopis z databáze. Pozor na shodu větných členů – např. Ženy jsou posuzovány podobně, navíc se ale kouká na její věk…
Ve výzkumných otázkách chybí jednoznačnější geografický aspekt. Pozor na důležitou věc: muslimský ≠ arabský.
Začátek Literární rešerše je velmi nadějný
5)
Vaše hlavní téma je muslimská rodina. To by měl být hlavní akcent v kap. Úvod a cíl práce. Jak souvisí terorismus a islamofobie s vaším tématem? Takto vypadá úvod trochu popleteně. Jakékoli věci, které jsou převzaté, je třeba citovat – tedy i údaj, že v ČR žije dvacet tisíc muslimů.
Pozor na chyby (např. jednotlivý členové…).
Otázka Jaký význam má starší generace ve vaší společnosti? je spíše dotazníková, není všeobecná – ve smyslu, že by zahrnovala celou zkoumanou společnost. Doporučil bych otázku Dochází při migraci na západ k sekularizaci? trochu pozměnit, protože u někoho je to tak, že téměř zcela odvrhne dosavadní kulturní zvyklosti, a někdo naopak až na Západě se začne všestranně radikalizovat. (Nedávno jsem četl článek, který by ale chtěl ověřit, kde se píše, že radikálnější jsou muslimové němečtí než syrští).
V Kap. Literární rešerše máte moc pěkně zpracovaný první příspěvek, zatímco třeba tu Nešporovou jste vzali dost hákem. Když citujete autory, neobracejte se k nim až zas tak familiérně – křestním jménem (…se zabývá i Anna Stepein. Anna píše…). Každá výzkumná otázka / podotázky by měla mít jednu část v literární rešerši. Odlište to pak i graficky (ten první příspěvek je úplně OK, pak máte větší mezeru, což je skvělé, protože navazuje druhý příspěvek, ale tam už mezery mezi odstavci máte nahodile.
U kap. Praktická část práce doporučuji začít nějakým historickým úvodem (chápání rodiny v průběhu času) a pak ukázat, že ten islám všude nebyl stejný (pořád se držte toho vztahu k rodině) – jaké rozdíly byly v Maroku, Íránu a jak se muslimové vyrovnávají se situací u nás.)
6)
Úvod je už mnohem lepší, protože opravdu pojednává o rodinách, jen je třeba zachovat přesnost: Írán rozhodně není arabská země (na rozdíl od Maroka). Touto nepřesností je protknuta celá vaše dosavadní práce – máte to i v literární rešerši, kde to vypadá jakoby platilo islámský svět = arabský svět. To by ale byla strašná hrubka, protože sice většina Arabů jsou muslimové, ale rozhodně také platí, že většina muslimů nejsou Arabové. To jsem vám ovšem už psal minule.
Zatím úvod nepovažujte za hotový: to, na co se čtenář může ve vašem článku těšit, dopište podrobněji, až budete mít práci hotovou.
Dost mě překvapuje, že v souvislosti s muslimskou rodinou nemáte nikde ani nejmenší zmínku o mnohoženství.
Pak mně vrtá hlavou ten váš respondent z Tehezánu, na mapě jsem to nenašel…
Na literární rešerši je třeba ještě zapracovat, aby bylo jasné, jak se jiní autoři vypořádávají s tématy vašich výzkumných otázek. Některé se mi jeví jako opomenuté: např. vztah mezi migrací na Západ a sekularizací, ale i jinde.
V kap. Historie pořád musíte dávat pozor na souvislost s vaším tématem – ten začátek Muslimové, židé i křesťané jsou podle výkladu své vlastní tradice všichni potomci Abrahama… je sice fajn, ale nevidím tam příliš velkou souvislost s manželstvím (podobně jako konec této kapitoly). Kap. Tradiční muslimská rodina by si také zasloužila nějaký historický rozbor. Podobně i role muže a ženy – nedávno jsem četl, jak se stanovovala cena ženy v Ománu ještě před necelými 40 lety: https://bit.ly/2AOman1983 (článek má nadpis Cena krve v Ománu) – to je ovšem jen taková zajímavost pro zpestření.
Z praktické části v práci zatím vidím velmi málo :-(
Až ji budete psát, nezapomeňte, že musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu.
Pozor na pravopis – např. zastávají jednotlivý členové…, někde nesprávně píšete mezery (náboženství . Autorka…, jinde naopak mezery nepíšete vůbec (chlapců.Děti)…
Psaní velkých písmen: náboženství jsou s malým, takže ne v Islámu, nepíše se Šítté (to je hned několik chyb v jenom slově).
Citace nemáte podle normy, chybí kurzíva i další náležitosti – takže ne
KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu
ale spíše
KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3. dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1.
Nezapomeňte také na tři články (knihy) z databáze odborných časopisů (nějaké už máte).
8)
Je třeba lépe propojit hlavní výzkumnou otázku a podotázky. Doporučuji oddělit zaměření na vnější věci (svatba, svatební tradice) a samotné manželství. To by měly být linie vašeho výzkumu (další linie bude tvořit porovnání geografických odlišností). Právě geografický aspekt příliš v otázkách zmíněn není.
začátek kap. Liter. rešerše není vůbec špatný, ale nemáte tam vůbec žádné citace z časopisů z odborných databází. Ještě jednou se podívejte do manuálu, jak se dělá literární rešerše: doporučení k psaní textu
9)
Začátek literární rešerše je v pořádku, je to něco obecného o manželství – pak by bylo třeba možné dát nějakou publikaci, která srovnává manželství podle toho, jaká náboženská tradice je ovlivňuje. KAŽDOPÁDNĚ je nutné jednoznačně propojit vaše výzkumné otázky s jednotlivými částmi literární rešerše (viz http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu#literarni_reserse).
Např. pokud máte otázku Jaké svatební tradice a rituály se dodržují dodnes v Kazachstánu a Čečensku?, tak by měla jedna z částí literární rešerše začínat nějak takto: Svatebními tradicemi a rituály v dnešním Kazachstánu se zabývá autor Xxx ve své publikaci xxx… Zároveň představíte čtenáři, co ten autor vyzkoumal.
U kap. Praktická část práce doporučuji začít nějakým historickým úvodem (chápání rodiny v průběhu času) a pak ukázat, jak se liší Kazachstán a Čečensko a dostat se i k faktorům, které ovlivňují místní rodiny. Samozřejmě nezapomeňte na statistiku (rozvodovost, počet dětí…)
10)
Omezte ICH formu a její odvozeniny (tedy například ne …Zaměřili jsme se na význam…, ale spíše …Předkládaná práce se zaměřuje na význam…
Používáte publikace z databáze odborných časopisů?
Je nutná pečlivost v citacích – uvádíte dílo O. Nešporové Gender, rovné příležitosti, výzkumu. To dílo se opravdu tak jmenuje? Já jsem to najít nemohl, ale jestli to není tím, že máte záměnu názvu díla a názvu časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.
V kap. Literární rešerše máte zajímavou citaci, ale část nedává úplně smysl, jako by věta byla nedokončená: To znamená, že všichni nebo většina lidí se vdá nebo ožení, ale pouze to, že v každé lidské společnosti existuje společensky uznávaný typ svazku mezi mužem a ženou, který se nazývá manželství. – k čemu se váže spojení ale pouze to?
V literární rešerši je třeba napsat, k čemu autoři došli – to třeba úplně chybí v části o kazašské svatbě (Gulžan Dosšanova), ale i jinde (nebo je to tak stručné, že se z toho nijak moc nepoučím.
Zvažte, zda ty citace z Koránu dávat do literární rešerše – podle mého by se mnohem více hodily až do nějakého úvodu k praktické části.
Je velmi vhodné, že máte historický úvod k praktické části, ovšem je zapotřebí, aby bylo všechno v nějakém vztahu k uzavírání sňatků. To třeba v kap. Historie, Současný islám , Korán a sunna (a dalších) vůbec není.
Kap. Metodologie dejte před praktickou část.
Samotná praktická část (postavená především na zjištěných údajích od respondentů, doplněná údaji z literatury a vaší vlastní analýzou) zatím chybí.
Pozor na pravopis, chyb je v práci obrovské množství – např. současná Čečenska svatba, Takto se zformovali dvě hlavní tendence islámu: Sunnité a Šíité… atd. atd.
V práci zatím vůbec nejsou citace.
11)
Výzkumné otázky neobsahují geografický aspekt.
Kap. Liter. rešerše nevypadá špatně, ale možná by stálo za úvahu rozdělit názory autorů na migraci podle jejich souhlasu / nesouhlasu. Každopádně každá jednotlivá část literární rešerše má vycházet z jednotlivých výzkumných otázek. Doplňte ještě citace.
12)
Doporučuji trochu pozměnit otázku Jak velký je příliv imigrantů a dokáží se přesměrovat na křesťanství a na evropský život? Jednak jsou to dvě dost odlišné otázky spojené do jedné a pak nemusí být každému jasné, co se míní tím přesměrováním na křesťanství. Spousty lidí narozených v Evropě vám možná řeknou, že vůbec nechtějí být přesměrováni na křesťanství. Možná by to chtělo přeformulovat, aby z toho jasněji vyplynula ta křesťanská tradice se vším, co přináší (a co si mnozí už ani s křesťanstvím nespojují).
Buďte opatrní i u otázek, na které nelze dát jednoznačnou odpověď – např. otázky typu Co se stane, pokud… Jak zjistíte z výzkumu (bez nějaké věštecké průpravy :-) ), co se v budoucnu stane? Podobně Jak by na tuto situaci reagovali lidé… – to je takové co by kdyby. Ptejte se rovnou, jak na migranty reagují různí lidé (třeba právě lidé vyznávající různé náboženství? Nebo věřící a ateista… Je mezi nimi odlišný názor na migranty?
V literární rešerši opomíjíte některé výzkumné otázky. Pokud máte např. otázku Jaké důvody vedou k migraci?, tak se v literární rešerši musí objevit odstavec, který bude začínat nějak jako Migračními důvody se zabývá autor Xxx ve své publikaci xxx a uvádí, že… Podobně i u ostatních otázek.
Kap. Praktická část práce se jeví jako trochu odtržená od tématu. Ne úplně, ale trochu. Snažte se strukturovat tuto kapitolu zase podle výzkumných otázek. Na začátek můžete dát něco z dějin migrace, do toho zasadit i ty české zkušenosti (jen to trochu lépe formulujte, aby žádného čtenáře ani náznakem nenapadlo, že Česká republika byla ve 12. století (Česká republika má v tomto ohledu již také své zkušenosti. Již od konce 12. století do českých zemí přicházeli Němci…).
Využívejte články ze specializovaných databází – o tomto tématu (migrace) je toho spousta.
13)
Některé věci, které jsem psal minule, se stále nepodařilo dotáhnout. Příkladem jsou otázky, na které nelze dát jednoznačnou odpověď – pořád tam máte Jak by na tuto situaci reagovali lidé…
Je nutné jednoznačně propojit vaše výzkumné otázky s jednotlivými částmi literární rešerše (viz http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu#literarni_reserse).
Máte nad tabulkou napsáno spíše než V naší práci se zaměříme…, raději napište Tato práce se zaměřuje… Jako naschvál píšete hned v první větě: V naší práci se zaměříme na křesťanství
Formální stránka: vyvarujte se psaní dlouhých a nepřehledných vět (četli jste Doporučení k psaní odborného textu? Vaše věta Odlišný pohled a názor k tomuto tématu má spisovatel a publicista Jefim Fištejn, známý svým působením v Rádiu Svobodná Evropa, nabízí v knize Za humny je válka mozaiku pohledů na naši civilizaci i na svět islámu, na prameny napětí i na krutost válečníků, na ty, co se umějí bránit, i na ty, co téměř bezmocně upadli do spárů osudu. je právě příkladem takové nepřehlednosti. Zde by navíc pomohlo název publikace dát do kurzívy, aby čtenář poznal, kde název končí a kde začínají vaše myšlenky. Pozor na psaní čárek ve větách, poměrně časté hrubky (např. reakce probíhali
Proč myslíte, že v případě migrace Němců od konce 12. století do českých zemí je to dost propojené s náboženstvím?
Celkově považuji vaši práci za stále strašně moc rozkročenou do mnoha témat a žádné není zpracované do potřebné hloubky. Pokud tedy máte migrace a křesťanství, tak to musí být vidět v každém odstavci vaší práce. Musíte ukázat, jak se k migraci staví (a stavěla) křesťanská věrouka a jak se k ní skutečně (reálně) staví (a stavěli) křesťané. To pak přeneste do dnešní doby. (Napadá mi takový paradox v případě Maďarska, které se velmi rádo odvolává na křesťanské tradice a svou státnost odvozuje od svatoštěpánské tradice… Co je ovšem v reálu více? Křesťanská věrouka nebo nacionalismus vázaný na nějaké křesťanské tradice?).
Příliš šťastně není ani položena vaše výzkumná otázka Jak reaguje křesťanská Evropa včetně ČR a Řecka na příliv imigrantů? – to včetně ČR a Řecka může evokovat dojem, že ČR a Řecko tak úplně do křesťanské Evropy nepatří.
Kap. Praktická část práce určitě zpřehledněte použitím dílčích podnadpisů.
Zatím skoro vůbec necitujete (spíše vůbec).
Nezapomeňte, že pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů.
14)
Máte dost výrazné tématické rozkročení: zjišťovat podstatu náboženství (to je samo o sobě už dost obsáhlé téma) a pak ještě výchovu dětí. Zkuste nějak naformulovat výzkumné otázky, aby třeba jako hlavní téma byla ta výchova, ale v závislosti na jehovistické věrouce.
Ve výzk. otázkách zcela chybí geografický aspekt.
Literární rešerše ZCELA CHYBÍ!!! TAKTO BY TO TEDY ROZHODNĚ NEŠLO.
15)
Dejte vědět, zda ještě pokračujete v psaní práce (a ve studiu).
16)
V psaní není progres, skončeno.
17)
Co vás vedlo k výběru tak zvláštního tématu?
Výzkumná otázka neobsahuje geografický aspekt.
Literární rešerše ZCELA CHYBÍ!!! TAKTO BY TO TEDY ROZHODNĚ NEŠLO.
18)
Opravil jsem vám v textu psaní odstavců: je třeba zadat dvě mezery (dvakrát ENTER) pro odstavec s vynechaným řádkem nebo napsat dvě zpětná lomítka bez mezery za sebou (zpětné lomítko je toto \). Malinko jsem upravil i nějaké formulace.
Literární rešerše je zatím velmi pěkná, jen někde ještě doplňte konkrétní věci, které autoři vyzkoumali (někde to máte).
Začátek praktické části je jen historie pravoslaví – vy ale nepíšete prvotně historickou práci. Je třeba, aby všechno mělo souvislost s pohřby. Pokud tedy například píšete Postupně však docházelo mezi východní a západní církví k rozkolům (schizmatům)…, tak by tam měla být nějaká souvislost s pohřby a pohřbíváním.
Celkově je rozjezd dobrý, uvidíme, jak se vypořádáte s respondenty :-)
19)
Formální stránka: citace máte většinou pěkně udělané, ale v českém textu je obvyklé ruské citace transliterovat (v závorce můžete uvést i tu azbuku). Takže místo
Панкеев, Иван Алексеевич. От крестин и до поминок [Текст] : обычаи, обряды, предания рус. народа - Москва : Яуза : ЭКСМО, 1997.
by to bylo spíše
Pankejev, Ivan Aleksejevič. (Панкеев, Иван Алексеевич.) Ot krestin i do pominok: obyčai, obrjady, predanija rus. naroda (От крестин и до поминок: обычаи, обряды, предания рус. народа). Moskva: Jauza: EKSMO, 1997.
Co znamená fobu? – …Když byl mrtvý vložen do fobu… Místo pohřební den je lepší psát pohřeb.
Je nutné jednoznačně propojit vaše výzkumné otázky s jednotlivými částmi literární rešerše (viz http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu#literarni_reserse). Třeba hned ten první odstavec, kde píšete o Halíkovi, tak zmiňujete jen, že umírající může být biřmován, ale o pohřebních obřadech se toho už moc nedozvím. Jak jsem už psal minule, literární rešerše je zpracovaná na jednu stranu velmi dobře, ale musíte se přímo (nejlépe i podle pořadí) držet výzkumných otázek.
V kap. Metodologie chybí představení respondentů + jejich pasportizační údaje (co jsou zač, kolik je jim let, odkud pochází…) (+ problémová a bezproblémová místa při vlastní realizaci výzkumu).
V kap. Praktická část někde nenecháváte promluvit respondenty (např. Průběh pravoslavného pohřbu.
Nezapomeňte, že musíte v praktické části kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu.
Zmínka o eutanazii v Řecku (Z velké části kvůli vlivu církve, ačkoli nejen z tohoto důvodu, je eutanazie v Řecku nezákonná…) není v žádné souvislosti s pohřby. Tak to do té souvislosti dejte.
To, co píšete o pohřbívání v Řecku, je zajímavé, ale platí to pro celé Řecko, nebo jenom pro města (třeba ta exhumace)?
U všech států bych doporučil jednotný mustr: jak to vidí představitelé církve a jaká je skutečnost (jak to provádí pravoslavní věřící). Na začátek praktické části dejte aspoň malý historický úvod, jak se pohřbívání a pohřební obřady měnily (nemohu souhlasit s tím, že je to pořád stejné prakticky od středověku – vždyť jenom v sovětském Rusku došlo k obrovským změnám v souvislosti s pohřbíváním…)
20)
Formální stránka: názvy náboženství s malým písmenem (ne …hodnotově zaujímá Judaismus…, ale …hodnotově zaujímá judaismus…, v liter. rešerši se neuvádí tituly (to platí obecně pro celý odborný text) – u představení autora to možné je (MIRYAM Z. WAHRMAN je profesorem biologie…, ale už ne v textu (PhD. Miryam Z. Wahrman také zkoumá…). Některé výrazy působí neobratně (pokud se použijí spermie manžela a vejce manželky.
Výzkumné otázky mají velmi málo zohledněný geografický aspekt, ten pak málo zohledňujete v literární rešerši - ke konci to máte.
Chybí citace použitých zdrojů (dávejte je do dvojitých kulatých závorek). Ještě jednou se podívejte do manuálu, jak se dělá literární rešerše: doporučení k psaní textu. Za velmi pozitivní považuji, že má váš dosavadní text hlavu a patu.
21)
Omezte ICH formu a její odvozeniny (tedy například ne …Naše práce se zabývá…, ale spíše …Předkládaná práce se zabývá…
Kap. Úvod práce by měla shrnovat to, na co se čtenář může v práci těšit. Část této kapitoly to splňuje perfektně, část (zejména ta s otázkami) by se více hodila k výzkumným otázkám. Doporučil bych místo nadpisu Hlavní výzkumná otázka spíše napsat Cíl práce a tam to dát dohromady. Do kap. Literární rešerše bych doporučil dát i něco o vztahu k potratům v jednotlivých zkoumaných oblastech (nebo si to nechat až do praktické části, nebo obojí - něco do lit. rešerše, něco do praktické části). Je velmi zajímavé zjišťovat dějiny přístupu k potratům (na území Čech to bylo dlouhou dobu trestným činem, legalizace potratů proběhla až během komunistického režimu - tedy až po 2. světové válce. V Rusku to bylo jinak, v prvních letech bolševické vlády byla snaha zlikvidovat instituci manželství jako takovou: Sovětský svaz byl prvním státem světa, který legalizoval potraty a zároveň první, který neměl námitky proti sňatkům homosexuálů - alespoň na začátku. A. Goichbarg, vytvářel kodifikaci rodinného práva v SSSR a chtěl prosadit, že výchova nebude záležitostí rodičů, ale státu. Zajímavé počtení o tom (třeba na s. 38) má Zenzinov', V. Bezprizornye - https://bit.ly/elsb1zen (to ale spíše pro slečnu Evsiukovou - nemyslím kvůli tématu, ale kvůli ruštině). Zkrátka v Rusku to bylo hodně free.
Literární rešerši udělejte tak, aby byla v těsné souvislosti s výzkumnými otázkami. (Někde je to pěkné).
Pozor na některé neobratné formulace – např. problém je sběr semen – mělo by být problémem je získávání semene případně problémem je získávání spermatu.
Úvod kap. Praktická část máte hodně zeširoka. Nezapomínejte na to, že všechno musí mít souvislost s výzkumnými otázkami. Když ta souvislost není vidět, tak ji tam musíte pro čtenáře napsat. Jak souvisí s antikoncepcí, potraty a umělým oplodněním sdělení Judaismus je založen na víře v jednoho boha. Z jeho vůle byly na hoře Sinaj židovskému lidu uděleno Desatero přikázání…? Souvislost tam je, ale nemáte ji tam napsanou.
Citace dělejte podle normy, jednu jsem vám v článku opravil (WAHRMAN, Miryam Z. Jewish Medical Ethics : Assisted Reproduction and Judaism. [online] Jewish virtual library, 2016 [cit. 20. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/ivf.html)
22)
Vaše práce (byť je ještě značně nehotová) zatím rozhodně patří k těm nadprůměrným. Je ovšem nutné provést stylistickou a gramatickou úpravu (např. názvy náboženství jsou s malým písmenem (Historie Judaismu…), naopak se v souvislosti s náboženstvím píše Bůh (ne bůh) – Judaismus je založen na víře v jednoho boha…, nesprávné psaní mezer (měsíců.Podle…)
Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou (a vám spojkou začínají často): Ačkoliv na našem území, nebo v Rusku nikdy nebyl majoritním náboženstvím. Nebo na jiném místě: Zda v Judaismu došlo k nějakému vývoji. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?).
Doporučuji strukturovat praktickou část ve stejném pořadí, jako máte výzkumné otázky – potraty máte ve výzkumných otázkách jako poslední, praktickou část jimi začínáte. Klidně prohoďte třeba i to pořadí výzkumných otázek, pokud to bude mít logiku (např. postupovat od obecného ke konkrétnímu). Pokud ovšem přehodíte pořadí výzkumných otázek, pak ale přehoďte i jednotlivé části literární rešerše, aby byly také ve stejném pořadí jako výzkumné otázky.
Pokud v praktické části píšete, že První kapitola práce se zabývá … potraty, tak tam tu kapitolu také dejte (já jsem vám to do textu naznačil).
Píšete Současná legislativa o potratech v Izraeli je jednou z nejliberálnějších na světě. V čem tu maximální liberálnost vidíte? Já to třeba až zas tak liberálně nevidím, když (jak píšete hned dál) – Podle zákona musí být rozhodnutí o potratu vydáno komisí tří odborníků. To v Čechách je to podle mého názoru o dost liberálnější, žádní tři odborníci, žena zajde do nemocnice, zaplatí 3500–5000 Kč, udělají ji potrat a hotovo. Opravte mě, pokud jsem to pochopil špatně.
Jinak se těším na závěrečné čtení finální varianty vaší práce.
23)
Odevzdaný referát
24)
Formální stránka: Názvy náboženství se uprostřed věty píšou s malým písmenem. Pozor na psaní čárek ve větách (naučte se počítat slovesa (…a nebylo, mu dovoleno uzavírat sňatek…)
Podle úvodu chcete porovnávat židy v České republice, v Izraeli a v Americe, ale ve výzkumné otázce už tuto geografickou šíři nezmiňujete.
Kap. Liter. rešerše: Chybí citace použitých zdrojů (dávejte je do dvojitých kulatých závorek). Ještě jednou se podívejte do manuálu, jak se dělá literární rešerše: doporučení k psaní textu - např. nezačínejte Jako další publikaci tu máme…, ale každá část musí vycházet z výzkumné otázky. Pokud je tedy jedna z výzkumných otázek Jak toto partnerství funguje?, pak příslušná část literární rešerše musí začínat nějak takto: Fungováním mezináboženských sňatků se zabývá autor ten a ten v publikaci té a té. Uvádí, že… (a sem dáte ne obsah jeho knihy nebo článku v časopise, ale výsledku výzkumu, která se přímo týkají mezináboženských sňatků).
25)
Zdá se, že literární rešerši chápete správně – jen bych doporučil ještě trochu opravit výzkumné otázky, resp. podotázky, aby se tam objevil geografický aspekt (státy, které budete porovnávat). Pak bych se určitě přimlouval za mnohem větší sdílnost v tom, co autoři na dané téma vyzkoumali a v citované publikaci předkládají. Např. píšete Třetí protižidovský zákon, dále zapovídal také intimní poměr mezi Židy… ne všechna nařízení a zákon byly striktně dodržovány… Jak to tedy vypadalo v reálu? Nebojte se používat i cizojazyčnou literaturu – jen tak pro inspiraci ZDE (nezapomeňte na 2-3 publikace z databáze odborných časopisů).
Už by bylo dobré se pochlubit nějakými respondenty.
Také nezapomínejte na to, co máte napsané nad tabulkou červeně – Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) (…Dále, bychom se rády dozvěděly…)
26)
Možná je už čas zapřemýšlet nad přiléhavějším nadpisem, než jen JUDAISMUS – i ten nadpis by měl vaši práci dobře vystihovat.
Je třeba zásadně vylepšit formální stránku práce: máte tam mraky chyb (ba i hrubek – např. aby děti poznali), někde píšete naprosto nesmyslně čárky ve větách (buď chybí – např. dávají přednost moderně ale udržují tradiční, nebo nedávají smysl. Někde vůbec nejsou v souladu větné členy (např. Nástup nacionální socialismu…), někde jsou navíc slova (Smíšená partnerství se budou zkoumaná…, někde jsou slohově neobratné formulace (Smíšené manželství se postupem času zvyšuje… – nezvyšuje se smíšené manželství, ale spíše počet smíšených manželství). Není Írák, ale Irák. Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou – Jak to ovlivnilo jejich životy. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?). Psaní velkých a malých písmen – např. Židé nemají konkrétní jméno pro boha. – v souvislosti s náboženstvím píše Bůh (ne bůh). Naopak názvy náboženství jsou s malým písmenem – k ortodoxnímu Judaismu… Jenže to jsem vám už psal při první kontrole. Nejste sami, kdo ty věci, které píšu, neopravuje – u mě to pak ovšem vyvolává určitý pocit zmaru :-( Tato (formální) stránka práce je naprosto stejně důležitá, jako stránka obsahová – jak jsou v práci chyby, tak se to špatně čte.
Zařaďte kapitolu Metodologie.
kap. Literární rešerše je zase o malinko lepší, ale stále to není úplně ono: musíte mít jednoznačně propojené výzkumné otázky a podotázky s jednotlivými částmi literární rešerše. To už jsem ale také psal při první kontrole – Pokud je tedy jedna z výzkumných otázek Jak toto partnerství funguje?, pak příslušná část literární rešerše musí začínat nějak takto: Fungováním mezináboženských sňatků se zabývá autor ten a ten v publikaci té a té. Uvádí, že… (a sem dáte ne obsah jeho knihy nebo článku v časopise, ale výsledku výzkumu, která se přímo týkají mezináboženských sňatků).
V kap. Judaismus jako náboženství je velice slabá (nebo spíše žádná) přímá vazba na vaše výzkumné otázky. V podkapitole Židovská tradice už u nějakých položek větší náznak je, ale někde je to jen náznak, a někde nic.
Snažte se hlavní část praktické části (po tom historickém úvodu, kde se ale už musí objevit něco se smíšenými sňatky) strukturovat (vytvořit příslušné nadpisy) zase podle výzkumných otázek.
V kap. Interpretace respondentů se neomezujte jen na přepis rozhovorů (nemáte to jako čistý přepis, to zase máte mnohem lepší, ale nezapomeňte, že musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu.)
Citace nejsou podle normy – někde chybí kurzíva. Vytvořte i kapitolu Seznam literatury, kde budou použité zdroje seřazeny abecedně.
27)
Prezentaci uložte přímo na WIKI, ať je to vedle vašeho jména (jak to má např. Nikol Kubíková a Radka Kulišová.
28)
Je třeba vylepšit a zpřesnit výzkumné otázky. Jak třeba s manželstvím souvisí průběh svatebního obřadu? Na jaké věci se chcete v manželství zaměřit, když máte otázku Jaké jsou rozdíly v manželství v katolické církvi v Polsku a ČR?. To může být obrovské množství věcí (kde novomanželé nejčastěji bydlí - patrilokalita, matrilokalita… - souvisí to s náboženstvím?, kdo je hlavním živitelem rodiny… - souvisí to s náboženstvím?, jak dlouho zůstává matka s dětmi na mateřské… - souvisí to s náboženstvím?, kolik mají rodiny dětí… - souvisí to s náboženstvím? atd. atd. Tomu pak musí odpovídat kap. Liter. rešerše. Pokud je tedy jedna z výzkumných otázek Jaké jsou rozdíly v manželství v katolické církvi…, pak příslušná část literární rešerše musí začínat nějak takto: Geografickými rozdíly v manželství katolíků se zabývá autor ten a ten v publikaci té a té. Uvádí, že… (a sem dáte ne obsah jeho knihy nebo článku v časopise, ale výsledku výzkumu, která se přímo týkají těch geografických rozdílů).
29)
Buďte opatrní při psaní každé věty a vždy se ubezpečujte, zda má souvislost s výzkumnou otázkou. Pokud třeba napíšete do úvodu Manželství patří mezi sedm svátostí římskokatolické církve, a je tomu tak i v církvi pravoslavné…, tak jako čtenář hned zavětřím, proč tam zmiňujete pravoslaví – budete se v práci věnovat pravoslaví?
U výzkumných otázek se zamyslete, jak budete zevšeobecňovat třeba ty námluvy. Ne, že by to nešlo – pokud vezmete námluvy jako dobu před svatbou, tak to by se dalo zkoumat velmi pěkně, ukázat na rozdíly dříve a nyní život ve společné domácnosti před svatbou, uzavírání sňatku až po narození dětí… Asi bych to ale pak nazval jinak než námluvy.
Doporučuji, abyste celý tým společně znovu (a podrobně) promyslel, co a jak budete zjišťovat. Měl bych náměty, ale můžete si to udělat i jinak – ukázat míru religiozity v Polsku a v Čechách a ukázat, zda se to projevuje i v chápání manželství. K obojímu je docela dost kvantitativních údajů ze sčítání obyvatel (počty osob, které se hlásí ke katolické církvi, návštěvnost nedělních bohoslužeb; rozvodovost, počty dětí celkem, počty dětí narozených mimo manželství… – většinu údajů lze filtrovat podle náboženské příslušnosti). To lze srovnat mezi ČR a Polskem a pak se můžete ptát respondentů, jak to vidí oni (v Praze pořádá arcibiskupství společné přípravy (https://www.apha.cz/cpr-spolecne-pripravy), tak se můžete organizátorů ptát třeba na to, jak se proměňuje názor účastníků na svátostné manželství, jak to vypadá ve srovnání s většinovou společností…)
Literární rešerši máte v mnoha ohledech jen velmi volně propojenou s výzkumnými otázkami.
Přiznám se, že nerozumím slovu oikomoie – to by bylo vhodné pro mě (a pro ostatní čtenáře) vysvětlit třeba formou poznámky pod čarou.
Praktická část začíná dost encyklopedicky údaji o katolické církvi a ten skok k manželství se jeví jako docela dost velký.
30)
Tak takhle by to opravdu nešlo – plagiáty nepřijímám!!! Literární rešerši máte totiž omáznutou z práce vašich spolužáků před dvěma lety: SVATBY A MANŽELSTVÍ V ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVI. Takže raději komplet literární rešerši novou.
Proč myslíte, že jsem vám minule psal, co máte do vaší práce zakomponovat?
V práci máte dost chyb, ba i hrubek – Popisuje jak se svatební obřady proměnili…, nesprávné psaní velkých a malých písmen – Charakteristika Římskokatolické církve, něco, co se vydává za věty, ve skutečnosti větami není – např. Neboli také nazývaná katolická církev. To je spíš výkřik, ne věta (věta musí mít sloveso).
Praktická část není skoro vůbec strukturovaná podle výzkumných otázek (podkapitoly praktické části by měly vycházet z výzkumných otázek).
Citace nejsou podle normy, chybí jejich abecedně seřazený seznam v samostatné kapitole.
Vřele doporučuji přečíst (a řídit se tím): Doporučení k psaní textu.
32)
Díky za zajímavý příběh na úvod, ale ten pak do vlastní práce nedávejte. V našich zeměpisných šířkách je obvyklé, že se v odborných textech omezuje ICH forma (ne všude to tak je).
Do úvodu nepište Povedeme rozhovory s vybranými členy organizace na území České republiky, konkrétně z Brna a Prahy. Tyto údaje se hodí spíše do kap. Metodologie, a píšou se v minulém čase, protože když to čtenář čte, tak už by ty provedené rozhovory měly být minulostí.
Pozor na výzkumné otázky – Co tě přivedlo do této organizace?; Patříš do nějaké církve, pokud ano, do jaké?; Co ti organizace přináší?… – to jsou otázky dotazníkové, ne výzkumné (výzkumné slouží k zevšeobecnění, dotazníkové se týkají přímo konkrétního jednotlivce.
Z těch výzkumných otázek pak musíte vycházet při tvorbě kap. Liter. rešerše. Ještě jednou se podívejte do manuálu, jak se literární rešerše dělá: doporučení k psaní textu
33)
Vy ty výzkumné otázky od minula nijak pozměněné nemáte.
Část O organizaci by bylo vhodné dát spíše jako úvod do praktické části, do cílů se to až zas tak moc nehodí.
Literární rešerše MUSÍ být jasně a jednoznačně provázaná s výzkumnými otázkami. Na druhou stranu se zase docela nadějně (snad) rozjíždí praktická část – i když nevím, zda rozjíždí je to správné slovo, když se přes měsíc nic nezměnilo :-(
34)
Kap. Úvod je napsaná pěkně, jen mi úplně nesedí při výčtu cílů začínat výukou angličtiny – Jedním z cílů, které si organizace klade, je zlepšit kvalitu výuky anglického jazyka na základních i středních školách. Nebo je to hlavní cíl organizace?
Psal jsem o ICH formě a jejích odvozeninách (máte to červeně napsané nad tabulkou: Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) – stejně to tam máte (Tato otázka pro nás bude stěžejní. raději tedy něco na způsob Tato otázka bude pro tuto práci stěžejní. Nebo Dále nás zajímalo… Do kap. Metodologie ještě přidejte pasportizační údaje respondentů.
Formální stránka: Něco, co se vydává za věty, ve skutečnosti větami není – např. A to v Brně, v Ostravě a v Praze. (chybí sloveso). Navíc: věty by neměly začínat spojkou. Není to vůbec pěkné, protože tady je to jako spojka, a ne jako částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?). Nepíše se do dnes, ale dodnes. Nepište číslovky s ti19ti let. Proč nečtete doporučení, kde to všechno máte napsané? Ušetřilo by to čas vám i mně. Průběžné citace nejsou podle normy (nestačí uvést URL stránky). Podle normy nejsou citace ani v části Internetové zdroje. Někde to je jen trochu nedůsledné:
Máte:
HEWITT, Hugh; In, but not of: a guide to Christian ambition and the desire to influence the world; ISBN 0-7852-6395-0; Thomas Nelson,2012
ale spíše by to mohlo být nějak takhle:
HEWITT, Hugh. In, but not of: a guide to Christian ambition and the desire to influence the world. Nashville: Thomas Nelson, 2012. ISBN 0-7852-6395-0.
Doporučuji trochu ubrat expresivní výrazy (např. Hugh Hewitt… popisuje své drahocenné poznatky…). Celkově v kap. Literární rešerše dobře obstojí první odstavec, ale u těch dalších si už nejsem tak jistý s jejich provázaností s výzkumnými otázkami. Nezapomeňte, že každá výzkumná otázka a podotázka by měla mít příslušnou publikaci (kdo se tím tématem zabýval a k čemu došel. Pokud je tedy jedna z výzkumných otázek Co přivádí mladé lidi k náboženství?, pak příslušná část literární rešerše musí začínat nějak takto: Konverzí mladých lidí k náboženství – případně důvodů, co je k náboženství přivádí – se zabývá autor ten a ten v publikaci té a té. Uvádí, že… (a sem dáte ne obsah jeho knihy nebo článku v časopise, ale výsledku výzkumu, které se přímo týkají konverzí mladých lidí – případně důvodů, co je k náboženství přivádí).
Kap. Praktická část má docela dobrou úvodní pasáž, ale pak by bylo dobré tuto kapitolu rozdělit podle vašich výzkumných otázek a těm se věnovat. Přitom musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu. Nezapomeňte, že všechny údaje je třeba uvádět přesně včetně citací. Když píšete Vytvořila se obrovská komunita…, tak to doplňte nějakou statistikou.
35)
Pozor na výzkumné otázky – Jak moc dodržujete svátky tady v České republice?; Kde v České republice slavíte svátky?; Máte nějakou komunitu, která se schází?… – to jsou otázky dotazníkové, ne výzkumné (výzkumné slouží k zevšeobecnění, dotazníkové se týkají přímo konkrétního jednotlivce.
Z těch výzkumných otázek pak musíte vycházet při tvorbě kap. Liter. rešerše. Ještě jednou se podívejte do manuálu, jak se literární rešerše dělá: doporučení k psaní textu
Je pěkné, že zmiňujete knihu The History od Buddhism in Vietnam, ale musíte z ní vytáhnout to, co se týká vašeho hlavního tématu a to pak předložit čtenářům.
Chybí citace použitých zdrojů (dávejte je do dvojitých kulatých závorek).
36)
Máte to mnohem lepší – zdá se, že smysl literární rešerše plně chápete. Měl bych zde jen připomínku: když píšete Dále autor popisuje, jak vypadá vnitřek chrámů, význam oltářů a průběh meditace… tak se z toho jako čtenář až zas tak moc nedozvím. Napište to tak, abych se z toho něco dozvěděl (jak to tedy vypadá, jak se svátky slaví…)
Doporučuji to, co máte v kap. označené jako Teoretická část práce, přesunout na začátek praktické části jako určitý úvod do buddhismu. Ale pozor – vždy to propojte s výzkumnými otázkami, to znamená s tématem slavení svátků.
Pak ještě jedna drobnost k formulacím – v odborném textu moc nepoužívejte neurčitá slovesa (myslíme si, věříme…) – máte to např. v úvodu: Věříme, že se životní styl buddhistů v těchto dvou zemích liší, a to markantně. Lepší je to nějak dokázat (citací z literatury, vlastním výzkumem, statistikou…).
Rozjezd máte dobrý!
37)
Všechny převzaté věci musíte citovat, jinak vaši práci degradujete na plagiát. To se týká samozřejmě i např. diplomové práce Šárky Čechové Buddhismus ve Vietnamu. Chtěl jsem se zeptat, co to je sanástra. Obvykle se totiž používá pojem jiný.
Kap. Literární rešerše se už začíná docela dokončovat. Je třeba ovšem některé věci ještě vybrousit: odstranit údaje, které nemají souvislost s vaší výzkumnou otázkou a naopak přidat údaje, které konkrétně zmiňují, co autor vyzkoumal. Příklad: píšete Kniha The History od Buddhism in Vietnam od Nguyen Tai Thu se zabývá historií vietnamského buddhismu od jeho počátku až do 20. století. Tato publikace obsahuje mnoho dosud neznámých dat a podrobností, které se nashromáždily z archeologických nálezů a starých archivních záznamů vietnamských výzkumných týmů. Autor nás seznamuje s tím, jak se buddhismus mění a vyvíjí za vlády různých dynastií. Pokud nás autor seznamuje s tím, jak se buddhismus mění a vyvíjí za vlády různých dynastií, tak je to pěkné, ale musíte tam dát tu souvislost se slavením svátků. To je totiž vaše téma, ne celý buddhismus. Jinde píšete D.K. Swearer v kapitole Festivals vysvětluje, jak se v Jihovýchodní Asii slaví svátky. Zmiňuje tu Nový lunární rok a Vesak (narození Buddhy). Já jako čtenář se z toho ovšem mnoho o slavení svátků, jejich proměně, geografických odlišnostech… nedozvím. Nebojte se tam napsat, co zmiňovaný autor předkládá.
Kap. Praktická část práce je třeba mnohem lépe strukturovat (tj. vytvořit systém/strukturu kapitol a podkapitol, které na sebe budou pěkně navazovat a budou podle výzkumných otázek). Nesmíte mít kapitoly jdoucí po sobě, které na sebe tématicky nenavazují. Pokud je jedna kapitola Buddhismus a další Vietnamci v ČR, tak se čtenář může velmi snadno z takových skoků vylekat.
V praktické části zatím respondenti mlčí! Až budete tuto část zpracovávat, nezapomeňte, že musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu.
Kap. Metodologie dejte před praktickou část.
Průběžné citace nejsou podle normy, chybí kurzíva (viz www.citace.com).
38)
Literární rešerše ZCELA CHYBÍ!!! TAKTO BY TO TEDY ROZHODNĚ NEŠLO.
Spojte se do jedné skupiny se slečnou Nelbasovou, společně vám to půjde rychleji a lépe.
39)
Škoda, že jste už dost dlouho na práci nic neudělala.
Od posledně je to určitě lepší, ale je zapotřebí naprosto vše, co píšete, vztahovat k Vašemu hlavními cíli a otázce (manželství u muslimů). V kap. Literární rešerše některé části nemají přímou souvislost s manželstvím u muslimů – např. Také kvůli tomu, že islám je nejčastěji špatně chápané náboženství… není o manželství vůbec nic, jen letmá zmínka o právním postavení žen. Nebojte se čtenáři sdělit více podrobností – např. když píšete Autor také podrobně vysvětluje výběr nevěsty a ženicha…, tak se o to podělte a napište konkrétně, jak ten výběr vypadá. Podobně i na dalších místech. Doporučil bych do této kapitoly zařadit i nějaké kontroverznější publikace (třeba odborné články z databáze odborných článků), které vidí manželství v islámu jako něco velmi málo pozitivního z důvodu diskriminace práv ženy (v některých zemích žena prakticky nemůže zažádat o rozvod, zatímco v případě muže je to poměrně snadné…)
V praktické části zase nezapomínejte na vaše hlavní téma: MANŽELSTVÍ. Když píšete o historii a vzniku islámu, tak se to manželství musí objevit ve všech podkapitolách. Můžete třeba napsat jak to s manželstvím v islámu bylo chronologicky (role muže a ženy v době vzniku islámu, v pozdějších obdobích, v současnosti, jak je to v geograficky odlišných oblastech…)
40)
Od minulé kontroly z 20. 5. nedošlo k žádné úpravě.
41)
Už by bylo dobré mít nějaký solidnější nadpis. Když píšete Podotázky, tak by tam měly být aspoň dvě (protože je to množné číslo). Každopádně výzkumné otázky a podotázky je třeba mnohem více precizovat, aby na ně vaše práce mohla pěkně dát odpověď. Z toho se pak bude odvíjet literár. rešerše.
Chybí citace použitých zdrojů (dávejte je do dvojitých kulatých závorek).
42)
Nezapomínejte na to, co máte napsané nad tabulkou červeně – Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) (Takže ne …V naší práci se chceme zaměřit…), ale spíše Práce se zaměřuje…
Každopádně zatím vaše práce nevypadá, že by měla namířeno na výstavu. Už je čas s tím výrazně pohnout!
Jak už jsem psal minule, je nutné mít precizované výzkumné otázky a na ně navážete literární rešerší. Zatím je to spíše jen pokus o literární rešerši. Co se té precizace týká, tak pozměňte i nadpis, protože pojem „protestantská církev“ je strašně široký – protestantských církví jsou desetitisíce! Jejich přístup k liturgii je dost odlišný.
Teď tedy urychleně naformulujte výzkumné otázky a pusťte se do literární rešerše (včetně použití zdrojů z databáze odborných časopisů; návod je na http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu#literarni_reserse
Jak jste na tom s praktickou částí? Respondenti zatím spíše mlčí…
43)
S vámi je to těžké. To se budeme posouvat dopředu jen velmi pomalu, když zcela sabotujete to, co jsem vám psal minule. Příklad – minule jsem psal: pozměňte i nadpis, protože pojem „protestantská církev“ je strašně široký – protestantských církví jsou desetitisíce! Jejich přístup k liturgii je dost odlišný. Nadpis byl BOHOSLUŽBY V PROTESTANTSKÉ CÍRKVI. Dnes je nadpis BOHOSLUŽBY V PROTESTANTSKÉ CÍRKVI
Podle výzkumných otázek (hlavně tedy podotázek) se mi spíše jeví, že se zaměřujete na úlohu a proměny bohoslužebného zpěvu. Nic proti tomu, může to být velice zajímavé. Pak je ale třeba tomu přizpůsobit nadpis a úvod (resp. kap. Cíl práce). Pokud se budete věnovat primárně bohoslužebnému zpěvu, dejte to i do hlavní výzkumné otázky.
Kap. Charakteristika vybraného nábožentsví (mělo by být náboženství a kap. Reformátoři působí naprosto odtažitě. Zlepšete to tak, že tam přidáte ten aspekt používání bohoslužebného zpěvu (např.: chtěl se Luther odlišit liturgicky (včetně používání duchovních písní) od katolické církve? Pokud ano, jak to provedl?)
Literární rešerši je nutné mnohem více propojit s výzkumnými otázkami. Není úplně nejlepší, když jen převezmete jeden článek a dáte ho tam bez dalších úprav. Popovídejte si o tom s čtenářem!
Minule jsem psal: Jak jste na tom s praktickou částí? Respondenti zatím spíše mlčí… Dnes je stav takový, že mlčí stále… Udělejte s tím něco.
44)
Literární rešerše ZCELA CHYBÍ!!! TAKTO BY TO TEDY ROZHODNĚ NEŠLO.
Spojte se do jedné skupiny se slečnou Korotkikh, společně vám to půjde rychleji a lépe.
45)
Na začátek Vás musím pochválit za velmi pěknou češtinu, je tam jen pár drobností k opravě.
Co je ale třeba vylepšit, to jsou výzkumné otázky – z nich vůbec není patrný geografický aspekt.
S tím pak nutně souvisí i literární rešerše, která je až moc jednostranná – vše je jenom z hlediska pravoslavných autorit. Některé publikace uvedené v této kapitole pak mají mnohem větší souvislost s jinými tématy než s postem, např. Jaký je postoj pravoslavné církve v Evropě? A jak pravoslaví přijímají obyvatele… – to je téma spíše pravoslavných misií.
Dejte tomu nějaký rámec (už v těch výzkumných otázkách) – můžete se inspirovat např. v článku ПРАВОСЛАВИЕ КАК ФАКТОР, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКА XIX ВЕКА) nebo třeba namátkou Eastern Orthodox Christian fasting in northeastern Pennsylvania
Samozřejmě nezapomínejte na respondenty v praktické části.
46)
Od minulé kontroly z 26. 5. nedošlo k žádné úpravě.
47)
V našich zeměpisných šířkách je obvyklé, že se v odborných textech omezuje ICH forma (ne všude to tak je). Proto je lepší psát místo Mým cílem práce… spíše Cílem práce…
Bylo by dobré uvést geografický aspekt už v hlavní výzkumné otázce.
Chybí citace použitých zdrojů (dávejte je do dvojitých kulatých závorek).
48)
Už minule jsem psal: omezte ICH formu. Máte to tam zase: např. Dále se budu zabývat přístupy…, na jiném místě: Proto jsem se rozhodla zabývat tímto tématem…
Literární rešerše je ve stavu prvního krůčku. Musí to přesně kopírovat výzkumné otázky.
V kap. Praktická část nezapomeňte, že musí být tvořena třemi částmi: údaje z literatury, výpovědi respondentů a Vaše analýza. Dejte na začátek nějaký pěkný historický úvod o vztahu hinduismu a sexuality, vztah tohoto náboženství k homosexualitě… Pak už pokračujte podle výzkumných otázek, které by měly být zhruba kapitolkami v praktické části.
49)
Vidím, že něco napsané máte, ale zatím je to spíše ve stavu rozpracování.
Jak jsem už psal minule i předminule, dávejte pozor na ICH formu. Máte to tam zase: např. Spojení náboženství a určitých aspektů sexuality mi i v dnešní době přijde jako tabuizované téma…. Dále: Jak už jsem zmínila…, na jiném místě: Budu se od svých respondentů snažit získat informace… Tady bych doporučil i změnit budoucí čas, protože při odevzdání by práce měla být ve stavu, že už je to hotové (ty informace byste už měla mít).
Nepište zda-li. Zdali je normální slovo, stejně jako jeho synonyma zda, pokud nebo jestli. Napsat zda-li je hrubka. Podobně se píše neboli. To -li se píše jen u sloves - např. bude-li.
Urychlete dokončovací práce :-)
50)
Co jsem Vám minule psal (k opravě, tak jste příliš do své práce nezakomponovala. To je chyba.
Vysoce oceňuji, jak pěkně umíte česky. Přesto by bylo vhodné nechat práci přečíst rodilým mluvčím (který umí dobře česky), aby opravil nějaké drobnosti týkající se jazyka. U odborných článků to bývá nutné a zcela obvyklé.
Je třeba ještě opravit citace, aby byly podle normy (napsat samotné URL stránky nestačí). Takže místo
https://orthodoxwiki.org/Fasting
je třeba uvést
Fasting [online] OrthodoxWiki, 29. 4. 2014. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://orthodoxwiki.org/Fasting
Je třeba všechny citace uvádět průběžně, do dvojitých závorek (viz Doporučení.
Nepoužívejte údaje z Wikipedie, ale dohledejte původní zdroj (který by na Wikipedii měl být uvedený).
Kap. Metodologie dejte před praktickou část.
V práci nerespektujete požadavek, který je napsaný modře nad tabulkou: …pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů. Databáze opět viz Doporučení.
Jak máte výzkumné otázky, tak už tam se musí objevit ten geografický aspekt (srovnání různých, geograficky odlišných, oblastí. Otázky musí mít otazník :-)
V kap. Praktická část práce máte velmi zajímavou část Vznik pravoslaví na Sibiři, ale vůbec to nemáte propojené s Vaším hlavním tématem, kterým je půst. To je třeba doplnit.
V kap. Půst v Rusku i analogické, která se týká postu v Čechách, vůbec nenecháváte promluvit respondenty. Nezapomínejte, že v praktické části musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu. Proto třeba nestačí tam dát grafy bez dalšího vysvětlení. Co je rozhodně nutné, nechat promluvit respondenty. Vaši respondenti mlčí :-(
V kap. Závěr musíte pořádně diskutovat vaše výzkumné otázky.
51)
Jen v rychlosti – aby to byla otázka, musí tam být samozřejmě otazník, ale musí se jednat o normální větu. Takže když máte Rozdíly půstu a jeho dodržováním v jiných zemích: Česko a Rusko a máte z toho udělat otázku, tak nestačí tam přidat otazník, ale musíte to opravit celé. Například: Jaké jsou rozdíly v půstu a jeho dodržování v Čechách a v Rusku?
52)
Podobně jako u vaší spolužačky vysoce oceňuji, jak pěkně umíte česky. Přesto by bylo vhodné nechat práci přečíst rodilým mluvčím (který umí dobře česky), aby opravil nějaké drobnosti týkající se jazyka. U odborných článků to bývá nutné a zcela obvyklé. Faktem ovšem také je, že u některých studentů, kteří mají češtinu jako rodný jazyk, to v písemném projevu moc poznat nejde (že jsou rodilí mluvčí českého jazyka).
V práci nerespektujete požadavek, který je napsaný modře nad tabulkou: …pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů. Databáze viz Doporučení. ANEBO je nemáte v kap. Seznam literatury (to, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v kap. Seznam literatury).
Je třeba ještě opravit citace, aby byly podle normy (napsat samotné URL stránky nestačí). Takže např. místo
www.mundo.cz [cit. 11.06.2020] Dostupné z: https://www.mundo.cz/recko/svatky
je třeba napsat
Svátky, tradice, zvyklosti. [online]] CK MUNDO, 2020. [cit. 25. 8. 2020] Dostupné z: https://www.mundo.cz/recko/svatky
Je samozřejmě na Vašem zvážení, zda nepoužít místo webových stránek cestovní kanceláře nějaký odborný článek.
V práci máte mnoho velmi zajímavých údajů a dobře se to čte. Jen je pak ještě nutné udělat shrnutí, když máte kap. Pohřeb v Řecku, pak Pohřeb v Rusku a pak Pohřeb v ČR. V tom shrnutí ukážete, v čem se ty pohřby liší, co mají společného (zda okolí výrazně ovlivňuje to, jak pohřeb vypadá, nebo zda je to velmi podobné vlivem stejných obřadů pravoslavné církve).
Psal jsem, že v praktické části musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu. Co je rozhodně velmi pěkné, že Vaši respondenti nemlčí, ale zapomínáte to srovnávat s údaji v literatuře.
53)
Pořád to ještě není ono. V současné podobě je vaše práce téměř výhradně o migraci. To máte zpracované docela pěkně. V práci máte ovšem jen velmi okrajově (nebo vůbec) věci, které slibujete v úvodu: Tato práce se zaměřuje na křesťanství, evropské hodnoty, priority, ale především na postoje křesťanů k migraci. V prvé řadě práce představuje samotné křesťanství, popisuje historii, říká, co je pro křesťany důležité a nepřípustné, jaké jsou jejich tradice a hodnoty, uvádí jednotlivé svátky a symboly, popisuje, jak se vlastně člověk stane křesťanem
Velmi nezřetelně je v práci vidět (spíše není vidět vůbec) to rozlišení ČR a Řecka.
Výpovědi respondentů jsou pěkné, ale nepatří to do metodologie, nýbrž do praktické části. Máte tam i nějaké faktografické chyby – např. muslimská církev: muslimové, ani židé netvoří církev. Na jiném místě: …zda se dočkáme doby, kdy bude Řecko muslimskou zemí, nebo zde bude stále převládat Řecko katolicismus… – v Řecku je nejrozšířenějším náboženstvím ortodoxní (pravoslavné) křesťanství, rozhodně NE řecký katolicismus. Ten se týká východního Slovenska, Ukrajiny…
Jednoznačně propojte výzkumné otázky a literární rešerši (tato kapitola není vůbec špatná, ale měli byste diskutovat každou výzkumnou otázku). Podobně byste měli strukturovat i praktickou část (zhruba každé výzkumné otázce dát nějakou podobně zaměřenou kapitolu.
Kap. Seznam literatury není podle normy (chybí kurzíva).
V práci nerespektujete požadavek, který je napsaný modře nad tabulkou: …pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů. Databáze viz Doporučení. ANEBO je nemáte v kap. Seznam literatury (to, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v kap. Seznam literatury).
Je třeba ještě opravit citace, aby byly podle normy (napsat samotné URL stránky nestačí).
Je NUTNÉ práci ještě DŮKLADNĚ projít a opravit gramatické chyby i x y, psaní velkých a malých písmen, nesprávné psaní čárek…
54)
Kap. Literární rešerše ještě více propojte s výzkumnými otázkami – měli byste diskutovat každou výzkumnou otázku. Jinak tato kapitola není vůbec špatná.
Ve větách velmi často naprosto nesprávně používáte čárky (naučte se počítat slovesa, pak to psaní čárek vyplyne docela dobře). To jsem vám ale už psal na samém začátku.
Dále máte častý problém se shodou větných členů – např. Je spoustu smíšených párů, kteří spolu prožili…: nemá být Je spoustu smíšených párů, ale Je spousta smíšených párů. Když jsou to páry, tak nemá být párů, kteří spolu prožili, ale párů, které spolu prožili… (to i může být). Není Írák, je ÍRÁN nebo IRÁK (mezi tím je obrovský rozdíl).
Některé formulace jsou slohově neobratné – např. …kteří jsou ochotní oddat smíšené sňatky… Neoddávají se sňatky, oddávají se snoubenci (ti uzavírají sňatek).
Značným problémem je psaní velkých a malých písmen: proč některé náboženství píšete s velkým písmenem a jiné s malým? …jak Judaismu, tak křesťanství… Pravidla požadují všude malé písmeno.
Když citujete nějakou knihu, neměňte její název – máte Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středo východní, jihovýchodní a východní Evropy, ale je to Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy.
Potřebuji vysvětlení k vašemu tvrzení: Do smíšeného manželství vstupují převážně mladiství v rozmezí 18 až 34 let. Z větší části do tohoto vztahu vstupují muži než ženy. Jednak označení mladiství se určitě netýká věkové skupiny 18 až 34 let a pak také to rozmezí není nijak výjimečné pro uzavírání smíšených sňatků, protože v této věkové skupině uzavírá sňatek např. v Čechách také nejvíce snoubenců (bez ohledu na náboženství) – viz např. https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691702.pdf
Co potřebuji ještě vysvětlit, je to, že z větší části do tohoto vztahu vstupují muži než ženy. Myslel jsem, že to musí být vyrovnané, když do toho jdou oba. Nebo tam zohledňujete i sňatky osob stejného pohlaví? (Ty ovšem v Čechách nejsou povoleny). Nebo jsem to úplně špatně pochopil.
V práci nerespektujete požadavek, který je napsaný modře nad tabulkou: …pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů. Databáze viz Doporučení. ANEBO jsem to jen nenašel.
V praktické části nevyčleňujte samostatně kap. Interpretace respondentů. Představení respondentů dejte spíše do kap. Metodologie, kam je obvyklé psát pasportizační údaje respondentů. Výpovědi respondentů použijte jako doplnění toho, co sdělujete. Praktickou část rozdělte na podkapitoly podle výzkumných otázek a mějte na paměti, že musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu.
Velmi málo citujete. Např. uvádíte, že Existuje totiž Izraelský zákon, který nepovoluje sňatky odlišného náboženského vyznání. (Je tam chyba v psaní velkých písmen). Kdybych se zajímal o tento zákon, kde ho najdu? Kdy byl přijatý? Týká se jen židů, nebo i muslimů a křesťanů, případně ateistů? Dejte na ten zákon odkaz.
Kap. Seznam literatury není podle normy (chybí kurzíva) – opět viz Doporučení.
55)
Práce je to hezká a zajímavá, ale ještě dotáhněte pár maličkostí. Mezi ně patří řada překlepů – např. Z historický pramenů
Oslavy se organizovaly, aby inspirovali
Psaní čárek – např. Jak ve Vietnamu tak i v České republice je pagoda místem…
Některé překlepy dost mění smysl (např. …neprojímají se žádné prostory.
Měl bych jednu maličkost k literární rešerši – dejte aspoň do závorky překlad názvu článku do češtiny.
V kap. Metodologie se více rozepište o adekvaci metod.
Psaní velkých a malých písmen máte většinou správně, ale někde to ještě ujíždí (např. Historie Buddhismu).
Není Do dnes, ale Dodnes.
Určitě prospějete srozumitelnosti textu, když některé dlouhé věty rozdělíte na více vět kratších (např. Tet Nguyen Tieu je měsíc úplňku v lednu, známý také jako Tet Thuong Nguyen, jedná se o první úplněk nového roku podle vietnamského lunárního kalendáře a je také velmi důležitým úplňkem ve vietnamských zvycích.
Také nezapomínejte na to, co máte napsané nad tabulkou červeně – Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) – nepište tedy: Zjistily jsme, že…
Nepoužívejte údaje z Wikipedie, ale dohledejte původní zdroj (který by na Wikipedii měl být uvedený).
Kap. Příchod Vietnamců do České republiky by bylo vhodnější dát více dopředu (ať to má logický sled: nejdříve Vietnamci přišli do Čech, pak teprve začali slavit svátky, ne naopak.
Kap. Závěr více propojte s výzkumnými otázkami.
56)
Celkově z vaší práce mám spíše pozitivní pocit, ale je třeba ještě něco pozměnit.
Kap. Literární rešerše není špatná, ale je to zbytečně stručné. V prvním odstavci zase vůbec nejste stručné při představení autorky (mnohem více píšete o ní, než o věcech, které se týkají vaší výzkumné otázky). Už minule jsem vám psal: V literární rešerši je třeba napsat, k čemu autoři došli – to třeba úplně chybí v části o kazašské svatbě (Gulžan Dosšanova), ale i jinde (nebo je to tak stručné, že se z toho nijak moc nepoučím. To se nezlepšilo. Z posledního odstavce se toho moc nedozvím. Bylo by velmi vhodné, abyste v této kapitole ukázaly jaké postavení má muslimská žena v manželství – v Kazachstánu a v Čečensku. Literatury je na to dost, našel jsem např. na https://scholar.google.com články v ruštině i angličtině. Obecně vidíte manželství v islámu (a roli ženy) dost pozitivně (to je vidět i ve vašem závěru). Je ovšem celá řada autorů, která publikuje naprosto odlišné názory. Bylo by asi spravedlivé je také zmínit. V závěru jsem čekal slibovanou odpověď na otázku jak to doopravdy je, jestliže nalézáme v islámské legislativě absolutní úctu k ženám a muž se nesmí za žádných okolností dopustit násilí na ženě. Jak to tedy doopravdy je?
V kap. Praktická část by bylo vhodné každou kapitolu (i odstavec) propojit s vašimi výzkumnými otázkami. V kap. Historie (ba ani v předchozí) to spojení s výzkumnými otázkami není.
Píšete: V muslimských zemích je velmi nízká rozvodovost, i když mají oba z manželů možnost zažádat o rozvod. Jedním z hlavních důvodů je pečlivý výběr životního partnera. Je to dané opravdu jen pečlivostí při výběru partnera, nebo je za tím ještě něco jiného (prostředí se silným důrazem na tradice, výhrůžky a strach o život v případě možného rozvodu…). To by bylo dobré diskutovat (když se podíváte na rozvodovost v Kazachstánu, tak je jasné, že mnohem vyšší je ve městech, zatímco na venkově je čtvrtinová – viz např. https://ekonomist.kz/iskakova/semyi-rk-v-1999-2019/).
Kap. Vlastní výzkum je bezesporu zajímavá, ale dost heslovitá a jednotlivé kapitoly jsou až příliš stručné. Nezapomeňte, že musíte kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře (včetně citací do dvojitých závorek) a vaši analýzu.
V praktické části mi docela chybí srovnání různých oblastí (je to vždy pro celý Kazachstán nebo celé Čečensko?) nebo srovnání různých období (obě oblasti spadaly dlouhou dobu pod SSSR – jak se to projevovalo na svatebních tradicích, co z těch tradic zůstalo dodnes, co se zavrhlo).
Chválím vás za pečlivost v gramatice – chyby a překlepy ve vaší práci jsou opravdu ojedinělé. Přesto si to ještě projděte, někde nejsou správně čárky (např. Respondentkou z Kazachstánu byla Polina Oparina. Studentka 1.ročníku Univerzity Jana Amose Komenského. – místo tečky by se mnohem více hodila čárka, nebo tam musíte dát sloveso).
Pozor na mezery – po tečce je mezera (např. …Bohu.Počet…, před čárkou (ani tečkou) není (…boha , Alláha…, na jiném místě …Usman . Čtvrtý…).
V 1. pádě není Abú Bakra, ale Abú Bakr. Není Vyzvání víry, není muzzin atd. atd.
V práci nerespektujete požadavek, který je napsaný modře nad tabulkou: …pro vaši práci je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů. Databáze viz Doporučení. ANEBO je nemáte v kap. Seznam literatury (to, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v kap. Seznam literatury). Je třeba ještě opravit citace, aby byly podle normy (napsat samotné URL stránky nestačí).
57)
Opravdu už nevím, jakými jazyky se na vás mám obracet: už potřetí píšu: pozměňte i nadpis, protože pojem „protestantská církev“ je strašně široký – protestantských církví jsou desetitisíce! Jejich přístup k liturgii je dost odlišný. MARNOST NAD MARNOST.
Není pravdou, že …Protestanté uznávají pouze Nový zákon… (Je možné, že jste narazily na nějakou protestantskou církev, která Starý zákon neuznává, ale ROZHODNĚ to neplatí o protestantech jako celku, ba ani jako většině).
Podobně nepřesné je Ve jménu těchto principů protestantství odmítá… reálné přítomnosti v eucharistii… Tím asi myslíte reálné přítomnosti Ježíše Krista v eucharistii. To skutečně část protestantů odmítá, ale právě luteráni to neodmítají.
Nepoužívejte citace do hranatých závorek – [1], ale dávejte je do dvojitých kulatých závorek. Pak z nich budete mít ve WIKI průběžné citace pod čarou.
Kap. Bibliografie a Zdroje nejsou podle normy – mrkněte na Doporučení.
Opravte v některých větách chybné čárky a i další chybky – např. není propojení s bohem, ale propojení s Bohem atd.
Kap. Literární rešerše není skutečnou literární rešerší. To, co tam máte, je bezesporu velmi pěkně zpracované, ale doporučil bych to spíše přesunout jako úvod k praktické části. Každá výzkumná otázka / podotázky by měla mít jednu část v kap. Literární rešerše. Mělo by to začínat třeba nějak takto: Rozdílem ve slavení bohoslužeb a náboženských projevů v různých protestantských církvích se zabývá autor XY ve své publikaci XX a uvádí, že… Nezapomínejte na funkci této kapitoly – sdělit čtenářům, co už na dané téma vyzkoumali jiní autoři.
Pokud srovnáváte ČR a USA, tak mi tam chybí respondenti z USA. Právě to srovnání máte jako hlavní výzkumnou otázku, ale v práci se to až zas tak moc neprojevuje.
Praktická část musí být postavená především na zjištěných údajích od respondentů, doplněná údaji z literatury a vaší vlastní analýzou. To je třeba ještě z vaší strany výrazně posunout.
58)
Ještě si projděte práci po formální stránce – občas nesprávně píšete čárky (např. To, kde vyrůstáme formuje naší povahu.). Nesprávně píšete mezery (např. není Dvě církve- jeden kostel, ale Dvě církve – jeden kostel.
Ještě taková drobnost při používání kurzívy. Velmi správně ji používáte pro oddělení toho, co někdo (nejčastěji respondenti) říká. Pak už ale toho respondenta do kurzívy nedávejte, ale odlište ho jinak. Takže spíše než mše svatá, svátost smíření, modlitba vlastními slovy a Eucharistie,“ vysvětlil Balík bych to napsal mše svatá, svátost smíření, modlitba vlastními slovy a Eucharistie,“ vysvětlil Balík.
Píšete: Pro zachování identity respondentů byla jejich pravá jména anonymizována a následně pseudonymizována. Je to skutečně Pro zachování identity respondentů, nebo spíše Pro zachování anonymity respondentů?
Kap. Metodologie je udělaná velmi pěkně, jen se i zde nebojte použít kurzívu pro odlišení výpovědí respondentů.
Odborných článků z databáze odborných časopisů jsem se nemohl dopočítat – máte tam skutečně ty tři? Já jsem se dopočítal jen jedné publikace / knihy (HEWITT, Hugh…)
Kap. Seznam literatury není správně: to, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v této kapitole. Vy ovšem dáváte do průběžných citací (do dvojitých závorek) jen URL stránky, což je špatně. I tam musí být celá citace (viz http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu).
Ještě bych doporučil lépe uvést kap. Literární rešerše, jak jsme o tom mluvili na konzultaci. Nezačínejte hned V roce 2006 uzavřela Česká biskupská konference (ČBK) a Ekumenická rada církví (ERC) v ČR dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví…, ale spíše tím, co je ve vaší výzkumné otázce (začněte obecně tou spoluprací různých církví).
Celkově vaši práci považuji za velmi zdařilou, jen ještě dotáhněte těch pár maličkostí, co jsem vám napsal.
59)
Vy už to máte skoro hotové, jen ještě pár maličkostí. Kap. Literární rešerše je trochu jako aprílové počasí (střídají se tam kvalitativně velmi rozdílné části). Ty části, které jsou příliš strohé, ještě trochu rozviňte. Např. jak máte V knize Manželství – cesta ke svatosti (Svatí manželé 20. století)…, tak se až zas tak moc nedozvím souvislost s vaší výzkumnou otázkou. Podobně je to i u té diplomky od Jany Šaratové – V práci nejdříve popisuje manželství a jak se k němu staví církev a jak moc je důležitý křest… Jak se dozvím, jak se k manželství staví církev a jak moc je důležitý křest? Nedozvím (zatím).
Formální stránka: dávejte pozor na správné mezery (ne tedy Wioleta Kasperczyk- Wioletě…, ale spíše Wioleta Kasperczyk – Wioletě…, není z pravidla, ale zpravidla. Pozor na správné psaní % (s mezerou, pokud to není přídavné jméno).
Pozor na psaní velkých a malých písmen – není To, co bůh spojil, ale To, co Bůh spojil, není manželství v Římskokatolické církvi, ale manželství v římskokatolické církvi. Není Katechéza, která se připravuje na manželství, ale Katecheze, která připravuje na manželství atd.
Píšete: Církevní sňatek možné uzavírat v době půstu nebo adventu. To vypadá, jako by půst a advent byl pro uzavírání sňatků preferovaným obdobím. To ale není.
Necitujte Wikipedii, ale původní zdroj (který je na Wikipedii uvedený).
Kap. Seznam literatury není podle normy (chybí kurzíva). V průběžných citacích (v dvojitých závorkách) to máte většinou správně, i když i tam jsou nějaké malé chybky.
Celkově mám z vaší práce mnohem lepší pocit než při minulých čteních. Opravte ty maličkosti, které jsem zmiňoval, a máte to hotové.
60)
Po obsahové stránce víceméně připomínky nemám. Vaše práce je mimořádně zajímavá, pěkně zpracovaná. Je však třeba ještě pořádně zapracovat na formální stránce. Řekl bych, že se formální úroveň zhoršuje od začátku ke konci (první polovina práce je po formální stránce mnohem kvalitněji zpracovaná, než ta polovina druhá (v té začínají věty malým písmenem a je tam více chyb a překlepů).
Už minule jsem psal Dejte pozor na správné začátky vět – neměly by začínat spojkou. Stále se tento nešvar na některých místech vaší práce objevuje (např. Kde jsme ponechali velmi široce položené otázky. nebo Přestože na našem území, nebo v Rusku nikdy nebyl majoritním náboženstvím. A nedá se říci, že je to náboženství spjaté právě s tímto územím.).
Pozor na hrubky (3 rozhovory probíhali) nebo překlepy (např. Cílem práce je zjisti odlišnost nebo zminuje, že Reformní a liberální školy…).
Některé formulace nejsou příliš šťastné – např. V otázkách potratu ale zastávala spíše opačný břeh. (můžete být na opačném břehu, ale sotva můžete opačný břeh zastávat).
Někde (poměrně často) jsou nesprávně čárky (např. Leah odůvodnila své liberální postoje odkazem na její lékařkou rodinu s níž sdílí stejné hodnoty.). Naučte se počítat slovesa, pak to psaní čárek vyplyne docela dobře.
Některé formulace jsou trochu kostrbaté – zjednodušte je (např. Problémy s potraty a antikoncepcí vnímala jako důležité v souladu nejen náboženského, ale i jako problém postavení ženy, nebo muže v těchto otázkách. Pozor na psaní mezer (např. hodnot,zákonu).
V kap. Úvod práce pokládáte zajímavé otázky – zvažte, zda na konec těchto vět nedat otazník.
Dejte pozor i na psaní mezer: ne -tvrdí Olga Efimova, ale – tvrdí Olga Efimova.
Na konci vět pište tečky – Zatímco Hilleova škola tvrdí, že je třeba mít syna a dceru
Když napíšete Memám stim v zásadě žádný problém, může to být doslovně převzaté od respondenta. Pak je třeba ale nějak čtenáři sdělit, že to píšete doslovně i s chybami. Někdy je ale lepší ty chyby opravit.
Odkazy (Birenbaum-Carmeli, 1997, Birenbaum-Carmeli et al., 2000) dejte také do dvojitých závorek a normálně je plně citujte.
Odpověď respondenta Pokud někdo chce mít děti, má možnost. Každý člověk si zaslouží mít rodinu a děti, a proto to považuji za naprosto normální. máte dvojmo.
Závěr ještě malinko upravte, aby byl opravdu zlatým hřebem celého vašeho snažení. Začátek závěru je fajn, ale ten konec se mi jeví tak trochu jako useknutý.
61)
Po obsahové stránce není vaše práce vůbec špatná, máte tam spoustu zajímavých údajů, dobře se to čte (odhlédnu-li od chyb). Je třeba rozšířit kap. Literární rešerše, aby měly prostor všechny výzkumné otázky, zcela chybí kap. Metodologie… Vaše kap. Praktická část je víceméně přepis rozhovorů, zatímco je nutné kombinovat tři věci: výpovědi respondentů (nechte je skutečně promluvit), údaje v literatuře a vaši analýzu.
To, co máte v kap. Teoretická část, bych doporučil dát jako takový úvod k praktické části. Kap. Teoretická část je od slova teorie, ale vy tam žádné teorie nemáte. Teorii si můžete představit jako funkci, která vyjadřuje závislost něčeho na něčem.
K čemu mám zásadní výhrady, to je formální stránka. Po formální stránce je ve vaší práci celá řada nedůsledností, které je bezpodmínečně nutné opravit. I když si dáte s vaším dílem velkou práci a pak napíšete …ve sv prácí zabávající…, tak to padá hned do úplně jiné ligy (možná ani ne do okresního přeboru, když použiji sportovní terminologii). To je jak výkřik opilce. Podobně i jinde: Nečíslovaný seznamRole každého člena
Není tamnější, ale tamější. Není polygenie, ale polygynie atd. atd.
Pokud píšete: Jde o tradiční typ rodiny, ta se vyznačuje následujícími body: tradiční ( kolektivní ) rodina se vyznačuje:, tak je to celé divné. Máte tam špatně dvakrát vyznačuje, nelogicky působí ta dvojtečka za dvojtečkou, a navíc máte špatně mezery v závorce. Určitě se podívejte na http://www.hks.re/wiki/lib/exe/fetch.php?media=2014:typografie.pdf
Jak se mám poučit ze sdělení Body, které jsme sepsali, použijeme v zápětí…?
Je do značné míry nepochopitelné vaše číslování rodinu označit jako 2 „nejstarší společenskou instituci nebo na jiném místě pár s dětmi, 3 tak i ostatní příbuzné. To hraničí přinejmenším s podivínstvím.
Pozor na nesoulad větných členů – např. před Muslimským Bratrstvem, které ji vyhrožovali smrtí… Zkrátka a dobře, v tomto ohledu je toho na opravování strašně moc.
Přečtěte si po sobě větu K této tematice se nechceme vyjadřovat je příliš rozsáhlá a složitá, každopádně to nemění nic na tom, že vraždy ze cti se stále dějí a počet obětí není malý a nejsou tak ojedinělé, jako tvrdí někteří muslimové, jen pro představu za rok je zavražděno v Nizozemsku zavražděno zhruba desítka lidí, z toho většinou tvoří dívky. Přísloví rozděl a panuj se hodí i na takto dlouhatánské věty.
Už jsem vám jednou psal, že je třeba opravit jednotlivý členové rodiny, ale mé výzvy jsou evidentně marné. To je pak těžké něco radit, když jste tak paličaté…
62)
Musím říct, resp. napsat, že jste mi velmi příjemně překvapila. Práce má hlavu a patu a co se týká pravopisných chyb, máte to lepší, než mnozí studenti, jejichž rodným jazykem je čeština.
Přesto je třeba ještě pár věcí opravit: Nad tabulkou máte napsané modře: Snažte se omezovat ICH formu a její odvozeniny (viz Doporučení) – spíše než V této práci chci zjistit…, raději napište Tato práce chce zjistit nebo Tato práce chce ukázat
Je třeba použít alespoň tři články (knihy) z databáze odborných časopisů.
V kap. Metodologie nebuďte tak stručná – např. když píšete o tom, že jste položila 25 otevřených otázek, tak je tam napište, diskutujte, proč jste vybrala právě takové otázky…
V kap. Praktická část se snažte, abyste všechny odstavce nějak propojila s výzkumnou otázkou. Když píšete o zakladateli islámu, o historii islámu, vždy to musíte nějak propojit s manželstvím.
Kap. Seznam literatury není podle normy. Všechny citace musí mít stejnou strukturu (rozhodně nestačí uvést URL webové stránky).
V práci vůbec nepoužíváte průběžné citace (do dvojitých závorek, pak z toho ve wiki budete mít krásně číslované poznámky).
V seznamu obrázků nepoužívejte URL vyhledávacího dotazu z Yandexu, ale dejte tam skutečný odkaz na obrázek.
Necitujte Wikipedii, ale původní zdroj, který by měl být na Wikipedii uveden.
63)
Ještě znovu nechte zkontrolovat práci rodilým mluvčím a pak ještě opravte citace. Musí být podle normy, což nemáte. Podívejte se na třeba na stránku www.citace.com a tam stačí zadat název nebo ISBN a vygeneruje to citaci (kurzívu pak musíte ve wiki doplnit). Ruskojazyčné publikace tam ale většinou nejsou.
Každopádně není:
“Láska a manželství v islámu“ - Ibrahim Amin (Datum psaní: 2010, Svazek: 270 stránek, ISBN: 978-5-8493-0116-7, Překladatel: Saodatkhon Fatkhullaeva)
ale musí to být takto:
AMINI, Ibrahim. (АМИНИ, Ибрахим.) Ljubov' i brak v Islame (Любовь и брак в Исламе) [Láska a manželství v islámu]. Litres, 2017, 270 s. ISBN: 978-5-8493-0116-7.
nebo určitě není Miloše Mendela…
ale
MENDEL, Miloš. Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir, 2018. ISBN 978-80-86779-45-4.
64)
Ještě je třeba zapracovat na formální stránce práce: psaní velkých a malých písmen (etnika jsou s velkým písmenem, názvy náboženství s malým – takže ne Hinduisty a Indy, ale hinduisty a Indy…, nesprávné psaní mezer (např. ( Eros…), jinde pak kodex.Respondenti.
Bylo by velmi vhodné vysvětlit dichotomii Eros a etor (alespoň pro mě, protože ten etor je mi zcela neznámý.
Určitě si text projděte z hlediska psaní čárek ve větách (např. Dva respondenti si nepřáli být označeni pravým jménem a proto byla zachována…)
Pozor na hrubky – např. že by tradice vymizeli.
Některé formulace jsou nejasné – např. Obrázek na vztah hinduistů a LGBT+ komunity zkresluje zákon 377… Proč zkresluje? To by bylo dobré vysvětlit.
Kap. Zdroje není podle normy (chybí kurzíva).
V práci vůbec nediskutujete rozdíl mezi kastou a varnou.
Kap. Praktická část práce je třeba lépe strukturovat: rozdělte ji na podkapitoly podle výzkumných otázek. Pak bude celý výzkumný postup přehlednější.
65)
Ještě opravte tyto maličkosti: Když rozdělujete dlouhé souvětí (za což vás chválím), tak nestačí udělat tečku a pokračovat spojkou. Věty by začínat spojkou neměly. Už minule jsem o tom psal, ale stále se tento nešvar na některých místech vaší práce objevuje (Zda se partneři sjednotí a začnou vyznávat stejné náboženství,​ nebo mohou vyznávat každý jiné náboženství. Nebo na jiném místě máte Čímž se z Rekonstruktivistického judaismu stalo první hnutí v judaismu, které umožnilo rabínům navázat vztahy s nežidovskými partnery. – tady by stačilo napsat Tím). Jen malá otázka: proč píšete Rekonstruktivistického s velkým písmenem? Někde pořád nemáte dobře čárky (počítejte slovesa ve větách!) – Například židé pocházející z Maďarska, na tom byli lépe než židé pocházející z Polska. (pocházející není sloveso) nebo na jiném místě: Židovské obyvatelstvo se v důsledku přijetí těchto zákonů, dostalo do existenčních problémů.
Poslední věc: v kap. Literární rešerše dejte do závorek český překlad publikací, které nejsou v češtině.
Obsahově je práce velmi pěkná.
66)
Psaní čárek je pořád velkým problémem – něco jsem se snažil opravit (http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=ls2020:judaismus&rev=1599234184&do=diff), něco tam asi ještě zůstalo. Podívejte se na to.
67) , 70)
Pěkné
68)
Po obsahové stránce připomínky nemám, práce je hodně vylepšená, pěkně se čte, obsahuje zajímavé údaje.
Musíte ale ještě celou práci projít po formální stránce a odstranit drobné překlepy, hrubky a slohové chybky. Např. ve větě Vyhýbání se manželky a starším příbuzným jejího manžela, obvykle trvá až do prvního narození nebo několik let. je špatně čárka, ale je nutné i poopravit formulaci obvykle trvá až do prvního narození – zřejmě máte na mysli obvykle trvá až do narození prvního dítěte. Na jiném místě: …když přijdou hosté a měla by se postarat o jejich služby… – spíše by se asi měla postarat o jejich potřeby (nebo přání?).
Není rozdily, ale rozdíly…, není …více autoru najednou ve specializovaným časopise…, ale více autorů ve specializovaném časopise…, není manžletství…, není s naši prací
Pozor na nesoulad větných členů: I po skončení předepsaných zákazů se snacha má chovat s extrémně zdrženlivými pojmenováním
Pozor na správné psaní mezer – např. řeknete:„Tvá… nebo na jiném místě …pravíte:„Jsi…, případně ai když…
Kap. Seznam literatury není podle normy (chybí kurzíva). Navíc: To, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v kap. Seznam literatury. V průběžných citacích máte např. ​Жакипова А., ale v seznamu literatury už ne, což je chyba. To, co je v azbuce, transliterujte (nebo proveďte transkripci) do latinky (tu azbuku pak můžete dát do závorky).
Nezapomeňte uvést zdroj a popisky (ne všichni čtenáři umí číst v azbuce) u dvou obrázků (grafů), které jsou od minula přidané.
69)
Pěkná práce, stále však chybí ta finální korektura rodilým mluvčím (který umí dobře česky) – jsou to už jen drobnosti, ale je třeba to přiblížit dokonalosti :-)
Např. není vyjde to třikrát levnější, ale buď je to třikrát levnější nebo vyjde to třikrát levněji.
Kap. Tištěné zdroje není podle normy (chybí kurzíva). Kap. Články z databáze odborných časopisů – kurzívou se uvádí název časopisu.
To, co je v průběžných citacích, které dáváte do dvojitých závorek, musí být abecedně seřazeno i v kap. Seznam literatury. V průběžných citacích máte např. Nešporová, Olga. 2011. „Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby?“ Sociální studia 8 (2): 57-85. ISSN 1212-365X., ale v seznamu literatury už ne, což je chyba. Navíc není správně kurzíva – mělo by to být spíše takto:
NEŠPOROVÁ, Olga. Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby? Sociální studia, 2011, 8 (2): 57-85.
71)
Proč asi myslíte, že vám píšu Necitujte Wikipedii, ale původní zdroj (který je na Wikipedii uvedený). Máte tam Wikipedii zas.
Kap. Knižní zdroje stále není podle normy, chybí kurzíva.
Opravte to pořádně!!!
72)
Hodně věcí opravených máte, ale hodně toho ještě zbývá. Dost toho v práci zakomponováno není.
Především je nutné text „začistit“, tj. zbavit těch nejhorších překlepů. Zkopírujte celý text třeba do Wordu a pak udělejte aspoň tu nejzákladnější kontrolu gramatiky přes klávesu F7. Pak to zase dejte do wiki. Tím všechny chyby neodstraníte, ale aspoň eliminujete ty největší překlepy (např. antropoligicko-socílně, dále Saudskou Arábiá, nesprávné používání dvou čárek místo uvozovek (,,africké části“), nesprávně mezery a tečky (např. ze 7 století n.l.)
Některé věty jsou tak šíleně dlouhé, že se v nich někteří čtenáři ztratí – Zaprvé, muslimská kultura si na rozdíl od západní snaží zachovat tradice a zůstat neměnná, toto určitě neplatí všude, liší se to jak sociálními,​ ekonomickými,​ politickými,​ tak geografickými podmínkami,​ nelze tedy věc generalizovat,​ ale v kontrastu se společnosti západní, která se v současnosti tváří, že je otevřena každé nové myšlence a diverzitě, jsou muslimské státy stále tradiční a ačkoliv změny někde probíhají,​ názory, které změny umožňují jsou bohužel často zpátečnické než moderní.
Kap. Praktická část nemůže být jen přepisem rozhovorů (všude v praktické části kombinovat tři věci: výpovědi respondentů, údaje v literatuře a vaši analýzu).
Úplně chybí kap. Seznam literatury, citace pod čarou (ve dvojitých závorkách) nejsou podle normy, chybí kurzíva.
Opravte to pořádně!!!
Zápočet jsem vám tedy zapsal kvůli termínu zápisu, ovšem pokud to neopravíte, tak ho zase vymažu (15. září na to mrknu a musí to být na výstavu). V této podobě by to na zápočet nebylo.
73) , 75) , 76) , 77)
rozšířený geografický aspekt
74)
To, co máte v těch hranatých závorkách, je název souboru. Když to změníte, pak máte soubor nový, ale samozřejmě prázdný. Přidal jsem vám tam znak |
Všechno, co je před tímto znakem, je název souboru. To co je za tím znakem, to se bude zobrazovat. Upravte si to podle svého gusta. Ten původní soubor je ZDE
ls2020/geografie_nabozenstvi_ls_2020.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)