obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


evropske_mensiny

Úkoly k minoritám

Otázky na minoritu:

Prohlížel jsem si vaše práce a pokusím se obecně napsat největší výhrady.

1. V každé práci postupujte od obecného ke konkrétnímu.
2. Vaše práce má nějakou výzkumnou otázku, která musí být středobodem celého vašeho snažení. To, že píšete o místních kuchyních, tradicích, to je super, ale v práci musí být jasné, proč to tam uvádíte (třeba, že typickým jídlem pro Řeky je to a to, a v Čechách se bez toho také neobejdou, ale přizpůsobili to právě Čechám - nebo také nepřizpůsobili).
3. Údaje o historii jsou bezesporu cenné, ale zase je vztahujte k té výzkumné otázce.
4. Pro zadání čehokoliv používejte 3 osvědčené filtry:

 • Má odstavec, který chci do práce dát, přímou souvislost s výzkumnou otázkou? Pokud ano, dejte ho tam.

 • Má odstavec, který chci do práce dát, nepřímou souvislost s výzkumnou otázkou? Pokud ano, můžete ho tam dát, ale čtenáři tuto souvislost objasněte a ukažte.

 • Pokud odstavec, který do práce chcete dát, přímou souvislost s výzkumnou otázkou nemá a i nepřímá souvislost je vysoce diskutabilní, tak ho tam nedávejte.

  5. Správně citujte (musí být patrné, co jste převzali a co jste sami zjistili).
  6. Výsledek výzkumu nesmí být jen přepisem rozhovorů - viz loňské Doporučení k psaní textu. Ať je vidět také to generační hledisko.
  7. Pokud máte hodně pěkného materiálu a chcete ho použít, dejte ho do příloh.


  1. kruh 2. kruh 3. kruh
  Minorita Datum Jméno Minorita Datum Jméno Minorita Datum Jméno
  GALÍCIE 5. 3. Kopfsteinová, Sáblíková Gagauzové v Moldávii12.3. Tothová, Štolfová Muslimové ve Francii 9. 4.Hrušková, Pištěková, Ebertová
  Řekové v Čechách 14. 5. Nádvorníková, Židková RUSOVÉ V POBALTÍ 12. 3. Kohoutová, Cihlářová Katalánci ve Španělsku 12. 3. Handlová, Krčilová
  Bretonci 2.4. Bednaříková, Panská Turci v Německu 9.4. Baumelová, Vála LUŽIČTÍ SRBOVÉ V NĚMECKU 26. 3. Kohlová, Novotná
  Baskové ve Španělsku 5. 3. Šuláková, ŠafaříkováKurdové v Turecku7.5.Holub, ImlaufLAPONCI VE FINSKU 12.3. Mrázová, Šindelářová
  LUŽIČTÍ SRBOVÉ Bubák, Patočková MAĎAŘI NA SLOVENSKU26.3. Pipková, Procházková L. Ruská národnostní menšina v Čechách 26.3. Pipková, Salačová
  Vietnamci v České republice 16. 4. Bošková, Midlochová Židé v České republice 7.5. Hejduková, Procházková J. SKOTOVÉ VE VELKÉ BRITÁNII7.5. Krejčová, Němečková
  Kašubové v Polsku 30.4. Hajný J., Doležal J. LAPONCI - FINSKO 23.4.09 Stará, Dobrovský Němci v Čechách23. 4. Děťáková, Chudlařská, Kalčicová
  Židé v České republice 30.4. Beneš, Hajas Slováci v ČR23.4. Brabcová, Kunzová Turci v Německu 7.5. Nováková, Tomková
  Velšané ve Velké Británii 19.3. Felkelová, Kristová Vietnamci v Čechách 9.4. Krejčová, Šislerová MAĎAŘI NA SLOVENSKU 7.5. Drbout, Kožúrik
  RUSOVÉ V ČECHÁCH 16.4. Zelenková, Šnajberková SARDOVÉ A ITÁLIE 21.5. Šrubařová, Kochmann VIETNAMCI V ČECHÁCH 9.4. Pětioká, Cajthamlová
  SKOTOVÉ VE VELKÉ BRITÁNII 2.4 Králíková, Podrápská ÚVOD 21.5. Pernikářová, Valešová Turci v Bulharsku 21.5. Illievová, Obruba
  Korsičané ve Francii 19. 3. Boháček, Matiášek Katalánci ve Španělsku 26.3. Peková, Pekařová

  8-O Pochvala sl. Sáblíkové za tabulku (to mě OPRAVDU překvapila)


  Napište se prosím zde, abych věděl, v jakém pořadí vaše práce kontrolovat (zkopírujte tam jen odkaz z tabulky, aby na to šlo jenom kliknout, například takhle: Turci v Německu - Novák, Kadrnožková.

  Pište se tam ale až tehdy, když to budete mít opravdu hotové, ať neplýtváte pokusy.

  Aby nedošlo k velkým prodlevám mezi udělením zápočtu a složením zkoušky, mám pro vás všechny snad dobrou zprávu - na zkoušku můžete přijít i bez zápočtu.

  1. GALÍCIE - Kopfsteinová, Sáblíková NE OK - 10. 9. 20091)

  2. Turci v Německu - Nováková, Tomková ANO

  3. Katalánci ve Španělsku - Handlová, Krčilová Také ještě dotáhnout pár drobností2)ANO

  4. Gagauzové v Moldávii - Tóthová, Štolfová OK

  5. Vietnamci v České republice - Bošková, Midlochová Také pěkná práce, ale také to chce doáhnout3)OK

  6. RUSOVÉ V POBALTÍ - Cihlářová, Kohoutová 3. 9. 2009 OK 4)

  7. Baskové ve Španělsku - Šuláková, Šafaříková5)

  8. LAPONCI VE FINSKU - Mrázová, Šindelářová 3. 9. 2009 OK6)

  9. Židé v České republice - Beneš, Hajas OK - 10. 9. 20097)

  10. Ruská národnostní menšina v Čechách - Pipková, Salačová 3. 9. 2009 OK 8)

  11. SKOTOVÉ VE VELKÉ BRITÁNII - Králíková, Podrápská OK 7. 9. 20099)

  12. Turci v Německu - Vála, Bäumelová 10)

  13. Kurdové v Turecku - Holub, Imlauf 3. 9. 2009 OK 11)

  14. SKOTOVÉ VE VELKÉ BRITÁNII - Krejčová, Němečková OK 7. 9. 200912)

  15. Muslimové ve Francii - Hrušková, Pištěková, Ebertová OK 10. 9. 200913)

  16. Němci v Čechách - Děťáková, Chudlařská, Kalčicová OK 14)

  17. LUŽIČTÍ SRBOVÉ V NĚMECKU - Kohlová, Novotná 15)

  18. Kašubové v Polsku - Hajný, Doležal 3. 9. 2009 OK 16)

  19. VIETNAMCI V ČECHÁCH - Cajthamlová, Pětioká 3. 9. 2009 OK 17)

  20. Bretonci - Bednaříková, Panská 10. 9. 2009 OK 18)

  21. Vietnamci v Čechách - Krejčová, Šislerová 7. 9. 2009 OK19)

  22. RUSOVÉ V ČECHÁCH - Zelenková, Šnajberková 20)

  23. Řekové v Čechách - Nádvorníková, Židková 10. 9. 2009 OK

  24. LAPONCI - FINSKO - Dobrovský, Stará OK 7. 9. 2009

  25. Velšané ve Velké Británii - Felkelová, Kristová 10. 9. 2009 OK

  26. MAĎAŘI NA SLOVENSKU - Pipková, Procházková L. OK 10. 9. 2009

  27. SARDOVÉ A ITÁLIE - Šrubařová, Kochmann 3. 9. 2009 OK

  28- MAĎAŘI NA SLOVENSKU - Kožúrik, Drbout OK 17. 9. 2009

  29. Židé v České republice - Hejduková, Procházková J.

  30. ÚVOD - Valešová, Pernikářová

  31. Katalánci ve Španělsku - Peková, Pekařová OK 13. 10. 2009

  32. Turci v Bulharsku - Illievová, Obruba OK 17 .9. 2009

  Zápočty:

  splněno/započteno (na poprvé)splněno/započteno (na podruhé) :-(

  


  Počet shlédnutí: 52

  1)
  Citace nejsou podle normy. U internetových citací musí být na prvním místě autor (pokud je), název článku atd. Název článku rozhodně není např. www.mzv.cz/madrid/cz/ Cíl práce nekoresponduje s vaším závěrem – v cílech máte Hlavním cílem naší práce je zaměřit se na Galicijce a jejich život ve Španělsku, v závěru zdůrazňujete snahu popsat autonomní oblast ve Španělsku, Galicii. Jak úvod, tak i závěr, bych si jako čtenář představoval napsaný trochu obšírněji. Ještě bych čekal dobroušení celé práce – ať je podobný poměr výzkumné části a toho zbytku.
  20. 8. 2009 14:12 Už je to mnohem lepší, ale pořád tam vidím nějaké překlepy - Baskitskem/Baskickem. Zmínky o Facebook.com bych spíše dal do kap. Metodologie. Literární rešerše nemá být pouze obsah knih.
  2)
  Psaní čárek (před a), dále např. a s příchodem nového století, je stále silnější, dále nebo-li. V seznamu literatury máte odkazy psané správně, v odkazech vám chybí kurzíva. Úplně jste znectili autora katalánské hymny – je to Emili Guanyavents, ne Guayavents.
  3)
  Hrubky: jedí psi, dále od Češtiny, dále české republice - vůbec psaní velkých a malých písmen, psaní čárek atd. atd… V kapitole metodologie buďte trochu více sdílnější – při představování metod je dobré nejprve uvést obecnosti, pak se zaměřte na vaše vlastní zkušenosti z výzkumu. V literární rešerši jsem moc nepochopil ty stránky. Citace upravte podle normy (chybí kurzíva).
  4)
  Pěkné, jen si opravte Lotyšské populace a tři tečky místo dvou: náboženství, ..
  5)
  Některé pasáže jsou doslovně převzaty z jiného článku, aniž by bylo patrné, že jsou citovány (včetně gramatických chyb). To je samozřejmě zcela nepřípustné (i pokud by to bylo bez chyb).
  Překlepy: používat kteréhokoli z obou jazyků/používání kteréhokoli z obou jazyků, neobratné je i čehož jsou důsledkem první gastronomické společnosti ve Španělsku., dále baskitské, dále ze strany ostatní Španělů, psaní čárek - To, co podle ní vystihuje a spojuje všechny Basky je jazyk a kultura., dále Frankovi diktatury atd…
  Pokud píšete, že politický systém má celkem 4 úrovně, bylo by dobré tyto úrovně více zvýraznit (aby každý hned poznal, že jsou 4).
  V metodologii píšete o věkovém rozdělení respondentů, pro přehlednost to můžete v oddíle vlastní výzkum ještě zopakovat, třeba do závorky (já jsem to během čtení zapomněl, ale je fakt, že jiní čtenáři mohou mít lepší paměť).
  6)
  Pěkné, jen pár drobností: Když píšete, že odpovědi na výzkumné otázky budou zjišťovány pomocí kvantitativní metody dotazníku s otevřenými odpovědmi a to z toho důvodu, že se jedná o nejlepší možnou variantu vzhledem k povaze této práce, tak mi tam něco nesedí. Jednak tam chybí čárka a je tam překlep (odpovědmi), ale hlavně na konci pak není žádné kvantitativní vyhodnocení. V cíli práce to už vysvětlujete, ale v tom úvodu to nesedí, rovněž tak v metodologii. Dotazník nemusí být vždy kvantitativní.
  Odkazy na publikace dávejte až za celý název publikace, ne doprostřed (Pastevcem sobů 2)mezi Lapy).
  Opravte si např. Za své působení/Během svého působení, mezery za čárkami a tečkami, před znakem %, dále např. 10hodin , dále laponštine, z 21 reprezentantů + 4 náhradníky/náhradníků, zní, Laponského státu atd…
  7)
  Opravte si chyby a překlepy, např. majorotní, dále standartizované, dále negetivní, dále větši, psaní čárek a velkých a malých písmen - Protižidovské nálady pokračovaly až se nakonec papež Inocenc IV. Rozhodl vydat dvě buly, psaní čárek před a atd…
  V oddíle Metodologie by měla být adekvace metod, zároveň i napsat něco k obecné metodologii a pak to vztáhnout na vaše vlastní zkušenosti.
  Do odkazů ještě doplňte kurzívu.
  U tabulky Populace doplňte zdroj.
  8)
  Některé pasáže jsou doslovně převzaty z jiného článku, aniž by bylo patrné, že jsou citovány. Tím svoji práci degradujete na plagiát. (Např. rozhovor s novinářkou Taťánou Kúdelovou, který je na http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=93502). Doplňte odkazy u všeho, co máte převzaté. Citace musí být podle normy.
  Literární rešerše ještě není to pravé ořechové.
  Psaní čárek a mezer za čárkami není všude v pořádku.
  9)
  Pěkná práce, pěkně se to i čte, ale opravte si pár překlepů (například psaní čárek - čárka se píše před a tak, psaní mezer - za začátkem závorky se nepíše…
  Literární rešerše by chtěla olepšit.
  10)
  Pěkné, OK, jen u údajů vývoje počtu Turků v Německu bych požadoval uvádět zdroje - ta čísla mě dost překvapila, zvláště pak nárůst počtu Turků ve 30. letech 20. století. Pak si ještě opravte psaní % - za číslem se píše mezera.:-)
  11)
  Práce je pěkná, ale to, že nedůsledně citujete převzaté zdroje, ji degraduje na plagiát. Například odstavec Poválečné uspořádání je převzat od Milady Frantové Vývoj kurdské otázky v Turecku. Citace nikde! Tento odstavec rozhodně není osamocen :-\ Dále doporučuji ještě zkontrolovat pravopis a typografické zásady. V kapitole Seznam použité literatury a zdroje jsem nepochopil způsob řazení - abecedně to určitě není.
  12)
  U metodologie dopište k obecnému něco konkrétního - tím myslím vaši přímou zkušenost. Nedůsledné citace!!! Například odstavec Svatý Ondřej je převzatý ze stránky www.skotsko.net. Citace nikde! Tento odstavec rozhodně není osamocen :-\ Opravte překlepy (např. poskystla, dále nošem, psaní čárek např. Styl který je běžně užíván ve formálním psaní odpovídá, neobratné formulace - např. Je pravděpodobně pravdou říci, psaní %. V kapitole Použitá literatura používejte citace podle normy (jako to máte v odkazech - tam je ale nejednotnost v uvádění URL, tedy webové adresy.
  13)
  Obsahově pěkné, něco je třeba vylepšit. Nepíše se rodní Francouzi nebo rodnou Francouzkou, ale rodilí nebo rodilou. Metodologii rozšířit - nejprve obecně, pak aplikovat na váš výzkum. Vždy postupujte od obecného ke konkrétnějšímu. Znak % píšete většinou správně, někde ještě před ním chybí mezera (podobně někdy za tečkou). Pár překlepů - např. Frančouzští. Seznam literatury a pramenů by měl být také podle normy.
  14)
  Pěkná práce! Jen připomínka u náboženství - píšete s malým písmenem protestanty, katolíky, muslimy, ale pak píšete Židů. !!!Velikonoce měli.
  15)
  Také pěkná práce, jen si opravte psaní velkých písmen u jazyků (ne Dolnosrbštiny ale dolnosrbštiny). Dále psaní čárek - před a tak nebo a proto - psaní čárek důkladně zkontrolujte v celém textu.
  16)
  Pěkně a pečlivě zpracované! Opravte si jen zdvojeninu Až třetí fáze nám přinesla úspěch v podobě jednoho kašubského respondenta. Až třetí fáze nám přinesla úspěch v podobě jednoho kašubského respondenta. Tu Polonistiku jste ještě neopravili!
  17)
  Je třeba olepšit kap. Metodologie - napsat adekvaci metod. Literární rešerše není správně - píšete v ní vámi použité tituly (což samozřejmě nemusí být nutně na závadu), ale samotná literární rešerše je jiný literární útvar (viz Doporučení k psaní textu. Překlepy - např. příslišníci, ne Začala se spolupráce, ale Začala spolupráce, psaní mezer za tečkou, psaní čárek Trvá mnohdy několik let známosti než mladý muž smí políbit své děvče., psaní %, velká a malá písmena Ačkoli Vietnamské etnikum atd. Jinak chválím pěkně zpracované rozhovory.
  18)
  U kap. Metodologie je třeba napsat více adekvaci metod. Pište podle typografických zásad - mezera za tečkou, psaní %, pravopis - např. bretoncích, Bretonštinu atd. Snažte se nepoužívat „věty“ bez sloves - Někdy také přezdívaná Babička Bretonců., překlepy geografickéhoa, dále Francouzemi. U internetových citací nepište URL jako název článku.
  19)
  Psaní velkých a malých písmen - historii Vietnamské komunity, dále beze sporu, dále deti, psaní %, shoda podmětu s přísudkem Ubytovny se společným záchodem a koupelnou pro dvacet lidí je naprosto normální., jednou píšete non stop, jinde zase non- stop, dále Stát omezí vydělávání dlouhodobých víz, dále kc místo , rodové/rodné, psaní čárek Pokud si ale nějaký názor vytvoří tak je spíše negativní atd. atd. Kapitola Metodologie neobsahuje adekvaci metod. Chtělo by to rozšířit: nejprve obecně, pak aplikovat na váš výzkum. Vždy postupujte od obecného ke konkrétnějšímu. První část kap. Literární rešerše je spíš obsahem knihy, trochu se to blíží k referátu o knize Kniha je rozdělěna do tří částí. V první části Brouček popisuje průběh migrace Vietnamců…. Citace a seznam literatury jsou dost mimo normu. Článek je zapotřebí ještě dost „učesat“ - např. máte kapitolu Kultura a hned začínáte tykáním a vykáním. To je trochu velký skok - je třeba tam dát alespoň nějaký úvod nebo vysvětlení (třeba poukázat právě na ty odlišnosti vycházející z buddhismu). Pořádně rozmyslete strukturu práce, aby jednotlivé kapitoly na sebe hezky navazovaly. Opět: postupujte od obecného ke konkrétnějšímu.
  Závěr je trochu odbytý - to nejsou přece odpovědi na výzkumné otázky, ale do značné míry obecná konstatování.
  20)
  Je hezké, že jste práci ozdobily státními symboly Ruska, ale jejich odlišná velikost je přinejmenším podivná. Zmenšit obrázek vlajky přitom není vůbec těžké :-D
  Odlišujte pomlčky a spojovníky (jinak se tam píší mezery). Překlepy: zajímevé, mezery za koncem závorky, velká písmena na začátku věty, v České Republice, dále rusové atd. atd.
  V kap. Metodologie doplňte adekvaci metod (také napište o použitých metodách nejprve něco obecného). Literární rešerše ve vašem podání není skutečnou literární rešerší - v materiálech máte dostatek ukázek, jak by mohla vypadat.
  Řazení kapitol doporučuji ještě lépe promyslet, protože některé na sebe navazují dost nepřirozeně - máte nadpis kapitoly TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE a hned první podkapitola je Ruština. Používejte tři filtry, o kterých si můžete přečíst na WIKI.
  Některá tvrzení je vhodné podepřít např. kvantitativními údaji (tím myslím třeba Obecně lze říci, že se jejich kvalita života snižuje. - aby to nebyl jen hospodský výkřik, tak to nějak dokumentujte).
  Celkově doporučuji ještě celou práci dost olepšit (nechci psát zásadně přepracovat, ale neomezte se jen na malé a drobné změny).
 • evropske_mensiny.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)