obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:antropologie_nabozenstvi

Výsledky 1. + 2. testu (ze 4. 12. 2015) test_1_antropologie_nabozenstvi.xls

Konečné výsledky po 6. lednu 2016: test_1_antropologie_nabozenstvi-2016.xls

Konečné výsledky po 13. lednu 2016: test_1_antropologie_nabozenstvi-2016-13-1.xls

Konečné výsledky po 27. lednu 2016: test_1_antropologie_nabozenstvi-2016-28-1.xls

Antropologie náboženství

Zápis do indexu:

28. 1. 2016 od 9 do 11 hodin budu v kanceláři zapisovat zápočet a zkoušku.

Kdo nemůže přijít: index pošlete po spolužácích nebo nechte na sekretariátu, já si ho tam vyzvednu, zapíši zápočet a zkoušku a zase ho tam vrátím.

Zápis známky a zápočtu do systému udělám najednou z obou zkouškouvých termínů do konce tohoto týdne.

Po posouzení situace nabízím ještě možnost pro všechny, kdo mají známku těsně na hraně, napsat si test 27. 1. - jen pojmy, znovu. Pokud se podaří napsat za 1, máte tu lepší známku.

Jedná se o tyto studenty: Cuřínová, Fuková, Karafiátová, Smékalová, Štěpánková, Zajícová, Žiaková

V případě, že se rozhodnete test znovu napsat, zapište se. Známku v moodle bych potom opravila.

VE STŘEDU 11. 11. SE KONAJÍ OBA SEMINÁŘE!

Omlouvám se za mylnou informaci, kterou jsem uvedla na přednášce minulý týden - tedy že semináře 11. 11. odpadají.

Beseda o buddhismu nahrazovala seminář ze svátku 28. 10. - aby byl počet odpadlých i uskutečněných seminářů pro všechny skupiny stejný. Vše běží podle domluvy ze začátku semestru a podle rozvrhu na wiki.

Dejte si to mezi sebou vědět!

Podmínky ke složení zkoušky:

 • napsat práci v rámci semináře
 • napsat dva průběžné testy - 21. 10. a 2. 12. 2015 (do průměru se započítává lepší známka)
 • písemná zkouška:
  • pojmy
  • cca 30 min psaní na 3 tématické otázky

Výsledek zkoušky bude dán aritmetickým průměrem známek z výše uvedených dílčích úkolů. Pozor! Každý dílčí úkol musí být klasifikován nejhůře stupněm dobře.

Podmínky pro získání zápočtu:

 • mít splněnou docházku (maximálně jedna absence, ze 4 besed povinné dvě)
 • práce ve skupinkách po cca 4 na téma Profil věřícího (náboženství dle vlastního výběru) a prezentace této práce.

ODEVZDÁNÍ PRÁCE DO 4. 1. 2016 na wiki!!!

Práce bude známkovaná 1, 2, 3 a nevyhověl. Známka z práce bude součástí výsledné známky ze zkoušky.

Besedy

Součástí seminářů bude také účast na besedách, které se budou konat v náhradním termínu místo seminářů podle domluvy s ohledem na rozvrh:

1. beseda - hinduismus (místo seminářů v sudém týdnu) - pondělí 19. 10. dopoledne, ČZU - učebna zahraničního oddělení E115/119 v 9:30 hodin, je to učebna v přízemí fakulty za bufetem.

 1. Rybenská
 2. Růžek
 3. Jindřichová
 4. Hrnčířová
 5. Dlouhá
 6. Simmerová
 7. Schenková
 8. Úradníčková
 9. Cuberková
 10. Štefánková
 11. Faměra
 12. Hejduková
 13. Koudelová
 14. Mayer
 15. Buzková
 16. Elizeus
 17. Votrubová
 18. Zajícová
 19. Vágnerová
 20. Cejpová
 21. Zemková
 22. Kubátová
 23. Bílá
 24. Touš
 25. Forst
 26. Smékalová
 27. Hyršlová
 28. Hatka
 29. Jechová
 30. Sedmerová
 31. Kašparová
 32. Veselská
 33. Kolářová
 34. Erlebach
 35. Karafiátová
 36. Franková
 37. Zmeková
 38. Donátová
 39. Pechová
 40. Chrtková
 41. Jón
 42. Kasková
 43. Šťástková
 44. Hanuš
 45. Nosák
 46. Liprtová
 47. Skutilová
 48. Mrazík
 49. Mielniczková
 50. Ludvíková
 51. Kähsová

2. beseda - buddhismus (místo seminářů v lichém týdnu) 9. 11. 2015 přímo v buddhistickém centru Lotus - Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1. Sejdeme se před vchodem do centra v 9. 20hodin, přednáška začíná v 9. 30. Každého prosím o 10 Kč jako příspěvek na provoz centra (přednášející nepožaduje honorář za přednášku).

- nahrazuje odpadlý seminář z 28. 10.

 1. Rybenská
 2. Cuberková
 3. Štefánková
 4. Cuřínová
 5. Vágnerová
 6. Cejpová
 7. Fuková
 8. Franzová
 9. Jansa
 10. Vavroušková
 11. Smékalová
 12. Jelínek
 13. Bezstarostová
 14. Klepetko
 15. Neradová
 16. Plachá
 17. Růžková
 18. Kolářová
 19. Erlebach
 20. Karafiátová
 21. Franková
 22. Zmeková
 23. Donátová
 24. Šmídová
 25. Hassmanová
 26. Pechová
 27. Kotrč
 28. Oršulová
 29. Žiaková
 30. Jón
 31. Hromádková
 32. Kasková
 33. Šťástková
 34. Hanuš
 35. Skutilová
 36. Erlebach
 37. Mrazík
 38. Kodýtková
 39. Hyršlová
 40. Hrnčířová
 41. Jindřichová
 42. Šponiarová
 43. Hanuš
 44. Bílá
 45. Čížková
 46. Jechová
 47. Chrtková
 48. Liprtová
 49. Nosák
 50. Zemková

3. beseda - islám, návštěva mešity na Rajské zahradě (místo seminářů v lichém týdnu) - pondělí 23. 11. 2015, 9. 30 hodin sraz na Rajské zahradě

 1. Dlouhá
 2. Simmerová
 3. Schenková
 4. Úradníčková
 5. Cuberková
 6. Štefánková
 7. Buzková
 8. Cuřínová
 9. Elizeus
 10. Cejpová
 11. Jelínková
 12. Čížková
 13. Kubátová
 14. Jansa
 15. Jelínek
 16. Bezstarostová
 17. Smékalová
 18. Klepetko
 19. Hatka
 20. Šponiarová
 21. Neradová
 22. Plachá
 23. Růžková
 24. Kašparová
 25. Sedmerová
 26. Zajícová
 27. Votrubová
 28. Hlaváčková
 29. Grgičevičová
 30. Karafiátová
 31. Šmídová
 32. Hassmanová
 33. Žiaková
 34. Kočí
 35. Hromádková
 36. Kasková
 37. Štěpánková
 38. Šťástková
 39. Hyršlová
 40. Erlebach
 41. Loučímová
 42. Touš
 43. Forst
 44. Bílá
 45. Vykopalová
 46. Hanuš
 47. Kotrč
 48. Liprtová
 49. Nosák
 50. Veselská
 51. Vágnerová
 52. Chrtková
 53. Kodýtková
 54. Faměra
 55. Mielniczková
 56. Ludvíková
 57. Matiášek
 58. Mayer

4. beseda - křesťanství (místo seminářů v sudém týdnu) - pátek 4. 12. v 9 hodin. Sraz na místě: Římskokatolická farnost u kostela Sv. Františka z Assisi, Na Sádce 1296/18, Praha 4 Chodov, www.kcmt.cz POZOR!!! Je zde sice napsané, že sraz bude zítra v 9 hod. (4. 12. 2015) u kostela Sv. Františka z Assisi, Na Sádce 1296/18. Tato adresa je ovšem pouze sídlem farnosti. Farář nás ale bude očekávat u Komunitního centra Matky Terezy, U Modré školy 2337/1 - mapa zde: http://mapy.cz/s/njLW

Já tedy vyzvednu všechny, kteří si nepřečtou tuto informaci, v ulici Na Sádce (budu tam v 9:00) a přijedeme autobusem ke Komunitnímu centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1.

Kdo z vás si tuto informaci přečte, jeďte rovnou ke Komunitnímu centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1. Dorazíme tam snad kolem 9:15. Pokud vám bude zima, můžete zazvonit, pan farář vás pustí dovnitř. Těším se na zítřejší setkání a zdravím, Pavla Kokaislová

 1. Růžek
 2. Cuřínová
 3. Fuková
 4. Smékalová
 5. Franzová
 6. Grgičevičová
 7. Kodýtková
 8. Žiaková
 9. Kočí
 10. Štěpánková
 11. Loučímová
 12. Hlaváčková
 13. Jelínková
 14. Vykopalová
 15. Dlouhá
 16. Oršulová
 17. Koudelová
 18. Matiášek
 19. Kähsová
 20. Hejduková
 21. Chrtková

Rozpis seminářů Antropologie náboženství ZS 2015

1. seminář

30. 10.

7. 10.

 • struktura práce:
 1. Úvod a cíl práce: proč právě tohle náboženství (objektivní hledisko, v čem spočívá jeho atraktivnost, důležitost, zajímavost, formulace výzkumné otázky - antropologický rozměr (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci, náboženské projevy rozdělit na vnější a vnitřní).
 2. Metodologie práce: použití kvantitativních i kvalitativních metod (metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň dva respondenty)
 3. Literární rešerše: měla by se odvíjet z uvedených výzkumných otázek a podotázek
 4. Vlastní práce: návaznost na historii a nauku zvoleného náboženství, dělení podle aspektů ve výzkumné otázce a podotázkách
  1. vnější: slavení svátků, posty, speciální oděv, jídlo, setkávání se s ostatními věřícími
  2. vnitřní: způsob modlitby, meditace, četba posvátných textů, bohoslužby, svátosti
 5. Závěr: přínos zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek

OEDEVZDÁVÁNÍ PRACÍ ZDE (klikněte na odkaz ZDE a pak se tam zapište: jméno a příjmení autorů + odkaz na práci. Pište to tak, abych na to mohla jenom kliknout a otevřela se vaše práce)

DO ZAČÁTKU DRUHÉHO SEMINÁŘE JE TŘEBA UDĚLAT: !!!

 1. vybrat si téma a skupinku
 2. zapsat se do WIKI k příslušnému semináři (pro prezentace jsou k dispozici 3 liché a 3 sudé semináře), uvést předběžný nadpis práce a výzkumnou otázku, hledání respondentů, rozvrhnutí práce

Vzor zápisu k jednotlivým seminářům:

Marta Kadlecová, Miroslav Pečený: Profil hinduisty v ČR

Rozpis dalších seminářů a jejich náplně v ZS

2. seminář

lichý týden 14. 10

8. 45 - 9. 30:

Štěpánková, Kasková, Karafiátová - Profil věřícího Církve adventistů sedmého dne

Cuřínová, Franzová, Fuková - Profil katolíka

Elizeus, Jelínková, Kočí - Profil věřícího Žida

12. 15 - 13. 45:

Hromádková, Simmerová, Zemková - Profil římskokatolické mládeže v ČR

Čížková, Hrnčířová, Jindřichová - Profil římského katolíka

Cejpová, Hassmanová, Šmídová Profil jáhna v Církvi čs. husitské

Cuberková, Štefánková - Profil theravádského buddhisty

sudý týden 21. 10. oba semináře nahrazeny 19. 10. 2015 dopoledne přednáškou o hinduismu

3. seminář

lichý týden 28. 10. státní svátek

semináře vlastně neodpadne, protože místo nich bude beseda v pondělí 9. 11. 2015, čas bude upřesněn, ale počítejte s dopolednem.

sudý týden 4. 11.

8. 45 - 9. 30:

Vágnerová - Profil hinduisty

Růžková, Hyršlová - Profil věřícího římského katolíka

Jansa, Oršulová, Žiaková Profil věřícího protestantske cirkve

12. 15 - 13. 45:

Schenková Tereza, Úradníčková Eva - Profil věřícího římskokatolické církve

Kolářová, Neradová, Šponiarová - Profil věřícího Hare Kršna

Donátová, Franková, Zmeková - Profil věřícího Dvanácti kmenů

4. seminář

lichý týden 11. 11.

8. 45 - 9. 30:

Faměra, Nosák, Mayer - Zen-Budhisté v České republice - škola Čogje

Matiášek Profil muslima v České republice

Koudelová, Hejduková - Profil katolíka - římskokatolická církev

12. 15 - 13. 45:

Dlouhá, Rybenská, Vykopalová - Profil sikhi

sudý týden 18. 11.

8. 45 - 9. 30:

Klepetko, Jón - Profil muslima

Jelínek, Bezstarostová - Profil tibetského buddhisty v ČR

Forst, Liprtová, Plachá - Profil člena společenství Hare Krišna

12. 15 - 13. 45:

Hanuš, Mielniczková, Ludvíková - Profil českého buddhistického mnicha v Koreji

Veselská, Šťástková - Profil Svědka Jehovova

Jechová, Hatka - Profil příslušníka československé husitské církve

5. seminář

lichý týden 25. 11. oba semináře nahrazeny 23. 11. 2015 přednáškou o islámu a prohlídkou mešity na Rajské zahradě

sudý týden 2. 12.

8. 45 - 9. 30:

Votrubová, Zajícová Profil muslima v ČR

Bílá, Touš - Profil jehovisty

12. 15 - 13. 45:

Chrtková, Kähsová, Mrazík - Profil věřícího římskokatolické církve

Hlaváčková, Grgičevičová - Profil člena Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

6. seminář

lichý týden 9. 12.

8. 45 - 9. 30: Buzková, Kubátová, Kodýtková - Profil baptisty v ČR

Erlebach, Kotrč, Pechová, - Profil příslušníka Církve československé husitské

12. 15 - 13. 45:

Růžek, Vavroušková - Profil muslima v ČR

Loučímová, Kašparová, Sedmerová - Profil pravoslavného věřícího

Cvachová, Jonáš, Šandová - Profil římského katolíka mladé generace

sudý týden 16. 12.4. beseda - křesťanství - pátek 4. 12. v 9 hodin. Sraz na místě: Římskokatolická farnost u kostela Sv. Františka z Assisi, Na Sádce 1296/18, Praha 4 Chodov, www.kcmt.cz

8. 45 - 9. 30:

12. 15 - 13. 45:


Počet shlédnutí: 2

zs2015/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1