obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:antropologie_nabozenstvi-odevzdavani_praci-po-oprave

Antropologie náboženství – odevzdávání OPRAVENÝCH prací 2016

Zapište se: jméno a příjmení autorů + odkaz na práci. Pište to tak, abych na to mohla jenom kliknout a otevřela se vaše práce:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Jsem hinduista v ČR|Jsem hinduista v ČR. Jak a čím se liším od ostatních?]]

Opravy budu provádět v pořadí, v jakém se zapíšete. Vaše práce nechť má také nadpis a uvedené autory.

 1. Andrea Petíková, Tomáš Stejskal, Ondřej Šindar: Jsem pravoslavný v ČR. Jak a čím se liším od ateistů? 31.12. Protože je Sivestr a jste první, dávám vyjímečně ještě jednu šanci k opravě - ještě metodologii upravte podle DOPORUČENÍ!!!:-D A odevzdejte opět do tohoto seznamu.
 2. Borovská Magdaléna, Honzíková Eva, Máslová Barbora: Jsem žíd. Jak a čím se liším od ostatních? 31.12. Protože je Sivestr a jste první, dávám vyjímečně ještě jednu šanci k opravě - ještě v metodologii upravte kvalitativní metody (otázky jak a proč, více do hloubky…, viz DOPORUČENÍ!!! :-D Jinak OK. Jakmile to budete mít, odevzdejte to také do tohoto seznamu.
 3. Holetová Petra, Stehlíková Hana, Zajícová Miriam: Jsem protestant, jak se liším od katolíků v ČR? 5. 1. 2017 Opravdu poslední šance!!! Chybí seznam použité literatury!!! Ještě více si pohrajte s metodologií - viz DOPORUČENÍ a se závěrem - rozšiřte ho a shrňte podrobněji rozdíly a podobnosti - závěr má být vyvrcholením celé práce. V tomto stavu působí Vaše práce trochu odbytě a to je škoda. Až bude práce ok, znovu to nahrajte sem.
 4. Boris Gregor, Ondřej Křížek: Jsem tibetským buddhistou v ČR. Jak se liším od ostatních? 5. 1. 2017 Opravdu poslední šance!!! Metodologie není podle doporučení - V rámci kvantitativního výzkumu jsme využili techniku studia písemných dokumentů - zkonfrontujte to s DOPORUČENÍM!!! Až bude práce ok, znovu to nahrajte sem.
 5. Lucie Hykešová, Kristýna Vitásková, Veronika Vitásková: Jsem adventista sedmého dne v ČR. Jak a čím se liším od ostatních 5. 1. OK!
 6. Horáčková Nikola, Sazečková Miroslava, Vydrová Anita - Jsem Židem v Kanadě. Jak a čím se liším od křesťanů v Kanadě? 9. 1. 2017 OK!
 7. Andrea Petíková, Tomáš Stejskal, Ondřej Šindar: Jsem pravoslavný v ČR. Jak a čím se liším od ateistů? 9.1. 2017 OK, ale pro příště pozor na formulace vět a drobné chyby: Tato práce je zajímavá i z hlediska, že ateisté oslavují některé stejné svátky jako pravoslavní. - formulace z hlediska, že mi pořád nezní česky!!! Podle Filosofikého slovníku - vy tam to vynechané písmeno nevidíte?
 8. Jan Hladík, Michaela Minasová, Kristýna Tycová: Jsem křesťanem v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 9. 1. 2017 OK!
 9. Šárka Kováříková, Michaela Lorencová, Veronika Uhrová: Profil řeckokatolíka na Slovensku 9. 1. 2017 OK!
 10. Pavla Kopecká, Jan Strnad, Nikola Suchá - Jsem pravoslavný křesťan v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 9. 11. OK! Přednostně opraveno jako bonus za účast pana Stranada na všech seminářích, včetně posledního.:-D
 11. Michaela Pecová, Jiří Kříž: Jsem protestant. Jak a čím se liším od ateistů? 9. 1. 2017 OK Pěkné!
 12. Jan Hlinák, Matěj Jansa: Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 10. 1. 2017 OK! Pan Hlinák mi ještě dluží práci, jak jsme se domlouvali emailem.
 13. Karolína Hávová, Marie Kostelecká: Jsem muslim. Jak a čím se liším od ostatních? 11. 1. OK! Metodologie už je v pořádku, jen ta metoda studia dokumentů tam nepatří - nastudování odborné literatury ještě není studium dokumentů! (viz Doporučení) - to pro příště.
 14. Kristýna Ševčíková, Marek Navrátil, Tereza Kreuselová Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních. 13. 1. Ještě metodologie (metody, techniky) a závěr doladit! Pro kontrolu znovu nahrajte. 18.1.OK!
 15. Cindrová, Keprta, Kračmer: Jsem židem v ČR. Jak a čím se liším od většinové ateistické společnosti? 13. 1. Vaše práce má vycházet z kvalitativního výzkumu a má se opírat o kvantitativní data (statistické údaje, graf, tabulka), která získáte např. z údajů ze sčítání nebo ze židovské obce atd. Jednak Vám v metodologii chybí zmínka o použití kvantitativní metody a jednak v práci chybí tyto kvantitativní údaje. Práci ještě doupravte a znovu nahrajte. Jinak je metodologie ok.
 16. Borovská Magdaléna, Honzíková Eva, Máslová Barbora: Jsem žíd. Jak a čím se liším od ostatních? 16.1. OK!
 17. Sittová, Svoboda, Vacíř: Jsem křesťan v Izraeli 16.1. OK!
 18. Kristýna Martínková, Tereza Polanecká, Pavel Tojšl: Jsem protestant mezi ateisty. Jak a čím se liším od ostatních? 16.1. OK!
 19. Veronika Horáková, Kamila Matouchová, Barbora Sochrová: Jsem zen buddhista. Jak a čím se liším od ostatních? 16.1. OK!
 20. Sojová Kristýna, Procházka Jan: Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních 18.1. OK!
 21. Kristina Nesterenko, Nikola Pokorná, Klára Prunerová: Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních? 18. 1. OK
 22. Radka Illéšová, Lucie Javůrková, Klára Justová: Jsem buddhista žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních. 18.1. 2017 OK
 23. Jandová, Kociánová, Mauleová: Jsem jehovista. Jak a čím se liším od ostatních 18. 1. Ještě obecněji úvod, doplnit seznam použitých zdrojů. Až budete mít opraveno, práci znovu nahrajte.
 24. Boris Gregor, Ondřej Křížek: Jsem tibetským buddhistou v ČR. Jak se liším od ostatních? 18. 1. 2017 Ještě nejsou metody a techniky podle Doporučení! Jaké studium osobních dokumentů? Až to opravíte, znovu nahrajte. 18. 1. OK
 25. Jiří Vondra, Jiří Chmelař, Štěpán Metzker, Nastya Nastya Bystritskai Jsem pravoslavný. Jak a čím se liším od ateistů 18.1. 2017 OK
 26. Jandová, Kociánová, Mauleová: Jsem jehovista. Jak a čím se liším od ostatních 19. 1. OK
 27. Coufalová Marcela, Drncová Daniela, Jílková Petra: Jsem vyznavačem hnutí Sri Chinmoye. Jak a čím se liším od ostatních.
  19. 1. V metodologii nazýváte polostrukturovaný rozhovor (interview) jednou metodou a podruhé technikou. - Mezi techniky sběru dat používaných u kvalitativního výzkumu patří zúčastněné pozorování či polostrukturovaný rozhovor. X Pro výzkum byla zvolena metoda sběru dat pomocí polostrukturovaného interview.: Pojmenování by mělo být stejné - vy jste ho měly dělat podle Doporučení, kde je metoda nadefinována jako způsob zpracování informací - otázky jak a proč? a technika jako cesta, kterou se k tomuto cíli dostanete. Takže by jste pak měly např. metodu polostrukturovaného rozhovoru a techniku osobní rozhovor tváří v tvář (nebo osobní rozhovor v meditačním centru). Ujednoťte prosím ještě alespoń použití výrazu metoda a technika. Až to bude OK, pošlete mi email. 22. 1. OK
 28. Holetová Petra, Stehlíková Hana, Zajícová Miriam: Jsem protestant, jak se liším od katolíků v ČR? 22. 1. OK
 29. Lenka Jiráková, Marcela Konečná, Veronika Lacmanová, Nikola Schullerová Jsem muslim žijící v České republice. Jak a čím se liším od ostatních 22. 1. OK
 30. Šárka Hanušová, Anna Pokorná, Petr Dvořák: Čeští mormoni - jak a čím se liší od ostatních 22. 1. OK

—-

Počet shlédnutí: 2

zs2016/antropologie_nabozenstvi-odevzdavani_praci-po-oprave.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1