obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


antropologie_kultury_spolecnosti_a_osobnosti_-_vsrr_klatovy

Antropologie kultury, společnosti a osobnosti - VSRR Klatovy

Vážení studenti,

díval jsem se na vaše odevzdané práce - z obsahového hlediska je to většinou celkem v pořádku.

Co je však důležité: převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu).

PŘI KONTROLE NA PLAGIÁTY NEMÁ ŽÁDNÁ Z ODEVZDANÝCH PRACÍ MENŠÍ SHODU NEŽ 25 % !!!

* Některé práce jsou převzaté z jiných zdrojů z více než 50 %.

Opravte tedy citace tak, aby bylo v textu naprosto jednoznačně patrné, co je vaše myšlenka a co jste převzali.

Vážení studenti,
dostávám celou řadu rozhořčených emailů, které mají jedno společné - "zase jsem prý změnil v průběhu Vaší práce zadání"
Pominu prvotní rozhořčení některých studentů, že měli vůbec nějaký referát psát (systém "zápočet za účast, ale bez docházky").
Byl jsem velmi překvapený z emailů některých studentů, kteří uváděli: Již jsme psali několik seminárních prací a nikdy po nás nechtěli citace.
Psát odborný text bez citací totiž dost dobře nejde. Právě psaní seminárních prací by mělo vést k tomu, aby si ty citace aspoň trochu každý vyzkoušel. Studenti (nejen) na VŠ by měli být vedeni k tomu, aby ve svých pracích uváděli převzaté zdroje, tj. řádně citovali.
Plagiátorství je obzvláště v posledních letech mediálně velmi vděčným tématem - kvůli němu bylo mnoho studentů vyloučeno ze studia (ale pozadu nezůstali ani někteří akademici, kteří také opisovali).
Podívejte se, jak se má správně citovat na www.citace.com nebo si přečtěte něco o tom, co všechno jsou citace např. na webových stránkách Knihovny ČVUT. Namátkou:
Úmyslný plagiát je

 • doslovné opsání nebo kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, aniž by byl citován
 • úmyslné neuvedení některých využitých zdrojů
 • Nesprávná parafráze
 • • necitování zdroje převzaté myšlenky, i když zapsané vlastními slovy
 • • pouhá změna slovosledu či pozměnění výrazů původního textu bez uvedení doslovné citace.
  Nečekal jsem, že když napíši, že je třeba doplnit citace, že se strhne taková smršť. Dávejte na to ale velký pozor ve VŠECH vašich písemných pracích.
  PK


  * Otazkou je, zda system pro kontrolu plagiatu funguje spravne, protoze ja jsem napriklad psal referat sam a i pri kontrole skrze system odevzdej.cz nehlasi zadnou shodu. V takovem pripade neni mozne, aby muj text byl z vice jak 1/4 shodny s textem nekoho jineho. |Petr Rasin, xrasp101|.
  Souhlasím s Vámi, že program na odhalování plagiátů nemusí fungovat úplně přesně, ale asi se shodneme, že Váš první odstavec je prokazatelně převzatý, a že ocitovaný nebyl. Neberte to nijak zle, ale všude je třeba uvádět zdroje - i třeba to, co je přeložené, je třeba ozdrojovat, i to je totiž citace (byť se jedná o překlad). V každém odborném textu se citují převzaté věci a odlišují se tak vlastní a cizí texty a myšlenky. Tady se to dá poměrně snadno opravit. PK.


  Vážení studenti,
  zatím jsem vám ještě nepsal žádný seznam těch, kteří mají k zápočtu napsat referát.
  Podle prezenční listiny jsem totiž zjistil, že v několika případech je u nedělní přednášky jiný (nepravý) podpis - některé napodobeniny sobotních podpisů jsou i na mě už příliš :-) .
  Protože nechci nikoho neoprávněně osočovat z ev. podvodu (podpis mohl třeba i napsat někdo jiný bez vědomí dotyčné osoby), chci počkat, až se všichni sami napíší na referáty - každý přece sám nejlépe ví, zda se přednášky účastnil nebo ne.
  Teprve až by byl seznam studentů na referáty úplný, sdělil bych tedy, pokud by stále přetrvávaly nejasnosti (ohledně pravosti podpisu), další postup.

  Referáty si vybírejte, prosím, rovnoměrně. Teprve až se všechny referáty zaplní po jednom studentu, je možné se připisovat jako druhý student na téhož autora.

  Proto jsem také psal hned na začátku, že výběr referátů probíhá způsobem „kdy dřív přijde, ten dřív mele“.

  Na základě dotazů některých studentů ohledně délky referátu - uznávám, že by bylo vhodné odstupňovat i rozsah referátů.

  Takže jak jsem psal již dříve, že u těch, kteří se jedné přednášky nezúčastnili stačí 5 normostran textu, tak u dvojité absence by byl rozsah 8 normostran.

  Referáty by měly mít podobnou strukturu:
  1. Představení autora
  2. Obsah knihy a hlavní myšlenky
  3. Kritické zhodnocení publikace (názory ostatních kritiků, váš vlastní kritický postoj)
  4. Diskuse s potenciálním čtenářem


  Podmínky ke zkoušce a zápočtu jsem sděloval v průběhu výuky 16. a 17. února. Pro zápočet je nutná aktivní účast na přednáškách, pro zkoušku zvládnutí látky probírané na přednáškách + skripta Základy antropologie.

  Ti, kteří se jedné přednášky nezúčastnili, a přesto mají zájem o zápočet, zpracují referát na vybrané téma (stačí 5 normostran textu):

  Stačí se zapisovat jednou!


 • Výběr referátů

  Antická filosofie a její vliv na antropologii:

  Evoluční teorie aplikovaná na kulturu (evolucionisté):

  Difusionismus

  Kulturní relativismus a kulturní determinaismus:

  • Derek Freeman - Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth by Derek Freeman
  • nebo The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of her Samoan Research book review

  Kulturní vzorce:

  Jazyk a kultura: Sapir, Whorf -

  Funkcionalismus:

  Strukturalismus:

  Fyzická antropologie:

  Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, v systému WIKI.

  Termín odevzdání - 26. 3. 2013 (s ohledem na termín zkoušky 5. a 6. 4. 2013).

  Zájemci o referát se zapíší k příslušnému tématu a vytvoří si vlastní stránku, kde bude referát zpracováván. Po skončení práce označte referát hvězdičkou - podle toho bude jasné, že je možné práci začít opravovat.

  Výběr referátů probíhá způsobem „kdy dřív přijde, ten dřív mele“ - zapisujte se hned vedle vybraného tématu - klikněte na UPRAVIT STRÁNKU.

  Mělo by to vypadat například takto (uvedený příklad ovšem není referát):

  Integrace dětí z dětského domova do běžného života. - Placáková Lucie

  Nebo:

  M. Meadová, Coming of Age in Samoa - Josef Vomáčka - celý referát i se svým jménem dáte do dvojitých hranatých závorek a tím se z něj stane odkaz - takto:

  [[M. Meadová, Coming of Age in Samoa - Josef Vomáčka]]

  Odkaz bude nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

  Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

  M. Meadová, Coming of Age in Samoa. Josef Vomáčka

  Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.


  Počet shlédnutí: 8

  1) , 2) , 5) , 6) , 16) , 19) , 27) , 29) , 34) , 35)
  Chybí průběžné citace
  3)
  Nedůsledné průběžné citace - např.: Filosofický princip, který zkoumá člověka mimo souvislost s konkrétně historickými společenskými vztahy, tedy jako bytost převážně biologickou. - jedná se o doslovně převzatý a necitovaný text.
  4)
  Nedůsledné průběžné citace - např.: v seznamu literatury uvádíte Ricken, Friedo. Antická filozofie. Olomouc, Viktor Muller., 1999. ISBN 80-7182-092-X , ale v samotném textu odkaz na toto dílo chybí
  7)
  Chybí průběžné citace, nesprávně píšete mezery před tečkou, čárkou…
  8) , 9) , 15) , 22) , 23) , 25) , 31)
  Chybí průběžné citace, seznam použitých zdrojů
  10)
  Chválím za větší množství použitých zdrojů, ale chybí průběžné citace
  11) , 18) , 32)
  Až budete příště dělat internetové citace, tak nestačí jen URL stránky, ale uvádí se vše jako u knihy: autor (pokud je uveden), název článku, [online] server, datum vydání, [datum citace] Dostupné z: <URL stránky>
  12)
  Máte to velice pěkně zpracované, ale chybí Vám tam průběžné citace
  13)
  Není to vůbec špatné, ale průběžné citace, které používáte v textu, musíte mít i na konci v seznamu literatury - např. G. G. Simpson.(1964) nebo C. Peterson.
  14)
  Až budete příště dělat internetové citace, tak nestačí jen URL stránky, ale uvádí se vše jako u knihy: autor (pokud je uveden), název článku, [online] server, datum vydání, [datum citace] Dostupné z: <URL stránky>
  Dejte si také pozor na správné psaní mezer před tečkou, čárkou…
  17)
  Práce není ozdrojovaná, chybí průběžné citace. U všech převzatých věcí se musí uvést zdroj. Např. Jako absolvent gymnázia vstoupil do Společnosti slova Božího v koleji ST. Gabriel v Mädlingu nedaleko Vídně a studoval teologii a filozofii. - to přece není Vaše původní myšlenka, ale je to doslovně převzaté z časopisu Lidé a Země.
  20)
  Průběžné citace chválím, nejsou však zcela důsledné - např. kap. ŽIVOT - to jsou vše Vaše myšlenky, případně výsledky vašeho bádání, nebo je to odněkud převzaté?
  21)
  průběžné citace je třeba dělat podle normy a u internetových citací nestačí jen URL stránky, ale uvádí se vše jako u knihy: autor (pokud je uveden), název článku, [online] server, datum vydání, [datum citace] Dostupné z: <URL stránky>
  24)
  Hezky se to čte, ale chybí průběžné citace
  26)
  Nedůsledné průběžné citace, značná část textu není dostatečně ozdrojována - namátkou Značnou část této kapitoly věnuje Lévi-Strausse pojmu „falešný evolucionismus“, pro který je charakteristický pokus potlačit rozmanitost kultur předstíráním, že ji naopak plně uznáváme. - jedná se o doslovné převzetí z jiného zdroje, který ovšem neuvádíte.
  28)
  Ještě si poopravte průběžné citace - např. v seznamu použité literatury uvádíte BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, ale v textu na něj vůbec neodkazujete.
  30)
  Průběžné citace sice máte, za což Vás chválím, ale není patrné, které části jsou převzaté z www.ceskatelevize.cz nebo www.chytrazena.cz - tyto zdroje máte v seznamu zdrojů, ale neodkazujete na ně v textu.
  33)
  opravte nesprávně zapsané internetové odkazy (není vesmír.cz, ale vesmir.cz) a nesprávné psaní mezer před tečkou, čárkou… Formální stránka jednoznačně kazí celkový dojem.
  36)
  Chybí průběžné citace, seznam použitých zdrojů. Práce se velice špatně čte, protože ji velice málo členíte do odstavců.
  antropologie_kultury_spolecnosti_a_osobnosti_-_vsrr_klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1